Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8921
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 223023)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž eun 12/2017-4 Naime, u pogledu tvrdnje tražene osobe da je već pravomoćno osuđena za ista kaznena djela u Republici Italiji, i to po sudu Bariju, o čemu je A. B. dostavio fotokopiju odluka uz njihov neformalni prijevod, za naglasiti je da je prvostupanjski sud zauzeo stanovište da se 54 dana, koliko je tražena osoba provela u pritvoru u Italiji, nikako ne mogu izjednačiti s izvršenjem kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci, na koju je prema tvrdnji žalitelja osuđen u Italiji za ista kaznena ... 7.3.2017
I Kž 107/2017-4 stavka 4. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbi zatvorenika podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Šibeniku od 07. veljače 2017. Prije nego što donese novu odluku o prijedlogu za uvjetni otpust zatvorenika, sud prvog stupnja pribavit će pravomoćne presude kojima je S. P. proglašen krivim za kaznena ... 7.3.2017
I Kž 34/2016-4 st. 5. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; nastavno: KZ/97), odlučujući o žalbi državnog odvjetnika, podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Osijeku od 06. studenog 2015. U ponovljenom postupku nadležni će prvostupanjski sud, nakon što provede iznova sve dokaze, iste savjesno analizirati i kritički ocijeniti, kako ponaosob tako i u međusobnoj povezanosti... 7.3.2017
II Kž 76/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću za mladež sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović kao predsjednice vijeća te Ileane Vinja i Žarka Dundovića kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog S. A.1, zbog kaznenog djela iz članka 154. Osim toga, optuženik je višestruko prekršajno kažnjavana osoba zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u ... 3.3.2017
II Kž 78/2017-4 stavka 1. KZ/11., pod točkom I. izreke na temelju članka 98. stavka 2. točke 4. i 5. i stavka 6. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.) produljena je primjena mjera opreza, i to zabrana približavanja oštećenoj M. M. na udaljenost manju od 200 metara, zabrana uspostavljanja i održavanja veze s tom oštećenicom (putem telefona, e-maila i drugih ... 3.3.2017
U-III/70/2015 st.2. dopušteno da se u rješenju o ovrsi odredi drugi način obavljanja isplate, a što je u ovom konkretnom predmetu i učinjeno, stoga nije bilo potrebno dostavljati sudu javnu ili javno ovjerenu privatnu ispravu za ovaj postupak, već je bilo dovoljno kao i uobičajeno do sada dostaviti punomoć koja je sama po sebi ugovor o nalogu po kojoj se i dosadašnjoj sudskoj praksi isplata vršila na žiro račun odvjetnika, posebno kada stranka nije platila parnični trošak odvjetniku, kada je ... 2.3.2017
U-III/1470/2011 stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. i 115/06.; u daljnjem tekstu: ZKP/97) dok je u odnosu na manje važne žalbene prigovore u okviru iste žalbene osnove, a posebno one koji se odnose na nedostatak bioloških tragova podnositelja i I. optuženika i oštećenika u vikend objektu i vozilima podnositelja, kao i utvrđenja na temelju kojih drugostupanjski sud ne nalazi da bi se radilo o isceniranoj otmici, ... 2.3.2017
U-III/1667/2011 U odnosu na prigovor podnositelja koji se odnosi na pogrešno i nepotpuno činjenično stanje, odnosno pogrešno utvrđeno činjenično stanje Ustavni sud ocjenjuje da je Vrhovni sud u presudi trećeg stupnja naveo relevantne i dostatne razloge da je sud drugog stupnja ocijenio žalbene prigovore podnositelja o utvrđenom činjeničnom stanju i osnovano zaključio da je sve izložene, odlučne, važne i indicijalne činjenice na kojima je temeljio svoju odluku o kaznenoj odgovornosti ... 2.3.2017
U-III/7753/2014 Naime, citiranom presudom Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori odlučuje se o povredama pravila morala (dobrih poslovnih običaja) u obavljanju gospodarskih djelatnosti stečajnog dužnika dok je prijavljena tražbina nastala neovisno od toga na temelju pravila Zakona o obveznim odnosima ('Narodne novine' broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 i 88/01) o pravima kupca s osnove materijalnih nedostataka kupljene stvari, koja je tražbina nesporno nastala prije otvaranja stečajnog ... 2.3.2017
U-III/7705/2014 U-III/7705/2014 U-III/7705/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Karla Ressler iz Zagreba, koju zastupa Ivana Ostojić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić iz Zagreba, na ... 2.3.2017
U-III/5993/2013 U-III/5993/2013 U-III/5993/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Slavica Dević iz Rijeke, koju zastupa Marijana Jerković, odvjetnica u Rijeci, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. Mišljenje je tužiteljice da ... 2.3.2017
U-III/2958/2016 (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) u pogledu pitanja: "mogu li se tuženik kao poslodavac i tužiteljica kao radnik nakon prestanka radnog odnosa (uručenjem odluke o otkazu ugovora o radu) valjano sporazumjeti o visini otpremnine i otkaznim rokovima (i nepovoljnije za radnika nego kako je predviđeno Kolektivnim ugovorom)", kao i glede pitanja "da li u situaciji kada je prestao radni odnos između poslodavca i radnika, ima mjesta primjeni instituta najpovoljnijeg prava iz članka ... 2.3.2017
U-III/3465/2016 4. U odnosu na sporedni tužbeni zahtjev kojim podnositelj ad 1/ traži donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, drugostupanjski sud navodi da mu ne pripada to pravo jer da nije dokazano da bi tuženik ad -1/protutužitelj na dan stupanja na snagu Zakona o najmu stanova imao status nositelja stanarskog prava na predmetnom stanu, niti je dokazao da je tužitelju uputio pisani zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, a ... 2.3.2017
U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 U-III/6138/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo X. Y. iz D. V., kojeg zastupa J. V., odvjetnica u Odvjetničkom društvu K., H. i V. iz V., na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. "Stoga zbog ... 2.3.2017
U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 U-III/2654/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Nenad Dijanović i Anica Dijanović, oboje iz Zagreba, Dejan Doležal iz Sesveta, Saša Čulina iz Zagreba i Jovanka Galović iz Ivanje Reke, koje ... 2.3.2017
U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 U-III/1087/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli Filka Vidić i Dragutin Vidić, oboje iz Osijeka, koje zastupa Marko Lešnjaković, odvjetnik u Osijeku, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. 2. ... 2.3.2017
U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 U-III/1735/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Tea Ukić iz Sumpetra Jesenice, koju zastupa Mario Skejić, odvjetnik u Splitu, na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. Na temelju tog utvrđenja, ... 2.3.2017
Kzz 12/2017-3 stavka 1. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. - pročišćeni tekst i 115/06.) na štetu osuđenog D. V. pa se ta presuda u odnosu na osuđenog D. V. ukida i u tom dijelu predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07. i 152/08... 28.2.2017
I Kž 74/2017-4 Što se tiče opširnog žalbenog razmatranja ubrojivosti optuženika tempore criminis, pri čemu on smatra da je ta okolnost ostala upitna, odnosno nerazjašnjena, pozivajući se na nalaz i mišljenje toksikološkog vještaka, opažanje liječnika prilikom pregleda optuženika nakon počinjenja djela i izjave koje je optuženik dao prilikom uzimanja uzoraka krvi i urina na analizu, treba naglasiti da su svi ti navodi bespredmetni kraj decidirane obrane u kojoj je optuženik jasno naveo da je... 28.2.2017
I Kž 63/2017-4 stavka 2. u vezi članka 52. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - dalje u tekstu: KZ/11.) i drugih, odlučujući o žalbi osuđenog A. M. podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Rijeci od 28. prosinca 2016. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12. - dalje u tekstu: KZ/97.) i osuđen ... 28.2.2017
I Kž 65/2017-4 Ispitujući pobijanu presudu u odluci o kazni, ovaj drugostupanjski sud je utvrdio da je sud prvog stupnja pravilno utvrdio sve okolnosti koje su odlučne pri izboru vrste i mjere kazne, i to kako olakotne (činjenicu da je od počinjenja kaznenih djela do donošenja pobijane presude proteklo gotovo deset godina), tako i otegotne (duljinu inkriminiranog razdoblja od dvije godine, visinu protupravno stečene imovinske koristi u odnosu na kazneno djelo opisano u točki 1. izreke pobijane ... 28.2.2017
II Kž 70/2017-4 Te okolnosti je pravilno prvostupanjski sud doveo u vezu s rezultatima psihijatrijskog vještačenja iz kojeg proizlazi da je okrivljenik osoba poremećene osnovne strukture ličnosti kombiniranih disocijalnih, narcističkih i paranoidnih obilježja, da je prag tolerancije na frustraciju snižen, uz dojam velikog agresivnog potencijala, kao i da je njegovo ponašanje prije, za vrijeme i nakon terećenog mu kaznenog djela bilo potpuno kontrolirano, najvećim dijelom unaprijed organizirano i ... 27.2.2017
II Kž 72/2017-4 stavka 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - Odluka Ustavnog suda, 105/04. i 84/05. - dalje u tekstu: KZ/97.), odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 3. srpnja 2013. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. i 115/06. - dalje ZKP/97.) određen je pritvor protiv tog optuženika iz osnove u ... 27.2.2017
II Kž 74/2017-4 stavku 1. točki 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), u koji mu je uračunato vrijeme lišenja slobode. stavka 2. KZ/11. Budući da je prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru dostatan odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo, a što je konkretno slučaj, to nisu osnovani žalbeni ... 27.2.2017
II Kž 68/2017-5 stavka 3. ZKP/08 propisana je obveza suda da u obrazloženju rješenja o istražnom zatvoru određeno i potpuno izloži činjenice i dokaze iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo te razloge zbog kojih je istražni zatvor protiv okrivljenika primijenjen, kao i razloge zbog kojih smatra da se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti drugom blažom mjerom te razloge visine jamstva. Prvostupanjski sud je, međutim, donoseći pobijano rješenje, ... 24.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8921 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(337) 2016(5601) 2015(8442) 2014(8706)
2013(8490) 2012(10023) 2011(11716) 2010(13492)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4702)
1993(5015) 1992(4922) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(568)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9551)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3577)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(174217)
Županijski sud(6576)


Vrsta odluke

--(1977)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(7001)
Odluka i rješenje(167)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(14)
Presuda(73331)
Presuda i rješenje(7621)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(132773)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(6)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite