Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 233
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5818)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 384/2016-6 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11) za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci pa je optuženik, uz primjenu odredaba o stjecaju, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva mjeseca, uz uračunavanje vremena provedenog u istražnom zatvoru od 12. lipnja 2014. Optuženik pobija osuđujući dio prvostupanjske presude po svojim braniteljima M. S., odvjetniku iz V., te M. T., ... 24.11.2016
I Kž 385/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi nadalje ističe da se cijela optužba, pa i izjave svjedoka temelje na neistinitim riječima oštećenice L. B. koja ni sama ne zna bitne okolnosti počinjenja kaznenog djela (je li optuženik penetrirao jednim ili s više prstiju, kojim prstom, ne može se sjetiti kako je izgledao nož, nije vidjela spolovilo optuženika pa onda ne zna je li bilo ukrućeno ili ne, nije jasno u čemu se sastoji sila koja je prema njoj primijenjena od strane optuženika jer da iz ... 12.9.2016
I Kž 354/2014-10 S obzirom da u ugovoru nije navedena svrha pozajmice, kao niti sredstvo osiguranja povrata novca, a koji nije vraćen niti do likvidacije društva, a uzimajući u obzir postojanje svijesti o obvezi polaganja ostvarenih deviznih sredstava na devizni račun u banci, osnovano prvostupanjski sud zaključuje o postojanju izravne namjere na počinjenje djela kada optuženici ta sredstva na opisani način uzimaju iz devizne blagajne tvrtke. Iako se žali i zbog odluke o kaznenopravnoj sankciji, ... 7.9.2016
Kžm 24/2016-7 st. 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11, 143/12; dalje u tekstu: KZ/97) na štetu G. L. opisano pod točkom 4. izreke kazna zatvora u trajanju 1 (jedne) godine, pa se opt. Uz raniju neosuđivanost i sudjelovanje u Domovinskom ratu veću je važnost trebalo dati priznanju svih djela uz izraženo kajanje i žaljenje, pa je po ocjeni ovog suda jedinstvena kazna zatvora u trajanju ... 6.9.2016
Revt 309/11-2 Prema tome, pravno je neprihvatljivo shvaćanje nižestupanjskih sudova da se navedena odredba ne može primijeniti budući ona sadržajno ima svoju pravnu samostalnost i zapravo uređuje pitanje troškova sporova između prodavatelja i „L.“ glede kupljene nekretnine na način da se tužitelj (bezuvjetno) obvezao snositi sve troškove možebitnih sporova pa tako i one parnice koja je završena neuspjehom tuženika (P-370/95). Kako je taj trošak upravo sadržaj novčane tražbine koju ... 19.7.2016
I Kž Us 122/2015-6 D. N. se žali zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o sigurnosnoj mjeri, odluke o oduzimanju imovinske koristi i odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje i odlučivanje pred potpuno izmijenjeno vijeće. Stoga se nikako ne može prihvatiti ... 12.7.2016
I Kž Us 105/2013-6 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), te kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenjem službene isprave - iz čl. 1) izreke pobijane presude" - prvostupanjski sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje jer kod utvrđenja visine ostvarene štete (pa i štete velikih razmjera) nije "uključio" imovinsku korist ... 2.6.2016
I Kž 204/2016-6 Prvostupanjski sud je na temelju iskaza oštećenika kojeg je dao prije smrtnog ishoda, iskaza saslušanih svjedoka, medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka, kao i same obrane optuženika, utvrdio da je optuženik, ušavši u kuću oštećenika, kuhinjskim nožem ga ubo u predjelu lijeve prednje strane prsišta i u predjelu desne strane leđa uz kralježnicu u visini 6. međurebrenog prostora s ozljedom gornjeg režnja desnog plućnog krila, što je ... 11.5.2016
Revr 1965/14-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan kao predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja T. B. iz G. zastupanog po punomoćnicima M. R. i N. G. R., odvjetnicima u Z., protiv tuženika H. I. d.o.o. 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine... 10.5.2016
Revr 141/2015-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan kao predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja I. B. iz Z., zastupanog po punomoćnicima M. R. i N. G. R., odvjetnicima u Z., protiv tuženika H. I. d.o.o. 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine... 10.5.2016
Revr 85/15-3 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 57/11), jer da odluka u sporu ovisi o rješenju pravnih pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni o kojima revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje, a o tim pitanjima postoji različita praksa drugostupanjskih sudova. Odredbom st. 3. istog članka propisano je da u takvoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog ... 10.5.2016
I Kž 377/2014-6 A. T. kao većinski vlasnik tvrtki, i doista se postavlja pitanje zbog čega bi on kao osoba koja je preko -90%tni vlasnik udjela u tvrtci O., a O. je preko -90%tni vlasnik u tvrtci P. potkradao svoje tvrtke na inkriminirani način, i to tako da novac dijeli na četiri jednaka dijela, kao što je to utvrdio prvostupanjski sud u pobijanoj presudi, kada je mogao legalnim putem prisvojiti dobit koja mu kao većinskom vlasniku pripada, plaćajući pritom samo porez na dobit, pri čemu bi njegova ... 28.4.2016
I Kž 842/2012-8 za točkom 2/ kao utvrđena prihvaćena kazna zatvora iz prvostupanjske presude u trajanju od 1 (jedne) godine, dok je optuženica N. E. za kazneno djelo iz točkom 2/ izreke osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, te optuženica R. H. također na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, time da je za obe optuženice temeljem članka 56. KZ/11 izrečeno da se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 (dvije) godine ne počine novo kazneno djelo, dok je... 27.4.2016
Revr 265/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan kao predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja A. D. iz P., zastupanog po punomoćnici L. Š. st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske... 19.4.2016
Revr 196/2013-2 st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji radi u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet rješenja. Budući je otkaz ugovora o ... 19.4.2016
Revr 414/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Rev 179/2015-2 st. 5. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08 i 125/11 - dalje: ZOO) vjerovnik ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ukoliko je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio dužniku da zadržava pravo na ugovornu kaznu, pa kako je u konkretnom slučaju tuženik primio stambeni objekt od strane tužitelja, te je počeo objekt koristiti sukladno namjeni, a nije priopćio tužitelju da zahtijeva isplatu ... 6.4.2016
Revr 114/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Revr 262/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Revr 267/2013-2 isplati bruto iznos od 14.625,56 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za 5% poena tekućoj na iznose kako slijedi: - na iznos od 4.875,62 kuna od 11.04.2010.godine do isplate, - na iznos od 4.874,97 kuna od 11.05.2010.godine do isplate, - na iznos od 4.874,97 kuna od 11.06.2010.godine do isplate, sve u roku od 8 dana. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09 - ... 5.4.2016
I Kž 344/2015-4 Međutim, unatoč ovom propustu, ne radi se o takvoj povredi zbog koje presudu u tome dijelu ne bi bilo moguće ispitati, osobito ima li se u vidu sadržaj obrazloženja u odnosu na ovo kazneno djelo, u kojem prvostupanjski sud zaključuje da su se sve radnje opisane u izreci u odnosu na ovo kazneno djelo doista i desile na način kako se to navodi, ali zaključuje da kod optuženika nije postojala namjera pribavljanja protupravne imovinske koristi, u čemu međutim, za sada nije u pravu i o ... 4.4.2016
Revr 475/2015-3 Dakle, iz sadržaja naprijed navedenih odredaba ZPP jasno proizlazi da je, da bi se moglo pristupiti ocjeni je li riječ o pravnom pitanju važnom za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih i s tim u vezi dopuštenosti revizije, potrebno da revizija sadrži sljedeće elemente: određeno naznačeno pravno pitanje, da su uz pitanje određeno navedeni propisi i drugi važeći izvori prava koji se na njega odnose, da je riječ o pitanju o čijem rješenju ovisi oduka u ... 30.3.2016
Revr 2054/15-2 Naime, revident navodi kako su u drugostupanjskoj presudi razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i proturječni s obzirom na to da o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika, isprava iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika, no ne navodi točno o kojim to odlučnim činjenicama postoji proturječje, koji su razlozi nejasni i u čemu postoji nesuglasje odnosno proturječnost između ... 23.3.2016
I Kž 236/2013-9 Dakle, ukazano je da revident projekta nije odobrio projektni izračun prema metodi F. s četiri reda sidara zbog premale sigurnosti već je odobrio dopunu po metodi P. koja predviđa ugradnju dva dodatna reda sidara uz maksimalni pomak od 3,2 cm, ali je ipak dopustio uvjetovanu varijantu neugradnje dva reda sidara ukoliko su pomaci konstrukcije manji po metodi F. Međutim, u toj je varijanti ugradnje četiri reda sidara granični pomak manji i iznosi 1,01 cm uz faktor sigurnosti od 1,35 cm, ... 23.3.2016
Revr 70/2013-2 st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji radi u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet rješenja. Kako su sudovi utvrdili da je ... 16.3.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 233 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(48) 2015(152) 2014(279) 2013(260)
2012(278) 2011(301) 2010(565) 2009(289)
2008(213) 2007(243) 2006(206) 2005(237)
2004(232) 2003(242) 2002(253) 2001(236)
2000(210) 1999(214) 1998(212) 1997(128)
1996(147) 1995(120) 1994(213) 1993(131)
1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite