Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Presuda i rješenje > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 412)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž Us 136/2016-18Županijski sud u Osijeku je uvodno citiranom presudom proglasio krivim opt. B. T.1 zbog jednog kaznenog djela trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11, opisanim pod toč. 1. izreke pobijane presude, za koje ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci čije je i... 18.12.2019
Rev 1401/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev: "I Utvrđuje se da su djelomično ništetni i da ne proizvode nikakve pravne učinke i to : -Ugovor o kreditu broj … sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28. 06. 2006. g. -Ugov... 17.12.2019
Rev 1552/2012-4Prvostupanjskom je presudom odlučeno: "I Utvrđuje se da je tužiteljica M. D. iz D. 9, suvlasnik u ½ dijela nekretnine upisane u zk.ul. 2476 k.o. S. P. Č. koju čine čk.br. 5864/2 oranica sa 496 čhv, čk.br. 5865 oranica sa 198 čhv, čk.br. 5866/1 vrt sa 91 čhv, čk.br. 5866/2 oranica sa 1 ral i 540 čhv... 17.12.2019
Rev 2584/2014-2Ispravljenom prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. M. iz Z., posl. br. Ovrv-840/07 od 27. rujna 2007. za iznos od 89.143,61 EUR sa zateznim kamatama prema stopi ugovorne kamate od 15% godiš... 17.12.2019
Rev 2816/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9206/02 od 30. lipnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev da je tuženik dužan platiti tužitelju 326.641.017,76 kn sa zateznim kamatama te je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnične troškove u iznosu od 1.526.625,00 kn. Presudom Župan... 17.12.2019
Rev 2862/2018-2Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužiteljici isplatiti razlike manje isplaćenih plaća u iznosu od 29.823,64 kn bruto, osim za iznos zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza dohotku. Prvostupanjskim rješenjem tuženiku je naloženo tužiteljici naknaditi troškove postupka u iznos... 17.12.2019
Rev 3122/2015-3Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "1. Nalaže se tuženiku I. J. da tužitelju R. H. isplati iznos od 204.951,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 9. svibnja 2006. do 31. prosinca 2007. po stopi  od 15 % godišnje, a od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14 % godišnje, te ... 17.12.2019
Revr 645/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime razlike plaće 54.734,55 kn bruto zajedno s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose navedene u izreci, kao i naknaditi tužitelju parnični trošak od 8.875,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ... 17.12.2019
Revr 357/2017-8Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, Klasa: 112-02/14-01, Urbroj: 251-94/14-52 od 19. studenoga 2014., kojom tuženik otkazuje ugovor o radu tužitelji... 17.12.2019
I Kž 54/2015-6Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci, optuženi G. N. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. KZ/11. iz točke 1. izreke pobijane presude i na temelju te zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a optužena M. K. N. proglašena je kriv... 13.12.2019
I Kž 149/2019-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru optuženi L. B., na temelju članka 453. stavka 1. točke 1. (ispravno je: članka 453. točke 1.) Zakona o kaznenom postupku (,,Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske... 11.12.2019
Revr 666/2018-2Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1095/16-23 od 18. siječnja 2018. suđeno je: „I./              Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja S. Š. iz S., OIB: ..., koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj - S. Š., OIB: ... u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod tužen... 11.12.2019
I Kž 680/2015-10Pobijanom presudom Županijski sud u Sisku je, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.), oslobodio optuž... 10.12.2019
Revr 393/2017-2Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-140/16-32 od 27. srpnja 2016. suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da otkaz ugovora o radu koji je tuženi E. k. d.d. elektrotehnička tvornica, Z., dao tužitelju K. V. iz Z., OIB: …, Odlukom o osobno uvjetova... 10.12.2019
Rev 2116/2015-2Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja prema tuženiku za isplatu iznosa od 277.525,60 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama na taj iznos od 1. siječnja 2008. pa do isplate, te za naknadu parničnog troška zajedno s pripadajućim zateznim ka... 10.12.2019
Rev 1984/2018-4Međupresudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tuženica odgovorna za naknadu štete proizašle iz štetnog događaja od 9. travnja 2001. uz doprinos tužitelja od 20%. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da će se do pravomoćnosti ove međupresude zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva... 10.12.2019
Rev 1812/2017-2Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž-1827/16-4 od 11. travnja 2017 odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu, poslovni broj P-7368/15 od 13. siječnja 2016. kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu iznosa od 196.091,79 € sa ... 10.12.2019
I Kž 306/2019-8Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. D. M. i to: pod toč. 1. izreke zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 3. KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina, pod toč. 2. izreke zbog kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179a. KZ/11 za koje mu je ... 5.12.2019
Revt 258/2017-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik isplati iznos od 7.473.425,84 kn, sa zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe do isplate, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka, također s pripadajućom zateznom kamatom. Rješenjem je utvrđ... 4.12.2019
Revr 726/2018-3Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-1027/17-16 od 6. prosinca 2017. kojom je suđeno: „Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku, P. H. d.o.o... 4.12.2019
Rev x 743/2017-4Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 700.000,00 kn sa zateznim kamatama i naloženo je tužitelju da tuženiku nadoknadi parnične troškove u iznosu od 49.000,00 kn. Drugostupanjskom presudom tužiteljeva je žalba odbijena kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. ... 4.12.2019
Rev 161/2019-2Presudom Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-935/18-2 od 11. srpnja 2018. potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-1893/17-92 od 5. ožujka 2018. u pobijanom dijelu kojim je naloženo tuženiku na ime naknade štete isplatiti: prvotužitelju iznos 234.540,00 kn; drugo, treće i če... 3.12.2019
Rev 584/2015-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 197.037,68 kn kako je to opisan kao pod toč. I. izreke uz naknadu parničnog troška u iznosu od 35.290,00 kn, dok je pod toč. II. izreke tužitelj odbijen s preostalim zahtjevom za naknadu troška. Pod toč. III. izreke odbijen ... 3.12.2019
I Kž 145/2015-7Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, optuženi D. B., proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi članka 37. KZ/11. opisano pod točkom 1. izreke pa je na temelju tih zakonskih odredbi osuđ... 3.12.2019
Rev x 873/2015-2Općinski sud u Zadru presudom poslovni broj P-2266/10 od 20. ožujka 2015. sudio je: "I. Nalaže se tuženoj, u roku od 15 dana, isplatiti tužitelju M. M. iznos od ukupno 880.000,00 kn odnosno na ime pretrpljenog straha 90.000,00 kn, na ime duševnih boli zbog smanjenja životne aktivnosti 740.000,00 kn... 3.12.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 17 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(412)
> Siječanj(45) > Veljača(39) > Ožujak(45) > Travanj(42) > Svibanj(37) > Lipanj(22) > Srpanj(39) > Kolovoz(13) > Rujan(37) > Listopad(39) > Studeni(29) > Prosinac(25)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite