Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Srpanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 58)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 2731/2018-2Točkom I. izreke pobijane presude je naloženo tuženicima da solidarno isplate tužitelju iznos od 400.013,03 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Točkom II. izreke je tuženicima naloženo da solidarno naknade tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 74.200,00 kn s pripadajućim zakon... 30.7.2019
Rev x 1164/2017-2Prvostupanjskom je presudom odlučeno: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da su tužiteljice pod 1/K. K. ud. V., OIB ... , pod 2/S. H. pok.V., OIB ... i pod 3/N. D. pok.V., OIB ... , suvlasnice, svaka za po 1/3 dijela, fizički i geometrijski točno određenog realnog d... 24.7.2019
Rev 1347/2011-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku predati tužitelju u posjed stvari - strojeve pobliže određene u njezinoj izreci (stavak I. izreke); naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.676.736,36 kn s pripadajućim zateznim kamatama pobliže određenim u izreci presude (stavak II. izreke); o... 24.7.2019
Gž 95/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: p r e s u d i o j e "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj A. T., 23000 Z., OIB….., stekao pravo vlasništva 1/12 dijela nekretnina oznaka čest. zem. 2471/8 i čest. zem. 2471/10, obje upisane u zemljišnoknjižni ... 24.7.2019
Gž 1516/2017-15Presudom prvostupanjskog suda (točka I. izreke) utvrđeno je da je tužitelj kao nositelj stanarskog prava na stanu u S., položenog na I. katu te zgrade, ukupne površine 42,00 m2, stekao status zaštićenog najmoprimca. U točki II. izreke utvrđeno je da ova presuda zamjenjuje ugovor o najmu stana sa za... 24.7.2019
Revr 677/2017-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „I. Utvrđuje se da je Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 12. svibnja 2015. tužiteljici J. V. ništetna jer tuženik nije tražio i nije uvažio odbijanje suglasn... 23.7.2019
Rev 2981/2019-2Općinski sud u Karlovcu presudom broj P-286/05-8 od 28. prosinca 2010. sudio je: „Tuženik J. d.d. dužan je tužiteljima H. I. d.o.o., H. C. d.o.o., H. P. d.o.o. i H. V. d.o.o. solidarno isplatiti iznos od 21.581,69 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama kako slijedi: na iznos od 4.286,82 kune, i... 23.7.2019
Rev 2837/2019-2Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je suđeno: ''I. Nalaže se tuženiku D. d.o.o., Z., , OIB: …, da tužitelju M. Š. iz M. B., OIB: …, isplatiti ukupan iznos od 22.732,79 kn, sa zakonskim zateznim kamatama, tekućim: - na iznos od    290,00 kn od 01.01.2012. godine do ... 23.7.2019
Rev 2901/2019-2Drugostupanjskom je presudom, u točci I. izreke, potvrđena prvostupanjska presuda kojom je suđeno: ''I. Nalaže se tuženiku D. d.o.o., Z., OIB: …, da tužitelju R. V. iz G., OIB: …, isplati ukupan iznos od 27.013,18 kn, sa zakonskim zateznim kamatama, tekućim: - na iznos od 290,00 kn od 01.01.2012. ... 23.7.2019
Rev x 599/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: ''I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se ništavim upis prava vlasništva na nekretnini upisano u z.k.ul. 1167 k.o. V. č.zem. 809/53 u naravi šuma površine 343 m2, i č.zgr. 388, u naravi zgrada površine 85 m2. Tuženik je dužan trpjeti da se na n... 23.7.2019
Gž 1082/2019-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku G. o. d.d. isplatiti tužiteljici M. R. iznos od 5.600,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi na osnovi čl. 29. Zakona o obveznim odnosima određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedi... 19.7.2019
Rev 671/2011-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnina upisanih u zk.ul.br. 3209 k.o. B.1 te je naloženo tuženiku izdati tužitelju tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenim nekretninama koju će u protivnom zamijeniti presuda; naloženo je tuženiku predati te nekr... 17.7.2019
Rev 250/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: ''1. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. M. iz Č., poslovni broj: Ovrv-953/12 od dana 11. rujna 2012. godine za iznos od 612.076,65 kuna sa zakonskim zateznim kamatama, ... 17.7.2019
Rev 2314/2015-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Tuženi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ..., Z., OIB: ..., dužan je tužitelju mr. sc. Z. M., dr. stom, ..., Z., isplatiti iznos od 188.830,50 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od ... 17.7.2019
Kž 167/2018-6Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj 16 K-1945/16-67 od 5. veljače 2018. je okrivljeni D. I. oglašen krivim da je pod točkom 1. počinio jedno kazneno djelo protiv imovine teškom krađom opisano u čl. 229. st. 1. toč. 2. KZ/11 i pod točkom 2. jedno kazneno djelo protiv imovine tešk... 17.7.2019
Gž 671/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I/ Nalaže se tuženiku G. Z. isplatiti tužitelju D. V. iznos od 10.950,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi na osnovi čl. 29. st. 2. i 8. ZOO-a (NN 78/15) koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kre ... 17.7.2019
Rev 2088/2013-2Prvostupanjskom presudom (ispravljenom uvodno spomenutim rješenjem glede naznake poslovnog broja predmeta) u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se ništavim Aneks kupoprodajnog ugovora zaključen između tuženika kao prodavatelja i tužitelja kao kupca dana 20.3.2... 16.7.2019
Rev x 1175/2014-2Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke naloženo je prvotuženiku da tužiteljici isplati na ime naknade štete s osnova pretrpljenog straha iznos od 17.635,00 kn, s osnova duševnih boli zbog smanjenja opće životne aktivnosti 173.635,00 kn, s osnova tuđe pomoći i njege iznos od 3.765,00 kn, te s osno... 16.7.2019
Rev 2620/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti nagodbe sklopljene 2. lipnja 2011. između tuženika zastupanog po direktoru mr. sc. D. C. i tužitelja zastupanih po odvjetnicima ZOU T. V. - N. R., kao i zahtjev tužitelja za naknadu štete i isplatu ukupnog iznosa od 1.261.5... 16.7.2019
Rev 2943/2014-2Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici s naslova neimovinske štete iznos od 491.400,00 kuna, s naslova tuđe pomoći i njege iznos od 50.218,00 kuna, te ubuduće plaćati rentu s naslova tuđe pomoći i njege u iznosu od 714,00 kuna mjesečno, sve sa zakonskom zateznom kama... 16.7.2019
Rev 2276/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za iseljenje tuženika iz nekretnina pobliže navedenih u izreci presude, kao i zahtjev za naknadu troška postupka (toč. I. izreke); utvrđeno je da je tuženik vlasnik, odnosno suvlasnik istih nekretnina (toč. II. izreke) te je naloženo tužiteljima tr... 16.7.2019
Rev x 316/2016-4Prvostupanjskom presudom prihvaćen je zahtjev I. i II. tužitelja za predaju u suposjed nekretnine kč.br. 8141/5 upisane u zk.ul. 12128 k.o. G. Z., prizemne obiteljske kuće u Z., i dvorište (toč. I. izreke), prihvaćen je zahtjev I. tužitelja za isplatu iznosa od 28.704,00 kn s pripadajućom zakonskom ... 16.7.2019
Revr 167/2018-2Općinski radni sud u Splitu presudom poslovni broj P-58/04 od 25. studenog 2009. pod točkom I. izreke naložio je tuženicima solidarno isplatiti prvotužitelju M. S. na ime nematerijalne štete ukupni iznos od 708.160,50 kuna i to s naslova fizičkih boli iznos od 13.710,50 kuna, duševnih boli zbog sman... 16.7.2019
Pž 8048/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-3353/2015 od 2. listopada 2015. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Š. B. Š. u Zagrebu, poslovni broj Ovrv-146/14 od 14. kolovoza 2014.... 15.7.2019
Gž 38/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 13.000,00 kn sa zateznim kamatama od 27. listopada 2011.po stopi pobliže opisanoj tom toč. izreke. Toč. II. izreke odbijen je preostali dio tužiteljevog zahtjeva do zatraženog iznosa naknade štete od 30.000,00 kn sa zatraženim kama... 11.7.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Srpanj

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(6)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(39)
Županijski sud(12)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite