Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Studeni
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 50)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 249/2016-9Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu je pod toč. 1. izreke proglasio krivim opt. Z. B. zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11 za koje mu je na temelju čl. 246. st. 2. utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i kazneno... 27.11.2019
Rev 1297/2015-2Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika pod 2. N. M. i preinačena prvostupanjska presuda u dijelu pod t. I. iste na način da je odbijen zahtjev tužitelja u odnosu na ovog tuženika na ime naknade neimovinske štete u iznosu od 31.500,00 kuna, za naknadu imovinske štete u iznosu od 7.068... 27.11.2019
Rev 3305/2014-3Općinski sud u Puli-Pola presudom Pola poslovni broj P-415/10-115 od 4. prosinca 2012. odbio je zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje u tekstu: tužitelja) Č. P. iz P. da mu tuženik-protutužitelj (dalje u tekstu: tuženik) G. P. isplati 749.700,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku na taj iznos po s... 26.11.2019
Rev x 440/2016-3Prvostupanjskom presudom tužitelju je naloženo isplatiti tuženiku 60.000,00 EUR s pripadajućom zateznom kamatom (toč. I. izreke); odbijen je protutužbeni zahtjev za isplatu daljnjeg iznosa od 60.000,00 EUR (do 120.000,00 EUR) s pripadajućom zateznom kamatom (toč. II. izreke); odlučeno je da se prebi... 26.11.2019
Gž Ob 1238/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Razvodi se brak zaključen između K. V. (OIB: B1), iz A1 i V. V. (OIB: 26.11.2019
Gž Ob 1272/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Zajednička djeca stranaka, mlt. K. Š., OIB: B3, rođen 19. studenoga 2008. i mlt. P. Š.,... 26.11.2019
Gž 93/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da tužitelj ima valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva kč. br. 21066/66 k.o. D., površine 3388 m2 za cijelo, što mu je tuženica dužna priznati i trpjeti upis prava vlasništva tužitelja u zemljišnoj knjizi. Rješenjem suda prvog stupnja naloženo j... 25.11.2019
UsIgr 395/2018-17Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-361-03/18-02/139 URBROJ: 531-05-2-2-18-3 od 3. rujna 2018. odbija se zajednička žalba tužitelja i J. D. izjavljena protiv građevinske dozvole Šibensko - kninske županije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica Klasa: UP/I-361-03/1... 22.11.2019
Gž 1796/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je obvezao tuženika predati tužitelju brodicu i motor i to brodicu registarske oznake ZD-…, marke Karnic 2460-gliser, dužine 8,20 m, VT 6, broj putnika 8, godine gradnje 2002, broj trupa …, se dijelove zajedno sa Z stopom motora marke Volvo, snage motora 184... 21.11.2019
Gž 227/2019-2Prvostupanjski sud je donio presudu koja glasi: " I. Utvrđuje se da je tužiteljica L. M., OIB: B1 iz A1, vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. 566 k.o. 21.11.2019
Rev 818/2015-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužiteljice na isplatu 204.620,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos (izreka pod t. I. prvostupanjske presude). Preinačena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je t. ... 20.11.2019
Rev 846/2016-5Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/Nalaže se tuženiku H. H., V. A., H. I., ...., ..., ... W.,  Austria platiti na ime naknade štete, u roku od 15 dana: I- tužitelju A. B.: - nematerijalnu štetu za pretrpljene fizičke boli iznos od 14.250,00 kn (četrnaesttisućadvjestopedesetkuna),pretrpljeni... 20.11.2019
I Kž Us 73/2015-8Prvostupanjskom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je optuženog D. S. krivim zbog dva kaznena djela primanja mita iz članka 293. stavka 1. KZ/11. opisanima pod točkama 1) i 2) izreke presude, za koja mu je, na temelju istog zakonskog propisa uz primjenu članka 48. stavka 2. KZ/11. i članka ... 20.11.2019
Rev 921/2019-5Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku, M. k., d.o.o., Z., , OIB: …, isplatiti tužitelju, agencija, Z., OIB: … iznos od 964.412.882,29 kn (devet stotina šezdeset i četiri milijuna četiri stotine dvanaest tisuća osam stotina osamdeset i dvij... 20.11.2019
Rev 2689/2018-2Presudom i rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-383/18-2 od 17. travnja 2018. potvrđeni su presuda i rješenje Općinskog suda u Splitu broj Pr-93/2017 od 27. prosinca 2017. kojima je utvrđeno da su odluka tuženika od 2. srpnja 2014. kojom je tužitelju otkazan ugovor o radu zbog skrivljenog ... 19.11.2019
Rev x 414/2018-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: a) pod točkom I. izreke, odbijen njegov zahtjev za isplatu 634.375,18 kuna s zatraženim zateznim kamatama i naknadom troška parničnog postupka, b) pod točkom II. izreke, on obvezan nak... 19.11.2019
Rev 1525/2017-2Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju iznos 253.500,00 kn sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od dana 31. svibnja 2012. po stopi od 12%, a u slučaju promjene stope zatezne kamate nakon toga, prema eskontnoj stopi HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišt... 19.11.2019
Revr 724/2018-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju plati na ime razlike plaće iznose naznačene pod toč. I izreke kao i da mu s osnove plaće za vrijeme trajanja otkaznog roka plati iznose naznačene pod toč. II izreke. Nadalje, sud je odbio zahtjev tužitelja za utvrđenje da mu je radni odnos p... 19.11.2019
Gž Ob 1240/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Osobni odnosi maloljetne N. P. F. s ocem K. F. realizirat će se: - kada dijete ima nastavu u jutarnjoj smjeni ponedjeljkom i srijedom od 17 do 20 sati, - a kada ima nastavu ... 19.11.2019
Gž 790/2018-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha Općinskog suda u Požegi  u predmetu broj Ovr-763/15  od dana 15. rujna 2015." II. Nalaže se tužitelju B. Š., OIB:… da tuženici R. H. za Ministarstvo naknadi  trošak parn... 14.11.2019
Rev 1666/2015-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja prema tuženiku pod 1. na način kojim je ovaj tuženik obvezan isplatiti tužitelju pod 1. iznos od 220.000,00 kuna, tužiteljici pod 2. iznos od 220.000,00 kuna i tužiteljici pod 3. iznos od 75.000,00 kuna sve s pripadajućom zateznom ka... 13.11.2019
Revr 2111/2015-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju na ime naknade štete iznos od 324.800,00 kuna, sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 23. ožujka 2015. do isplate, dok je za više zatraženo i to za iznos od 107.000,00 kuna, tužbeni zahtjev odbijen kao n... 13.11.2019
Revr 828/2017-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I./ Nalaže se tuženiku E. o. d.d. Z., OIB: …, da tužitelju J. B. iz D. V., OIB: …, naknadi neimovinsku štetu u iznosu od 27.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče o... 13.11.2019
Rev 2997/2015-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu 230.341,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos (izreka pod t. I. prvostupanjske presude), a tužitelj odlukom o troškovima postupka obvezan naknaditi t... 13.11.2019
Rev 2386/2015-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 5.055.536,52 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos (izreka pod t. I. prvostupanjske presude), a tužitelj odlukom o troškovima postupka... 13.11.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Studeni

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(1)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(29)
Županijski sud(19)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite