Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019
 

Sudske odluke

Stranica 387 / 394
Dokumenti od 9651 do 9675 (od ukupno 9837)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsII-117/18-7Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na k.č. označenim pod točkama a. i b. sve k.o. Sutivan, a koje su u vlasništvo Općine Sutivan (točka I. izreke rješenja... 9.1.2019
UsII-17/18-6Osporenim djelomičnim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na k.č. označenim pod točki I. izreke djelomičnog rješenja sve k.o. Trnovitica, a koje su u vlasništvu Opći... 9.1.2019
UsII-334/17-8Osporenim djelomičnim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikaciju, infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na česticama navedenim u točci I. izreke djelomičnog rješenja. U točki II. izreke djelomičnog rješenja naved... 9.1.2019
UsII-77/18-6 Osporenim djelomičnim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na k.č. označenim u izreci pod točkom I, sve k.o. Voloder, a koje su u vlasništvu Grada Popovače. U to... 9.1.2019
Usž 4205/2017-3Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4355/15-9 od 12. listopada 2017. točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-943-04/13-01/19, URBROJ: 514-04/01-15-02 od 30. rujna 2015., dok je točkom II. izreke naloženo tužitelju nadoknadi... 9.1.2019
Revr 547/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je ništetna procjena učinka tužitelja Š. M. i to: "Planiranje i procjena individualnih ciljeva i kompetencija" za 2011. godinu, donesena od tuženika H. T. d.d. po P. H. od 16. 4. 2012., dostavljen... 9.1.2019
Rev 311/2015-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen 10.03.2000. godine između tužitelja B. E. pok. I. iz V. P. i tuženika T. Š. i D. Š., oboje iz S., koji je ugovor ovjeren po sucu u predmetu Općinskog suda u Vrgorcu, broj IR 5/20... 9.1.2019
Pž 4401/2018-2Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-91/2017-21 od 11. lipnja 2018. u točki 1. izreke utvrđeno je da je tužitelj na temelju Ugovora broj 57/2005 od 17. travnja 2005. između E.-m. d.o.o. kao naručitelja usluge i P. biro N. d.o.o. kao izvršitelja usluge, te Ugovora o prodaji nekretnina... 9.1.2019
Gž 67/2018-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Utvrđuje se da je ništetna odredba Ugovora o kreditu br. B3 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 24. veljače 2006. sklopljenog između tužitelja i tuženika, u dijelu u kojem je iskazana kamatna stopa promjen... 8.1.2019
Gž 2154/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba prvotuženika podnesena protiv rješenja istoga suda od 17. listopada 2018. Pravodobno izjavljenom žalbom, navedeno rješenje, pobija prvotuženik zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, predlažući ovome sudu ukinuti pobijano rješenje. ... 8.1.2019
Gž 111/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je u ovoj pravnoj stvari povučena tužba. Žalbu podnosi tužitelj i navodi da njegova namjera nije bila povlačenje tužbe već privremeno povlačenje tužbe zahtjev da se privremeno zastane s postupkom radi pokušaja dogovora između stranaka, koji da na žalost n... 8.1.2019
Gž 3298/2017-2Prvostupanjskim rješenjem suda prvog stupnja od 1. kolovoza 2017., utvrđeno je naknadno pronađena imovina pok. D. (A.) B. ( Ž.) iz L., rođenog…. a umrlog …pobliže navedena pod točkom I. izreke pobijanog rješenja. U odluci pod točkom II. izreke, temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju pod posl... 8.1.2019
Kž 840/2018-5j: Kž-840/2018-5 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Kž-840/2018-5 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Marice Šćepanović, kao predsjednice vijeća te Nevena Cambia i D... 8.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
Gž 45/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari.“ Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je tuženik zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka te predlaže da sud drugog stupnja pobijano rješenje preinači. Žalba nije os ... 8.1.2019
Gž 531/2018-2Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbačen je kao nedopušten prigovor nasljednice T. V. izjavljen dana 7. listopada 2016. protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika J. F. iz Čakovca br. O-854/16-28 (UPP/OS... 8.1.2019
Gž 1492/2017-3Pobijanom presudom suđeno je: I. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika D. G. iz Zadra pod poslovnim brojem Ovrv-43/17 od 24. siječnja 2017. godine i to u dijelu u kojem se nalaže tuženiku da plati tužitelj... 8.1.2019
Gž Zk 283/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja, kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu, broj Z-6515/2016 od 11. travnja 2016. ( točka I. izreke) dok je u odluci pod točkom II. određeno brisanje zabilježbe prigovora na rješenje broj Z-6515/2016 od... 8.1.2019
Gž Zk 85/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja ukinuto je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj ZP-311/2016 od 23. lipnja 2016. te je odlučeno da se prijedlog predlagateljice smatra prijedlogom za donošenje odluke o osnivanju zemljišnoknjižnog uloška u postupku osnivanja zemljišne kn... 8.1.2019
Gž Zk 983/2017-2Prvostupanjskom presudom na temelju priznanja utvrđen je pogrešan upis uknjižbe prava vlasništva na nekretninama upisanim u Z.U. broj 59 k.o. G. na način kako je to pobliže navedeno pod točkom I. izreke navedene presude. U odluci pod točkom II. izreke naloženo je zemljišnoknjižnom odijelu Našice Op... 8.1.2019
Gž Zk 34/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje tog suda broj Z-14877/2017 od 18. siječnja 2018. Protiv tog rješenja žali se predlagatelj zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92... 8.1.2019
Gž R 2154/2016-2Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: Utvrđuje se da je Odluka tuženika o privremenom udaljenju s rada od 20. prosinca 2011 godine nezakonita i nedopuštena. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice u preostalom dijelu koji glasi: „Nalaže se tuženiku da putem internog lista INA GLASNIK -  i pu... 8.1.2019
Revr 253/2016-2Županijski sud u Osijeku presudom poslovni broj Gž R-312/2015-2 od 18. kolovoza 2015., odbio je žalbu tuženika kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu poslovni broj Pr-482/15-8 od 17. lipnja 2015. kojom je suđeno: „I. Nalaže se tuženiku OŠ J. K., S., ispla... 8.1.2019
Rev 1604/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe određene rješenjem o ovrsi broj Ovr-4447/13 od 6. veljače 2014. i zahtjev za naknadu troška postupka. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za donošenje privremene mjere zabranom tuženiku pristupiti i oba... 8.1.2019
Rev 191/2014-3Općinski sud u Puli-Pola presudom broj P-2581/10 od 20. travnja 2012., sudio je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: “Nalaže se tuženicima da tužiteljici na ime naknade štete solidarno isplate iznos od 226.400,00 kn. sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 29. studenog 2010. godine sve... 8.1.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 386 387 388 ... 394 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(9837)
> Siječanj(1154) > Veljača(1099) > Ožujak(1034) > Travanj(832) > Svibanj(839) > Lipanj(583) > Srpanj(696) > Kolovoz(460) > Rujan(854) > Listopad(866) > Studeni(792) > Prosinac(628)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(26)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(98)
Ustavni sud Republike Hrvatske(878)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(271)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(290)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(122)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(4203)
Županijski sud(3949)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Dopis(1)
Odluka(673)
Odluka i rješenje(41)
PRESUDA(1)
Presuda(3154)
Presuda (1)
Presuda i rješenje(707)
Rješenje(5255)
Sažetak(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite