Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2000
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 28)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 4005/1999"Sud ne prihvaća stajalište tuženog tijela izraženo u osporenom rješenju da se zainteresirane osobe – zaštićeni najmoprimci u stanu upisuju u katastarski operat kao posjednici zemljišta na kojem se na ... 7.12.2000
UpSRH Us 7510/1998"Prema odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95 i 70/97) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili tijelo koje ono ovlasti ... 15.11.2000
UpSRH Us 11321/1998"Prema odredbi članka 17. stavak 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96), neizgrađeno građevinsko zemljište koje je u druš ... 26.10.2000
Us-9081/2000-4Osporenim rješenjem tuženog tijela raspušteno je Općinsko vijeće Općine Ljubešćica, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat. Ovlasti Općinskog vijeća preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske koja će istoga i imenovati posebnim rješenjem, a sredstva za rad povjerenika osiguravaju se u općins... 16.10.2000
UpSRH Us 6601/1998"Prema članku 5. stavak 2. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine", br. 50/95), ravnatelji javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, g ... 21.9.2000
UpSRH Us 5941/1997"Prema obrazloženju rješenja, tuženo tijelo je zauzelo shvaćanje da je za provođenje parcelacije građevinskog zemljišta u katastru zemljišta pored potvrde parcelacijskog elaborata o njegovoj usklađeno ... 7.9.2000
UpSRH Us 8178/1997"Predmetno zemljište oduzeto je temeljem Zakona o uređenju i davanju na korištenje građevinskog zemljišta /"Narodne novine", br. 20/69/, a taj zakon je taksativno naveden u članku 2. Zakona o naknadi ... 7.9.2000
UpSRH Us 6311/1999"I po ocjeni ovoga suda tuženo je tijelo ocjenjujući žalbene navode zainteresiranih osoba protiv rješenja tijela prvog stupnja od 17. veljače 1999., kojim je bio odbačen prijedlog zainteresiranih osob ... 31.8.2000
UpSRH Us 11449/1997"Prema članku 49. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), stranka u upravnom postupku je osoba na čiji je zahtjev pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak ili koja ra ... 30.8.2000
UpSRH Us 10335/1998"Dopisom Ministarstva unutarnjih poslova od 27. listopada 1998., što je predmet ovoga spora, tužitelj je obaviješten o razlozima dodjele kaznenih bodova i o zakonskom temelju za takav postupak.Temelje ... 20.7.2000
UpSRH Us 8288/1997"Uvjerenje koje tužitelj osporava je isprava što ju je izdao Ured Vlade Republike Hrvatske za prognanike i izbjeglice o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, u vezi s poslovima koje obavlja t ... 20.7.2000
UpSRH Us 11813/1997"Odredbom članka 78. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93) na koju upućuje tužitelj, propisano je da danom stupanja na snagu ovoga zakona društvene pravne osobe koje nisu organizirane kao ... 5.7.2000
UpSRH Us 8761/1998"Prema odredbi članka 58. stavak 1. alineja 1. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92, 26/93 i 33/95), građevinski inspektor ili nadzornik ima pravo i dužnost narediti da se građevina ... 28.6.2000
UpSRH Us 11189/1997"Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. Zakona o dohotku ("Narodne novine", broj 25/95 - pročišćeni tekst, 52/95, 106/96) dohodak od samostalne djelatnosti jest razlika između poslovnih primitaka i pos ... 15.6.2000
UpSRH Us 4084/1998"Iz spisa predmeta je razvidno da je tužitelj rješenjem Odsjeka za proračun i financije Županije m., općine P. utvrđena obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina za zauzimanje terasa i otvo ... 8.6.2000
UpSRH Us 1400/1998"Odredba članka 43. stavak 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 95/94, 34/95 i 19/96), propisuje da porezni obveznik podnosi zahtjev za povrat pogrešno ili više plać ... 7.6.2000
UpSRH Us 11760/1998"Iz sadržaja spisa predmeta, a i navoda tužbe, činjenično stanje je u konkretnoj pravnoj stvari utvrđeno na potpun i nesporan način. Nije sporno da je tijekom nadzora kod tužitelja utvrđeno da je dana ... 25.5.2000
Us-3430/2000-4 Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 6. travnja 2000. godine raspušta se Gradsko vijeće Grada Samobora, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat. Točkama II. i III. određuje se da ovlasti Gradskog vijeća Grada Samobora, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika preuzima povjerenik Vlade Republ... 28.4.2000
UpSRH Us 7918/1998"Osporenim aktom tuženo tijelo obavijestilo je tužitelja da je M. H. iz R., kao član Nadzornog odbora, na koje mjesto je imenovan na prijedlog MIO fondova, opozvan kao predstavnik tuženog u Nadzornom ... 30.3.2000
UpSRH Us 4458/1998"Prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima /"Narodne novine", broj: 53/91, 9/92 i 77/92/, upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta.Člankom 6. stavkom 2. navedenog zako ... 30.3.2000
Us-2347/2000-7Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 10. ožujka 2000. godine točkom I. do III. izreke raspušta se Gradska skupština Grada Zagreba, a članovima Gradske skupštine prestaje mandat, te se određuje da ovlasti Gradske skupštine Grada Zagreba preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske kojeg će Vlada Rep... 29.3.2000
UpSRH Us 2492/1998"Prema odredbama članka 29. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93), vlastiti izvori sredstava općine i grada jesu, između ostalih, općinski odnosno ... 22.3.2000
UpSRH Us 11487/1999"Predmetno zemljište oduzeto je temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta /"Sl. list FNRJ", broj: 52/58/, a taj Zakon je taksativno naveden u članku 2. Zakona o naknad ... 15.3.2000
UpSRH Us 10830/1999"Iz predmeta spisa razvidno je da je Financijska policija Ministarstva financija Republike Hrvatske, Postaja Financijske policije obavila kontrolu financijsko-materijalnog poslovanja za razdoblje od 1 ... 17.2.2000
UpSRH Us 840/1996"Tužitelj je kupio dionice od "A" d.d. iz P., u kunskoj protuvrijednosti od 593.600 DEM i s danom 1. siječnja 1994., u toj nominalnoj vrijednosti dionice knjižio u poslovnim knjigama, na računu 063-14 ... 17.2.2000
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2000(28)
> Siječanj(3) > Veljača(2) > Ožujak(5) > Travanj(1) > Svibanj(1) > Lipanj(4) > Srpanj(3) > Kolovoz(2) > Rujan(3) > Listopad(2) > Studeni(1) > Prosinac(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite