Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3415
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 85371)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1107/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbijaju se I i II tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I Nalaže se tuženiku E. o. d.d., A4, OIB:B3 solidar... 18.7.2019
Gž 904/2019-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika od 30. svibnja 2016. godine broj Ovrv-820/16 u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 1.108,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 22. lipnja 2012. godine pa do isplate te je nal... 16.7.2019
Gž 1159/2019-2Prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. A. M. od 29. siječnja 2019. godine broj Ovrv-2/2019. Protiv te presude u zakonskom roku žali se tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič... 12.7.2019
Gž 283/2019-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. M. od 29. siječnja 2016. godine broj Ovrv-21/16, a kojim je naloženo tuženoj da isplati tužitelju iznos od 718,43 kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao i u dijelu... 12.7.2019
Gž 1465/2017-2Prvostupanjskom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju plati iznos od 901,00 kn, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.635,60 kn, sve s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke odbijen je kao neosnovan preostali dio tužbenog zahtjeva u iznosu od 14... 11.7.2019
Gž 64/2018-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja te je u cijelosti održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika T. Ž. iz Ploča, poslovni broj: Ovrv-161/17 od 11. srpnja 2017., ko... 8.7.2019
Gž 2076/2018-3Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže da im tužena isplati na ime duga zbog neisplaćenog odvjetničkog honorara iznos od 25.233,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 11. travnja 2017. godine pa do isplate te da im naknadi parnični trošak. Protiv ove ... 5.7.2019
UsI 979/2018-4Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-017-03/16-01/1, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-5 od 07. lipnja 2018. odbijen je zahtjev tužitelja KLASA: 023-01/16-03/153, URBROJ: 2170/01-15-00-16-1 od 18. srpnja 2016. za izmjenom zastave Grada Rijeke (ovdje tužitelja), uz obrazloženje, u bitnome, da se nadležno Povjerens... 4.7.2019
III Kž 8/2018-5Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, broj I Kž 190/2018-4 od 4. rujna 2018., odbijena je žalba optuženika M. R. kao neosnovana, te je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, od 17. siječnja 2018., broj K-2/17-95. Prvostupanjsko... 4.7.2019
Gž 608/2019-3Pobijanom presudom pod toč.I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 3.500,00 kn uvećan za zakonsku zateznu kamatu tekuću od 16. rujna 2016. pa do isplate. Toč.II. izreke tuženiku je naloženo da tužiteljici nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 2.031,25 kn sa pripadajućom zako... 1.7.2019
Gž 608/2019-3Pobijanom presudom pod toč.I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 3.500,00 kn uvećan za zakonsku zateznu kamatu tekuću od 16. rujna 2016. pa do isplate. Toč.II. izreke tuženiku je naloženo da tužiteljici nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 2.031,25 kn sa pripadajućom zako... 1.7.2019
Gž 1632/2018-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. Ć. iz A3, posl. br. Ovrv-973/17 od 14. ožujka 2017. u cijelosti te je odbijen tužbeni zahtjev... 21.6.2019
Gž 89/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 'Tuženik je dužan tužitelju isplatiti iznos od 64.092,77 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 21. 06. 2005. g. pa do isplate i to po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o ... 19.6.2019
Kž-eu 5/2019-5Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 23. travnja 2019. broj Kv-eu-1/2019-18 pod točkom I. izreke utvrđeno je da je osuđeni Z. M. osuđen na kaznu doživotnog zatvora presudom Višeg pokrajinskog suda u Munchenu broj 7 St 5/14(2) od 3. kolovoza 2016., pravomoćnom 3. svibnja 2018... 19.6.2019
Gž 112/2018-3Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I./ Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. iz Vinkovaca, poslovni broj Ovrv-231/2016 od 14. ožujka 2016.g. u dijelu kojim se nalaže tuženiku 18.6.2019
Gž 2104/2017-3Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženici Financijskoj agenciji isplatiti tužitelju B.A.M. iznos od 61.565,83 kuna sa zateznim kamatama od dana 17. veljače 2014. godine do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kred... 13.6.2019
III Kr 34/2019-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2017. broj K-1457/15-28 i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 17. studenog 2017. broj Kž-217/2017-6, S. R. je proglašena krivom zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. KZ/11., t... 13.6.2019
III Kr 44/2019-3Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 22. siječnja 2019., broj K-4/19-13., i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 12. ožujka 2019., broj Kž-232/2019-3., D. V. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. KZ/11., te je osuđen na kaznu zatv... 13.6.2019
I Kž 44/2019-4Pobijanom presudom opt. R. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 230. st. 2. KZ/11., te je na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest godina. Na temelju čl. 54. KZ/11. optuženiku je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme oduzimanja slobode i vrijeme ... 13.6.2019
Jž 3192/2016-0Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za koje djelo mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 765,00 kuna u protuvrijednosti domaće valute od 102,00 €. Istom presudom okrivljenik je, temeljem... 13.6.2019
Gž 474/2019-2Presudom Općinskog suda u Dubrovniku broj P-489/12 od 6. veljače 2019. suđeno je: " I. Odbijaju se tužbeni zahtjev tužitelja koji glase: ¨Utvrđuje se da su tužitelji M. B. pok. I., OIB:…, T., i II. Ž. B. pok. I., OIB:… (su)vlasnici vrhui cjeline čest. zem. … z.ul. … i čest. zem. …, z.ul. …, sve k.o... 12.6.2019
Gž 259/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Tuženik A. A., OIB:…, iz M., dužan je tužitelju E. O. d.d. sa sjedištem u Z., Z., OIB:…, plati iznos od 13.909,42 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 25. 05. 2011 godine ... 12.6.2019
Gž 1583/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu i rješenje čije izreke glase: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Nalaže se tuženiku B. L. iz A4, OIB: B2 da isplati ... 11.6.2019
Gž 310/2019-4Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ugovor o darovanju sklopljen između D. M. i M. M. 15. studenog 2011. i ovjeren od javnog bilježnika D. K. pod broje... 11.6.2019
Gž 176/2019-3Presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 9. siječnja 2019., poslovni broj: P-4409/2015., tuženici je naloženo isplatiti tužiteljima i to I. tužitelju iznos od 105.847,83 kn, a II. tužiteljici iznos od 104.997,73 kn, kao i naknaditi im parnični trošak u iznosu od 37.553,71 kn... 10.6.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3415 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(919) 2018(3133) 2017(3557) 2016(3342)
2015(2731) 2014(3139) 2013(2974) 2012(3108)
2011(3185) 2010(3336) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4552) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(419)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(703)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(584)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8629)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3971)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(63320)
Županijski sud(7745)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite