Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 229
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5719)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 184/2013-6 Osim toga, svjedok R. D. je naveo da mu je T. I. rekao da je čikove na njemu gasio optuženi S. S. Taj svjedok je također naveo da mu je optuženi S. rekao da je I. pobjegao iz zatvora, a kada je svjedok dobio sutradan naređenje da ide sahraniti tri osobe, tada je vidio mrtvog T. I. Kraj takvih iskaza, za sada je pogrešan zaključak prvostupanjskog suda utemeljen na tome da nitko nije iskazao da je vidio da optuženici tuku oštećenog T. I. i da njegovo izvlačenje iz zatvorske sobe nije... 29.2.2016
I Kž 31/2016-7 Za potrebe prisustvovanja sjednici vijeća drugostupanjskog suda od liječnika zdravstvene ambulante O. V., pribavljeno je mišljenje za optuženika iz kojeg proizlazi da je fizički i psihički sposoban nazočiti sudu, što sve u svojoj ukupnosti ukazuje da prilikom ispitivanja u istrazi nije postojala sumnja da optuženik nije sposoban dati obranu, jer ta nesposobnost uz sva nastojanja obrane, nije utvrđena niti kasnije u tijeku postupka pa da bi to bio osnov za sumnju da i ranije ... 17.2.2016
Revr 1879/2014-2 Naime, shvaćanje je prvostupanjskog suda da upravo predavanje dokumentacije o poslovanju tuženika novinarima portala „Z.“ i tjedniku „N.“ na temelju koje su objavljeni predmetni članci u kojima se krajnje negativno prikazuje poslovanje tuženika predstavlja postupanje protivno interesima tuženika kao poslodavca, jer u situaciji kada je tužitelj inkriminirajuće podatke proslijedio policiji, nadležnom Državnom odvjetništvu i USKOK-u ispunivši svoju građansku dužnost, a ... 27.1.2016
I Kž 268/2015-4 u stečaju, po stečajnoj upraviteljici A. O., odvjetnici iz S. B., zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, s prijedlogom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se "preinači prvostupanjsku presudu na način da oslobodi III.okrivljenika za kazneno djelo označeno pod točkom 4. izreke presude kao i V.okrivljenika za kazneno djelo ... 19.1.2016
I Kž 635/2014-9 u vezi s člankom 21. stavkom 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12. - dalje u tekstu: KZ/11.) te je na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u trajanju četiri godine, u koju mu je kaznu na temelju članka 54. KZ/11. uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 4. svibnja 2013. stavkom 2. točkama 1.-6. i 8. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/... 15.12.2015
I Kž 610/2015-4 Napominje da se cijeli ovaj sporni slučaj zapravo svodi na to da je htio fotografirati oštećenicu s vibratorom koji je slučajno našao u ormaru tražeći ključeve od automobila, da joj je vibratorom samo prelazio preko tijela, ali joj ga nije gurao niti usta, niti u vaginu, da je želio s njom imati odnos čemu se ona nije protivila te je nastavio s ljubljenjem i lizanjem oštećenice uslijed čega je ona doživjela orgazam i bez koitusa. Prema tome, kada već i iz navoda obrane ... 9.12.2015
I Kž Us 125/2015-4 S. osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, a na temelju članka 57. KZ/11 izriče se djelomična uvjetna osuda tako da se od izrečene jedinstvene kazne zatvora izvršava 7 (sedam) mjeseci, dok se dio kazne u trajanju 7 (sedam) mjeseci neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, s time da rok provjeravanja počinje teći od pravomoćnosti presude. S. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 1 (... 8.12.2015
I Kž 647/2013-8 Optuženik A. G. žali se po braniteljima D. R., odvjetniku iz O., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, braniteljici G. V., odvjetnici iz O., zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženika oslobodi od optužbe... 2.12.2015
Rev x 693/2014-2 Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu koji se odnosi na utvrđenje ništavosti kupoprodajnih ugovora kao i u dijelu koji se odnosi na predaju u posjed nekretnine, a djelomično je preinačena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen zahtjev za isplatu iznosa od 812.256,94 kn, na način da je naloženo prvotuženiku platiti tužiteljici iznos od 246.425,29 kn, a za iznos od 565.831,65 kn prvostupanjska presuda je u odnosu... 2.12.2015
Kžm 15/2015-5 Premda je točan navod žalitelja kako u dokumentaciji i iskazima djelatnika CZSS te Poliklinike nema naznake o sumnji na spolno zlostavljanje, pravilno sud prvog stupnja zaključuje da je rad stručnih osoba CZSS (i Poliklinike) bio vezan uz sumnju na psihičko (verbalno) i fizičko nasilje u obitelji zbog čega se višekratno kontaktiralo sa majkom oštećenice, te da je s tim u svezi oštećenica u razgovoru sa psihologom CZSS izražavala strah od optuženika odnosno olakšanje nakon ... 1.12.2015
I Kž 354/2015-7 Ovaj dio presude (stranica 6. i 7.) treba promatrati u cjelini jer je jasno da su izgovorene prijetnje čuli oštećenica žrtva i svjedok P. L.. Stoga navod da „R. i oštećena Z. suglasno i uvjerljivo navode da je upravo ove riječi prilikom fizičkog sukoba optuženik upućivao oštećenoj“ treba shvatiti kao grešku u pisanju s obzirom na to da je već na početku spornog odlomka prvostupanjski sud naveo: „Od ispitanih svjedoka jedino oštećena Z. i svjedok L. navode da su čuli ... 24.11.2015
I Kž 374/2013-9 I. L. sada proglašen krivim za kazneno djelo po blažem zakonu, ovaj sud nalazi da su u pobijanoj presudi ispravno utvrđene okolnosti o kojima ovisi vrsta i mjera kazne nužna za njenu individualizaciju te da je utvrđene olakotne okolnosti (neosuđivanost, veliki protek vremena od djela) unatoč iznosu pribavljene koristi za drugu pravnu osobu osnovano cijeniti osobito lakima pri čemu su kazne zatvora u trajanju po sedam mjeseci za svako kazneno djelo te jedinstvena kazna zatvora u ... 17.11.2015
I Kž 816/2012-8 M., pribavljanje znatne nepripadne imovinske koristi za to društvo donošenjem nezakonitih presuda kao pravnog osnova za upis prava vlasništva O. na 34.725 m2 zemljišta koje u pretvorbi nije uneseno u temeljni kapital društva i koje je na temelju članka 47. Zakona o privatizaciji postalo vlasništvo Fonda odnosno Republike Hrvatske, radom u šest parničnih predmeta koji su zaprimljeni po tužbi O. radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe na zemljištu koje u pretvorbi nije uneseno ... 17.11.2015
I Kž 3/2015-4 st. 1. toč. 11. ZKP/08 o toj apsolutno bitnoj povredi odredaba kaznenog postupka radi ako se presuda ne može ispitati jer je izreka presude nerazumljiva, proturječna sama sebi ili razlozima presude, ili ako presuda nema uopće razloga ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju tih ... 17.11.2015
I Kž 334/2015-6 Naime, počinitelj kaznenih djela iz točaka 5. i 6. izreke nije se koristio vatrenim oružjem, za razliku od onih iz oslobađajućeg dijela (s izuzetkom točke 4.). Pri tom je važno istaknuti da kod optuženika prilikom pretraga nije pronađeno bilo kakvo vatreno oružje iako su svjedoci iskazivali o čak dva pištolja (velikom crnom i malom srebrno-zlatnom ) koja su korištena prilikom razbojništava opisanih pod točkama 1., 2. i 3. izreke prvostupanjske presude, koju okolnost je pravilno... 10.11.2015
VSRH I Kž 808/2012-10 Naime, iz sadržaja spisa bi proizlazilo da je svjedok M. B. u inkriminirano vrijeme bio član nadzornog odbora, da je njegov odvjetnički ured bio skriptor inkriminiranih ugovora, a on nije bio decidiran u tvrdnji da je upravni odnosno nadzorni odbor naložio takvo postupanje, pri čemu treba voditi računa da nitko od ostalih članova tadašnjeg upravnog odnosno nadzornog odbora nije iskazao da bi imao saznanja da bi upravni odbor naložio takvo postupanje, pa je onda upitan zaključak ... 5.11.2015
VSRH I Kž Us 48/2014-6 (list spisa 238) da je taj ugovor sadržavao raskidnu klauzulu i da je ta tvrtka uvjetovala zaključenje konačnog ugovora mogućnošću izgradnje na toj parceli, a u protivnom se Općina M. obvezala vratiti novac, da je postojao i dodatak tom ugovoru (list 269-270) u kojem ta tvrtka traži da Općina M. osigura konačnu građevinsku dozvolu, pa se postavlja pitanje u situaciji kada je … županija donijela izmjenu prostornog plana, i kada oko polovica predmetne nekretnine više nije bila u ... 5.11.2015
I Kž Us 53/2015-6 Naime, prilikom izricanja prvostupanjske odnosno drugostupanjske presude, kojima je utvrđena krivnja optuženika za predmetno kazneno djelo, optuženiku je olakotnim cijenjeno da je priznao kazneno djelo i tako doprinio bržem i efikasnijem okončanju postupka, ispoljeno kajanje, skrušeno držanje pred sudom, da je otac je dvoje djece, brine o ocu i majci, da je -50%tni invalid, neosuđivan, dok mu je otegotnim cijenjen maksimalan stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno... 5.11.2015
VSRH Rev 2095/2010-2 Odredbom st. 1. tog članka je naložena dužnost osobama javnog prava u koje ulazi i tužitelj, a koji su sklopili ugovore o zakupu poslovnog prostora po režimu bivšeg Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama ("Narodne novine" broj 52/71), bez prethodno provedenog javnog natječaja uskladiti ugovore s odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora u roku od godine dana od stupanja na snagu tog Zakona, a riječ je o davanju u zakup putem javnog natječaja. Nakon razdvajanja predmeta, u ... 28.10.2015
VSRH I Kž 150/2015-6 st. 2. toč. 1. i 6. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik je obavezan na snašanje troškova kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, dok će o ostalim troškovima biti odlučeno posebnim rješenjem, sukladno čl. Isto tako, tvrdnja optuženika da mu se oštećenica osvećuje jer je prekidom njihove veze izgubila materijalnu sigurnost koju je ... 22.10.2015
VSRH I Kž 550/2015-7 st. 1. toč. 11. ZKP/08, tvrdi da pobijana presuda „ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama“ te da je „izreka pobijane presude…proturječna dokazima provedenim tijekom postupka te o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju zapisnika o iskazima danim u postupku.“ Povredu nalazi u tome što ga prvostupanjski sud nije materijalnim ili „adekvatnim“ personalnim dokazom „povezao sa ukradenim novcem“. ... 20.10.2015
I Kž Us 132/2013-4 67 i 68 KZ/97 primijenjena uvjetna osuda tako da se izrečene kazne zatvora neće izvršiti ukoliko optuženici J. S., D. S. i O. J. kroz vrijeme od 2 (dvije) godine po pravomoćnosti presude ne počine novo kazneno djelo, te pod daljnjim uvjetom da J. S. i D. S. u roku od 1 (jedne) godine, a optuženi O. J. u roku od 6 (šest) mjeseci po pravomoćnosti presude na ime imovinskopravnog zahtjev oštećenoj O. T. plate i to optuženik J. S. iznos od 49.338,00 kuna, optuženik D. S. iznos od ... 15.10.2015
VSRH I Kž Us 57/2013-7 Naime, iako žalbe ukazuju na sadržaj pojedinih razgovora koji sami za sebe ne daju osnove za zaključak o kriminalnoj aktivnosti optuženika, povežu li se svi preslušani razgovori te poveže li ih se sa sadržajem razmijenjenih SMS poruka, potpuno ispravnim se ukazuje zaključak prvostupanjskog suda o kriminalnoj, poticateljskoj na kazneno djelo zlouporabe službenog položaja optužene M. D., aktivnosti optuženih N. I.1 i N. I.2, te se žalitelji u tome dijelu upućuju na cjelovite, ... 13.10.2015
I Kž 1/2014-6 Uzevši u obzir sve poznate i po prvostupanjskom sudu pravilno utvrđene olakotne okolnosti (dob i zdravstveno stanje optuženika, njegov obiteljski status, nezaposlenost), ali i one otegotne (ranija osuđivanost vidljiva iz njegovih osobnih podataka navedenih u izreci pobijane presude, a utvrđena iz izvoda iz Kaznene evidencije, prema kojoj je optuženik specijalni povratnik, brojnost radnji izvršenja i vremenski period njegove kriminalne aktivnosti koji govore o upornosti optuženika i ... 29.9.2015
VSRH I Kž 882/2015-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 229 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(4) 2015(104) 2014(272) 2013(260)
2012(278) 2011(301) 2010(565) 2009(289)
2008(213) 2007(243) 2006(206) 2005(237)
2004(232) 2003(242) 2002(253) 2001(236)
2000(210) 1999(214) 1998(212) 1997(128)
1996(147) 1995(120) 1994(213) 1993(131)
1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite