Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 229
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5705)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 647/2013-8 Optuženik A. G. žali se po braniteljima D. R., odvjetniku iz O., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, braniteljici G. V., odvjetnici iz O., zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženika oslobodi od optužbe... 2.12.2015
Rev x 693/2014-2 Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu koji se odnosi na utvrđenje ništavosti kupoprodajnih ugovora kao i u dijelu koji se odnosi na predaju u posjed nekretnine, a djelomično je preinačena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen zahtjev za isplatu iznosa od 812.256,94 kn, na način da je naloženo prvotuženiku platiti tužiteljici iznos od 246.425,29 kn, a za iznos od 565.831,65 kn prvostupanjska presuda je u odnosu... 2.12.2015
Kžm 15/2015-5 Premda je točan navod žalitelja kako u dokumentaciji i iskazima djelatnika CZSS te Poliklinike nema naznake o sumnji na spolno zlostavljanje, pravilno sud prvog stupnja zaključuje da je rad stručnih osoba CZSS (i Poliklinike) bio vezan uz sumnju na psihičko (verbalno) i fizičko nasilje u obitelji zbog čega se višekratno kontaktiralo sa majkom oštećenice, te da je s tim u svezi oštećenica u razgovoru sa psihologom CZSS izražavala strah od optuženika odnosno olakšanje nakon ... 1.12.2015
I Kž 816/2012-8 M., pribavljanje znatne nepripadne imovinske koristi za to društvo donošenjem nezakonitih presuda kao pravnog osnova za upis prava vlasništva O. na 34.725 m2 zemljišta koje u pretvorbi nije uneseno u temeljni kapital društva i koje je na temelju članka 47. Zakona o privatizaciji postalo vlasništvo Fonda odnosno Republike Hrvatske, radom u šest parničnih predmeta koji su zaprimljeni po tužbi O. radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe na zemljištu koje u pretvorbi nije uneseno ... 17.11.2015
I Kž 3/2015-4 st. 1. toč. 11. ZKP/08 o toj apsolutno bitnoj povredi odredaba kaznenog postupka radi ako se presuda ne može ispitati jer je izreka presude nerazumljiva, proturječna sama sebi ili razlozima presude, ili ako presuda nema uopće razloga ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju tih ... 17.11.2015
VSRH I Kž 808/2012-10 Naime, iz sadržaja spisa bi proizlazilo da je svjedok M. B. u inkriminirano vrijeme bio član nadzornog odbora, da je njegov odvjetnički ured bio skriptor inkriminiranih ugovora, a on nije bio decidiran u tvrdnji da je upravni odnosno nadzorni odbor naložio takvo postupanje, pri čemu treba voditi računa da nitko od ostalih članova tadašnjeg upravnog odnosno nadzornog odbora nije iskazao da bi imao saznanja da bi upravni odbor naložio takvo postupanje, pa je onda upitan zaključak ... 5.11.2015
VSRH I Kž Us 48/2014-6 (list spisa 238) da je taj ugovor sadržavao raskidnu klauzulu i da je ta tvrtka uvjetovala zaključenje konačnog ugovora mogućnošću izgradnje na toj parceli, a u protivnom se Općina M. obvezala vratiti novac, da je postojao i dodatak tom ugovoru (list 269-270) u kojem ta tvrtka traži da Općina M. osigura konačnu građevinsku dozvolu, pa se postavlja pitanje u situaciji kada je … županija donijela izmjenu prostornog plana, i kada oko polovica predmetne nekretnine više nije bila u ... 5.11.2015
VSRH Rev 2095/2010-2 Odredbom st. 1. tog članka je naložena dužnost osobama javnog prava u koje ulazi i tužitelj, a koji su sklopili ugovore o zakupu poslovnog prostora po režimu bivšeg Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama ("Narodne novine" broj 52/71), bez prethodno provedenog javnog natječaja uskladiti ugovore s odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora u roku od godine dana od stupanja na snagu tog Zakona, a riječ je o davanju u zakup putem javnog natječaja. Nakon razdvajanja predmeta, u ... 28.10.2015
VSRH I Kž 150/2015-6 st. 2. toč. 1. i 6. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik je obavezan na snašanje troškova kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, dok će o ostalim troškovima biti odlučeno posebnim rješenjem, sukladno čl. Isto tako, tvrdnja optuženika da mu se oštećenica osvećuje jer je prekidom njihove veze izgubila materijalnu sigurnost koju je ... 22.10.2015
VSRH I Kž 550/2015-7 st. 1. toč. 11. ZKP/08, tvrdi da pobijana presuda „ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama“ te da je „izreka pobijane presude…proturječna dokazima provedenim tijekom postupka te o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju zapisnika o iskazima danim u postupku.“ Povredu nalazi u tome što ga prvostupanjski sud nije materijalnim ili „adekvatnim“ personalnim dokazom „povezao sa ukradenim novcem“. ... 20.10.2015
VSRH I Kž Us 57/2013-7 Naime, iako žalbe ukazuju na sadržaj pojedinih razgovora koji sami za sebe ne daju osnove za zaključak o kriminalnoj aktivnosti optuženika, povežu li se svi preslušani razgovori te poveže li ih se sa sadržajem razmijenjenih SMS poruka, potpuno ispravnim se ukazuje zaključak prvostupanjskog suda o kriminalnoj, poticateljskoj na kazneno djelo zlouporabe službenog položaja optužene M. D., aktivnosti optuženih N. I.1 i N. I.2, te se žalitelji u tome dijelu upućuju na cjelovite, ... 13.10.2015
I Kž 1/2014-6 Uzevši u obzir sve poznate i po prvostupanjskom sudu pravilno utvrđene olakotne okolnosti (dob i zdravstveno stanje optuženika, njegov obiteljski status, nezaposlenost), ali i one otegotne (ranija osuđivanost vidljiva iz njegovih osobnih podataka navedenih u izreci pobijane presude, a utvrđena iz izvoda iz Kaznene evidencije, prema kojoj je optuženik specijalni povratnik, brojnost radnji izvršenja i vremenski period njegove kriminalne aktivnosti koji govore o upornosti optuženika i ... 29.9.2015
VSRH I Kž 882/2015-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
VSRH I Kž 882/2012-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
VSRH I Kž 191/2015-9 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13 te 145/2013 – dalje u tekstu: ZKP/08), optužena S. J. i optužena M. J. dužne su podmiriti troškove kaznenog postupka, i to optužena S. J. troškove za vještaka psihijatrijske struke D. S. u iznosu od 2.992,00 kune, troškove za svjedoke u iznosu od 1.075,00 kuna, nagradu i nužne izdatke branitelja po službenoj dužnosti visina kojih će biti određena naknadno posebnim rješenjem te paušalne troškove u ... 15.9.2015
VSRH I Kž 855/2012-6 No, preuzimajući kazneni progon, oštećena kao tužiteljica nije mijenjala činjenični opis u odnosu na dvoje optuženika pa za ovu vrstu prvostupanjske presude nije bilo potrebe razdvajati jedan i sačinjavati dva činjenična opisa; jedan oslobađajući dio koji se odnosi na aktivnosti optuženog J. T. (točka 1.) i drugi, opet oslobađajući dio, koji se odnosi na aktivnosti poticanja optuženog T. P. i optužene V. P. (točka 3.). Kada je prvostupanjski sud odlučio sve troje ... 8.9.2015
VSRH Rev 1720/2011-2 Prema stavku 3. toga članka u izvanrednoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela te izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. Da bi neko pravno pitanje bilo određeno naznačeno potrebno je da bude individualizirano do te mjere da ne ostavlja nikakve dvojbe o kojem je pravnom pitanju riječ, a revizijski sud nije ovlašten sam prepoznavati ili ispitivati nazire li se... 11.8.2015
VSRH I Kž 333/2014-6 57 st. 1 i 2 KZ/11 izriče djelomična uvjetna osuda time da se neuvjetovani dio kazne u trajanju od 6 (šest) mjeseci ima izvršiti, a uvjetovani dio kazne u trajanju od 7 (sedam) mjeseci neće se izvršiti ako optuženik u vremenu provjeravanja od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo, time da vrijeme provjeravanja u odnosu na uvjetovani dio kazne, počinje teći od pravomoćnosti presude. U žalbi koju je optuženik podnio po branitelju žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog ... 21.7.2015
VSRH Rev 1620/2009-2 91a/93), koji je u članku 10. stavak 3. propisivao da je kupnja i pozajmljivanje deviza, kao i posredovanje u kupnji, prodaji i pozajmljivanju deviza između domaćih osoba i između domaće osobe i strane osobe u Republici Hrvatskoj dopušteno u slučajevima i na način predviđen tim Zakonom, a prema članku 34. tog Zakona, domaće fizičke osobe mogu koristiti devize sa svojih računa i deviznih štednih uloga za plaćanje uvoza robe i usluga i druga plaćanja u inozemstvu, a u Republici ... 14.7.2015
VSRH I Kž 280/2015-6 152/08,76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08 ) optuženik je dužan naknaditi oštećenicima troškove kaznenog postupka na ime zastupanja u ukupnom iznosu od 50.430,00 kuna, te troškove kaznenog postupka na ime paušala iznos od 5.000,00 kuna, te na ime stvarnih izdataka 10.810,20 kuna, sve u roku od petnaest dana po pravomoćnosti presude. Naprotiv, prvostupanjski sud je cijenio sve otegotne okolnosti koje ovaj žalitelj navodi u žalbi, no pritom ... 14.7.2015
VSRH I Kž 719/2013-7 u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12.; dalje u tekstu: KZ/11.) pa je na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvoru u trajanju 2 (dvije) godine i na temelju članka 57. stavka 1. i 2. KZ/11. izrečena mu je djelomično uvjetna osuda time da se od kazne na koju optuženik osuđen izvršava 1 (jedna) godina, a dio kazne u trajanju od 1 (jedne) godine neće se izvršiti ako optuženik u ... 30.6.2015
VSRH I Kž 83/2015-6 st. 1. toč. 11. ZKP/08, valja istaći da iz obrazloženja žalbe proizlazi da ona obrazlaže žalbenu osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tvrdeći da sud nije sa dovoljno pažnje analizirao iskaze svjedoka – oštećenika, kojima je poklonio vjeru, ali nije analizirao onaj dio kada oni opisuju trenutak i način vađenja noža iz torbice od strane optužene, zaključujući da vađenje noža nije bilo s ciljem prijetnje ili napada, pa da se prema tome i ne može raditi o kaznenom... 30.6.2015
Rev 2316/2013-6 Pošavši od utvrđenja da tužitelj prije ozljeđivanja nije bio u radnom odnosu već da je povremeno radio na čišćenju kanala i kao pomoćni radnik u zidarstvu, na kojim poslovima bi bio angažiran od svibnja do kraja rujna (pet mjeseci), da je u tim mjesecima prosječno radio kroz petnaest dana uz dnevnicu od 150,00 kn, a koje poslove nakon ozljeđivanja više nije u mogućnosti obavljati, prvostupanjski sud zaključuje da bi tužitelj po redovnom tijeku stvari tijekom godine ostvarivao... 30.6.2015
VSRH Rev 1526/2011-2 Glede zahtjeva ostalih tužiteljica protiv prvotuženika, treba reći da se pobijani dio presude u tom dijelu odnosi samo na u reviziji ničim obrazloženi, a istaknuti prigovor "drugačijeg omjera podijeljene odgovornosti" bez navođenja bilo kakove daljnje argumentacije zbog čega bi onaj omjer doprinosa prednika tužiteljica nastanku štetnog događaja u kojem je smrtno stradao suprug i otac tužiteljica, a kako je to utvrđeno po nižestupanjskim sudovima (riječ je o omjeru od 50% ... 17.6.2015
VSRH I Kž Us 142/2014-9 Naime, osnova zaključka prvostupanjskog suda o kaznenoj odgovornosti optuženika u ovome dijelu temelji se na zaključku prvostupanjskog suda o tome da je optuženi B. s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim osobama iskoristio svoj položaj i ovlasti, u čemu da mu je pomogao optuženi M., a to da je učinio time što je radi stjecanja vlasništva sa dogovorenim pravnim subjektima na „…velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti i bez ... 16.6.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 229 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(94) 2014(272) 2013(260) 2012(278)
2011(301) 2010(565) 2009(289) 2008(213)
2007(243) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(178)
1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite