Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Presuda
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 172
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4279)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Us-2347/2000-7Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 10. ožujka 2000. godine točkom I. do III. izreke raspušta se Gradska skupština Grada Zagreba, a članovima Gradske skupštine prestaje mandat, te se određuje da ovlasti Gradske skupštine Grada Zagreba preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske kojeg će Vlada Rep... 29.3.2000
Us-3430/2000-4 Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 6. travnja 2000. godine raspušta se Gradsko vijeće Grada Samobora, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat. Točkama II. i III. određuje se da ovlasti Gradskog vijeća Grada Samobora, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika preuzima povjerenik Vlade Republ... 28.4.2000
Us-9081/2000-4Osporenim rješenjem tuženog tijela raspušteno je Općinsko vijeće Općine Ljubešćica, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat. Ovlasti Općinskog vijeća preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske koja će istoga i imenovati posebnim rješenjem, a sredstva za rad povjerenika osiguravaju se u općins... 16.10.2000
Us-8892/1998-4 Osporenim rješenjem proglašavaju se ništavim odredbe Dodatka Ugovora o ortakluku, oznaka I/1, broj: 975-1/97 od 29. listopada 1997. (osnovni ugovor), članka 1. u dijelu koji glasi: »pravo Croatie osiguranje d.d.« da STP bude isključivi osiguravatelj«: i članka 6. stavka 2. a koje se odredbe tre... 11.4.2001
Us-1320/1999-5Osporenim rješenjem oglašava se ništavim rješenje Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti Grada U. tj. tužitelja klasa: 361-03/96-02/2 od 15. svibnja 1996. godine. 18.5.2001
Us-11025/2001-5Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 12. listopada 2001. godine raspušteno je Općinsko vijeće Općine Ražanac, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat. 12.11.2001
UpSRH Us 6984/1999-4"Tuženo tijelo u obrazloženju osporenog rješenja ističe da je tužiteljica primila prvostupanjsko rješenje kojim joj je naloženo da poruši protupravno izgrađeni dio građevine na kč.br. 2636/2 i 2635/2 ... 16.1.2002
Us-624/2000-8Osporenim rješenjem u točki I (1) utvrđuje se da je poduzetnik Tvornica duhana Rovinj d.d. izravno vlastitim djelovanjem, i neizravno koristeći svoj udjel u ovisnom društvu Viržinija d.d. sprječavao pristup tržištu poduzetniku British American Tobacco Plc., sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlo... 30.1.2002
UpSRH Us 5222/2001-4"Odredbom čl. 67.a stavka 2. alineje 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj: 3/94, 100/96, 131/97, 129/00), bilo je propisano da sucu prestaje sudačka dužnost po sili zakona u sudu u koji je ime ... 30.1.2002
Us-7771/1998-6Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Z. ž. Grada I. G., Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: UP/I-363-01/98-01/17, ur.broj: 238-4302/98-1/357 1998/1 od 10. travnja 1998. godine kojim je tužitelju za l... 21.2.2002
UpSRH Us 5050/1999-8"Tužitelj u tužbi nalazi da su bile ispunjene pretpostavke iz članka 267. Zakona o općem upravnom postupku i to one navedene u točki 6. Zakona, a koje se odnose na situaciju kad bi izvršenje rješenja ... 24.4.2002
UpSRH Us 5325/2001-5"Tuženo tijelo ne navodi iz kojeg je zakonom propisanog razloga postupalo po pravu nadzora, ali iz obrazloženja osporenog rješenja Sud zaključuje da je ranije rješenje ukinuto zbog očigledne povrede m ... 2.5.2002
UpSRH Us 3845/2001-7"Odredbom članka 269. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91) propisano je da se ukidanjem rješenja ne poništavaju pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo, al ... 23.5.2002
UpSRH Us 2530/2001-4"Prigovor tužitelja da je osporeno rješenje doneseno protekom zakonom propisanog roka se otklanja, jer je tuženo tijelo postupalo na temelju odredbe članka 87. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih inval ... 12.6.2002
UpSRH Us 1708/2002-6"Tuženo je tijelo proglasilo ništavim rješenje istog tijela od 24. veljače 2000., jer smatra da postoje dva kontradiktorna rješenja koja se međusobno isključuju i poziva se na odredbu članka 267. stav ... 11.9.2002
UpSRH Us 3413/2000-4"Kao što je iz spisa predmeta vidljivo, zainteresirane osobe u ovom upravnom sporu podnijele su putem svog punomoćnika 7. srpnja 1999. godine prvostupanjskom upravnom tijelu prijedlog za obnovu postup ... 19.9.2002
UpSRH Us 12073/1999-4"Prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga («Narodne novine», broj 95/94, 34/95 i 19/96), porezni prekršaj čini porezni obveznik – pravna osoba ako ne ob ... 23.10.2002
UpSRH Us 2119/2000-5"Iz podataka spisa predmeta slijedi da je u prethodnom postupku, presudom ovoga Suda broj: Us-4495/1998-5 od 4. studenog 1999. uvažena tužba tužitelja, poništeno rješenje Ministarstva hrvatskih branit ... 11.12.2002
Us-7498/1999-4U tužbi tužitelj pobija zakonitost rješenja tuženog tijela iz razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i bitnih povreda odredaba upravnog postupka. Činjenično stanje smatra da je pogrešno utvrđeno jer je u vrijeme sklapanja ugovora između tužite... 15.1.2003
UpSRH Us 8167/2000-4"Prema odredbi članka 249. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91) postupak okončan rješenjem i zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku obnovit će se ako ... 30.1.2003
UpSRH Us 10984/2001-8"Prema odredbi članka 224. stavka 1. Pomorskog zakonika (NN 17/94) na brodu, brodu u gradnji mogu postojati stvarna prava, a napose pravo vlasništva, pomorska hipoteka i pomorski privilegij. Odredbom ... 30.1.2003
UpSRH Us 7149/2000-4"Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) tijelo graditeljstva može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto prethodno pribavi su ... 6.2.2003
UpSRH Us 9158/2000-6"Prema odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 80/02 i 81/02), prijašnjem vlasniku ne vraća se imovina u vlas ... 13.2.2003
UpSRH Us 3597/2000-6"Iz dostavljenog spisa predmeta vidljivo je, da je tužitelj Zemljišna zajednici I. podnio zahtjev, kao udruženje građana, za naknadu oduzete imovine na temelju Zakona o proglašenju imovine zemljišnih ... 20.2.2003
UpSRH Us 7854/2000-5"Iz podataka sveza spisa razvidno je da je komunalno društvo “V. k.” d.o.o. R. dana 21. veljače 2000. godine podnijelo prijedlog za obnovu postupka okončanog građevnom dozvolom, klasa: UP/I-361-03/99- ... 27.2.2003
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 172 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(6) 2019(113) 2018(234) 2017(428)
2016(411) 2015(123) 2014(494) 2013(504)
2012(455) 2011(425) 2010(478) 2009(263)
2008(227) 2007(23) 2006(26) 2005(17)
2004(13) 2003(21) 2002(12) 2001(3)
2000(3)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite