Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2003
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 25)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 2719/2003-6"Prema odredbi članka 50. stavak 2. podstavka 1. Zakona o gradnji (NN 52/99, 75/99 i 117/01) zahtjevu za izdavanje građevne dozvole investitor prilaže dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnin ... 17.12.2003
Us-5814/2000-4U tužbi tužitelj pobija osporeni akt tuženog tijela zbog nepravilne primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu ZZTN) jer je tuženik iz pravilno utvrđenih činjenica izveo nepravilan zaključak i na to stanje pogrešno primijenio materijalno pravo. 11.12.2003
UpSRH Us 2017/2000-4"Tuženo tijelo u obrazloženju osporenog rješenja kojim je žalbu tužitelja odbilo, navodi da se tužiteljevom zahtjevu za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nije moglo udovoljiti, jer p ... 26.11.2003
UpSRH Us 11913/2001-29"Sud u cijelosti prihvaća obrazloženje tuženog tijela izloženog u osporenom rješenju i nalazi da je to tijelo pravilno postupilo kada je osporenim rješenjem poništilo rješenje tijela prvog stupnja kla ... 6.11.2003
UpSRH Us 8849/2000-4"Osporeno rješenje doneseno je pozivom na odredbu članka 42. stavak 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98) kojim je propisano da se međunarodni linijski prijevoz putnika obavlja na temel ... 18.9.2003
UpSRH Us 984/2000-6"Prema odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 107/95, 19/96 i 88/98), slivnu vodnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na sliv ... 28.8.2003
UpSRH Us 10333/1998-4"Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužitelj u predmetnom prostoru na temelju ugovora o zakupu poslovne prostorije između “S.” stambenog poduzeća Z., i pravnog sljednika tužitelja – Mesne indu ... 16.6.2003
UpSRH Us 7910/2001-6"Osporenu dopusnicu donio je ministar znanosti i tehnologije na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o visokim učilištima (NN 59/96 – pročišćeni tekst, 14/00, 67/00, 94/00 i 129/00). Prema odredbi član ... 5.6.2003
UpSRH Us 2713/2000-7"Kraj sporne činjenice među strankama da je prijava poreza na promet nekretnina učinjena izvan zakonom propisanog roka, trebalo je utvrditi je li prvostupanjsko tijelo opravdano tužitelju razrezalo po ... 29.5.2003
UpSRH Us 6833/2002-6"Iz podataka u spisu predmeta dostavljenog Sudu uz odgovor na tužbu proizlazi da je tuženo tijelo pravilno postupilo kada je osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv naprijed citir ... 22.5.2003
Us-7273/2000 Osporenim rješenjem u točki I proglašavaju se ništavim Uvjeti dobivanja kredita za fizičke osobe Hypo Banke Croatia d.d. (raniji naziv za Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47, od 24. ožujka 1999., u dijelu kojim se kao instrument osiguranja povratka kredita utvrđuje p... 22.5.2003
UpSRH Us 2983/2002-6"Prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92) upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. U stavku 2. članka 6. istog Zakona izrijekom je navedeno ... 8.5.2003
UpSRH Us 4826/2000-4"Prema podacima spisa predmeta tužitelju je rješenjem Područne službe u Z. broj: IN-562072 od 20. lipnja 1983. priznato pravo na rad s punim radnim vremenom na drugom poslu uz ograničenje teških fizič ... 15.4.2003
UpSRH Us 4229/2000-4"Prema članku 10. u vezi sa člankom 3. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 25/95 – pročišćeni tekst 52/95, 106/96) propisano je da je osnovica poreza na dohodak ukupni iznos dohotka koji porezni ... 2.4.2003
Us-2753/1999-8Osporenim rješenjem u točki 1. naloženo je tužitelju da bez odgode obustavi dosadašnju praksu primjene različitih uvjeta prema poduzetnicima na tržnici »Kontroba« u Sisku obzirom na cijene i način davanja u zakup klupa (natječaj ili izravna pogodba). U točki 2. naloženo je tužitelju da u roku od mje... 27.3.2003
US-2611/1999-12Osporenim rješenjem u točki 1. naloženo je tužitelju da bez odgode obustavi praksu primjene različitih uvjeta prema poduzetnicima ovlaštenim za obavljanje pogrebnih poslova. U točki 2. je naloženo tužitelju da omogući svakoj pravnoj - fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje pogrebnih poslova koja ni... 27.3.2003
UpSRH Us 12538/2001-6"Odredbom članka 28. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92), propisano je, da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak. ... 13.3.2003
UpSRH Us 7854/2000-5"Iz podataka sveza spisa razvidno je da je komunalno društvo “V. k.” d.o.o. R. dana 21. veljače 2000. godine podnijelo prijedlog za obnovu postupka okončanog građevnom dozvolom, klasa: UP/I-361-03/99- ... 27.2.2003
UpSRH Us 7997/2002"Prema članku 6. stavku 1. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92) upravni spor se može voditi samo protiv upravnog akta. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je upravni akt pre ... 26.2.2003
UpSRH Us 3597/2000-6"Iz dostavljenog spisa predmeta vidljivo je, da je tužitelj Zemljišna zajednici I. podnio zahtjev, kao udruženje građana, za naknadu oduzete imovine na temelju Zakona o proglašenju imovine zemljišnih ... 20.2.2003
UpSRH Us 9158/2000-6"Prema odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 80/02 i 81/02), prijašnjem vlasniku ne vraća se imovina u vlas ... 13.2.2003
UpSRH Us 7149/2000-4"Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) tijelo graditeljstva može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto prethodno pribavi su ... 6.2.2003
UpSRH Us 8167/2000-4"Prema odredbi članka 249. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91) postupak okončan rješenjem i zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku obnovit će se ako ... 30.1.2003
UpSRH Us 10984/2001-8"Prema odredbi članka 224. stavka 1. Pomorskog zakonika (NN 17/94) na brodu, brodu u gradnji mogu postojati stvarna prava, a napose pravo vlasništva, pomorska hipoteka i pomorski privilegij. Odredbom ... 30.1.2003
Us-7498/1999-4U tužbi tužitelj pobija zakonitost rješenja tuženog tijela iz razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i bitnih povreda odredaba upravnog postupka. Činjenično stanje smatra da je pogrešno utvrđeno jer je u vrijeme sklapanja ugovora između tužite... 15.1.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2003(25)
> Siječanj(3) > Veljača(5) > Ožujak(3) > Travanj(2) > Svibanj(4) > Lipanj(2) > Kolovoz(1) > Rujan(1) > Studeni(2) > Prosinac(2)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(21)
Rješenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite