Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Rujan
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 67)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 31/2018-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice L.Š.S. iz Zagreba broj: Ovrv-31170/16 od 25. listopada 2016. kojim se tuženiku nalaže da tužiteljima na ime p... 27.9.2019
Rev x 724/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu 63.600.737,48 kn sa zateznim kamatama. Prvostupanjskim rješenjem tužitelju je naloženo da tuženici nadoknadi parnične troškove u iznosu od 1.050.500,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijena je tužiteljeva žalba kao neosn... 25.9.2019
Revr 438/2015-4Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja S. P. iz Z., ..., koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužitelju S. P. iz Z., ..., povrijeđeno dostojanstvo za vrijeme rada kod tuženika Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Z., ..., i to uznemiravanjem. 2. Z... 25.9.2019
Rev x 1065/2011-3Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženicima solidarno, na ime naknade nematerijalne štete, isplatiti I. i II. tužiteljima iznos od po 110.000,00 kn, a III. tužiteljici iznos od 37.500,00 kn, sve s pripadajućim zateznim kamatama (stavak I. izreke); na ime naknade materijalne štete - za crninu ... 25.9.2019
Gž 1350/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj M. S., OIB: …, iz I., vlasnik nekretnine upisane kod Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Pagu, Zemljišno knjižni odjel P., z.k.ul.br. 2210 k.o. K. 7.suvlasnički dio 55/1049 etažnog vlasništva (E-7), što u naravi... 25.9.2019
Gž 2424/2018-5Prvostupanjskom presudom suđeno je: I Zamjenjuje se ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sljedećeg sadržaja: UGOVOR O NAJMU STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM Članak 1. 1.1. Najmodavac, i to M. N. iz A2, ... 25.9.2019
Gž 941/2018-2Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke obvezan je tuženik naknaditi tužitelju neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. siječnja 2016. kao dana podnošenja tužbe do isplate i naknaditi mu prouzročeni parnični trošak u iznosu od 6.156,83... 25.9.2019
Rev 2903/2016-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi tužiteljice: „I. Ništetan je i bez pravnog učinka Ugovor o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnina zaključen 10.11.1998. i solemniziran k... 24.9.2019
Revt 320/2017-2Presudom prvostupanjskog suda platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-774/10 kojeg je dana 24. ožujka 2010. donio D. S., javni bilježnik u Z., u dijelu kojim je tuženiku naloženo tužitelju isplatiti 115.512,37 kn s pripadajućom zateznom kamatom održan je na... 24.9.2019
Rev 719/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točka I. izreke naloženo je tuženici-protutužiteljici (u daljnjem tekstu tuženica) isplatiti tužitelju-protutuženiku (u daljnjem tekstu tužitelj) iznos od 56.170,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. lipnja 2015. do isplate. U točki II. izreke odbijen je, kao neos... 24.9.2019
Rev x 10/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 20228/3 k.o. V. pa je ovlašten neposredno temeljem ove presude izvršiti upis svog prava vlasništva uz istodobno brisanje istog prava... 24.9.2019
Rev 2933/2016-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda u pobijanom dijelu pod točkama: - 1. izreke, u odluci kojom je odbijen "tužbeni zahtjev protiv tuženika Z. H.": - na utvrđenje "da je ništetan Ugovor o kupoprodaji nekretnine, zaključen 11.07.... 24.9.2019
Gž 1969/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. i III. izreke tuženiku je naloženo da tužitelju na ime naknade (neimovinske) štete isplati iznos od 24.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31. siječnja 2018. do isplate te iznos od 2.000,00 kn (za tuđu pomoć i njegu) sa zakonskom zateznom kamatom tekućom o... 24.9.2019
Gž 2067/2018-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime imovinske štete na vozilu isplati iznos od 5.123,58 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 2. kolovoza 2017. pa do isplate, dok je pod točkom II izreke naloženo tuženiku da naknadi tužiteljici trošak ... 24.9.2019
Pž 8493/2015-1Trgovački sud u Splitu je presudom odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji i to BOT d.o.o., A1 i M.I&M. d.o.o. A5 suvlasnici svaki za po ½ dijela ... 24.9.2019
Gž 35/2018-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I.Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika V. M. u Z., pod posl. br. Ovrv-6367/14 od 15. listopada 2014. godine i to u dijelu kojim se nalaže tuženiku B. G. iz B. ... 23.9.2019
Gž 3107/2016-0Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna, I okrivljenik i od 1.000,00 (tisuću) kuna, II okrivljenik, zbog dva prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i sr... 23.9.2019
Gž 978/2019-0Pobijanom prvostupanjsko presudom na temelju članka 161. stavak 5. točka 2. Prekršajnog zakona protiv okrivljenika je odbijena optužbe, zbog prekršaja iz članka 226. stavak 1. točka 2. i stavak 3. Zakona o strancima  i članka 172. stavak 2. točka 5. i stavak 3. Zakona o mirovinskom osiguranju, opisa... 23.9.2019
Gž 135/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Čakovca od dana 26.05.2009. godine pod poslovnim brojem Ovrv-143/09 u dijelu u kojem se nalaže tuženiku 20.9.2019
Gž 1162/2019-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: " I - Nalaže se tuženiku da tužitelju preda u posjed nekretninu označenu kao zgr. 26/4 šupa i prolaz upisana u z.k. ul. 1899 k.o. A3, slobodnu od osoba i stvari tuženika te da tužitelju kao... 19.9.2019
Gž 1464/2018-2Pobijanom presudom u točki I. izreke djelomično je usvojen zahtjev tužiteljice u odnosu na tuženike ad. 2. do ad. 7. te je utvrđeno da je tužiteljica stekla valjani pravni osnov za stjecanje prava vlasništva darovanjem svog supruga M. M. dijela čest. zem. 3... 19.9.2019
Gž 761/2019-2Uvodno označenom presudom odlučeno je: " I. / Nalaže se tuženiku S. F. iz B., naknaditi tužiteljici N. K. iz Z., iznos od 107.001,26 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29.06.2007. do isplate i to po stopi do 31.12.2007. određenoj čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kama... 19.9.2019
Gž 376/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja M. Š. da se proglasi nedopuštenom ovrha koja se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici u spisu Ovr-1/2016, a na nekretninama koje su u suvlasništvu tužitelja u zk.ul.br. 14365 k.o. 19.9.2019
Rev 3282/2019-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „1. Zahtjev tužitelja u kojem se utvrđuje da postoji tražbina tužitelja B. J. O. ... .iz O. B., u iznosu od 1.022.726,28 kn kao tražbina II višeg isplatnog reda, odbija se kao neosnovan. 2. Nalaže se tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 92.... 18.9.2019
Revt 144/2016-2Prvostupanjskom je presudom odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu 1.389.580,50 kn sa zateznim kamatama (toč. I. izreke) i naloženo je tužitelju da tuženiku nadoknadi parnične troškove u iznosu od 159.291,20 kn (toč. II. izreke). Drugostupanjskom je presudom djelomično odbijena tužiteljev... 18.9.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Rujan

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(6)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(37)
Županijski sud(22)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite