Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > 2019 > Ožujak
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 80)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 529/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev koji glasi: I/1. Nalaže se tuženiku Ž. P. glavnom uredniku portala X14, A5 OI... 28.3.2019
Gž 260/2019-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 50.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana 26. rujna 2018. do isplate po prosječenoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razbolje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društv ... 28.3.2019
Gž 2584/2017-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Prestaje pravo stvarne služnosti prolaza pješice, provoza kolima, progona blaga i zahvaćanja vode na teret čkbr. ... kuća broj ... i bb, i gospodarska zgrada, dvorište i oranica, površine 304 čhv, upisane u zk.ul. ..., k.o. J., za korist ne... 28.3.2019
Pž 8089/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-554/2015-13 od 19. lipnja 2015., tuženiku je naloženo tužitelju platiti iznos od 1.400,00 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu zakonskih zateznih kamata koje na iznos od 1.400,00 kn... 28.3.2019
Rev 722/2019-2Prvostupanjskom presudom  suđeno je: »I. Utvrđuje se tražbina tuženika prema tužitelju u iznosu od 786.125,25 kn sa zateznom kamatom koja teče: -              na iznos od 225.477,09 kn od 1. siječnja 2008. god., -               na iznos od 285.226,48 kn od 4. siječnja 2008. god., i -              ... 27.3.2019
Rev 2726/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj da plati tužiteljici K. G. iz D. (OIB: …) na ime naknade nematerijalne štete, i to za pretrpljene duševne boli zbog gubitka supruga F. G. iznos 220.000,00 kn (slovima: dvije stotine dvadeset tisuća kuna), sa zakonskim za... 27.3.2019
I Kž 450/2017-6Županijski su u Dubrovniku, presudom od 13. lipnja 2017. godine broj K-2/17 proglasio je krivima opt. K. M. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11 za koje mu je na temelju čl. 246. st. 2. uz primjenu čl. 48. st... 27.3.2019
Rev 2262/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da tužiteljima pripada pravo na zakonsko nasljeđivanje pok. F. J. (rođ. ..., umrlog .... godine) u 1/6 dijela (svakom tužitelju) i to u odnosu na nekretnine kat. čest. 1555 i 1556/3 k.o. R. (toč.1./1. izreke). Istom presudom ... 27.3.2019
Gž Ob 26/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: " I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I.Utvrđuje se je tužiteljica S. M. iz H.-Z.,  OIB: …, suvlasnica u 1/2 (jednoj polovini) dijela imovine stečene za vrijeme trajanja bračne zajednice i to: - nekretnina: upisana pod Rb... 27.3.2019
Gž 1747/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I/ Nalaže se tuženicima T. Đ. iz A4, OIB: B2, T. Đ. iz 27.3.2019
Gž 1895/2018-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice P. P. broj Ovrv-393/2017-5 od 28. studenog 2017. u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 1.668,70 kn sa pripadajućom zakonskom zatezn... 27.3.2019
Pž 2377/2018-0Pobijanim rješenjem prvostupanjskog prekršajnog suda, temeljem članka 193. stavka 3. Prekršajnog zakona, odbačena je žalba okrivljenika B. A., podnesena protiv prvostupanjske presude broj: 76. Pp P-3668/18 od 24. kolovoza 2018, s obrazloženjem da okrivljenik nije dostavio sudu potpisanu žalbu, a nit... 27.3.2019
Revt 198/2015-2Presudom Trgovačkog suda u Osijeku broj P-36/11-17 od 27. lipnja 2011. platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. B. iz Đ. broj Ovrv-53/10 od 22. ožujka 2010. ukinut je te je tužbeni zahtjev odbijen u cijelosti, kao i odbijen protutužbeni zahtjev tuženika kao protutužitelja upravlj... 26.3.2019
Rev 1423/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 1.085.829,65 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka (toč. I. izreke). Ujedno je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u iznosu od 673.805,00 kn (toč. II. izreke). Drugostupanjskom presudom suđeno je: "... 26.3.2019
Rev 1509/2016-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljica i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su: a) pod točkom I. izreke, odbijeni tužbeni zahtjev i to: - prvi zahtjev „kojim je traženo utvrđenje da su tužiteljice suvlasnice za ¾ idealnog dijela, i to svaka za po ¼ idealna dijel... 26.3.2019
Rev x 494/2014-2Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi kako glase: "Utvrđuje se da su I. tužiteljica D. P. i II. tužitelj N. P. suvlasnici i to svaki u ½ cjelokupne površine od 817 čhv nekretnine k.č.br. 446/1 upisa... 26.3.2019
Revr 1828/2014-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade nematerijalne i materijalne štete iznos od 263.040,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate (točka 1. izreke), odbijen je tužbeni zahtjev u iznosu od 30.000,0... 26.3.2019
Revr 85/2017-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 216.806,15 kuna sa pripadajućim kamatama kako je to pobliže naznačeno u izreci presude, dok je za više zatraženo (1.896.026,20 kuna) tužbeni zahtjev odbijen (točka I. izreke). Na ime troškova postupka sud je naložio tužitelju... 26.3.2019
Rev 1635/2018-2Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice u kojem je tražila da se proglasi nedopuštenom ovrha na novčanim sredstvima ovršenice u predmetu Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu poslovni broj Ovr-4238/15 u dijelu zakonske zatezne kamate na glavn... 26.3.2019
Rev 1612/2015-2Prvostupanjski sud je presudio: „I tuženi A. K. iz Z., ..., dužan je platiti tužitelju A. L. iz K., ..., iznos od 42.880,00 kn s kamatama tekućim od 23. travnja 2011. po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta k... 26.3.2019
Gž 1408/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I/ Odbija se tuženi zahtjev koji glasi: " Tuženici su dužni trpjeti namirenje tužiteljeve tražbine u iznos od 6.135,60 Eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zateznim kamata po stopi koja Zagrebačka banka d.d. plaća na devi ... 26.3.2019
Gž R 59/2019-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: '' I. Utvrđuje se da je izvanredni otkaz koji je tuženik dao tužitelju 19. srpnja 2018. nedopušten i da radni odnos radnika M. T. nije prestao. II. Nalaže se tuženiku u roku od 8 (osam) dana vratiti na posao tužitelja i to na radno mjesto kontrolora na koj... 21.3.2019
Jž 121/2017-0Prvostupanjskom presudom okrivljeni Z. F., I. F., K. F. i K. F. su proglašeni krivima zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci presude, dok je okrivljeni D.F. proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 20. stavka 3. istog Zakona, činj... 21.3.2019
Rev 1204/2015-2Prvostupanjskom je presudom: - naloženo tuženicima da solidarno na ime neimovinske štete isplate tužiteljicama svakoj po 198.000,00 kn sa zateznim kamatama, dok je za iznos od 8,00 kn tužbeni zahtjev odbijen (toč. I. izreke); - naloženo tuženicima da solidarno na ime imovinske štete isplate prvotu... 20.3.2019
Rev 1582/2013-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj stekao pravo vlasništva na: - kat.čest.572/19 sa 12.630m2, kao dijelu matične 572 koja nije upisana u zemljišnim knjigama, u suvlasničkom dijelu od 12630/610786, - kat.čest.585/112 sa 1246... 20.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Ožujak

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(1)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(2)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(2)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(45)
Županijski sud(29)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite