Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 9681
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 242023)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kv II 130/2018-5Sudac istrage ovoga suda temeljem članka 124. stavak 1. i članka 127. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.,91/12. 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08.) odredio je istražni zatvor osumnjičeniku S. L. iz razloga propisanih... 10.7.2018
Kžzd 24/2018-7Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, prihvaćen je zahtjev optužene T. Z. da joj se radi obrane u kaznenom predmetu Općinskog suda u Puli-Pola, broj Kzd-114/17, zbog kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece, povredom djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. KZ/11, postavi bra... 5.7.2018
Gž Ovr 268/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prijedlog ovršenice za ograničenjem ovrhe pa je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-2090/2015 od 10. studenog 2015. godine na nekretnini ovršenice oznake 830 ZGR Z.U. … k.o. P. te je naloženo nadležnom zemljišnoknjižnom o... 3.7.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 510/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj Pn-228/15-21 od 12. svibnja 2016. suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana tužitelju isplati novčani iznos od 91.244,51 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini esk... 20.6.2018
Gž 762/2016-7Pobijanom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju solidarno naknade štetu u iznosu od 9.010,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana 9. veljače 2015. godine do isplate, kao i da mu naknade parnični trošak u iznosu od 15.421,87 kn s pripadajućim kamatama (točka I. izreke), dok je odbijen da... 20.6.2018
U-I/3328/20101. Hrvatska odvjetnička komora iz Zagreba, zastupana po tadašnjem predsjedniku Leu Andreisu, podnijela je 29. lipnja 2010. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 53. stavka 1. i 99. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novi... 19.6.2018
U-II/2089/2014I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše ("Narodne novine" broj 18/08., u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 6. veljače 2008. na temelju članka 33. stavka 2. i članka 34.a stavka 3. Zakona o stočar ... 19.6.2018
U-II/2090/2014I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila ("Narodne novine" broj 93/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik), uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prometa i ministra unutarnjih poslova, donio je ministar poljoprivrede 9. srpnja 2013. na ... 19.6.2018
U-II/1262/2018I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 57. Zakona o policiji ("Narodne novine" broj 34/11.), na svojoj je sjednici održanoj 10. studenoga 2011. donijela Uredbu o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama ... 19.6.2018
U-I/1759/2018I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Zakon) donio je Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine. 1.1. Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" broj 32 od 6. ... 19.6.2018
U-II/6338/2016I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine" broj 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.; u daljnjem tekstu: Tarifni sustav/13) donijela je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vla ... 19.6.2018
U-I/2164/2015I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Zakon o djelatnosti socijalnog rada koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 124 od 4. studenoga 2011., a stupio je na snagu 12. studenoga 2011. Nakon toga je Hrvatski sabor, na sjednici odr ... 19.6.2018
U-II/1871/2016I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa je 10. svibnja 1994., na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" broj 78/93. i 29/94.), donio Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (klasa: 701-01/94-01/28; ur.broj: 514-02-01/1-94-1) koji je obj ... 19.6.2018
U-I/441/20161. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. - odluka i rješenje USRH broj: U-I-4042/2005 i dr., 55... 19.6.2018
U-II/1779/20181. Slobodan Novak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Goran Božić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 8. svibnja 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Smjernica za pisanje Eksperimentalnih nastavnih materijala u skladu s ku... 19.6.2018
Kž 98/2018-8Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj: 7 Kv-166/2018. od 23. ožujka 2018., temeljem članka 507. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku prihvaćen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka osuđenog R. V., iz N., podnijet po  branitelju I. P., odvjetniku iz V., okončanog pravomoćnom presudom Op... 18.6.2018
Gž 1071/2016-2Prvostupanjskom presudom (koja je ispravljena rješenjem od 25. srpnja 2016. god. u odnosu na datum donošenja iste) utvrđeno je da su tužitelji vlasnici fizičkih dijelova čest. zem. 3774, Z.U. …, K.O. R., koji su označeni na Geodetskom snimku od 25. kolovoza 2010. god., izrađenom od '' G. '' d.o.o. D... 18.6.2018
Gž 988/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tuženiku nalaže da tužitelju, na ime naknade neimovinske štete, isplati iznos od 131.400,00 kuna i da mu naknadi parnični trošak (točka I izreke). Ujedno je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 21.250,00 kuna ... 18.6.2018
III Kr 34/2018-5Osuđeni D. P. podnio je zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 13. studenog 2017. broj Kv-506/17-7  (K-1727/16) i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 13. veljače 2018. broj Kv II-60/2018-4 (Kv-506/2017), a kojom mu je opozvana... 13.6.2018
Gž 579/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dijeli se suvlasnička zajednica koja između stranaka postoji na nekretninama to kat. čest. …, opisane kao neplodno, površine 338 metara četvornih i zgrada površine 60 metara četvornih i kat.čest. … op... 13.6.2018
Kž 78/2018-9Pobijanom presudom proglašeni su krivim optuženi H. Š., optuženi J. B. i optuženi S. D. za kazneno djelo opisano pod točkom 1/ izreke presude protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 3., u vezi čl. 215. st. 2. i 3. KZ/11., a kažnjivo po čl. 222. st. 3. KZ/11. i optuženo TD "V." d.d. V., za kazneno dje... 13.6.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
U-III/1623/2012I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kaptol Cargo d. o. o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Us-2544/2011-6 od 7. prosinca 2011., kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu ... 13.6.2018
U-III/4955/2014I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Kata Devčić iz Hrvatskog Leskovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju Nedžat Hüsein i Denis Hüsein, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hüsein & Partneri sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. ... 13.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9681 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2155) 2017(8580) 2016(12113) 2015(9353)
2014(9236) 2013(8661) 2012(10163) 2011(11876)
2010(13606) 2009(13048) 2008(14579) 2007(15992)
2006(14693) 2005(12592) 2004(8039) 2003(7892)
2002(8005) 2001(7318) 2000(6850) 1999(5894)
1998(4892) 1997(4012) 1996(4741) 1995(4346)
1994(4702) 1993(5015) 1992(4922) 1991(5001)
1990(3711) 1989(10) 1988(9) 1987(2)
1986(2) 1985(4) 1984(3) 1983(2)
1982(1) 1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(658)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(494)
Ustavni sud Republike Hrvatske(10892)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(886)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(28218)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4188)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(183909)
Županijski sud(12778)


Vrsta odluke

Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(20)
Konačna odluka o dopuštenosti(1)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7939)
Odluka i rješenje(228)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(78380)
Presuda i rješenje(8357)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(144969)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(9)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite