Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 213
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5321)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 327/2012-7 Opisao je tako da ga je optuženik udarao po rebrima i ostalim dijelovima tijela gumenom palicom, od kojih udaraca je padao na pod, pri čemu bi ga optuženik cinično pitao "Zar si takav slabić da to ne možeš podnijeti?" Prije udaranja bi ga pitao gdje ga najviše boli, pa kad bi to optuženiku rekao, isti bi ga udarao upravo po tim dijelovima tijela gdje ga je najviše boljelo. Uz činjenicu, da se u konkretnom slučaju ipak radi o manjoj kriminalnoj količini, prvostupanjski sud je ... 13.5.2014
VSRH I Kž 172/2014-4 kupovao heroin od i/ili posredstvom optuženika i R. C., koji su mu nabavljali opojnu drogu za njegove novce, a uz to su je nabavljali i sebi i potom je zajedno konzumirali, iznio dvije suprotne tvrdnje – prvo je naveo da nije vidio R. C. kako daje novac optuženiku koji bi potom otišao po heroin, a potom je, nakon što je upozoren da je prije toga naveo kako je zajedno s C. bio u stanu optuženika te da je jednom iz tog stana po heroin otišao B. i donio ga njemu i C., a drugi put da je ... 6.5.2014
VSRH I Kž 133/2014-7 S obzirom na iznijeto, neutemeljen je žalbeni navod da je odluka nadzornog odbora zakonita i istinita, jer iz iskaza navedenih svjedoka proizlazi da sjednica nadzornog odbora, na kojoj je navodno donijeta sporna odluka, nije ni održana, pri čemu treba reći da ne stoji ni tvrdnja žalitelja da svjedokinja J. S., tadašnja članica nadzornog odbora, potvrđuje obranu optuženika da je nadzorni odbor donio spornu odluku, jer iz njenog iskaza proizlazi upravo suprotno, odnosno da nikad nije ... 29.4.2014
VSRH Rev 374/2014-3 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev 2274/2013-2 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev 174/2013-2 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev x 652/2011-2 Odredbom čl.5. st. 1. do 3. ZJP, propisano je da su informacije u posjedu tijela zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti te tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (tijela javne vlasti) dostupne novinarima pod jednakim uvjetima, s skladu s propisima o radu tih tijela; da je ovlaštena osoba u tijelu javne vlasti dužna u primjerenom roku novinarima dati informacije iz djelokruga tog tijela i da ovlaštena osoba u tijelu javne vlasti neće dati ... 9.4.2014
VSRH I Kž Us 94/2013-10 Iskaz svjedok H. nije jedini, a niti odlučujući dokaz o činjenicama zaključenja ugovora o savjetodavnim uslugama između tvrtki H. O. P. T. L. i C. H. L. s tvrtkom X. & S. A., izvršenim plaćanjima na temelju tih ugovora, raskidu ugovora, traženja povrata uplaćenog novca te uloge R. J. u tvrtki X. & S. A., uloge svjedoka i njegovog kontakta s I. F. O ovim okolnostima su iskazivali svjedoci R. J. i I. F., a u spisu se nalazi i pisana dokumentacija koja se odnosi na navedene ugovore, ... 3.4.2014
VSRH Revt 238/2011-2 "1. Utvrđuje se da tavanski prostor koji se nalazi u stambenoj zgradi u K. (ranije …) - u zemljišnim knjigama označen kao tavanski prostor od 37,30 m2, koji se nalazi u zgradi u K., objekt C-1, ulaz 3, sagrađenoj na katastarskim česticama broj 6647/17 i 6649/3, koji tavanski prostor je upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u zk. Protiv pobijane presude drugog stupnja reviziju su izjavili tužitelji zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog bitne povrede Zakona... 2.4.2014
VSRH Rev x 693/2011-2 Ante Perkušića, člana vijeća i suca izvjestitelja i Branka Medančića, člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice V. W., K., N., koju zastupa punomoćnica S. P., odvjetnica u P., protiv tuženika: 1. D. G., E. 2. L. G. iz G. O. i 3. M. G., iz koje tuženike zastupa punomoćnik A. K., odvjetnik u K., radi utvrđenja i isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici, broj Gžx - 30/11-2 od 30. ožujka 2011. M. (neovisno o sudjelovanju ... 2.4.2014
VSRH I Kž 171/2013-8 Pri tome sud prvog stupnja uporište nalazi u obrani optuženika iz koje proizlazi da nakon njegova ulaska u tegljač na stranu suvozača „djevojka uzmiče, nedvojbeno svjesna optuženikove namjere, odnosno prelazi na mjesto vozača pokušavajući otvoriti vrata tegljača na toj strani, ali u tome ne uspijeva…a kada nije uspjela otvoriti vrata i izići iz tegljača, oštećena je optuženog, kako on to sam opisuje, nekoliko puta nogom odgurnula od sebe“, pri čemu razlog za ovakvu ... 27.3.2014
VSRH I Kž 691/2013-9 L. V. kasnije izmijenili svoje obrane pravdajući se pritiskom policije i branitelja te umorom i bolešću, a u ponovljenom suđenju i pritiskom od strane tadašnjeg državnog odvjetnika, prvostupanjski sud osnovano zaključuje da su navedena obrazloženja za izmjenu iskaza paušalna i neuvjerljiva, tim više jer su svi optuženici na glavnoj raspravi odbili odgovarati na pitanja, a njihove nove obrane prema kojima ništa ne znaju o događaju u suprotnosti su sa suglasnim i dosljednim ... 27.3.2014
VSRH I Kž 597/2011-6 L. S. po branitelju D. K., odvjetniku iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači na način da se optuženik oslobodi od optužbe ili podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje, odnosno preinači na način da se optuženiku izrekne blaža kazna. U ponovljenom postupku sud prvog stupnja će u ... 18.3.2014
VSRH Revt 162/2010-2 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 57/11) primjenjuje na ovaj spor, Vrhovni sud Republike Hrvatske je u povodu revizije tuženika kao protutužitelja ispitao pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom i u granicama razloga određeno navedenih u reviziji, pazeći po službenoj dužnosti na pogrešnu primjenu materijalnog prava i na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. materijalne istine sudovi više... 18.3.2014
VSRH Revt 315/2013-2 st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11 – dalje: ZPP) zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da prihvati reviziju, te postupi u skladu sa svojim ovlastima koje mu Zakon o parničnom postupku daje za slučaj da u povodu ove revizije utvrdi da su označene presude i rješenja ... 12.3.2014
VSRH Rev 2148/2010-2 Tužiteljica je izjavila reviziju u odnosu na presudu kojom je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev i to zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud preinači drugostupanjsku presudu na način da prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti podredno iste ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Zbog pogrešne primjene materijalnog prava sudovi nisu utvrdili sve odlučne ... 5.3.2014
VSRH Revr 1673/2012-2 To što je drugostupanjski sud u svojoj odluci uz ostalo naveo da „tužiteljica ne sporeći utvrđenje o padu prodaje lijeka NovoNorm, osporava zaključak prvostupanjskog suda o postojanju opravdanog razloga za otkaz…“, a da je tužiteljica međutim činjenicu pada prodanosti tog lijeka osporavala, ne čini presudu ni nerazumljivom ni nejasnom, jer sud na toj (ne)spornoj činjenici i nije isključivo utemeljio svoju ocjenu glede dopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu tužiteljici.... 25.2.2014
VSRH Rev 2046/2012-2 A. iz B., zastupanog po punomoćniku Z. M., odvjetniku iz S., protiv tužene Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Sinju, Građansko-upravni odjel, radi uspostave prijašnjeg stanja, odlučujući o reviziji i dopuni revizije tužitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžp-445/11 od 18. travnja 2012. Svoj zahtjev tužitelj temelji na činjenici da je tužena propustila postupati s njegovom građevinom u skladu sa Zakonom o postupanju s ... 19.2.2014
VSRH I Kž 1021/2009-10 godinu, nisu same za sebe dovoljne za zaključak da je optuženik postupao s ciljem pribavljanja znatne imovinske koristi za drugu pravnu osobu, već ih treba staviti u odnos sa isto tako utvrđenim činjenicama i za sada realnim tvrdnjama iznesenim u obrani optuženika, da je „B.“ zapravo kreditirao „E.“ jer je izvodio radove po sistemu „ključ u ruke“; da je ukupna vrijednost planiranih i izvedenih radova iz toč. izreke pobijane presude iznosila oko 3,500.000,00 kn; da se nije ... 18.2.2014
VSRH I Kž 455/2013-11 Naime, osim što su iskazi optuženika pred redarstvenim vlastima pribavljeni u skladu s odredbama procesnog zakona koji je važio u vrijeme poduzimanja radnje pa nema govora o njihovoj nezakonitosti, i sam je žalitelj, pozivajući se na praksu Europskog suda za ljudska prava (u nastavku: ESLJP) citirao dio odluke tog suda u predmetu … u kojoj je izražen stav da se zapisnik o iskazu suoptuženika kojeg obrana nije mogla ispitati neće izdvojiti iz spisa predmeta jer je riječ o dokazu o ... 13.2.2014
VSRH Rev 2550/2012-3 Protiv drugostupanjske presude u dijelu u kojem je prihvaćena žalba tuženika-protutužitelja i preinačena prvostupanjska presuda, te djelomično odbijen zahtjev tužiteljice-protutužene, reviziju je izjavila tužiteljica-protutužena zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući da ovaj sud prihvati reviziju i preinači drugostupanjsku presudu u pobijanom dijelu na način da odbije žalbu tuženika-protutužitelja i potvrdi u ... 12.2.2014
VSRH Rev x 1173/2013-2 st. 2. i 3. ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi stavka 1. tog članka stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, time da u reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih važećih ... 11.2.2014
VSRH Rev 1970/2011-2 Jadranka Juga člana vijeća, Đure Sesse člana vijeća, Mirjane Magud članice vijeća i Željka Šarića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika M. P. iz Zagreba, …, kojeg zastupa punomoćnik N. C., odvjetnik iz Zagreba, protiv tuženika-protutužitelja J. U. iz Vukovara, …, koje zastupa punomoćnik K. V., odvjetnik iz Zagreba, radi isplate, odlučujući o revizijama stranaka protiv presude i rješenja Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj ... 5.2.2014
VSRH Revr 1903/2012-2 st. 1. Pravilnika tužitelj u reviziji ističe da unatoč donesenoj Odluci i Pravilniku djelatne vojne osobe imaju pravo na isplatu prekovremenih sati uz primjenu važećih kolektivnih ugovora kojima je to pravo uređeno za državne službenike i namještenike jer da su Pravilnik i Odluka, koje je donio ministar obrane, podzakonski akti "dvojbene pravne snage" kojima se djelatne vojne osobe dovode u neravnopravan položaj u odnosu na ostale radnike u Republici Hrvatskoj, odnosno ostale ... 4.2.2014
VSRH Revr 120/2011-2 Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ 52/91), na koju se poziva tuženica, propisano da su akti kojima se regulira status djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika u službi upravni akti, propisano je i da se na djelatničke odnose, prava i obveze u službi te odgovornost vojnih osoba, službenika i namještenika na službi u oružanim snagama, ako tim Zakonom nije drukčije određeno, primjenjuju odredbe propisa o državnim službenicima i ... 4.2.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 213 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(45) 2013(216) 2012(271) 2011(299)
2010(561) 2009(288) 2008(213) 2007(242)
2006(206) 2005(237) 2004(232) 2003(242)
2002(253) 2001(236) 2000(210) 1999(214)
1998(212) 1997(128) 1996(147) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(177) 1991(154)
1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite