Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Lipanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 598)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II Kž 226/2019-4Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, na temelju članka 98. stavka 2. točke 8. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.), protiv ... 28.6.2019
II Kž 227/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog E. O. i podnesenog prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije prema maloljetnom R. O. zbog kaznenog djela iz članka 230. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 34. i drugih KZ/11., na t... 28.6.2019
II Kž 228/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženom E. O. zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 230. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 34. KZ/11. i kaznenog djela iz članka 118. stavka 2. KZ/11. te uzete kao utvrđene kazne maloljetničkog z... 28.6.2019
II Kž 230/2019-4Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, na temelju članka 127. stavka 4. u vezi s člankom 123. stavkom 1. točkom 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. ... 28.6.2019
Gž Ovr 486/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, obustavljena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika pod poslovnim brojem Ovr-2011/2018., te su točkom 2. izreke ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredbi Ovršnog zakona (Narodne novin... 28.6.2019
Gž Ob 341/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je sljedeće: " I. U ovom postupku određuje se provođenje dokaza drugim psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja po prof.dr.sc. G. B. F., psihologu i M. K. T., dr.med. psihijatar, obje iz Z., djelatnice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Z., Z.. II. Zada... 28.6.2019
Kus 6/2019-8Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podigao je pred ovim sudom dana 01. listopada 2012. optužnicu pod poslovnim brojem K-Us-71/12 protiv N. M. i još 19 osoba zbog kaznenih djela iz čl. 347. st. 1. i 348. st. 1. KZ/97. Rješenjem ovog suda pod brojem K-Us-28/13 od 6. ožujka 201... 28.6.2019
Gž 407/2019-2Prvostupanjskim rješenjem naloženo je tuženici Općini V.L. naknaditi tužitelju trošak postupka u iznosu od 25.200,00 kn, u roku od 15 dana (točka 1. izreke), te umješaču L. S. d.o.o. trošak postupka u iznosu od 14.... 28.6.2019
Gž 24/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Održava se na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. P. iz Splita br. Ovrv-13304/14 od 18. prosinca 2014. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 1.202,25 kuna sa zakonskom zat... 28.6.2019
Usoz-11/19-7 Podnositelj zahtjeva navodi da je svojom odlukom klasa: 023-05/19-01/8, urbroj. 515-05-02-02/1-19-2 od 29. siječnja 2019. obustavio od primjene Odluku o plaći općinskog načelnika Općine N. V., klasa: 120-01/17-01/02, urbroj: 2137/22-17-1 - dalje: Odluka, koju je Općinsko vijeće Općine N. V. don... 28.6.2019
Revr 937/2017-2Prvostupanjskom presudom u stavku I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da nije dopuštena odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. lipnja 2014. i odluka od 7. srpnja 2014. kojom je odbijen zahtjev tužitelja za zaštitu prava, da radni odnos tužitelja kod tuženik... 27.6.2019
I Kž Us 43/2018-7U pisanju toč. III. izreke citiranog rješenja došlo je do očite pogreške, pa je po službenoj dužnosti, u smislu odredbe čl. 462. st. 1. ZKP/08., trebalo navedenu pogrešku ispraviti i odlučiti kao u izreci, s tim da će se strankama uz ovo rješenje, u smislu odredbe čl. 462. st. 3. ZKP/08., dostaviti ... 27.6.2019
Rev x 747/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku T. o. d.d. Podružnica Z., ..., da tužiteljici I. H. iz V. G., ..., plati daljnji iznos od 9.830,00 kuna (slovima: devettistućaosamstotrideset kuna) sa zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, koja s... 27.6.2019
Revr 1035/2017-3Presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je Odluka o otkazu ugovora o radu od 30. travnja 2012. nezakonita i nedopuštena, te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao (stavak I izreke). Nadalje je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici prouzročene parnične troškove u iznosu od 2.500,... 27.6.2019
Revr 1594/2016-5Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje nedopuštenosti odluke tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 31. prosinca 2007., na obvezivanje tuženika vratiti tužitelja na radno mjesto vozača te na isplatu naknade neto plaće u iznosu od 493.987,38 kuna zajedno s... 27.6.2019
Revr 661/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje da je Odluka o otkazu Ugovora o radu od 30. travnja 2012. tuženika ništetna te da prema tome radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao (stavak I izreke). Prema stavku II izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženi... 27.6.2019
Rev x 304/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. R. iz S. pod poslovnim brojem Ovrv-141/06 od 8. rujna 2006., u dijelu kojim je tuženici naloženo da isplati tužiteljici iznos od 685.693,07 kuna, uvećano za zakons... 27.6.2019
Gž Ovr 608/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog prvoovrhovoditeljice J. T. -D. (dalje: prvoovrhovoditeljica), ujedno kupca nekretnine, iz podneska od 30. siječnja 2019. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi prvoovrhovoditeljica iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1.  Zakona o... 27.6.2019
Gž Ovr 627/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja obustavljen je postupak ovrhe u ovom ovršnom predmetu u odnosu na ovršenikove pokretnine te su u tom dijelu ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv toga rješenja žali se ovrhovoditelj pozivajući se na žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavka 1. točka 2.... 27.6.2019
Gž R 274/2019-2Citiranim rješenjem odbijen je prigovor tuženika izjavljen na rješenje o plaćanju sudske pristojbe kao neosnovan. Protiv rješenja tuženik je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne no... 27.6.2019
Gž Ovr 243/2019-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I/ Nalaže se ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju daljnji trošak ovrhe u iznosu od 507,84 kn u roku od 8 dana. II/ U preostalom dijelu zahtjev ovrhovoditelja za troškom odbija se kao neosnovan.“ Protiv toč. II. izreke rješenja pravovremenu i ... 27.6.2019
Gž Ovr 474/2019-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odgađa se ovrha u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Čakovcu, pod poslovnim brojem P-74/2016. II. Postupak će se nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje ... 27.6.2019
Gž Ovr 513/2019-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi poslovnog broja Ovr-567/15 donesenim dana 4. travnja 2016. na nekretnini u vlasništvu ovrhovoditelja i ovršenika i to čestica zgrade 597/3, Z.U. B4... 27.6.2019
Gž Ob 348/2019-2Pobijanim rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu te odlučio da će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno mjesno nadležnom Općinsko građanskom sudu u Zagrebu. Protiv rješenja žalbu ulaže tužiteljica pobijajući rješenje iz ... 27.6.2019
Gž R 209/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici s osnova neisplaćene jubilarne nagrade bruto iznos od 18.715,28 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na neto iznos jubilarne nagrade od 10.780,00 kn od 31. prosinca 2013. do isplate. Točkom II izreke nalože... 27.6.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 24 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Lipanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(8)
Ustavni sud Republike Hrvatske(88)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(4)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(267)
Županijski sud(214)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(57)
Odluka i rješenje(3)
PRESUDA(1)
Presuda(165)
Presuda i rješenje(40)
Rješenje(332)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite