Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2018 > Rujan
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 79)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 4685/2016-6Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-1174/2015 od 28. travnja 2016. u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Mire Rubić iz Splita, poslovni broj Ovrv-689/13 od 22. listopada 2013. kojim je naložen... 28.9.2018
Gž 2684/2015-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I.- Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku da preda u posjed tužitelju dio čest. zem. 10647 k.o. Z. koji je na skici sudskog očevida stalnog sudskog vještaka za geodeziju F. V. od 19. svibnja 2015. g... 28.9.2018
Gž 275/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: „I Tuženici M. Š. iz D. Z., OIB: … se nalaže da ukloni kameni tampon nasipan na sjeveroistočni zid gospodarske zgrade, garaže tužitelja D. H. iz D. Z. 164, OIB: … izgrađene na čkbr. 240/21 dvorište od 133 čhv upisane u zk.ul. 1120 k.o. Š., iznad razine horizontalne hidr... 27.9.2018
Gž 1252/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1.) Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "II. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Poreču - Parenzo brisanje prava vlasništva upisanog na ime tuženika na nekretninama iz točke I. izreke, uz istodobni upis prava vlasništva na ti ... 27.9.2018
Ur 4/2018-2Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: IOHOK) broj 5820/2017 od 6. studenoga 2017. S. C., odvjetnik, brisan je iz Imenika odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore danom 6. studenoga 2017., a u skladu s odredbom čl. 56. toč. 8. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“ bro... 26.9.2018
Revr 1451/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja da mu 1. i 2. tuženik s osnove nematerijalne štete solidarno isplate iznos od 285.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, zatim s osnove tuđe pomoći i njege iznos od 89.100,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom i od travnja 2014. pa nadalje s... 26.9.2018
Rev x 502/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži  tuženiku isplatiti tužiteljima 24.000,00 kn sa zateznim kamatama i troškovima postupka. Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tužitelja i preinačena prvostupanjska presuda tako što je tužbeni zahtjev prihvaćen u odnosu na obo... 26.9.2018
Revr 793/2016-2Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen dio tužbenog zahtjeva koji glasi: „Nalaže se tuženiku A. p. Z. d.o.o., OIB: …, isplatiti tužitelju J. P., OIB: …, u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe iznos od 7.333,32 kune sa zakonskim zateznim kamatama koje na nave... 26.9.2018
Revr 813/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I.  Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju ad.1 M. Z.3 na ime naknade manje isplaćene plaće za period od 01. svibnja 2002. god. pa do 28. veljače 2003. god. ukupan iznos od 55.679,92 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to do 31. prosinca 2007.g... 26.9.2018
Ur 5/2018-5Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a (dalje: IOHOK) kojim je odlučeno da se D. G. odvjetniku u Z., zabranjuje obavljanje odvjetničke djelatnosti s danom dostave prvostupanjskog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenj... 26.9.2018
Gž 5/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tražilo utvrđenje da oporuka pokojnog Đ. Š. od 20.09.1991. nije istinita ni pravno valjana dok je rješenjem naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u svoti od 2.916,63 kune u roku od 15 dana. Ovu presudu i rješenje pravovr... 26.9.2018
Revt 229/2011-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj-protutuženik povukao tužbu za iznos od 107.309,23 kn s kamatama, pa se u tom dijelu ukida platni nalog za plaćanje sadržan u rješenju o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu broj Ovrv-2385/2002 od 13. svibnja 2002. godine. II. Odbija s... 25.9.2018
Rev 777/2015-2Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe tužiteljice i tuženika kao neosnovane i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je: - u stavku I. izreke, tuženik obvezan isplatiti tužiteljici 70.000,00 kn "na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti" sa pripadajućim i u izreci presu... 25.9.2018
Rev 205/2013-2Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-3663/05-47 od 16. ožujka 2011. sudio je: „I/ Utvrđuje se da je tužiteljica G. K. vlasnica 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine pok. M. K. iz Z., upisane u podulošku 33196 zk. ul. br. 14655 k.o. G. Z., a što predstavlja 9,5/32 dijela stana na I... 25.9.2018
Pž 7233/2016-5Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 14.037,91 kn s pripadajućim zateznim kamatama, točkom 2. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 11.125,00 kn, dok je točkom 3. izreke odbijen tužiteljev zahtjev... 25.9.2018
Rev x 716/2018-2Prvostupanjskom presudom obvezani su I. i II. tuženici da solidarno na ime naknade nematerijalne štete isplate tužitelju 6.760,32 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2016. pa do isplate, dok je tužbeni zahtjev tužitelja s tog osnova preko dosuđenog do zahtijevanog od 2... 25.9.2018
Gž 3382/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženicima, kao suvlasnicima stambene zgrade u S., u roku od 15 dana isplatiti tužiteljici iz sredstava zajedničke pričuve iznos od 24.914,84 kune zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 16. veljače 2007. do isplate po s... 25.9.2018
Gž 6003/2017-3Presudom suda prvog stupnja tuženik je dužan platiti tužitelju iznos od 18.263,00 kn, iznos od 1.379,46 kn, iznos od 1.507,31 kn, iznos od 2.111,57 kn, iznos od 608,40 kn, iznos od 691,66 kn, iznos od 441,88 kn, iznos od 2.555,14 kn i iznos od 1.475,33 kn, kao i naknaditi mu trošak parničnog postupk... 25.9.2018
Gž 5586/2017-3Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je pod točkom I. izreke naložio tuženiku platiti tužitelju iznos od 2.110,00 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama počevši od 3. listopada 2014. do isplate, te naknaditi parnični trošak u iznos u od 5.617,98 kuna sa zateznim kamatama počevši od 31. listopa... 25.9.2018
Gž 2969/2016-4Pobijanom presudom, pod točkom I. izreke odbijen je u cijelosti kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev tužiteljice, a radi mijenjanja presude Općinskog suda u Splitu poslovni broj IP-1578/97 od 23. svibnja 2000. na način da se ukida pravo prvotuženika na plaćanje zaštićene najamnine, te status prvotuž... 24.9.2018
Gž 1670/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika R.A.Č. iz Slavonskog Broda poslovni broj Ovrv-600/16 od 8. veljače 2016. u dijelu kojim je naloženo t... 24.9.2018
Gž 2/2018-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja, st. I., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje isplatu iznosa od 56.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. siječnja 2006. pa do isplate te nadoknadu troškova parničnog postupka. Stavkom II. presude tužitelju je naloženo... 21.9.2018
Pž 8815/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-2295/2010 od 26. srpnja 2012. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Šibenika poslovni broj Ovrv-1377/2008-2 od 24. listopada 2008. u dijelu kojim je naloženo tu... 20.9.2018
Gž 291/2017-2Presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici-Stalna služba u Ivanić Gradu broj P-261/15-12 od 14.studenog 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da je stekao valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva čest.broj 1245 i 1246 iz z.k. ul.broj 923 k.o. Šumećani, a temeljem ... 20.9.2018
Gž 1700/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi utvrđenja pravne nevaljanosti oporuke B. B. od 20. kolovoza 1991. proglašene u ostavinskom postupku posl.br. O-90/96 kod Općinskog suda u Rabu (točka 1. izreke), te je naloženo tužitelju... 20.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2018 Rujan

Sudovi

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(6)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(36)
Županijski sud(37)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite