Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3377
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 84401)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1627/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: '' Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja ad. 1 i 2 koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji ad. 1 F. I., OIB: ..., ..., P. te ad. 2 Lj. I., OIB: ..., ..., P., svaki za ½ dijela, stekli valjani pravni osnov za upis prava suvlasništva na nekretnini ... 23.5.2019
Gž R 154/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: '' I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelju R. T. OIB: ... iz Z., ... u radnom odnosu kod tuženika Dječji vrtić M. P. iz Z., ... ravnateljica Dječjeg vrtića M. P., vrijeđanjem, vikanjem, omalovažavanjem te šikaniranj... 23.5.2019
UsI 589/2015-56Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-351-03/14-02/37, URBROJ: 517-06-2-2-14-29 od 22. kolovoza 2014. trgovačkom društvu E.d.o.o.(u sporu zainteresirana osoba) izdana je okolišna dozvola za postrojenje - novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Pgž „M“, djelatnost postrojenja: (1) zbrinj... 23.5.2019
Gž 108/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljica i tužena ad2 M. J. rođena J. suvlasnice svaka za udio od ½ suvlasništva nekretnine u k.o. Š. čest. zem. br. 369 Z.U. 804 i čest. zem. br. 365/2 Z.U. 2268 k.o. Š.. 2. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica za cijelo čest. zem. br.... 22.5.2019
Gž 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. c. d.o.o. da u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima, L. T. i M. Č., iznos od 32.600,00 kuna, kao i zakonske zatezne kamate koje teku na taj iznos od dana podnošenja tužbe,... 16.5.2019
Gž 96/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Ukida se pravo služnosti prolaza i provoza u korist k.č. br. … i k.č. br. … obje upisane u zk. ul. br. … k.o. P., a na teret k.č. br. … upisane u zk. ul. br. … k.o. P.. Ukida se pravo stvarne služnosti prola ... 15.5.2019
Gž 1092/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženik je dužan tužitelju platiti iznos od 146.213,67 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke ... 15.5.2019
Gž 163/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; I. Nalaže se tuženiku, D. L. iz Z., OIB….., isplatiti tužitelju, S. d.o.o., Z., OIB……, iznos od 122.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim: - na iznos od 17.500,00 kn od 01. 07. 2009. godine do isplate, - na i ... 15.5.2019
Gž 32/2019-2Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za štetu koja je tužitelju nastala u omjeru od 50%. Protiv navedene međupresude pravovremene žalbe podnijele su obje parnične stranke. Tužitelj podnosi žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističe da je počinjena bitna povreda postupka jer... 13.5.2019
Gž 260/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništav (ništetan) Ugovor o darovanju nekretnina od 11.09.2001.g., dodatak tom ugovoru od 07.03.2006.g., te II dodatak od 02.06.2006.g. što mu je tuženica J.-D. D. dužna priznati ili ć... 9.5.2019
Gž 534/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: I Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 2.557,09 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućima kako slijedi: -na iznos od 140,57 kn od 12.07.2010. godine do isplate; -na iznos od 136,60 kn od 10.08.2010. godine do isplate; -na iznos od 14 ... 8.5.2019
Kž 485/2018-7Pobijanom presudom Općinskog suda Karlovcu, optuženi M. K. je nakon stavljanja izvan snage presude o izdavanju kaznenog naloga Općinskog suda u Karlovcu od od 5. prosinca 2014., broj: K-425/14-2, proglašen krivim da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo pro... 7.5.2019
Gž 1391/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: Utvrđuje se da tuženik, vanknjižni vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i to poslovnog prostora u Z., ... koji se nalazi u stambeno-poslovno... 2.5.2019
Gž 772/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenim postupak izravne naplate, odnosno pljenidba i prijenos na temelju bjanko zadužnice: OV-… od 26.03.2009. godine ovjerene po javnom bilježniku I. H. Ž. iz Z., ukidaju se sve provedene ovršne radnje, te se ovršni postupak obustavlja.... 2.5.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 469/2018-2Pobijanom je presudom odlučeno je: „ I               Nalaže se tuženiku J. M. isplatiti tužitelju P. C. d.o.o. iznos od 6.443,02 kn (slovima: šesttisućačetristočetrdesettrikunedvijelipe) sa zateznim kamatama tekućima         na iznos od 301,18 kn od 15. veljače 2011.,         na iznos od 286,12 kn... 29.4.2019
Gž 1193/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz V. G., poslovni broj Ovrv-1710/15 od 03. prosinca 2015. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 180,97 kn na ime glavnice,... 29.4.2019
Gž 741/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku Hrvatske ceste d.o.o. OIB … tužitelju K. da F. OIB … isplati iznos od 19.122,84 kn sa zateznim kamatama počevši od 12. lipnja 2017. godine po stopi u smislu čl. 29. st. 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima uvećanjem prosječne ... 29.4.2019
Gž 739/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z. od 30. prosinca 2013., poslovni broj Ovrv-17134/2013. Protiv te presude pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi tužitelj, navodeći da je pobija zbog bitne povrede odredaba par... 25.4.2019
Gž 1812/2017-3Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-13863/11 od 11.07.2011.g. donesen od javnog bilježnika u Zagrebu mr.sc. J. R., kojim se tuženoj nalaže da... 25.4.2019
Gž 654/2019-2Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I Nalaže se tuženiku R. H., OIB: ..., isplatiti tužitelju M. B., OIB: ..., iznos od 40.000,00 kuna, kao i naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 10.190,27 kn, sve sa zateznim kamatama tekućim od 9. siječnja 2019. do isplate, po stopi koja se određuje uveća... 25.4.2019
Gž 1897/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Nalaže se tuženicima M. P., M. P. i D. P. da isele iz stambenog prostora u suterenu na adresi A... 24.4.2019
Gž 2148/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke utvrđeno je da tužitelju pripada pravo na staž osiguranja u razdoblju od 8. siječnja 2008. do 14. travnja 2008. što su mu tuženici dužni priznati, dok je točkom II. izreke naloženo tuženicima da tužitelju naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 8... 24.4.2019
Gž 300/2018-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je proglašena bez učinka prema tužitelju pravna radnja I.-tuženika D. P. - nasljednička izjava o ustupanju ostavinske imovine iza pok. J. P. I..-tuženici L. P., prema rješenju o nasljeđivanju javnog bilježnika B. L. iz Z. poslovni broj O-7244/15 od 24. r... 24.4.2019
Gž 727/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I.- Utvrđuje se da je tužitelj T. P. OIB.:…, , ulica kbr. 14 od prodavatelja D. B. iz S. T., OIB:… kupio pokretnu-montažnu ugostiteljsku kućicu serijskog broja 003, dimenzija 10mx10m s krovom za cijenu od 150.000,00 kuna. II.- Nalaže se tu... 24.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3377 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(599) 2018(2727) 2017(3413) 2016(3271)
2015(2718) 2014(3134) 2013(2969) 2012(3103)
2011(3184) 2010(3336) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4552) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(417)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(687)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(567)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8621)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3741)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(63043)
Županijski sud(7325)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite