Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Siječanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 84)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Gž 263/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: ˮI Dužan je tuženik A. L., A3, OIB: OIB: B2, da u roku od 8 dana tužitelju B. V., 31.1.2019
UsIgr 225/2018-13Osporenim rješenjem tuženika Klasa:UP/I-362-02/18-02/686 urbroj:531-07-1-3-6-18-04 od 11. svibnja 2018. godine  naređeno je tužitelju  kao investitoru da u roku od 8 dana ukloni izgrađeni magazin, prizemlje tlocrtnih dimenzija 4,30x7,85m, temelje i građevinu izgrađenu iznad magazina tlocrtnih dimenz... 31.1.2019
Rev x 374/2017-2Presudom suda prvog stupnja dosuđeno je: „1. O d b i j a j u   s e    tužitelji sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tužena Republika Hrvatska je dužna platiti tužitelju I. J. iznos od 260.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim za iznos od 220.000,00 kuna od dana donošenja presude pa do isplate, a... 30.1.2019
Rev 1078/2014-2Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženici da tužitelju isplati iznos od 130.330,00 EUR, 72.010,00 CHF i 60.000,00 kn, sa zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2010. do isplate (toč. I.). Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja preko dosuđenog iznosa od 130.330,00 EUR do utuženih 265.000,00 EU... 30.1.2019
Revr 950/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku D. d.o.o. iz Z., OIB: …, platiti tužitelju S. L. iz D. S., OIB: …, iznos 20.566,24 kuna, zajedno sa zateznim kamatama po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana po... 30.1.2019
Rev x 1265/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Platni nalog sadržan u točci I. rješenja o ovrsi ovog suda poslovne oznake Ovrv-72/03 od dana 10. siječnja 2003. godine održava se na snazi u dijelu kojim je tuženiku Ž. P. iz S., ..., naloženo u roku 8 dana namiriti tražbinu tužitelja N. P. iz Z., ..., u izn... 29.1.2019
Revr 185/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Prihvaća se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 1. Utvrđuje se da je osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme, zaključen dana 1.7.2002. između tužiteljice i tuženika, a koji otkaz je donesen dana 23.4.2010., nedopušten i nezakonit, te da... 29.1.2019
Rev x 1052/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 568,500 kn zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 25.10.2004. do 31.12.2007. godine po stopi iz čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a o... 29.1.2019
Revr 1094/2016-3Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom odluka tuženika D. F., kao vlasnika obrta D. o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljici M. K. te je utvrđeno da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao 16. ožujka 2009. (točka I. izreke). Ujedno je određen sudski raskid ugovor... 29.1.2019
Rev x 599/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženici da tužitelju preda u posjed stan koji se nalazi u prizemlju zgrade označene kao k.č.br. 3199/1, kuća popisni list ..., sve upisano u zk.ul.br.3353 k.o. G. Z., anagrafske oznake Z., ..., a koji se sast... 29.1.2019
Rev x 273/2015-3Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-3944/05-54 od 28. ožujka 2014. sudio je: "I.              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku H. A.-A.-B. d.d. Z., da tužitelju P. P. plati iznos od 379.155,04 EUR-a sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 752.812.3... 29.1.2019
Rev 1241/2013-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužni su tuženici D. M.-M. i S. M. isprazniti stan o svih svojih osoba i stvari nekretnine označene kao čest. zgr. 2339 i čest.zem. 606/18 zk.ul. 1022 k.o. G. i prodati ih u posjed tužitelju Ž. M. odnosno njegovoj majci... 29.1.2019
Rev 2541/2014-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. S. import-export iz Italije kojim zahtijeva neka mu tuženica Republika Hrvatska plati 4.380.393,60 Eura u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Raiffeisenbanke Austrija d.d. Z. na dan isplate s zakonskim zatezn... 29.1.2019
Rev x 1049/2016-2Presudom i rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4894/14-89 od 23. veljače 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da su prvo-trećetužitelji vlasnici u jednakim suvlasničkim dijelovima cijelog drugog kata i 1/2 dijela podruma u stambenoj zgradi izgrađenoj na ... 29.1.2019
Revr 745/2014-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I/ Nalaže se tuženiku-protutužitelju CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA O., ..., OIB ..., da tužiteljici-protutuženoj S. K. iz O., ..., OIB ..., isplati na ime razlike plaće ukupan iznos od 20.600,31 kn (dvadeset tisuća šesto kuna trideset jedna lipa) br... 29.1.2019
Gž 42/2018-8Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Utvrđuje se da su ugovor o kreditu račun br. 2-04.010641 od 11. listopada 2007. sklopljen između tužitelja i tuženika kao i očitovanje Javnog bilježnika J. C. iz Čakovca ovjereno pod poslovnim brojem... 29.1.2019
Gž 632/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja J. T. koji glasi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da na ime naknade štete isplati tužitelju J. T., OIB: 29.1.2019
Gž 210/2019-2Presudom prvostupanjskog suda ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrvp-4444/05 od 10. studenog 2005. kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju u roku 8 dana iznos od 250,00 kuna sa zateznim kamat... 29.1.2019
Rev 2757/2015-2Prvostupanjskom presudom: - u točki I. izreke, I. tuženik i II. tuženik obvezani su solidarno isplatiti tužitelju 107.560,00 kn "sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnji dan polugodišta, koje je prethodilo tekućem po... 29.1.2019
Gž 563/2018-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. S. iz Z. poslovni broj: Ovrv-4045/15. i tužba je odbačena (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 9.687,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže nazn... 28.1.2019
Gž R 559/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 4.000,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. travnja 2007. pa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate. Prvost... 28.1.2019
Gž 795/2016-3Prvostupanjskim rješenjem suđeno je: "I               Ukida se platni nalog sadržan u točki I. rješenja o ovrsi Javnog bilježnika u V. G. I. M. poslovni broj Ovrv-3080/10 od 14. lipnja 2010. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 30.000,63 kn sa zakonskim zateznim k... 24.1.2019
Gž 670/2018-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. u Zagrebu broj Ovrv-1898/12 od 28. lipnja 2012. u dijelu kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju 10.265,82 kn sa zateznom kamatom od... 24.1.2019
Pž 7975/2015-3Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Povrv-814/2013 od 14. srpnja 2015. ukinuo u cijelosti platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz A5, poslovni broj Ovrv-12/2011 od 28. siječnja 201... 24.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(1)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(3)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(45)
Županijski sud(34)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite