Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Kolovoz
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 51)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 6228/2014Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da postoji tražbina stečajnog vjerovnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. prema društvu Pevec d.d. Bjelovar, Ante Trumbića 1b, OIB 73660371074, kao pravnog sljednika stečajnog dužnika Pevec d.o.o. u ... 30.8.2019
Gž 952/2017-2Presudom Općinskog suda u Varaždinu-Stalna služba u Ivancu broj P-105/16-24 od 13. ožujka 2017. u toč. I. izreke utvrđeno je postojanje prava stvarne služnosti kolnika preko nekretnine tuženika I. K.-dijela čest. broj 6384 upisane u posjedovni list 3505 k.o... 29.8.2019
Gž 336/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „Utvrđuje se da nije istinita i pravno valjana pisana oporuka pred svjedocima od 05.09.2010. godine, proglašena 14.01.2011. godine u ostavinskom postupku iza pokojnog I. Š., koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom ... 29.8.2019
Gž 199/2019-3Prvostupanjskim presudom i rješenjem odlučeno je: p r e s u d i o j e I. Utvrđuje se istinitom i pravovaljanom oporuka broj 1934/2008 Z, ostaviteljice S. C., sa posljednjim prebivalištem u SR A3. listopada 200... 29.8.2019
Pž 1404/2018-4Pobijanom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 87.738,04 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 38.202,32 kn sa zateznim kamatama (točka II. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznos... 29.8.2019
Gž 1410/2018-2Prvostupanjskom presudom je prihvaćen glavni tužbeni zahtjev i naloženo tuženici da izda tužitelju tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljevog prava vlasništva na nekretnini označenoj kao čest. zem. 926/16 zk. ul. br. 15373 k.o. S. i to posebnog dijela nekretnine-stana na XII. (dvanaestom) katu, ... 29.8.2019
Gž 1298/2019-2Presudom Općinskog suda u Splitu broj Ps-62/18 od 25. travnja 2019. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice M. S. kojim traži da se tuženici I. Z. naloži iseljenje iz stana u 29.8.2019
Jž 1778/2019-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci od 19. veljače 2019., broj 24. Pp J-972/2019, okr. I. L. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u toč. 1.), počinio prekršaj iz čl. 22. st. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a na način činjenično opisan u toč. 2.) pre... 29.8.2019
Rev 2902/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Tuženici su dužni tužitelju na ime naknade štete platiti iznos od 17.450.58 kn sa zateznom kamatom od 04. Srpnja 2009.g. po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja j... 28.8.2019
Rev 3068/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I/ Nalaže se tuženiku H. š. d.o.o. da na ime naknade nematerijalne štete radi povrede prava osobnosti isplati tužitelju Ž. H. iznos od 60.800,00 kuna (slovima: šezdesettisućaiosamstokuna) zajedno sa zateznom kamatom od 17.11.2017. g. do isplate po prosječnoj kam... 28.8.2019
Rev 312/2015-2Prvostupanjskom presudom (prema tuženicima od 1. do 6.) i presudom na temelju priznanja (prema tuženicima 7. i 8.): - utvrđeno je da  su tužitelji vlasnici za cijelo nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest. br. 736/76 Z.U, 1848, čest. zem. br. 736/267 Z.U. 1884, čest zem. br. 736/268  Z.U. 1886, če... 28.8.2019
Pž 7767/2017-3Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1336/2014 od 23. studenog 2017. u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. R. iz Samobora poslovni broj Ovrv-1227/13 od 6. kolovoza 2013.... 28.8.2019
I Kž 258/2019-10Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 18. veljače 2019. broj K-61/2018. proglašeni su krivima i to: optuženik Ž. V. i optuženik B. K. zbog kaznenih djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. KZ/11., krivotvorenja isprave iz članka 278. stavka 3. KZ/11. i prisile prema službenoj oso... 27.8.2019
Rev 1040/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete 460.000,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom (točka I. izreke). Prvostupanjskim rješenjem naloženo je tužitelju naknaditi tuženici troškove parničnog postupka od 60.000,00... 27.8.2019
Revr 2306/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I Odbija  se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Utvrđuje se da Odluka o otkazu ugovora o radu od 09. veljače 2011. godine, Klasa:112-02/11-19/23, Ur. broj:238-32-27-11-1 u točci 4. kao i odgovor na zahtjev za zaštitu prava od 9. ožujka 2011. godine ... 27.8.2019
Revr 823/2017-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja Z. R. koji glasi: 1. Utvrđuje se da je Odluka tuženika B. i. S. d.d., S. i B.-b. d.o.o., S. o Otkazu Ugovora o radu (bez broja), od 31.... 27.8.2019
Rev 2860/2016-2Presudom suda prvog stupnja tuženik-protutužitelj (u daljnjem tekstu - tuženik) obvezan je tužitelju-protutuženiku (u daljnjem tekstu - tužitelj) platiti iznose od 24.000,00 Eur i 25.000,00 Eur, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, kao i naknaditi mu p... 27.8.2019
Rev 729/2014-2Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj Pnš-319/11 od 8. veljače 2013. sudio je: „I. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima pod 1. G. V., pod 2. S. V. i pod 3. I. B. na ime neimovinske štete iznos od 294.540,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja j... 27.8.2019
Revr 529/2017-3Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji presudom poslovni broj Pr-78/2015 od 30. prosinca 2015. pod točkom I. izreke utvrdio je nedopuštenom Odluku o opozivu imenovanja voditelja projekta te Otkaza ugovora o međusobnim obvezama, odgovornostima i pravima u obavljanju poslova s posebnim ovlasti... 27.8.2019
Rev 1078/2016-4Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je „Preliminarni kupoprodajni ugovor“ sklopljen između stranaka 25. srpnja 2002. raskinut. Nalaže se tuženom, u roku od 15 dana, predati tužitelju u posjed č.zem. 1013/1, 1013/2, 1003 i 1016, sve KO V... 27.8.2019
Pž 8541/2015-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika V. B. iz Šibenika, poslovni broj Ovrv-1712/13 od 16. prosinca 2013. za glavnicu u iznosu od 213.133,37 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 3.176,66 ... 27.8.2019
Pž 1611/2019-2Trgovački sud u Zadru presudom poslovni broj P-291/2017-8 od 10. siječnja 2019. naložio je tuženiku da tužitelju preda u posjed nekretninu označenu kao kat. čest. broj B4, oznake zemljišta hotel i dvorište, površine 1702 m², upisanu u zk. ul. 7881 k.o. u ro... 27.8.2019
Pž 4964/2017-3Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Povrv-453/2016-21 od 19. lipnja 2017. u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zadra poslovnog broja Ovrv-5532/16 od 5. rujna 2016. u dije... 27.8.2019
Gž 617/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; - Dužan je tuženik pod 1 predati u posjed tužiteljima pod 1-pod 3 dio nekretnine oznake čest.zem. 1553, K.O. D. P., i to baš onaj dio predmetne nekretnine koji je u nalazu i mišljenju sudskog vještaka... 26.8.2019
Gž 1873/2017-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 6.951,35 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa pa do isplate, dok je pod točkom II izreke naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 1.287,... 26.8.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Kolovoz

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(18)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(13)
Županijski sud(19)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite