Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 223
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5552)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 889/2012-8 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 – dalje u tekstu: KZ/97 – a opt. Kako vještakinja A. J. o fiktivnosti računa iskazuje samo o jednoj od mogućnosti, te kako prvostupanjski sud nije razlučio sve račune koji se odnose na stvarno obavljene radove i poslove, a ne samo one po kojima ti poslovi nisu izvršeni – prvostupanjski sud je, barem za ... 21.5.2015
VSRH I Kž 25/2015-6 Usprkos tome, prvostupanjski je sud utvrđenje da je optuženi D. O. potaknuo optuženog N. R. na počinjenje kaznenog djela razbojništva u pretežitom dijelu utemeljio upravo na onom iskazu koji je optuženi N. R. dao prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom, koji iskaz je prvostupanjski sud pomno analizirao i na više mjesta ocijenio njegovu vjerodostojnost, opisavši ga kao „jasan, detaljan, precizan i iskren“, navodeći da je on „tom prilikom iznio sve ono što mu je ... 29.4.2015
VSRH I Kž 50/2014-9 m.“ sud nije pozvao predstavnika te pravne osobe kako bi se očitovali na okolnosti prijedloga, predlagali izvođenje dokaza odnosno po ovlaštenju predsjednika vijeća predstavnik postavljao pitanja okrivljeniku, svjedocima i vještacima i takvim postupkom, iako je za to imao izričitu zakonsku obavezu, uskratio je pravo na sudjelovanje u postupku pravnoj osobi od koje je oduzeta imovinska korist i time u odnosu na tu pravnu osobu, za koju bi posljedice presude mogle imati veliki značaj (... 28.4.2015
Revt 249/14-2 „Nalaže se tuženim bankama da u roku od 60 (šezdeset) dana izmijene odredbe koje se odnose na pravo banke da jednostrano mijenjaju kamatnu stopu na način da ista bude ugovorena tako da budu utvrđeni egzaktni parametri i metoda izračuna tih parametara na temelju kojih banka izračunava i mijenja kamatnu stopu, a da svaki prosječni potrošač može izračunavati visinu kamatne stope te njezinu visinu u budućnosti odnosno da visina kamatne stope bude vezana uz varijabilni egzaktno ... 9.4.2015
VSRH Rev x 916/2010-2 Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je djelomično odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje etažnog vlasništva i predaju u posjed kao i u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o prodaji predmetne nekretnine, a ukinuta je u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev koji se odnosi na novčano potraživanje tužiteljice, pa visina tog novčanog potraživanja, suprotno navodima tužiteljice, nije od značaja za ocjenu ... 8.4.2015
VSRH I Kž 505/2014-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske mišljenja je da prvostupanjski sud, protivno žalbenom prigovoru, nije podcijenio pravilno utvrđene olakotne okolnosti u konkretnom slučaju (neosuđivanost, višegodišnja ovisnost o opojnoj drogi, okolnost da je optuženik zaposlen te okolnost da je bio u tretmanu liječenja od ovisnosti), već je, u odsutnosti otegotnih okolnosti, sve te okolnosti pravilno cijenio, pa je izrečena kazna zatvora u trajanju jedne godine, koja je zamijenjena radom za opće ... 31.3.2015
VSRH I Kž Us 17/2012-9 , između 08,00 i 08,45 sati, koji je kao policijski službenik radio na poslovima službe za graničnu kontrolu Postaje granične policije M., u cilju da NN osobi omogući ulaz teretnog vozila s robom u Republiku Hrvatsku bez policijske kontrole, protivno pravilima službe, kroz podignutu policijsku rampu propustio kamion s robom u RH, a da prethodno nije obavio dužnu graničnu policijsku kontrolu osoba, stvari te prijevoznog sredstva, te nije upisao navedeno vozilo u „Evidenciju ... 31.3.2015
VSRH Rev x 1106/2014-2 …, 40 košnica s pčelama za med, alatke tipa brusilice, bušilice, boce za autogeno varenje, kompresorna pila, kombinirani stroj, mlinac „MIO“ Osijek, lovačka puška, namještaj u kući u D. G., četiri bačve za vino, badanj i pčelarski alat) stečena za vrijeme trajanja braka, - da je tužiteljica doprinijela stjecanju bračne imovine u 1/2 dijela, - da stari dio obiteljske kuće predstavlja posebnu imovinu tuženika koju je imao u času zaključenja braka, da su na starom dijelu ... 25.3.2015
VSRH Revr 1501/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. O. iz S., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u S., protiv tuženika D. d.d. Prema odredbi stavka 2. tog članka ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi ... 24.3.2015
VSRH Rev 380/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i suca izvjestitelja i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. D. iz R., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. K.1 i M. K.2 iz R., protiv tuženice Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu... 17.3.2015
VSRH Revr 648/2011-2 Nadalje, zaključuju da otkaz ugovora o radu tužiteljici nije nedopušten unatoč činjenici da se tužiteljica u vrijeme odluke o otkazu nalazila na bolovanju, jer nije bila na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili bolesti koja je posljedica ozljede na radu, a činjenica da je povrijeđeno pravo na otkazni rok, jer je tužiteljici otkazni rok tekao za vrijeme dok je bila na bolovanju, samo zbog toga ne utječe na dopuštenost odluke o otkazu, s obzirom da tužiteljica nije tražila ... 10.3.2015
VSRH I Kž Us 158/2014-4 Žalbu je protiv navedene presude podnio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje - USKOK) i to u odnosu na oslobađajući dio, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a u odnosu na osuđujući dio u odnosu na optuženika P. M., zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se prvostupanjska presuda ukine u oslobađajućem dijelu i predmet u tom dijelu uputi na ponovno suđenje i odluku, a u odnosu na osuđujući dio da se prvostupanjska presuda preinači na način da... 10.3.2015
VSRH Rev 93/2009-2 , odvjetniku u V. G., protiv tuženika I. R. iz V. P., osobno i kao vlasnika obrta R. za izradu metalnih konstrukcija iz V. P., zastupanog po punomoćnicima odvjetnicima Zajedničkog odvjetničkog ureda J. D., M. L. i M. B., G., radi zabrane uporabe, nalaganja da prestane uznemiravanje, predaje u posjed nekretnina i isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-1378/08-2 od 2. listopada 2008. Zahtjev se temelji na činjenicama da je ... 3.3.2015
VSRH I Kž 63/2013-4 M. V. oduzima šest kutija originalnog pakiranja tableta Suboxone s ukupno 42 tablete, kutija originalnog pakiranja tableta Klozapile s 45 komada, deset komada tableta Heptanon, mobilni aparat marke „…“ serijskog broja …, s pripadajućom SIM-karticom pozivnog broja …, jedna precizna digitalna vaga srebrne boje marke „…“, 73,01 gram droge marihuana, 0,20 grama droge marihuana, mobilni aparat pozivnog broja … te mobilni aparat pozivnog broja …, što će se po pravomoćnosti ... 26.2.2015
VSRH I Kž 388/2012-6 A. u žalbi osporava istinitost iskaza svjedoka E. K., ocjenjujući ga „nevjerodostojnim, nelogičnim i iskonstruiranim“, tvrdeći i da je „kontradiktoran, i to iz razloga što navedeni svjedok u pogledu odlučnih činjenica kontradiktorno iskazuje tijekom istražnog postupka i na glavnoj raspravi“ te ukazuje na „činjenicu daje isti denuncirao osobu M. P. kao počinitelja kaznenog djela, da bi na glavnoj raspravi iskazao kako se zabunio u imenu i prezimenu, pa je ŽDO u Vukovaru ... 18.2.2015
VSRH I Kž 822/2012-6 Državni odvjetnik pobija osuđujući dio presude zbog odluke o kaznenoj sankciji, a oslobađajući dio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i predlaže da se osuđujući dio pobijane presude preinači u odluci o kaznenoj sankciji na način da se optuženiku za svako od kaznenih djela zbog kojih je proglašen krivim utvrdi kazna zatvora u duljem trajanju i da ga se osudi na bezuvjetnu jedinstvenu kaznu zatvora te da se optuženik proglasi krivim za kaznena djela za koja je ... 18.2.2015
VSRH Revt 356/2013-2 kojim je ispravljena prvostupanjska presuda u izreci na način da je sadržaj izreke usklađen sa sadržajem tužbenog zahtjeva (tužbenim zahtjevom zatražena je isplata kunske protuvrijednosti devizne svote od 79.994,47 EUR, dok je u izreci presude tuženiku naložena isplata tog deviznog iznosa), a ta bitna povreda da je počinjena i pobijanim drugostupanjskim rješenjem kojim je odbijena žalba tuženika i navedeno prvostupanjsko rješenje potvrđeno, i navodi da nisu postojale ... 17.2.2015
VSRH Kžm 46/2014-8 S. M. se žali po svom branitelju B. V., odvjetniku iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi i odluci o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači, a podredno da se ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjeno sudsko vijeće. Državni odvjetnik pobija oslobađajući dio ... 12.2.2015
VSRH I Kž 787/2013-7 VSRH I Kž 787/2013-7 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 787/13-7 U IME REPUBLIKE HRVATSKE P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić kao predsjednice vijeća te Damira Kosa, Miroslava Šovanja, dr. sc. Imajući u vidu i ove okolnosti, značaj utvrđenih olakotnih okolnosti ne može biti takav da bi opravdao osudu na kaznu zatvora manju od zakonom propisane za kazneno ... 3.2.2015
VSRH I Kž 499/2014-4 57. KZ/11, izriče djelomična uvjetna osuda tako da se od izrečene jedinstvene kazne zatvora ima izvršiti 6 (šest) mjeseci, dok se dio kazne u trajanju od 9 (devet) mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, time da vrijeme provjeravanja u odnosu na uvjetovani dio kazne započinje teći od pravomoćnosti presude. 57. st. 1. KZ/11, primijenjena djelomična uvjetna osuda tako da se od jedinstvene kazne zatvora u trajanju od jedne godine i... 29.1.2015
VSRH I Kž 758/2013-4 Pri izboru sankcije prvostupanjski ocjenjuje da podaci Centra za socijalnu skrb N. o uređenim obiteljskim prilikama optuženika, poglavito procjena izostanka rizika od nastavka traumatizacije oštećenice, njeno uredno funkcioniranje u obitelji koju čini i optuženik, uz nalaz i mišljenje psihijatrijskog vještaka (da su kod optuženika u vrijeme djela vjerojatno postojali znaci emocionalne nezrelosti uz doživljaj osobne neadekvatnosti i fizičke neprivlačnosti što je za njega moglo ... 27.1.2015
VSRH I Kž 386/2012-4 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, radi osobnog uživanja, držao jedan paketić od PVC folije u kojem se nalazila zelena biljna materija tipa "marihuana", a koja sadrži više od 0,3% THC-a, te je zbog sadržaja THC-a, uvrštena u Odjeljak 1. Dijela 2. Popisa opojnih droga i psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN br. D. J. oslobodi od optužbe; da mu umjesto izrečene kazne izrekne "kaznu ... 15.1.2015
VSRH III Kr 131/2014-5 stavka 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00. i 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.; nastavno: KZ/97) pa je, na temelju te odredbe, A. D. osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci, a optuženi D. D. na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. stavka 2. ZKP/08, osuđenik koji se nije koristio redovitim pravnim lijekom protiv presude ne može podnijeti zahtjev ... 14.1.2015
VSRH I Kž 156/2014-7 Prvostupanjski sud se zadovoljava činjenicom ne vraćanja određenog iznosa novca koji je nedvojbeno optužena K. podigla sa računa Turističke zajednice Grada K. Međutim, da bi se moglo valjano utvrđivati eventualno postojanje kaznene odgovornosti optuženice u ovom dijelu, kada je već državni odvjetnik u optužnici prihvatio da se dio podignutog iznosa odnosi na ne isplaćenu plaću te okolnost da je dio tog iznosa optuženica samoinicijativno vratila prije nego li je djelo otkriveno,... 13.1.2015
VSRH I Kž Us 134/2014-6 I. D. žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede kaznenog zakona, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, preinači prvostupanjsku presudu na način da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci, a podredno da ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, na listu 33 do 38 spisa nalazi se Izjava za ... 13.1.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 223 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(26) 2014(217) 2013(247) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite