Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 226
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5633)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž Us 48/2014-6 (list spisa 238) da je taj ugovor sadržavao raskidnu klauzulu i da je ta tvrtka uvjetovala zaključenje konačnog ugovora mogućnošću izgradnje na toj parceli, a u protivnom se Općina M. obvezala vratiti novac, da je postojao i dodatak tom ugovoru (list 269-270) u kojem ta tvrtka traži da Općina M. osigura konačnu građevinsku dozvolu, pa se postavlja pitanje u situaciji kada je … županija donijela izmjenu prostornog plana, i kada oko polovica predmetne nekretnine više nije bila u ... 5.11.2015
VSRH I Kž 808/2012-10 Naime, iz sadržaja spisa bi proizlazilo da je svjedok M. B. u inkriminirano vrijeme bio član nadzornog odbora, da je njegov odvjetnički ured bio skriptor inkriminiranih ugovora, a on nije bio decidiran u tvrdnji da je upravni odnosno nadzorni odbor naložio takvo postupanje, pri čemu treba voditi računa da nitko od ostalih članova tadašnjeg upravnog odnosno nadzornog odbora nije iskazao da bi imao saznanja da bi upravni odbor naložio takvo postupanje, pa je onda upitan zaključak ... 5.11.2015
VSRH Rev 2095/2010-2 Odredbom st. 1. tog članka je naložena dužnost osobama javnog prava u koje ulazi i tužitelj, a koji su sklopili ugovore o zakupu poslovnog prostora po režimu bivšeg Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama ("Narodne novine" broj 52/71), bez prethodno provedenog javnog natječaja uskladiti ugovore s odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora u roku od godine dana od stupanja na snagu tog Zakona, a riječ je o davanju u zakup putem javnog natječaja. Nakon razdvajanja predmeta, u ... 28.10.2015
VSRH I Kž 150/2015-6 st. 2. toč. 1. i 6. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik je obavezan na snašanje troškova kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, dok će o ostalim troškovima biti odlučeno posebnim rješenjem, sukladno čl. Isto tako, tvrdnja optuženika da mu se oštećenica osvećuje jer je prekidom njihove veze izgubila materijalnu sigurnost koju je ... 22.10.2015
VSRH I Kž 550/2015-7 st. 1. toč. 11. ZKP/08, tvrdi da pobijana presuda „ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama“ te da je „izreka pobijane presude…proturječna dokazima provedenim tijekom postupka te o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju zapisnika o iskazima danim u postupku.“ Povredu nalazi u tome što ga prvostupanjski sud nije materijalnim ili „adekvatnim“ personalnim dokazom „povezao sa ukradenim novcem“. ... 20.10.2015
VSRH I Kž Us 57/2013-7 Naime, iako žalbe ukazuju na sadržaj pojedinih razgovora koji sami za sebe ne daju osnove za zaključak o kriminalnoj aktivnosti optuženika, povežu li se svi preslušani razgovori te poveže li ih se sa sadržajem razmijenjenih SMS poruka, potpuno ispravnim se ukazuje zaključak prvostupanjskog suda o kriminalnoj, poticateljskoj na kazneno djelo zlouporabe službenog položaja optužene M. D., aktivnosti optuženih N. I.1 i N. I.2, te se žalitelji u tome dijelu upućuju na cjelovite, ... 13.10.2015
VSRH I Kž 882/2015-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
VSRH I Kž 882/2012-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
VSRH I Kž 191/2015-9 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13 te 145/2013 – dalje u tekstu: ZKP/08), optužena S. J. i optužena M. J. dužne su podmiriti troškove kaznenog postupka, i to optužena S. J. troškove za vještaka psihijatrijske struke D. S. u iznosu od 2.992,00 kune, troškove za svjedoke u iznosu od 1.075,00 kuna, nagradu i nužne izdatke branitelja po službenoj dužnosti visina kojih će biti određena naknadno posebnim rješenjem te paušalne troškove u ... 15.9.2015
VSRH I Kž 855/2012-6 No, preuzimajući kazneni progon, oštećena kao tužiteljica nije mijenjala činjenični opis u odnosu na dvoje optuženika pa za ovu vrstu prvostupanjske presude nije bilo potrebe razdvajati jedan i sačinjavati dva činjenična opisa; jedan oslobađajući dio koji se odnosi na aktivnosti optuženog J. T. (točka 1.) i drugi, opet oslobađajući dio, koji se odnosi na aktivnosti poticanja optuženog T. P. i optužene V. P. (točka 3.). Kada je prvostupanjski sud odlučio sve troje ... 8.9.2015
VSRH Rev 1720/2011-2 Prema stavku 3. toga članka u izvanrednoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela te izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. Da bi neko pravno pitanje bilo određeno naznačeno potrebno je da bude individualizirano do te mjere da ne ostavlja nikakve dvojbe o kojem je pravnom pitanju riječ, a revizijski sud nije ovlašten sam prepoznavati ili ispitivati nazire li se... 11.8.2015
VSRH I Kž 333/2014-6 57 st. 1 i 2 KZ/11 izriče djelomična uvjetna osuda time da se neuvjetovani dio kazne u trajanju od 6 (šest) mjeseci ima izvršiti, a uvjetovani dio kazne u trajanju od 7 (sedam) mjeseci neće se izvršiti ako optuženik u vremenu provjeravanja od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo, time da vrijeme provjeravanja u odnosu na uvjetovani dio kazne, počinje teći od pravomoćnosti presude. U žalbi koju je optuženik podnio po branitelju žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog ... 21.7.2015
VSRH I Kž 280/2015-6 152/08,76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08 ) optuženik je dužan naknaditi oštećenicima troškove kaznenog postupka na ime zastupanja u ukupnom iznosu od 50.430,00 kuna, te troškove kaznenog postupka na ime paušala iznos od 5.000,00 kuna, te na ime stvarnih izdataka 10.810,20 kuna, sve u roku od petnaest dana po pravomoćnosti presude. Naprotiv, prvostupanjski sud je cijenio sve otegotne okolnosti koje ovaj žalitelj navodi u žalbi, no pritom ... 14.7.2015
VSRH Rev 1620/2009-2 91a/93), koji je u članku 10. stavak 3. propisivao da je kupnja i pozajmljivanje deviza, kao i posredovanje u kupnji, prodaji i pozajmljivanju deviza između domaćih osoba i između domaće osobe i strane osobe u Republici Hrvatskoj dopušteno u slučajevima i na način predviđen tim Zakonom, a prema članku 34. tog Zakona, domaće fizičke osobe mogu koristiti devize sa svojih računa i deviznih štednih uloga za plaćanje uvoza robe i usluga i druga plaćanja u inozemstvu, a u Republici ... 14.7.2015
VSRH I Kž 83/2015-6 st. 1. toč. 11. ZKP/08, valja istaći da iz obrazloženja žalbe proizlazi da ona obrazlaže žalbenu osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tvrdeći da sud nije sa dovoljno pažnje analizirao iskaze svjedoka – oštećenika, kojima je poklonio vjeru, ali nije analizirao onaj dio kada oni opisuju trenutak i način vađenja noža iz torbice od strane optužene, zaključujući da vađenje noža nije bilo s ciljem prijetnje ili napada, pa da se prema tome i ne može raditi o kaznenom... 30.6.2015
VSRH I Kž 719/2013-7 u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12.; dalje u tekstu: KZ/11.) pa je na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvoru u trajanju 2 (dvije) godine i na temelju članka 57. stavka 1. i 2. KZ/11. izrečena mu je djelomično uvjetna osuda time da se od kazne na koju optuženik osuđen izvršava 1 (jedna) godina, a dio kazne u trajanju od 1 (jedne) godine neće se izvršiti ako optuženik u ... 30.6.2015
VSRH Rev 1526/2011-2 Glede zahtjeva ostalih tužiteljica protiv prvotuženika, treba reći da se pobijani dio presude u tom dijelu odnosi samo na u reviziji ničim obrazloženi, a istaknuti prigovor "drugačijeg omjera podijeljene odgovornosti" bez navođenja bilo kakove daljnje argumentacije zbog čega bi onaj omjer doprinosa prednika tužiteljica nastanku štetnog događaja u kojem je smrtno stradao suprug i otac tužiteljica, a kako je to utvrđeno po nižestupanjskim sudovima (riječ je o omjeru od 50% ... 17.6.2015
VSRH I Kž Us 142/2014-9 Naime, osnova zaključka prvostupanjskog suda o kaznenoj odgovornosti optuženika u ovome dijelu temelji se na zaključku prvostupanjskog suda o tome da je optuženi B. s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim osobama iskoristio svoj položaj i ovlasti, u čemu da mu je pomogao optuženi M., a to da je učinio time što je radi stjecanja vlasništva sa dogovorenim pravnim subjektima na „…velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti i bez ... 16.6.2015
VSRH I Kž Us 153/2014-4 stavka 1. KZ/97 pa je na temelju te zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci, koja kazna mu je na temelju članka 55. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12., dalje u tekstu – KZ/11) zamijenjena radom za opće dobro na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada te je određeno da će, ako se optuženik M. P. u roku osam dana od dana za koji bude pozvan ne javi nadležnom tijelu za probaciju ili ako mu poziv ne ... 16.6.2015
VSRH I Kž 39/2013-8 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić, kao predsjednice vijeća, te Dražena Tripala i Žarka Dundovića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; nastavno: KZ/97), ... 10.6.2015
VSRH I Kž 200/2015-7 Određujući vrstu i mjeru kazne koju će primijeniti, sud mora uzeti u obzir okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog djela, a osobito stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenost njegovog ponašanja sa zakonima, ... 9.6.2015
VSRH Rev 2050/2011-2 392.a st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 - dalje: ZPP), revizijski sud je bio ovlašten ispitati pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom i u granicama razloga određeno navedenih u reviziji, pazeći po službenoj dužnosti na pogrešnu primjenu materijalnog prava i na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. "Kad u parnici po zahtjevima više oštećenika iz ... 3.6.2015
VSRH I Kž 340/2013-10 I. N., zbog kaznenog djela iz članka 90. u svezi članak 33. stavka 1. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.; nastavno: KZ/97), odlučujući o žalbama državnog odvjetnika i opt. Ukratko, sud prvog stupnja smatra da ovo subjektivno obilježje nije dokazano jer je optuženik oštećenicu vozio prema Z. samo iz razloga da ju krvavu ... 3.6.2015
VSRH I Kž 19/2015-6 Prvostupanjski sud u obrazloženju pobijane presude, osim što na 14. strani u prvom odlomku, obrazlažući odstupanja u iskazima svjedoka D. D. i M. B., navodi da je optuženik E., prema iskazu svjedoka D., bio naredbodavac te da je kontrolirao optuženike K., K. i I. da li ih oštećenik oralno zadovoljava te da se, prema iskazu svjedoka B., smijao i zlostavljanje promatrao, ne daje konkretne razloge u čemu se sastojao bitan doprinos optuženika E. u počinjenju kaznenog djela, odnosno u ... 2.6.2015
VSRH I Kž 321/2012-4 st. 2. KZ/97, za koje je proglašen krivim pobijanom prvostupanjskom presudom, te cijeneći sve okolnosti od značaja za odmjeravanje kazne, koje je imao u vidu prvostupanjski sud (da se radi o relativno mlađoj osobi, te o opojnoj drogi marihuani, kao lakšoj vrsti opojne droge, te da je u međuvremenu pravomoćno osuđen za istovrsno kazneno djelo), to je, slijedom svega navedenog trebalo opt. 80. KZ/97, jer nije utvrđeno da bi mobitel optuženika bio namijenjen ili uporabljen za ... 2.6.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 226 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(72) 2014(250) 2013(248) 2012(273)
2011(300) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite