Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Presuda
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 170
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4228)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsII-1/15-7Osporenim rješenjem tuženika, povodom žalbe B. N. iz Z., poništeno je rješenje Ministarstva, klasa: UP/I-008-02/14-01/04, urbroj: 525-06/0870-14-2 od 2. travnja 2014., u dijelu kojim je odbijen zahtjev za dostavu lovnogospodarskih osnova i odobren podnositelju zahtjeva pristup informacijama navedeni... 15.4.2015
UsII 1/2016-12Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Z. ž., klasa: 008-02/15-01/05, urbroj: 238-06/1-15-2 od 27. svibnja 2015., kojim je odbačen zahtjev tužitelja za pristup informacijama temeljem članka 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup in... 18.4.2016
Usoz-1/2013-11Podnositelj zahtjeva podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: Ustavni sud) 6. prosinca 2012. zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 9. i članka 51. Registracijskog pravilnika Hrvatskog vaterpolskog saveza od 21. siječnja 2007., 16. prosinca 2007. i 16. studenoga 2008. (dalje Registracijski p... 26.9.2014
Us-9242/2011-4Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Sanje Štefan, članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb,... 1.3.2012
Us-1765/2011-6Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Sanje Štefan, članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. Savska cesta 32, Zagreb, ... 1.3.2012
Us-11349/2011-6Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević Gašparović, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudskog savjetnika Ante Drezge, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja ISTRAVENTURA d.o.o. Poreč, Ilirska 2, zast... 1.3.2012
UsII-1/2012-4Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda Fedore Lovričević-Stojanović predsjednice vijeća, Sanje Otočan i Dijane Vidović članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Borislava Jelinčića iz Zagreba, Stubička... 6.2.2013
Us-1/2004-11Upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužitelja V. i K. S., protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942-01/01-01/440, ur. broj: 514-03-03/03-2-03-4 od 24.studenog 7.2.2008
Usoz-1/2012-6U povodu donošenja pojedinačnog akta, rješenja Upravnog odjela za proračun i financije Zadarske županije, klasa: UP/II-410-23/11-01/12, urbroj: 2198/12-02/2-11-2 od 13. prosinca 2011., u predmetu poreza na tvrtku, Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba podnijela je u zakonom propisanom roku zahtjev za ocj... 26.11.2013
UsII-1/17-8Osporavanom odlukom tuženice oduzeta je tužitelju dozvola za radijsku postaju na plovilu br. PL-01442/2005 (naziv plovila Louise) te mu je naloženo da odmah po primitku te odluke prestane s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolom. 18.5.2017
Usž 1/2016-2Presudom upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 26. kolovoza 2013. i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P.2, Ispostave P.1 od 29. listopada 2010.  Prot... 24.3.2016
Us-10014/2011-10Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa-UP/I-942-01/2006-01/43, urbroj: 251-14-02/106-09-08 od 9. studenoga 2009. kojim je odbačen za... 12.12.2013
Us-11180/2010-10Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o uvjetima građenja P. g. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., klasa: UP-I-361-03/09-03/106, urbroj: 2170/1-07-02/5-10-20 od 6. svibnja 2010. kojim je dozvoljena rekonstrukcija postojeće slob... 9.1.2014
UsII-9/15-10Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv odluke tuženika klasa: klasa: UP/I-344-01/10-01/566, urbroj: 376-04/JĐ-14-47 (DM) od 28. siječnja 2015. kojom je raskinut Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju dijela elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme trgovačkog društva Hrvatsk... 7.4.2016
Us-6458/2011-10Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda P. od 27. travnja 2010. godine kojim rješenjem je utvrđeno da tužiteljica na taj dan s osnove neplaćenih doprinosa i pripadajućih kamata duguje iznos od 118.733,96 kn te joj je... 6.2.2014
Usoz-116/15-10Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Glasnik općine Marina, br. 9/15), smatrajući da je donesen u nezakonitoj proceduri, što ga čini nezakonitim. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-da... 26.2.2016
UsII-40/14-10Tuženica je točkom I. izreke osporavane odluke dopunila tužiteljevu Standardnu ponudu za uslugu najma korisničke linije tako da je točkom I.1. u članku 1.4.2. Zahtjev za uslugu najma korisničke linije tako da stavak 15. glasi: »Također, zahtjev za veleprodajne usluge iz ove Standardne ponude može bi... 17.3.2016
UsII-106/14-10Tuženica je točkom II. izreke osporavane odluke operatorima sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike odredila trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb i njegova povezana dr... 17.3.2016
Us-10317/2011-10Osporenim rješenjem tuženog odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Š.-k. ž., Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko -pravne poslove, Odsjeka za obnovu, klasa: UP/I-361-02/04-01-829, urbroj: 2182-04-03-04-01 od 28. svibnja 2004.... 12.12.2013
Us-9252/2011-10Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Ureda državne uprave u O.-b. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave Đ., klasa: UP/I-943-01/08-01/17, urbroj: 2158-13-03/2-09-12 od 5. studenog 2009. godine. 11.12.2013
Us-10472/2010-10Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja te je potvrđena Odluka Županijske skupštine D.-n. ž. o neprihvaćanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na plaži S. J. u D. klasa: 947-01/09-01/54, urbroj: 2117/1-04-10-20 od 17. veljače 2010. godine, kojom nije izabrana niti jedna p... 26.9.2013
UsII-52/2013-10Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32, određuje se operaterom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (točka I izreke odluke), trgovačkom društvu H... 3.5.2016
Usoz-167/15-10Podnositelj je 9. prosinca 2015. podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 1. i 2. Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Jasenice (Glasnik općine Jasenice broj: 4/13. i 6/13.) nakon što je zaprimio rješenje Upravnog odj... 28.10.2016
UsII 40/2015-10Osporenim rješenjem je tužena i to točkom I. izreke rješenja utvrdila da su poduzetnici S. M. d.o.o., tužitelj u ovom predmetu, sa sjedištem u Z., S. H. d.o.o.  sa sjedištem u Z., Z. 3, A. Z. d.o.o. sa sjedištem u Z., K. S. d.o.o sa sjedištem u Z., B.-E. d.o.o. sa sjedištem u S., , V. G. d.o.o. sa s... 22.4.2016
Us-10138/2011-10Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda D. od 15. ožujka 2011., kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za 2006. godinu u iznosu od 161.152,61 kn, isti porez za 2007. godinu u i... 13.11.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 170 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(96) 2018(219) 2017(417) 2016(411)
2015(122) 2014(493) 2013(504) 2012(455)
2011(425) 2010(478) 2009(263) 2008(227)
2007(23) 2006(26) 2005(17) 2004(13)
2003(21) 2002(12) 2001(3) 2000(3)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite