Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3293
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 82312)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 328/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Tuženik R. H. dužna je platiti tužitelju J. C. iz Z., … iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancij... 27.2.2019
Gž 1839/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, ukinut je platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. iz Z., poslovni broj Ovrv-610/15, od 3. srpnja 2015., u dijelu u kojem je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od 2.687,58 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama koje te... 22.2.2019
Gž 1869/2018-2Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. H. P. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-4601/06 od 24. listopada 2006. godine u dijelu u kojem je n... 22.2.2019
Gž 182/2019-2Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika S. P. iz Dugog Sela, poslovni broj Ovrv-6831/17 od 15. prosinca 2017., u dijelu kojim je naloženo... 21.2.2019
Gž 294/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije pravovaljana oporuka oporučitelja pok. Antuna Tomić pok, I. "." datirana 20. prosinca 2003. god. proglašena pred javnim bilježnikom 21.2.2019
Gž R 267/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. M. iz Z., …, OIB: …, koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju D. M. od 26. listopada 2015. koju je dao tuženik H. r., te da radni odnos tuži... 21.2.2019
Gž 1996/2018-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika koji glasi: "Nalaže se tužitelju - protutuženiku A3, OIB: B1, da tuženiku - protutužitelju L. t.... 21.2.2019
Kž-rz 24/2018-9Županijski sud u Zagrebu, presudom od 25. listopada 2018. godine, br. K-rz-4/2018, je na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) stavio izv... 20.2.2019
Gž 313/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. isplatiti tužitelju C. J. K. iznos od 12.726,76 kuna, zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godin... 19.2.2019
Gž 1619/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 15.100,00 kn sa zateznom kamatom od 18. listopada 2011. do isplate, dok je u toč. 2. izreke tužitelj odbijen s preostalim dijelom zahtjeva u iznosu od 57.900,00 kn s pripadajućom zateznom kamat... 19.2.2019
Gž 1512/2018-4Pobijanom presudom naloženo je tuženici da tužitelju isplati 4.011,98 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja uvećano za zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od 29. rujna 2017. do isplate, 668,85 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske ... 18.2.2019
Gž 1762/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. B. iz Makarske posl.br. Ovrv-158/17 od 25. svibnja 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.721,70 kn sa pripada... 18.2.2019
Gž R 398/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Nalaže se tuženiku R. H., OIB: … isplatiti tužitelju V. R. iz Z., …, OIB: …iznos od 115.390,28 kn (slovima: tisućustopetnaesttisućatristodevedesetkuna i dvadesetosamlipa) sa zateznim kamatama prema stopi koja se do 31.12.2007. određuje prema članku 1. U... 14.2.2019
Gž R 27/2019-2Presudom suda prvog stupnja riješeno je: " Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I.  Utvrđuje se osnovanom tražbina tužitelja, kao tražbina prvog višeg isplatnog reda prijavljena u postupku stečaja koji je otvoren nad dužnikom S. d.o.o., …, Z. dana 22. 03.2006.godine, sada tuženik Stečaj... 14.2.2019
Gž 697/2018-2Prvostupanjski sud je pobijanom presudom u točki I. izreke odbio zahtjev tužiteljice za isplatu naknade štete u iznosu od 380.000,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 1. srpnja 2009. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Točkom II. izreke naloženo je tužitelj... 14.2.2019
Gž 1575/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. F. - K. iz V., Poslovni broj: Ovrv-4161/2017 od 14. rujna 2017., u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri novčanu tražbinu od 3.167,05 kn, sa zatraženo... 13.2.2019
Gž 1899/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: „I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: " Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 14.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana podnošenja tužbe pa do isplate, po stopi zatezne kamate određene za svako polugodište uvećanjem pros ... 13.2.2019
Gž 215/2019-2Pobijanom presudom u toč.I izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi Općinskog suda u Splitu broj: Ovrv-19836/04 od 14. veljače 2005. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužiteljici u roku 8 dana isplati iznos od 289,00 kn na ime glavnog duga sa zakonskim zateznim kamatama koje t... 12.2.2019
Gž 1025/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zadra posl.br. Ovrv-3703/17 od 19. rujna 2017. i odbijen tužbeni zahtjev a u toč.II odbijen je i zahtjev tužiteljice za naknadu parničn... 12.2.2019
Gž 753/2018-3Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Ugovor o darovanju zaključen dana 01. 06.2013. godine između D. L. (OIB:B2) iz 12.2.2019
5 UsI-189/18-15Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) Klasa: UP/I-344-08/17-01/1445, Urbroj: 376-05-18-9 od 1. ožujka 2018., u rješavanju spora između korisnika Branka Gaćeše, ovdje tužitelja, i operatora javnih komunikacijskih usluga VIPneta d.o.o. Zagreb, s... 11.2.2019
Gž 147/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: “Obustavlja se ovrha Ovrv-627/07 radi proceduralnih grešaka R. A. te se istoj nalaže da se trenutno dostavi Financijskoj agenciji rješenje o obustavi ovrhe". Toč.II izreke nal... 11.2.2019
Gž 1848/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. A. Č. iz Slavonskog Broda broj Ovrv-1382/16 od 21. ožujka 2016. i to u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražb... 11.2.2019
Gž 2121/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog istog suda broj P-2231/2015 od 31. kolovoza 2016. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 42,70 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 3. ožujka 2014. do isplate. Pod toč. II. izreke naved... 11.2.2019
Gž 1434/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženiku Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama K.K.Ž., A2, OIB: B2 da tužiteljici ... 8.2.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3293 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(99) 2018(1978) 2017(2926) 2016(3061)
2015(2620) 2014(3099) 2013(2943) 2012(3091)
2011(3178) 2010(3334) 2009(3765) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4551) 2005(3976) 2004(2204)
2003(2686) 2002(3007) 2001(2490) 2000(2789)
1999(2620) 1998(2194) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1834) 1994(2189) 1993(2331) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(404)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(485)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(524)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8589)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3619)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(62220)
Županijski sud(6471)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite