Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3247
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 81172)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 347/2015-8Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženi M. V. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz članka 90. u vezi članka 33. KZ/97 te je uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne iz članka 57. stavka 1. i stavka 4. točke d) KZ/97 osuđen na kaznu zatvora u trajanju ... 18.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž 760/2018-2Pobijanom presudom je suđeno: 1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-342/17 od 21. veljače 2017. te se kao neosnovan odbija zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2012. pa do... 13.12.2018
Gž 1302/2018-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik G. M. iz Z., …, oib …, nalaže se isplatiti tužitelju Š. d.o.o. O., …, oib … iznos od 141.800,00 kn sa kamatama po viđenju S. b. d.d. O., tekućom od dana 26.08.1997. godine do 26.11.1997. godine, zatim o... 13.12.2018
I Kž 354/2018-4Pobijanom presudom opt. S. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 120. u svezi čl. 119. st. 1. i 2. i čl. 118. st. 1. KZ/11, pa je na temelju citiranih zakonskih odredbi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci. Na temelju čl. 54. KZ/11 optuženiku je u izrečenu kaznu zat... 13.12.2018
Gž 1281/2017-3Navedenom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da su tužitelji vlasnici svaki u 1/2 dijela nekretnine k.č. br. 565/10 i č. zgr. 46/6 upisane u z.k. ul. 127. k.o. M., prikazanih žutom bojom u skici izmjere G. d.o.o. P. od 20. listopada 2010. koja je sastavni dio ove presude, što je tuženik dužan pr... 12.12.2018
Kž 491/2018-4Pobijanom presudom suda prvog stupnja optuženi G. M. proglašen je krivim za dva kaznena djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11, opisana pod toč. 1.) i 2.), za koja kaznena djela su mu temeljem citirane zakonske odredbe uz primjenu čl. 51. KZ/11 najprije utvrđene pojedinačne kazne zatvora i to za svako... 11.12.2018
Gž 85/2016-0Prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, I okrivljenik i od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 2. (pravilno točka 4.) i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i sr... 10.12.2018
Gž 987/2017-0Prvostupanjskom presudom, temeljem članka 182. točka 3. Prekršajnog zakona I okrivljenik je oslobođen optužbe, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, uz obrazloženje da nema dokaza da bi I okrivljenik počinio prekršaj koji mu se stavl... 10.12.2018
I Kž 629/2018-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Sisku, na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje: ZKP/08), utvrđeno je da je opt. Z. M., u stanju neubrojivost... 6.12.2018
Gž 1814/2016-3Pobijanom presudom  je suđeno: 1./ O d b i j a   s e   tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se I-tuženiku M. d.d., R.,  OIB: …predati tužiteljima F. J. P. B., Č. R., P.,, OIB: … i S. L. B., Č. R., P.,  OIB:… u cijelosti u posjed nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, S... 6.12.2018
Gž 321/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. P. Č. iz P. posl.br. Ovrv-… od 4. ožujka 2014. godine kojim je naloženo tuženiku E. P. da tužitelju R. l. d.o.o. isplati iznos od 745.885,37 kuna za... 6.12.2018
Gž 649/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. R.-Z. d.d. koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nekretnina k.č.br. …, cesta površine 267 hvati, upisana u zk.ul. … k.o. P., u naravi autocesta, opće dobro. 2. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u R. da p... 6.12.2018
I Kž 86/2015-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13., - dalje: ZKP/08.) optuženi R. G., optuženi S. V., optuženi D. P., optuženi M. B., ... 6.12.2018
I Kž 623/2018-4Pobijanom presudom Županijski sud u Slavonskom Brodu proglasio je krivim opt. A. G. zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi čl. 34. st. 1. KZ/11 te ga je na temelju čl. 110. uz primjenu čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godin... 5.12.2018
Gž 4202/2016-0Prvostupanjskom presudom okrivljenici P. d.o.o., kao pravna osoba i R.  R., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, a okrivljena odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kuna, zbog prekrš... 5.12.2018
UsII-282/18-7 Osporenim rješenjem tuženika točkom I. izreke utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Cestica prema evidenciji Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin dos... 5.12.2018
Gž 486/2018-4Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na jednake dijelove ukupan iznos od 253.439,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi kako je pobliže navedeno u izreci te presude. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na ime parničko... 5.12.2018
I Kž 304/2017-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu od 31. siječnja 2017., broj K-9/2012-87 optuženica V. T. proglašena je krivom zbog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. KZ/11., činjenično opisanog u točki 1. izreke te zbog kaznenog djela iz članka 248. KZ/11., činjenično opisnog u točki 2. i... 4.12.2018
Kzz 37/2018-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. travnja 2017. broj K-521/2017-5 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 4. listopada 2017. broj Kž-118/2017-5, osuđenik D. D. proglašen je krivim zbog kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 3. KZ/1... 4.12.2018
UsII-76/18-7 Osporenim djelomičnim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenima u izreci toga rješenja sve k.o. Ćore; sve k.o. Divuša; sve k.o. Dvor; sve k.o. Gorička; s... 30.11.2018
I Kž 395/2016-6Pobijanom presudom opt. J. P. i opt. M. L. oslobođeni su optužbe da bi počinili kazneno djelo iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11. Na temelju čl. 158. st. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) oštećeno trgovačko društ... 29.11.2018
UsI-378/18-20Tužitelj Milan Pokos iz Varaždinskih Toplica podnio je kod Upravnog suda u Zagrebu tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika klasa: UP/I-344-08/17-01/281, urbroj: 376-05-17-4 od 12. srpnja 2017. godine, te je navedeni spis zaprimljen k... 29.11.2018
Usoz-45/18-4 Jasmina Radetić iz Supetra, koju zastupa opunomoćenica Srećka Cvitanović, odvjetnica u Supetru, Hrvatskih velikana 4b, podnijela je ovom sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - ... 29.11.2018
Usoz-44/18-4 Upravni sud u Rijeci podnio je ovome Sudu zahtjev sukladno članku 83. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje: ZUS) radi pokretanja postupka po službenoj dužnosti. 29.11.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3247 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1497) 2017(2629) 2016(2964) 2015(2544)
2014(3074) 2013(2907) 2012(3070) 2011(3170)
2010(3333) 2009(3765) 2008(3950) 2007(4688)
2006(4552) 2005(3976) 2004(2204) 2003(2686)
2002(3007) 2001(2490) 2000(2789) 1999(2620)
1998(2193) 1997(1439) 1996(1782) 1995(1834)
1994(2189) 1993(2331) 1992(2875) 1991(2802)
1990(1802) 1989(3) 1988(1) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(397)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(482)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(502)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8577)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3577)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(61648)
Županijski sud(5989)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite