Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3579
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 89459)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1440/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženica isplati iznos od 114.366,21 kn sa pripadajućom zateznom kamatom od 22. prosinca 2016. do isplate te mu je toč. II. naloženo da tuženici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 8.000,00 kn u ro... 4.3.2020
Gž Zk 633/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Ispravlja se pogrešan upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanim u Zapisniku br. Z-6428/2008/533, na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest. zem. 1300/2, "Stazine", oranica i lokva, ukupne pov. 7969 m2, čest. zem. 2149/2, "Gl... 4.3.2020
Gž 1875/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1/ Nalaže se tuženiku H. S. iz L. 14, I., OIB: … da tužitelju M. D. iz S., V. 223, OIB: …, isplati iznos od 35.091,71 kn (tridesetpettisućadevedesetjednu kunu i sedamdesetjednu lipu), sa zakonskim zateznim kamatama po prosječnoj kamatnoj stopi n... 3.3.2020
Kž 113/2020-4Pobijanom presudom optuženi I. N. je temeljem čl. 554. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08-17) oslobođen optužbe za kazneno djelo iz čl. 139. st. 2. u svezi st. 4. u... 3.3.2020
Kžzd 13/2020-5Pobijanom presudom optuženi P. K. proglašen je krivim za kazneno djelo iz čl. 179a. KZ/11 i tri kaznena djela iz čl. 177. st. 1. i 2. KZ/11 (u pobijanoj presudi se očito greškom navodi službeno glasilo Narodne novine broj 118/18, s obzirom da je u istima objavljena izmjena KZ/11 koja je stupila na s... 3.3.2020
Gž 287/2020-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tuženik plati iznos od 26.840,00 USD u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke               naloženo je tužitel... 27.2.2020
Gž 1160/2018-2Pobijanom presudom sud prvog stupnja je u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. poslovnog broja: Ovrv-1489/2015 od 16. studenog 2015. (st.I. izreke) te je odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postup... 25.2.2020
III Kž 3/2019-11Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, prihvaćena je žalba državnog odvjetnika i preinačena prvostupanjska presuda u odluci o kazni opt. E. A. i opt. I. Č.. O.. E. A. je, za kazneno djelo iz čl. 111. toč. 4. KZ/11., osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u traja... 20.2.2020
Kž 11/2019-6Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj K-475/2015-75 od 16. listopada 2018. okrivljeni Ž. M. oglašen je krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv imovine i to pod točkom 1. kaznenog djela krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. u svezi sa čl. 34. KZ/11, a pod točkom 2. kaznenog djela kra... 18.2.2020
I Kž 695/2019-6Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Puli-Pola od 23. listopada 2019. broj K-13/2019-217 optuženica V. B. B. proglašena je krivom zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. KZ/11., činjenično opisanog u izreci pobijane presude pa je na temelju... 18.2.2020
Kž 35/2020-7Pobijanom presudom prvostupanjski sud je optuženog S. J. i optuženu Lj. D., proglasio krivima za kazneno djelo protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. st. 1. KZ/11., te... 18.2.2020
Kž 971/2019-6Općinski sud u Splitu, presudom broj K-1092/13 od 27. svibnja 2019., proglasio je krivim optuženog Ž. L. zbog počinjenja kaznenih djela davanja lažnog iskaza iz čl. 305. st. 1. i 2. KZ/11., činjenično opisano kao u izreci te presude, te ga je osudio na kaznu... 18.2.2020
Kž 11/2019-6Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj K-475/2015-75 od 16. listopada 2018. okrivljeni Ž. M. oglašen je krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv imovine i to pod točkom 1. kaznenog djela krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. u svezi sa čl. 34.... 18.2.2020
Gž 413/2019-3Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi javnog bilježnika S.S.P., posl. broj Ovrv-5655/17 od dana 18.09.2017. godine ukida se u cijelosti. II Nalaže se tuženoj platiti tužitelju iznos od 25,00 kn sa za... 18.2.2020
Gž 943/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se naspram tuženika da je tužitelj B. K., OIB: …, suvlasnik čest. zem. 221/1 Z.U. 1905 K.O. S. za 107/838 dijela pa je ovlašten temeljem ove presude zatražiti i postići uknjižbu navedenog prava u zemljišnoj knjizi na svoje ime i u navedenom suvlas... 13.2.2020
Gž 186/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I./ Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnost kolnika preko nekretnine tuženika D. D. iz V., OIB ... i to -          čkbr. 5004/1  kuća broj 1 A u B. G., D. i P. od 5679 m2, upisane u z.k. ul. 2810 k.o. T. u korist nekretnina tužiteljice I. A. iz Z., OIB:... 13.2.2020
Rev 3188/2016-3Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime neimovinske štete iznos od 20.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 30. ožujka 2012. do isplate, na ime imovinske štete s osnova uništene odjeće te tuđe pomoći i njege iznos od 1.740,00 kn sa zateznim kamatama tekućim... 11.2.2020
Gž 572/2017-3Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: " I. Nalaže se tuženicima  L. društvo " S. " B. ,…i HŽ Infrastrukturi d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12 da tužitelju HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12 solidarno isplate iznos od 32.669,60 kuna ( slovima: trideset dvije tisuće šesto... 11.2.2020
Kž 1029/2019-3Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru broj K-92/15 od 17. srpnja 2019., a koja je objavljena 19. srpnja 2019., temeljem čl. 453. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), okriv... 11.2.2020
Gž 131/2019-2Presudom Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj 3 P-1352/2017-16 od 3. prosinca 2018., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je tužitelj A. M. vlasnik fizičkog dijela nekretnine zemljišnoknjižno označene kao kat. čest. 2863/1 K.O. Š., koji dio je na skici mjesta očevida vještaka mj... 10.2.2020
Kž 9/2020-10Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-687/19, Kv-282/19 od 22. studenog 2019. temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) opozvana je uvje... 7.2.2020
Kž 9/2020-8Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-687/19, Kv-282/19 od 22. studenog 2019. temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) opozvana je uvje... 7.2.2020
Gž 995/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. P. iz Makarske poslovni broj Ovrv-573/2014 od 14. siječnja 2015. godine u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužiteljima plati iznos od 2.550,... 7.2.2020
Gž 693/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženici naloži da mu plati na ime naknade štete iznos od 46.050,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženici naknadi parnični trošak u iznosu od 8.500,00 kn (točka II. ... 6.2.2020
Gž 809/2019-2Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja prava vlasništva tužitelja S. K. u ¼ dijela, M. K. u ¼ dijela i Z. Š. u 2/4 dijela temeljem dosjelosti na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 657 k.o. R., čkbr. 2853/3 površine 385 čhv u naravi ora... 6.2.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3579 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(177) 2019(3170) 2018(3932) 2017(4111)
2016(3465) 2015(2814) 2014(3190) 2013(3006)
2012(3117) 2011(3190) 2010(3339) 2009(3766)
2008(3950) 2007(4688) 2006(4553) 2005(3977)
2004(2201) 2003(2676) 2002(2999) 2001(2485)
2000(2783) 1999(2615) 1998(2193) 1997(1439)
1996(1782) 1995(1833) 1994(2188) 1993(2332)
1992(2875) 1991(2802) 1990(1802) 1989(3)
1987(1) 1986(1) 1985(1) 1984(2)
1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(427)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(916)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(658)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(9127)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4281)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(64665)
Županijski sud(9385)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite