Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 196
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4881)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-32/18-8 Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017. 29.4.2019
Usoz-91/18-5Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/03, urbroj: 2198/13-3-17-1 od 21. travnja 2017. 29.4.2019
UsII-195/18-6 Osporenim rješenjem, inspektor elektroničkih komunikacija je pozivom na odredbe članka 12. stavka 1. točke 14., članka 111., članka 112. i članka 116. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/17. i 72/17., dalje: ZEK) te članka 142. Zakon... 24.4.2019
UsII-20/18-5 Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na česticama navedenim u točki I. izreke u k.o. V. u vlasništvu zainteresirane osobe Općine V. (točka I izreke). U točki II. izreke rj... 27.3.2019
Usoz-21/19-4 Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti članka 2. stavka 1. i članka 7. stavka 5. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. - ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13.... 27.3.2019
UsII-173/19-7Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Ogulina i da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama na području Grada Ogulina ... 21.3.2019
Usž 899/2018-3Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-04/15-01/0034, URBROJ: 2181/1-10/13-16-0002 od 22. travnja 2016. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Grada K. Upravnog odjela... 20.3.2019
UsII-114/18-5Osporenim (djelomičnim) rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. D., P., R. i S., koje su u vlasništvu G. S. (točka I.). Nadalje, utvrđeno je da ele... 14.3.2019
Usž 3680/2017-2Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3539/15-11 od 9. svibnja 2017.  odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-04/13-01/231, urbroj: 514-04/01-15-02 od 6. kolovoza 2015. Rješe... 14.3.2019
Usž 3870/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika KLASA: UP/II-361-05/16-07/15, URBROJ: 531-05-2-2-16-2 od 22. studenoga 2016. i rješenja Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada R., KLASA:... 6.3.2019
UsII 146/2019-8Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave rješenjem: klasa: UP/II-034-02/17-01/615, urbroj: 354-01/17-8 od 10. studenog 2017. poništila je odluku o odabiru, klasa: 330-05/17-01/35, urbroj: 2181/01-09-01/06-17-13 od 16. kolovoza 2017., u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2017/S0... 28.2.2019
Usž 4064/2018-2Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-612-07/17-50/50, urbroj: 517-07-1-1-17-3 od 7. srpnja 2017., kojim se odbacuje zahtjev tužitelja za izdavanje uvoznog dopuštenja za 46 komada električnih gitara koje sadrže drvo vr... 21.2.2019
UsII-321/18-7 Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Z. (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima prava puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog rješenja nalaze u vlasništvu G. J. prema evidenciji Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko, d... 20.2.2019
Usž 1435/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda, poslovni broj: UsI-3383/16-8 od 7. ožujka 2017. odbijen je prijedlog Grada Z. da se u obnovi upravnog spora poništi presuda tog suda UsI-288/15 od 12. srpnja 2016. Predlagatelj obnove je protiv osporenog rješenja izjavio žalbu u kojoj u bitnom navod... 20.2.2019
Usž 4077/2018-3Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-415/17-8 od 13. srpnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za pravne poslove, Službe za drugostupanjski postupak, klasa: UP/II-551-06/16-01/303, u... 20.2.2019
UsII 155/2019-2Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-35/18-16 od 3. svibnja 2018., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja  Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/584, urbroj: 401-01/03-17-02 od 18. prosinca 2017. i naknadu š... 20.2.2019
UsII-283/18-8 Navedenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja toga rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Garčin prema evidenciji Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni o... 13.2.2019
UsII-486/18-6 Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Brodski Stupnik, prema evidenciji Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjiž... 6.2.2019
UsII-511/18-8Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Slunja, prema evidenciji Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Slunj, dostu... 6.2.2019
UsII-281/18-6Osporenim rješenjem u točki I. izreke se utvrđuje da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze na području Općine K.₁, a koje su u vlasništvu/suvlasništ... 30.1.2019
Usž 4915/2018-2Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: 140-02/17-03/OB:03164510078, urbroj: 341-99-06/2-17/2100 od 16. ožujka 2017., te vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tužitelj u žalbi u bitnom navodi da razumije odredbu članka 36. Zako... 30.1.2019
UsII-234/18-6Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Z. infrastrukturni operator i ima prava puta na županijskim i lokalnim cestama na području K.-z. županije, navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine« 103/2017. i 17/18.) i Popisu županijskih i lokalnih cesta ... 16.1.2019
UsII-407/18-7 Osporenim djelomičnim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Janjina prema evidenciji Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižnog odjela... 16.1.2019
UsII-117/18-7Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na k.č. označenim pod točkama a. i b. sve k.o. Sutivan, a koje su u vlasništvo Općine Sutivan (točka I. izreke rješenja... 9.1.2019
UsII-334/17-8Osporenim djelomičnim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Zagreb infrastrukturni operator za elektroničku komunikaciju, infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na česticama navedenim u točci I. izreke djelomičnog rješenja. U točki II. izreke djelomičnog rješenja naved... 9.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 196 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(28) 2018(186) 2017(367) 2016(458)
2015(140) 2014(534) 2013(563) 2012(486)
2011(462) 2010(506) 2009(294) 2008(246)
2007(27) 2006(31) 2005(25) 2004(20)
2003(25) 2002(20) 2001(24) 2000(28)
1999(40) 1998(39) 1997(75) 1996(95)
1995(79) 1994(37) 1993(45) 1992(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(3)
Odluka(1)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(3971)
Presuda i rješenje(31)
Rješenje(372)
Rješenje i presuda(1)
presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite