Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Svibanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 59)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Rev x 1052/2011-2Prvostupanjskom presudom naložena je javna prodaja 5/10 dijela nekretnina upisanih u zk.ul.br. 1865 k.o. L. u suvlasništvu tuženika, svakog u 1/10 dijela, te je naloženo tuženicima da iz cijene postignute prodajom nekretnina trpe namirenje tužiteljevog potraživanja od 3.254,20 kn (glavno potraživanj... 30.5.2019
Revt 367/2016-2Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. P., poslovni broj Ovrv-673/11 od 17. listopada 2011. te je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 106.670,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (... 30.5.2019
Gž 1171/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se ništavim Sporazum o osiguranju novčane tražbine kojeg su u P. dana 29. travnja 2004. sklopili tuženik Z. B. registrirana zadruga s omejenim jamstvom B. U. R. R. G. M.B.H., A., K... 30.5.2019
Rev 70/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 97.000,00 kuna sa zateznom kamatom  koja na navedeni iznos teče od 30. studenoga 2012.g. pa do isplate po stopi određenoj  uvećanj... 29.5.2019
Revr 664/2018-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "Utvrđuje se da nije dopušten redoviti otkaz Ugovora o radu od 21.02.2014. godine kojim je tuženik Hrvatska radiotelevizija iz Z. otkazao ugovor o radu tužitelju M. M. i... 29.5.2019
I Kž 591/2018-8Pobijanom presudom Županijski sud u Vukovaru proglasio je krivim opt. S. M. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ/11 te ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, s tim da je na temelj... 29.5.2019
I Kž 638/2018-12Županijski sud u Zagrebu presudom od 13. rujna 2018. godine broj K-54/16 proglasio je krivim opt. D. N. zbog kaznenih djela protiv gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ/11. i prijevare u go... 29.5.2019
Gž 1382/2017-3Pobijanom presudom u toč. I izreke utvrđena je ništetnom odredba Ugovora o kreditu za kupnju motornog vozila broj 3206477219/06 od 11. travnja 2006., broj kreditne partije: 7103098406 u dijelu u kojem je iskazana kamatna stopa po Odluci tuženika, odnosno u dijelu čl. 2. st. 1. tog ugovora, a koja gl... 29.5.2019
Gž 180/2019-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zagreba, poslovni broj: Ovrv-155/14 od 28. ožujka 2014., a kojim se nalaže tuženiku da tužitelju 29.5.2019
Rev 2183/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Dužan je tuženik pod 1) roku od 15 dana isplatiti tužitelju ukupan iznos od 150.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja teče od 19. travnja 2005. g. do isplate i to: - po stopi k... 28.5.2019
Rev 2949/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola broj P-937/08 od 30. prosinca 2013. naloženo je prvotuženiku isplatiti prvotužiteljici A. B.1 iznos 241.334,91 kn; drugotužitelju A. B.2 iznos 50.506,91 kn; trećetužiteljici L. B. iznos 50.506,91 kn, sve s pripadajućim zateznim kamatama od 30. prosinca 2013. do is... 28.5.2019
Rev 1792/2011-2Presudom suda prvog stupnja u stavku I. izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 45.244,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i da mu naknadi parnične troškove u iznosu od l0.065,50 kn, sve u roku od l5 dana, dok je u stavku II. izreke s preostalim dijelom postavlje... 28.5.2019
Revr 1453/2016-2Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke odbijen zahtjev tužitelja-protutuženika kojim traži da sud utvrdi da nije dopušteno rješenje tuženika od 7. veljače 2005. Ur. broj 03-405 kojim se tužitelju utvrđuju osnove i mjerila za obračun i isplatu plaće te da nije dopuštena odluka tuženika od 9... 28.5.2019
Gž 140/2019-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke dozvoljena je preinaka tužbenog zahtjeva tužitelja. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice za utvrđenje da su stranke suglasne na uspostavu vlasništva posebnih dijelova nekretnine čkbr. B4 upisane u z.k.ul. 28.5.2019
Gž 397/2019-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici 119.411,11 kn sa zateznom kamatom od 3. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužiteljici trošak postupka od 30.722,00 kn. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija t ... 28.5.2019
Gž 214/2017-3Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I./ Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja: "Nalaže se tuženiku Hrvatske vode, Pravna osoba za upravljanje vodama, A2, OIB B2 da tužiteljici 27.5.2019
Kžm 3/2019-8Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. M. B. i to: pod toč. 1. izreke za kazneno djelo razbojništva iz čl. 230. st. 1. i 2. KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci te pod toč. 2. izreke za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa ... 23.5.2019
Gž 309/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev i proglašava nedopuštenom ovrha određena Rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave Općinskog suda u Puli od dana 31. kolovoza 2016. godine, poslovni broj: 22 Ovr-5819/16-2, i to radi naplate zakonske za ... 23.5.2019
Gž 1728/2018-2Prvostupanjskom odlukom donesenom u obliku djelomične presude, toč. I. izreke, odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom u odnosu na tuženika I. N. d.d., radi utvrđenja da je ništetan Sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nek... 23.5.2019
Gž 452/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je u cijelosti kako slijedi: "I. Nalaže se tuženiku da tužitelju preda u posjed vozilo M., broj šasije … te se utvrđuje da je tužitelj na navedenom vozilu vlasnik, što je tuženik dužan priznati, a što će u protivnom zamijeniti ova presuda na način da tužitelj temelje... 23.5.2019
Rev 2380/2015-2Prvostupanjskom je presudom: - naloženo tuženiku da plati prvotužiteljici A. D.-M. 50.000,00 kn, a drugotužiteljici P. M. 35.000,00 kn sa zateznim kamatama (toč. I. izreke), - naloženo tuženiku da plati prvotužiteljici A. D.-M. 22.542,47 kn, a drugotužiteljici P. M. 2.254,24 kn sa zateznim kamatam... 22.5.2019
Rev x 707/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Dužni su tuženici pod 1), 2) i 3) u roku od 15 dana napustiti dio zemljišta označenog kao čest.zgr. 21. z.ul. 99 k.o. K., koje se nalazi u K., te o svom trošku ukloniti stambeni objekt, porušiti ogradu sa zidom kao i cisternu što je sve sagrađeno na predmetno... 22.5.2019
Rev 3255/2015-4Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I.              Djelomično se ukida platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz S. pod poslovnim brojem  Ovrv-190/08 od 12. lipnja 2008.g., kojim je određena ovrha, a koji glasi: Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od 8 dana ... 22.5.2019
Rev 3202/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice V. K. iz V. B., kojim traži od tuženika E. o. d.d. Podružnica V. isplatu iznosa 287.800,00 kn i to s osnova naknade neimovinske štete u iznosu 245.000,00 kn, naknade troškova putovanja na preglede i kontrole u iznosu 2.00... 22.5.2019
Gž 681/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu br. 9012330438, sklopljen dana 12.3.2007. između tužitelja M. K. i tuženika P. banke d.d., Z., djelomično ništav, i to u dijelu čl. 4. istog ugovora koji glasi:“…koja je promjenjiva sukladno Odluci banke o kreditiranju građana za ... 22.5.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Svibanj

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(2)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(37)
Županijski sud(18)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite