Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 31
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 762)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ob 1343/2019-2Prvostupanjskom presudom, suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku S. B. iz A4, plaćati za uzdržavanje mldb. tužiteljice D. B. iz A1, um... 27.12.2019
Gž Ob 1391/2019-2Pobijanom presudom suđeno je: „I. Razvodi se brak koji su dana 29. srpnja 2000. u Trogiru sklopili B. I. OIB: B1, rođena B3. i Ž. I. 27.12.2019
Gž 1753/2019-0Presudom prvostupanjskog suda I okrivljenik A. L. d.o.o. je oglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna, za svako djelo po 2.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 228. stavka 1. točke 13. Zakona o radu i članka 2... 24.12.2019
Gž 598/2019-3Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku M. U. iz A2, OIB: B2 iseliti iz nekretnine - stana u A3, pov... 20.12.2019
I Kž Us 136/2016-18Županijski sud u Osijeku je uvodno citiranom presudom proglasio krivim opt. B. T.1 zbog jednog kaznenog djela trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11, opisanim pod toč. 1. izreke pobijane presude, za koje ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci čije je i... 18.12.2019
Rev 1401/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev: "I Utvrđuje se da su djelomično ništetni i da ne proizvode nikakve pravne učinke i to : -Ugovor o kreditu broj … sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28. 06. 2006. g. -Ugov... 17.12.2019
Rev 1552/2012-4Prvostupanjskom je presudom odlučeno: "I Utvrđuje se da je tužiteljica M. D. iz D. 9, suvlasnik u ½ dijela nekretnine upisane u zk.ul. 2476 k.o. S. P. Č. koju čine čk.br. 5864/2 oranica sa 496 čhv, čk.br. 5865 oranica sa 198 čhv, čk.br. 5866/1 vrt sa 91 čhv, čk.br. 5866/2 oranica sa 1 ral i 540 čhv... 17.12.2019
Rev 2584/2014-2Ispravljenom prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. M. iz Z., posl. br. Ovrv-840/07 od 27. rujna 2007. za iznos od 89.143,61 EUR sa zateznim kamatama prema stopi ugovorne kamate od 15% godiš... 17.12.2019
Rev 2816/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9206/02 od 30. lipnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev da je tuženik dužan platiti tužitelju 326.641.017,76 kn sa zateznim kamatama te je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnične troškove u iznosu od 1.526.625,00 kn. Presudom Župan... 17.12.2019
Rev 2862/2018-2Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužiteljici isplatiti razlike manje isplaćenih plaća u iznosu od 29.823,64 kn bruto, osim za iznos zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza dohotku. Prvostupanjskim rješenjem tuženiku je naloženo tužiteljici naknaditi troškove postupka u iznos... 17.12.2019
Rev 3122/2015-3Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "1. Nalaže se tuženiku I. J. da tužitelju R. H. isplati iznos od 204.951,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 9. svibnja 2006. do 31. prosinca 2007. po stopi  od 15 % godišnje, a od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14 % godišnje, te ... 17.12.2019
Revr 645/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime razlike plaće 54.734,55 kn bruto zajedno s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose navedene u izreci, kao i naknaditi tužitelju parnični trošak od 8.875,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ... 17.12.2019
Revr 357/2017-8Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, Klasa: 112-02/14-01, Urbroj: 251-94/14-52 od 19. studenoga 2014., kojom tuženik otkazuje ugovor o radu tužitelji... 17.12.2019
Gž 975/2018-2Presudom Općinskog suda u Zlataru - Stalna služba u Krapini broj Pn-98/15-62 od 28. ožujka 2018. tuženiku je naloženo da tužiteljici naknadi štetu u iznosu od 10.525,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 15. siječnja 2015. do isplate, kao i da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 20... 17.12.2019
Gž Ob 1349/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Razvodi se brak sklopljen dana B6 godine u Zagrebu, upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Centar za godinu 2002. pod rednim brojem B4 između 17.12.2019
Gž Ob 1222/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Razvodi se brak sklopljen dana 17. rujna 2005. u Karlovcu između tužiteljice protutužene M. B. V., rođene 2. srpnja 1980. u Karlovcu i tuženika protutužitelja Z. V., rođenog... 17.12.2019
Rev 2238/2014-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženoj platiti tužitelju 213.500,00 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama. Presudom suda drugog stupnja potvrđena je presuda suda prvog stupnja u dijelu u kojem je naloženo isplatiti tuženoj tužiteljici 7.320,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, dok... 17.12.2019
Gž 1417/2019-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 22.445,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 16. veljače 2018. godine pa do isplate te zateznu kamatu na iznos od 3.000,00 kn za razdoblje od 16. veljače 2018. godine do 19. travnja 2018. godine i trošak postupka u iznosu... 16.12.2019
I Kž 54/2015-6Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci, optuženi G. N. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. KZ/11. iz točke 1. izreke pobijane presude i na temelju te zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a optužena M. K. N. proglašena je kriv... 13.12.2019
Gž R 807/2019-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 21. 940,25 kuna, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, iznos od 85.000,00 kuna s pripadajućim kamatama, iznos od 384.914,71 kuna s pripadajućim kamatama, te na ime troškova postupka izno... 12.12.2019
Revr 666/2018-2Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1095/16-23 od 18. siječnja 2018. suđeno je: „I./              Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja S. Š. iz S., OIB: ..., koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj - S. Š., OIB: ... u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod tužen... 11.12.2019
I Kž 149/2019-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru optuženi L. B., na temelju članka 453. stavka 1. točke 1. (ispravno je: članka 453. točke 1.) Zakona o kaznenom postupku (,,Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske... 11.12.2019
Gž 1290/2019-0Presudom Općinskog suda u Varaždinu, Prekršajni odjel, od 10. lipnja 2019. godine, broj: 38 Pp G-379/19, proglašeni su krivima i kažnjeni ukupnim novčanim kaznama, I-okr. pravna osoba u iznosu od 42.000,00 (četrdesetdvijetisuća) kuna, a odgovorna osoba u iznosu od 5.500,00 (petisućapetsto) kuna, Zbo... 11.12.2019
I Kž 680/2015-10Pobijanom presudom Županijski sud u Sisku je, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.), oslobodio optuž... 10.12.2019
Rev 1984/2018-4Međupresudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tuženica odgovorna za naknadu štete proizašle iz štetnog događaja od 9. travnja 2001. uz doprinos tužitelja od 20%. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da će se do pravomoćnosti ove međupresude zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva... 10.12.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 31 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(762)
> Siječanj(85) > Veljača(74) > Ožujak(80) > Travanj(65) > Svibanj(60) > Lipanj(40) > Srpanj(58) > Kolovoz(51) > Rujan(68) > Listopad(78) > Studeni(52) > Prosinac(51)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(9)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(28)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(42)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(418)
Županijski sud(263)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite