Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Listopad
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 73)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžm 9/2019-8Pobijanom presudom oglašeni su krivima opt. K. G. K. za kazneno djelo ubojstva iz čl. 110. KZ/11. za koje mu je, temeljem čl. 25. st. 4. ZSM/11., izrečena kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od pet godina, a opt. L. Š. zbog kaznenog djela pomoći počinitelju nakon počinjena kaznenog djela iz čl. ... 31.10.2019
Rev 1550/2014-2Prvostupanjskom presudom ispravljenom navedenim rješenjima održan je na snazi platni nalog javnog bilježnika Ž. M. iz Z. posl. broj Ovrv-1422/08 od 3. studenoga 2008. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 1.799,11 EUR u kunskoj protuvrijednosti, zatim iznosa 181.728,70 kn sa zate... 30.10.2019
Rev x 989/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 27.910,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja do 31.12.2007.g. iznosi 15% godišnje sukladno Uredbi o stopi zatezne kamate, a od 01.01.2008.g. sukladno Zakona o obveznim odnosima i odlukama HNB,... 30.10.2019
Rev x 1099/2014-2Prvostupanjskom je presudom: - na snazi održan platni nalog sadržan u toč. I. rješenja o ovrsi toga suda broj Ovrv-21130/02 od 2. prosinca 2005. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju 322.399,20 kn sa zateznim kamatama i naknaditi mu troškove ovršnog postupka u iznosu 5.142,71 kn s... 30.10.2019
Gž 1225/2019-2Pobijanom prvostupanjskom presudom nalaže se tuženiku G. Z. da tužitelju S. R. plati iznos od 4.130,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 8. srpnja 2019. do isplate po stopi zateznih kamata uvećanjem pros... 30.10.2019
Rev 1209/2015-2Prvostupanjskom presudom: - pod točkom I. izreke, tuženik je obvezan platiti tužiteljici 1.514.040,00 kn s pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama računatim od 8. travnja 2011. do isplate i naknaditi joj trošak parničnog postupka od 88.343,75 kn, - pod točkom II. izreke, odbije... 29.10.2019
Rev x 505/2014-2Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Solinu presudom poslovni broj Pst-861/13 od 25. studenog 2013. sudio je: „I. Utvrđuje se postojanje potraživanja tužiteljice-protutužene prema tuženoj-protutužiteljici u iznosu od 809.456,93 (slovima:osamsto devet tisuća četiristo pedeset šest kuna i devedeset... 29.10.2019
Rev 811/2019-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev u kojim su tužitelji tražili da se utvrdi da je oporuka pok. V. K., pok. M., rođenog ..., a preminuloga ..., sastavljena 20. svibnja 2005., u M. nije pravno valjana. U točki II. izreke naloženo je tužiteljima da tuženici nadoknad... 29.10.2019
Revt 119/2016-2Presudom prvostupanjskog suda u dijelu kojim je tuženiku naložena isplata iznosa od 899.894,15 kn i naknada troška ovršnog postupka u iznosu od 17.218,70 kn, sve s pripadajućom kamatom, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-301/11 koje ... 29.10.2019
Rev 1849/2018-2Prvostupanjskom presudom: a) pod točkom I. izreke, odbijen je zahtjev tužitelja na solidarnu isplatu 216.752,00 kn (protiv I. tuženika, II. tuženika i III. tuženice) sa zatraženim zateznim kamatama i njegov zahtjev za naknadom troškova parničnog postupka, b) pod točkom II. izreke, tužitelj je obve... 29.10.2019
I Kž 120/2017-9Županijski sud u Zagrebu, presudom od 17. studenog 2016., br. K-19/16, proglasio je krivim opt. K. O. za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215. st. 1. KZ/11, počinjeno na način pobliže opisan pod toč. 1. izreke pobijane presude, i na temelju... 29.10.2019
Gž 837/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev, koji glasi: "1. Tuženi M. P. glavni urednik dnevnog lista "J. l." u izdanju nakladnika E. M. d.o.o. Z.., obvezan je objaviti u prvom izdanju dnevnog lista "J. l." zahtjev za ispravak objavljene netočne informacije za tužitelja... 29.10.2019
Kž 933/2019-3Prvostupanjskom presudom okrivljeni T. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179. a KZ/11, činjenično i pravno opisanog pod u izreci te presude te je za navedeno kazneno djelo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 ... 29.10.2019
Pž 2934/2018-4Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1941/2016 od 9. ožujka 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka Predugovor o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela sklopljen 3. prosinca 2009. između tuženika, kao prenositelja poslovnog udj... 29.10.2019
Gž 1393/2017-2Pobijanom presudom pod točkom I. izreke presude utvrđeno je da je tuženik neopravdano, neosnovano i protuzakonito obustavio isporuke vode po mjerilu broj B5 kojim se opskrbljuje nekretnina tužiteljica označena na čkbr. 791/1, 791/2, 7922 i 792/3 k.o. 28.10.2019
Gž Ob 1054/2019-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici-protutužiteljici da tužitelju-protutuženiku isplati iznos od 41.593,51 kn sa zateznom kamatom od 25. veljače 2017. pa do isplate po stopi pobliže navedenoj u izreci te presude, a u preostalom dijelu tužbenog zahtjeva za isplatu iznosa od 92.075... 24.10.2019
Rev 2231/2019-7Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je ništav i bez pravnog učinka ugovor o prodaji stana na VI. (šestom) katu desno stambene zgrade Z., sagrađene na čestici br. 3233/8, po novoj izmjeri čestici br. 2276 k.o. C., upisane ... 23.10.2019
Gž 595/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici na ime korištenja 86/389 dijela čest. zgr. 5224 Z.U. 7098 Poduložak 3 K.O. S. koji suvlasnički dio je povezan sa cjelinom stan ... 23.10.2019
Pž 468/2018-00Pobijanom presudom okrivljenik A. M. je proglašen krivim i kažnjen primjenom članka 39. stavka 1. točke 2. Prekršajnog zakona, ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.500,00 kn (sedamtisućapetsto kuna), temeljem članka 199. stavka 8. u vezi članka 293. stavka 2.  i  članka 163. stavka 8. Zakona o si... 23.10.2019
Rev 2977/2016-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „Odbija se tužba i tužbeni zahtjev tužitelja S. B., OIB: ..., iz O., ..., sada na adresi N. G., ..., u cijelosti, a koja glasi: Proglašava se nedopuštenom ovrha u ovršnom pred... 22.10.2019
Rev x 14/2017-5Presudom suda prvog stupnja I i II-tuženiku naloženo je solidarno isplatiti tužiteljici 5.112,92 € u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za valutu € na dan isplate zajedno sa zateznim kamatama precizno određenim u stavku I. te presude. Nadalje, odbijen je dio tužben... 22.10.2019
Revr 444/2017-2Prvostupanjskom je presudom: - odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao, - odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za raskid radnog odnosa tužiteljice i tuženika kao poslodavca zasnovan Ugovorom o radu od 20. siječnja 2006. s danom donošen... 22.10.2019
Gž Ob 1310/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da su tužiteljica-protutuženica i tuženik-protutužitelj suvlasnici svaki u 1/2 dijela nekretnine stečene tijekom braka i bračne zajednice i to dvosobnog stana koji se nalazi u B.., te je naloženo tuženiku-protutužitelju da tužiteljici-protutuženici izda tabula... 22.10.2019
Gž Ob 1094/2019-2Izreka prvostupanjske presude glasi: „I. Zajedničko dijete tužiteljice V. M., OIB: B1, i tuženika I. Š., OIB B2, mlt. 22.10.2019
Gž Ob 1104/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Razvodi se brak zaključen dana 25. travnja 2009. godine u A4, između: D. F., OIB: B2, rođenog 22.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Listopad

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(39)
Županijski sud(31)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite