Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2018
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 33
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 808)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 294/2018-4Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 498. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) odbijen je zahtjev osuđenika O. Ć. za preinačiti pravomoćnu presudu ... 5.7.2018
I Kž 480/2018-4Prvostupanjskom presudom Županijski sud u Sisku proglasio je krivim optuženog  Đ. C. zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11. te ga, na temelju istih zakonskih propisa, uz primjenu članka 48. stavaka 1. i 2. i članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11., osudio na ... 12.9.2018
Rev x 731/2018-3Presudom Općinskog suda u Sisku broj Pn-143/2016 od 24. studenoga 2017. naloženo je tuženoj na ime naknade štete isplatiti: prvotužitelju I. K.1 iznos 227.226,74 kn od čega na iznos 220.000,00 kn nematerijalne štete zatezna kamata teče od 24. studenoga 2017., na iznos 7.026,74 kn materijalne štete z... 28.8.2018
Kžzd 7/2018-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, proglašen je krivim opt. G. P. zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz čl. 166. st. 2. u vezi s čl. 158. st. 1. i 5. KZ/11 te je na temelju čl. 166. st. 2. KZ/11  osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest godina ... 10.5.2018
I Kž 212/2018-4Pobijanim rješenjem Županijski sud u Puli - Pola odbio je zahtjev osuđenog M. R. za obnovu kaznenog postupka, koji zahtjev je podnesen na temelju članka 498. stavka 1. točke 4. ZKP/08. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđeni M. R. po branitelju, odvjetniku D. R., s prijedlogom da se „osuđeniku ... 9.5.2018
I Kž 24/2018-4Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu je na temelju čl. 498. st. 5. i 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), preinačio u odluci o kazni presudu koju čini presuda Županijsko... 6.2.2018
I Kž 345/2018-4Županijski sud u Zadru presudom i rješenjem od 21. ožujka 2018. godine, br. K-14/17, je na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) utvrdio d... 4.7.2018
I Kž 273/2018-6Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivim opt. Đ. D. zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 2. i st. 1. toč. 6. KZ/11 te ga je na temelju čl. 154. st. 2. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci pa je, nakon što je opozv... 13.6.2018
I Kž 350/2018-4Županijski sud u Zagrebu presudom od 28. veljače 2018. godine, br. K-1/16 proglasio je krivima opt. Z. H. i opt. Z. P. zbog kaznenih djela protiv gospodarstva, opt. Z. H. zbog dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11. za koja mu je na temelju čl... 24.10.2018
I Kž 560/2018-4Uvodno citiranom presudom Županijski sud u Zagrebu je na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje: ZKP/08) oslobodio od optužbe opt. N. Š. zbog kazn... 7.11.2018
I Kž 457/2018-8Pobijanom presudom optuženi M. Č. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 111. toč. 4. KZ/11., opisanog pod točkom 1. izreke, kaznenog djela iz čl. 331. st. 1. KZ/11., opisanog pod točkom 1. izreke te kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. u svezi st. 4. KZ/11., opisanog pod točkom 2. izreke. Nako... 4.12.2018
Revr 283/2018-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Utvrđuje se da odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 28.11.2014.g. nije dopuštena i da radni odnos između tuženika i tužitelja nije prestao te se nalaže tuženiku vratiti tužitelja na radno mjesto voditelja poslovnice kao i priznati mu sva prava koj... 19.12.2018
I Kž 477/2018-4Prvostupanjskom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je optuženog M. B. krivim pod točkom 1. izreke presude zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., za koje mu je mu je, na temelju članka 246. stavka 2. KZ/11., u... 12.12.2018
Rev x 530/2018-6Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku H. E. d.d., D.P. Elektra Z., OIB:..., ..., da tužitelju Z. B., Z., ..., OIB: ..., kao ranijem vlasniku obrta B. S. - za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo iz Z., ..., isplati naknadu ... 30.10.2018
Ur 5/2018-5Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a (dalje: IOHOK) kojim je odlučeno da se D. G. odvjetniku u Z., zabranjuje obavljanje odvjetničke djelatnosti s danom dostave prvostupanjskog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenj... 26.9.2018
Kž 419/2018-3Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku na temelju članka 453. točka 1. ZKP/08 oslobodio je od optužbe optuženog M. K. da bi počinio kazneno djelo protiv osobne slobode - prijetnja - iz članka 139. stavak 2. KZ/11 opisano pod točkom 2. optužnice, a proglasio ga je krivim za kazneno djelo protiv os... 8.5.2018
Kž 56/2018-9Pobijanom presudom suda prvoga stupnja optuženik A. M. proglašen je krivim zbog počinjenja u stjecaju dvaju kaznenih djela iz čl. 281. st. 1. i 2. KZ/97 na način i pod okolnostima opisanim u točkama 1. i 2. izreke te presude te su mu na temelju istog zakonskog propisana utvrđene pojedinačne kazne za... 22.5.2018
Gž 61/2018-4Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se postojanje tražbine tužitelja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, A3, OIB:B1 pr... 6.2.2018
Gž 243/2018-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja i to glede dijela kojim se traži da se utvrdi da je tuženik H. P. d.o.o. P. tužitelju Z. B. dužan platiti s osnova ugovorene kamate koje su proistekle iz duga u iznosu od 40.000,00 DEM i to na taj iznos od 1. ... 11.4.2018
Gž 259/2018-3Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti puta prolaza pješice i prijevoznim sredstvom u širini od 3 m preko dijela čest. zem. 111/82 upisane u z.k.ul. 5540 k.o. Novalja kao poslužnog ... 18.5.2018
Gž 828/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Održava se na snazi rješenje o ovrsi koje je pod poslovnim brojem Ovrv-2154/2016 dana 27. srpnja 2016. godine donio javni bilježnik u Š. V. V. u dijelu kojim je tuženiku Ž. S., OIB:…, naloženo platiti tužitelju T. d.o.o. Z., OIB:…na ime neplaćenih iznosa sred... 19.4.2018
Gž 40/2018-3Sud prvog stupnja je donio pobijanu presudu i rješenje izreka kojih u cijelosti glasi: „I. Nalaže se I. tuženoj  E. & S. b. d.d., R., i II. tuženiku M. E. iz K., da solidarno naknade tužitelju  W. S. iz B., iznos od: - 500.000,00 USD sa 5,50 % kamate godišnje tekuće od 1. siječnja 1996. godine do 1... 26.4.2018
Gž 7/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I.              Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Utvrđuje se da su raskinuti Kupoprodajni ugovor između tuženika kao prodavatelja i tužitelja pod 1-6 te T. M., J. K., M. F., N. S. i R. d.o.o. kao kupaca od 10. lipnja 1996.god., ovjeren u potpisu tuženika... 23.5.2018
Kž 84/2018-4Presudom Općinskog suda u Osijeku proglašeni su krivima opt. S.S. i opt. R.I. i to: - opt. S.S. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11 (opisano u točki 1. izreke), te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne... 8.3.2018
Kž 8/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru I. optuženi T. S. i II. optuženi B. D., na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08., oslobođeni su optužbe da bi počinili kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi iz članka 249. stavka 4. u svezi sa člankom 249. stavka 3. u ... 6.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 33 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2018(808)
> Siječanj(87) > Veljača(95) > Ožujak(71) > Travanj(67) > Svibanj(80) > Lipanj(47) > Srpanj(57) > Kolovoz(29) > Rujan(79) > Listopad(72) > Studeni(69) > Prosinac(55)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(12)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(23)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(56)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(358)
Županijski sud(355)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite