Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 234
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5850)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 612/2016-4 Iz citiranih dijelova obrazloženja prvostupanjskog suda proizlazi da taj sud ocjenu obrana obojice optuženika (dakle, i optuženog A. M. i optuženog A. K.) temelji na navodima obrane samo jednoga od njih i to onima optuženog A. M. Takvo pripisivanje navoda obrane jednog optuženika obrani drugog optuženika, ne samo da je potpuno neprihvatljivo, nego je u konkretnom slučaju i proturječno budući da iz obrane optuženog A. K., a u pogledu prethodno navedenih činjenica na koje se poziva ... 10.1.2017
I Kž 551/2014-6 D. C.1 ne spori da je jedino on bio u fizičkom sukobu s A. A., dok ostali optuženici nisu uzimali učešća u sukobu, već su ih, štoviše, razdvajali, kao i ima li se na umu da je od trenutka kada su optuženici napustili lice mjesta do dolaska svjedoka T. L. i N. S. proteklo vrlo kratko vrijeme (manje od dvije minute, kako to slijedi iz snimki lica mjesta), što znači da je isključeno da je bilo tko drugi udario oštećenika, tada je jasno da je jedino opt. Ima li se na umu brojnost ... 5.12.2016
I Kž 384/2016-6 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11) za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci pa je optuženik, uz primjenu odredaba o stjecaju, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva mjeseca, uz uračunavanje vremena provedenog u istražnom zatvoru od 12. lipnja 2014. Optuženik pobija osuđujući dio prvostupanjske presude po svojim braniteljima M. S., odvjetniku iz V., te M. T., ... 24.11.2016
I Kž 529/2015-7 Zakona o obrani dozvolio I. B. da bez naknade obrađuje poljoprivredno zemljište na prostoru vojnog poligona, čime je navedenom OPG-u u vlasništvu I. B. neplaćanjem naknade za korištenje u iznosu od 320,00 kuna/hektar, koji iznos predstavlja najnižu postignutu visinu zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području mjesta G. u neposrednoj blizini vojnog poligona G., pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od najmanje 212.357,76 kuna na štetu Republike Hrvatske, U ... 21.11.2016
I Kž 408/2016-6 razmišljajući da se javi KBC S. na odjel psihijatrije, ako se prvenstveno ima u vidu da se te dvije lokacije nalaze na udaljenosti od oko tri kilometra, pa je sasvim neuvjerljivo da bi se optuženik slučajno našao baš na mjestu gdje je zatečen nakon što je doputovao iz O. Opravdano pritom prvostupanjski sud zaključuje da je sasvim nevjerojatno da bi nepoznate osobe nepoznatom prolazniku povjerile 80.000,00 eura koje je trebao preuzeti, također od njemu nepoznate osobe, pri čemu ... 11.10.2016
I Kž 507/2016-4 Protiv te su presude žalbe podnijeli državni odvjetnik zbog odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda u dijelu o troškovima kaznenog postupka ukine i predmet u tom dijelu vrati na ponovno odlučivanje i optuženik putem branitelja, K. A., odvjetnika iz O., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kaznenim sankcijama, s prijedlogom da se pobijana presuda ... 5.10.2016
III Kr 44/2016-6 Protivno navodima osuđenika, iz drugostupanjske presude vidljivo je da je žalbeni sud pažljivo ispitao prvostupanjsku presudu kao i postupak koji je prethodio te je utvrdio da je prvostupanjski sud korektno i s mjerom reproducirao optuženikovu obranu, iskaze ispitanih svjedoka, sadržaj pisanih dokaza, na kojima temelji svoju presudu, potom je dao ocjenu relevantnih dokaza i iznio zaključke o utvrđenim činjenicama i to o radnjama koje je osuđenik poduzeo te o njegovoj kaznenoj ... 20.9.2016
I Kž 682/2013-11 st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14; dalje u tekstu: ZKP/08), izvest će po potrebi i dodatne dokaze, te će pažljivo i kritički ocijeniti svaki od njih ponaosob, ali i u međusobnoj povezanosti, a potom utvrditi relevantne činjenice. st. 1. toč. 11. ZKP/97, jer da nema razloga o odlučnim činjenicama, odnosno o tome je li uopće i u kojem stvarnom iznosu žalitelj ... 19.9.2016
I Kž 385/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi nadalje ističe da se cijela optužba, pa i izjave svjedoka temelje na neistinitim riječima oštećenice L. B. koja ni sama ne zna bitne okolnosti počinjenja kaznenog djela (je li optuženik penetrirao jednim ili s više prstiju, kojim prstom, ne može se sjetiti kako je izgledao nož, nije vidjela spolovilo optuženika pa onda ne zna je li bilo ukrućeno ili ne, nije jasno u čemu se sastoji sila koja je prema njoj primijenjena od strane optuženika jer da iz ... 12.9.2016
I Kž 354/2014-10 S obzirom da u ugovoru nije navedena svrha pozajmice, kao niti sredstvo osiguranja povrata novca, a koji nije vraćen niti do likvidacije društva, a uzimajući u obzir postojanje svijesti o obvezi polaganja ostvarenih deviznih sredstava na devizni račun u banci, osnovano prvostupanjski sud zaključuje o postojanju izravne namjere na počinjenje djela kada optuženici ta sredstva na opisani način uzimaju iz devizne blagajne tvrtke. Iako se žali i zbog odluke o kaznenopravnoj sankciji, ... 7.9.2016
Kžm 24/2016-7 st. 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11, 143/12; dalje u tekstu: KZ/97) na štetu G. L. opisano pod točkom 4. izreke kazna zatvora u trajanju 1 (jedne) godine, pa se opt. Uz raniju neosuđivanost i sudjelovanje u Domovinskom ratu veću je važnost trebalo dati priznanju svih djela uz izraženo kajanje i žaljenje, pa je po ocjeni ovog suda jedinstvena kazna zatvora u trajanju ... 6.9.2016
Kžm 20/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi tvrdi da je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđenim jer je prvostupanjski sud odbio kao svjedoke ispitati članove njegove obitelji (majku, brata, šogoricu i izvanbračnu suprugu) na okolnosti poremećenih odnosa u obitelji oštećene, posebno odnosa prema oštećenoj od strane njezinog oca, alkoholizma u užoj i široj obitelji te pokušaja namještanja istovrsnih djela bratu optuženika od strane majke oštećene. Kada se pri tome cijeni i da je ... 1.9.2016
Revt 309/11-2 Prema tome, pravno je neprihvatljivo shvaćanje nižestupanjskih sudova da se navedena odredba ne može primijeniti budući ona sadržajno ima svoju pravnu samostalnost i zapravo uređuje pitanje troškova sporova između prodavatelja i „L.“ glede kupljene nekretnine na način da se tužitelj (bezuvjetno) obvezao snositi sve troškove možebitnih sporova pa tako i one parnice koja je završena neuspjehom tuženika (P-370/95). Kako je taj trošak upravo sadržaj novčane tražbine koju ... 19.7.2016
I Kž Us 122/2015-6 D. N. se žali zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o sigurnosnoj mjeri, odluke o oduzimanju imovinske koristi i odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje i odlučivanje pred potpuno izmijenjeno vijeće. Stoga se nikako ne može prihvatiti ... 12.7.2016
Revr 1860/2015-2 Uz obrazloženje da je u takvoj situaciji, zbog činjenice da je tužitelj morao znati da on nije osoba koja bi sukladno odredbama tada važećeg Zakona o kaznenom postupku bila ovlaštena na predaju dokumentacije tuženice, morao i pisano o toj činjenici obavijestiti direktoricu i Vijeće, odnosno predsjednika Turističke zajednice, prvostupanjski sud zaključuje da je tim propustom tužitelj počinio osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa, koja je dovela do gubitka povjerenja, a ... 5.7.2016
I Kž 206/2015-7 J. R. je žalbu protiv osuđujućeg dijela presude podnijela putem branitelja V. N., odvjetnika iz P., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o oduzimanju imovinske koristi i odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i da ju se oslobodi od optužbe, odnosno podredno, da se presuda ukine i predmet uputi sudu prvog stupnja na ponovno suđenje i odluku te da... 15.6.2016
I Kž 29/2016-6 Protivno žalbenim navodima, i po ocjeni Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prvostupanjski sud je pri izboru vrste i mjere kazne, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, pravilno ocijenio sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža, te je kao olakotne okolnosti cijenio da je optuženik priznao počinjenje teškog kaznenog djela protiv spolne slobode i iskazao žaljenje za isto, da je kaznena djela počinio u stanju smanjene ubrojivosti, da je bio ... 13.6.2016
I Kž Us 105/2013-6 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), te kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenjem službene isprave - iz čl. 1) izreke pobijane presude" - prvostupanjski sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje jer kod utvrđenja visine ostvarene štete (pa i štete velikih razmjera) nije "uključio" imovinsku korist ... 2.6.2016
I Kž 204/2016-6 Prvostupanjski sud je na temelju iskaza oštećenika kojeg je dao prije smrtnog ishoda, iskaza saslušanih svjedoka, medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka, kao i same obrane optuženika, utvrdio da je optuženik, ušavši u kuću oštećenika, kuhinjskim nožem ga ubo u predjelu lijeve prednje strane prsišta i u predjelu desne strane leđa uz kralježnicu u visini 6. međurebrenog prostora s ozljedom gornjeg režnja desnog plućnog krila, što je ... 11.5.2016
Revr 141/2015-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan kao predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja I. B. iz Z., zastupanog po punomoćnicima M. R. i N. G. R., odvjetnicima u Z., protiv tuženika H. I. d.o.o. 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine... 10.5.2016
Revr 1965/14-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan kao predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja T. B. iz G. zastupanog po punomoćnicima M. R. i N. G. R., odvjetnicima u Z., protiv tuženika H. I. d.o.o. 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine... 10.5.2016
Revr 85/15-3 53. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 57/11), jer da odluka u sporu ovisi o rješenju pravnih pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni o kojima revizijski sud još nije zauzeo shvaćanje, a o tim pitanjima postoji različita praksa drugostupanjskih sudova. Odredbom st. 3. istog članka propisano je da u takvoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog ... 10.5.2016
I Kž 377/2014-6 A. T. kao većinski vlasnik tvrtki, i doista se postavlja pitanje zbog čega bi on kao osoba koja je preko -90%tni vlasnik udjela u tvrtci O., a O. je preko -90%tni vlasnik u tvrtci P. potkradao svoje tvrtke na inkriminirani način, i to tako da novac dijeli na četiri jednaka dijela, kao što je to utvrdio prvostupanjski sud u pobijanoj presudi, kada je mogao legalnim putem prisvojiti dobit koja mu kao većinskom vlasniku pripada, plaćajući pritom samo porez na dobit, pri čemu bi njegova ... 28.4.2016
I Kž 842/2012-8 za točkom 2/ kao utvrđena prihvaćena kazna zatvora iz prvostupanjske presude u trajanju od 1 (jedne) godine, dok je optuženica N. E. za kazneno djelo iz točkom 2/ izreke osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, te optuženica R. H. također na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, time da je za obe optuženice temeljem članka 56. KZ/11 izrečeno da se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 (dvije) godine ne počine novo kazneno djelo, dok je... 27.4.2016
Revr 196/2013-2 st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji radi u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet rješenja. Budući je otkaz ugovora o ... 19.4.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 234 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1) 2016(66) 2015(165) 2014(279)
2013(260) 2012(278) 2011(301) 2010(565)
2009(289) 2008(213) 2007(243) 2006(206)
2005(237) 2004(232) 2003(242) 2002(253)
2001(236) 2000(210) 1999(214) 1998(212)
1997(128) 1996(147) 1995(120) 1994(213)
1993(131) 1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite