Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Travanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 34
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 831)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 207/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju čl. 403. ZKP/08 branitelj, odvjetnik  K. V. kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn zbog neopravdanog nedolaska na raspravu dana 26. ožujka 2019., te je obvezan naknaditi troškove odgode navedene rasprave i to troškove vještaka F. B. i I. B. u ukupnom iznosu... 30.4.2019
Gž 353/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je u cijelosti kako slijedi: "I. Ukida se u cijelosti platni nalog rješenja o ovrsi javne bilježnice E. N. B. iz V. br. Ovrv-1114/2018 od dana 06. lipnja 2018. godine, te se odbija tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženoj A. T. iz V., OIB: …, da tuži... 30.4.2019
II 4 Kr 35/2019-4Sudac Općinskog suda u Puli-Pola predložio je da se za vođenje kaznenog postupka u predmetu povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola od 23. listopada 2014. broj KMP-Do-85/14, izmijenjene podneskom od 19. listopada 2018. protiv optuženog D. K. zbog počinjenja protupravnog djela u... 30.4.2019
I Kž 138/2015-6Pobijanom presudom Županijskog suda Karlovcu proglašeni su krivim opt. D. A. i opt. Trgovačko društvo „A.“ d.o.o. da su na način i pod uvjetima opisanim pod točkom 1) i 2) pobijane presude počinili kazneno djelo utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/1... 30.4.2019
Rev 202/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenim odluka o poslovnom uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 12. listopada 2007.g., dok se dio tužbenog zahtjeva kojim tužitelj traži da radni odnos tužitelja kod tuženika nije ni prestao, odbija kao neosnovan. II. Nalaže se tuženiku u... 30.4.2019
Rev 1765/2015-2Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Vrbovcu, poslovnog broja Ovr-1603/12 od 8. veljače 2013. ovrhom na novčanim sredstvima ovršenika koja se vode na računima i oročenim novčanim sredstvima u bankama, te su ukinute sve provedene ovršna radnje. ... 30.4.2019
Rev 1995/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I Na temelju ovršnih isprava - rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, PU O., Ispostava Đ. i to: - Klasa: UP/I-410-12/13-01/00792                            Ur.broj: 513-07-14-03/13-1                 od 26.09.2013.g. - Klasa: UP/I-411-01/2014-02/... 30.4.2019
Rev 862/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na isplatu iznosa od 1.135.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Također odlučeno je i o troškovima postupka. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. Protiv pr... 30.4.2019
Rev 724/2013-2Prvostupanjskom je presudom: - naloženo tuženiku da tužiteljici plati 280.000,00 kn sa zateznim kamatama na taj iznos tekućima od 29. studenoga 2006. do isplate (točka I. izreke), - odbijen preostali dio tužbenog zahtjeva za isplatu 740.000,00 kn (točka II. izreke), - odlučeno da svaka stranka sn... 30.4.2019
Rev 1609/2016-2Drugostupanjskom presudom odlučeno je: „Usvaja se žalba tuženika kao osnovana i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-761/15 od 21. srpnja 2015. godine preinačuje i sudi: Odbija se tužiteljica M. V. sa tužbenim zahtjevom da joj tuženik Z. h. d.o.o. iz Z. isplati iznos od 226... 30.4.2019
Revr 390/2018-2Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika i preinačena prvostupanjska presuda tako da su odbijeni zahtjevi tužitelja: - na utvrđenje da je Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od 30. travnja 2012. nezakonita i nedopuštena, te da "prema tome radni odnos tužitelja" kod tuženika nije p... 30.4.2019
I Kž 54/2019-8Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku od 18. srpnja 2018. broj K-6/2018 optuženik P. P. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi s člankom 34. KZ/11, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, pa je na temelju tog zakonskog propisa i uz ... 30.4.2019
Revt 453/2015-2Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-920/11 od 11. lipnja 2012. sudio je: "I. Nalaže se tuženiku da tužitelju plati iznos od 2.330.664,48 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po godišnjoj stopi utvrđenoj čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate za razdoblje od dospijeća do 31.12.200... 30.4.2019
I Kž 251/2019-4Pobijanim rješenjem Županijski sud u Splitu je na temelju članka 159. stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. - Kazneni zakon, 56/13. i 15... 30.4.2019
I Kž 261/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu na temelju članka 159.a. točka 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11.-Kazneni zakon, 56/1... 30.4.2019
Rev 702/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženi Ž. M. iz K. I. (OIB …), dužan je tužiteljici B. K. iz K. I. (OIB …), platiti iznos 72.506,82 kn sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodi... 30.4.2019
Gž 1989/2017-3Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari. II. Naloži tužitelju I. Ž. naknaditi tuženici M. G. parnični trošak u iznosu od 1.171,87 kn, u roku 15 dana.“ U ... 30.4.2019
Gž 1401/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Usvaja se djelomično tužbeni zahtjev prvo tužitelja J. P. i drugo tužitelja J. M. u dijelu u kojemu isti glasi: "Nalaže se tuženiku 30.4.2019
Gž 6/2019-2U izreci citiranom prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i tuženiku je naloženo da tužitelju u roku od 15 dana isplati iznos od 85.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od 37.500,00 kn od 03. siječnja 2007. i na iznos od 48.000,00 kn od 24. svibnja 2007.... 30.4.2019
Gž 5955/2017-2Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se suvlasništvo stranaka na nekretninama i u omjerima, pobliže označenim u točki I izreke prvostupanjske presude, te se suvlasnička zajednica stranaka na navedenim nekretninama razvrgava tako da tužiteljici na ime njezinog suvlasničkog dijela pripadaju u vlasništ... 30.4.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 513/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja pod prijašnjom oznakom poslovni broj P-14/13 Općinskog suda u Benkovcu, sadašnje oznake P-1985/18 Općinskog suda u Zadru zaprimljena 10. siječnja 2013. godine." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužite... 30.4.2019
Gž Ovr Ob 46/2019-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Starom Gradu poslovni broj II P-164/11 od 29. lipnja 2011., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice iz osnove doprinosa uzdržavanja u ukupnom iznosu od 51.360,00 kuna s pripadajućim zakon... 30.4.2019
Gž 671/2018-4Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice J. G. s prebivalištem u A5, OIB: B1, da je tuženik 30.4.2019
Gž 6012/2017-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "1.Utvrđuje se ništetnom odredba članka 4. Ugovora o kreditu broj 9012351145 od 20. ožujka 2007.g. koja glasi: "Kamata na kredit 4.1.na kredit u otplati korisnik kredita se obvezuje platiti banci kamatnu stopu po godišnjoj kamatnoj stopi koja je promjenjiv ... 30.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 34 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Travanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(14)
Ustavni sud Republike Hrvatske(79)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(35)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(6)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(404)
Županijski sud(288)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(58)
Odluka i rješenje(4)
Presuda(290)
Presuda (1)
Presuda i rješenje(59)
Rješenje(419)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite