Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 216
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5398)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 694/2011-10 st. 1. i 4. KZ/97 koje se optuženicima stavlja na teret činjenično je prema optužnici koncipirano kao zbirno kazneno djelo (gdje se poduzete radnje tretiraju kao jedna po načelu jedinstva radnje), ostvareno na način da je namjera optuženika bila usmjerena na prisvajanje velike svote novca, na što upućuje sustavnost, sistematičnost, upornost i dugotrajnost počinjenja tog kaznenog djela – zbog čega pojedinačne vrijednosti, od kojih neke iznose zbog izostanka bilo kakve ... 9.7.2014
VSRH I Kž 74/2012-7 S. C. neosuđivan, otac dvoje malodobne djece, nezaposlen, bez primanja, a prvostupanjski sud također je cijenio i činjenicu da i optuženik ima određena potraživanja prema štedno-kreditnoj zadruzi Z. u stečaju, koja još uvijek nisu realizirana, da je sudionik Domovinskog rata, narušeno zdravstveno stanje te da je duljina kaznenog postupka očito utjecala na njega te da je većim dijelom kažnjen i samim vođenjem ovog postupka, a valjalo je uvažiti i činjenicu da je novi zakon ... 9.7.2014
VSRH Rev 806/2012-3 Protiv drugostupanjske presude i rješenja reviziju je izjavila tuženica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud preinači pobijanu odluku i odbije tužbeni zahtjev uz naknadu parničnog troška tuženici, a podredno da se pobijanu presudu i rješenje ukinu i predmet vrati na ponovno suđenje. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/... 9.7.2014
VSRH I Kž 550/2011-4 , u M., prema dogovoru s upraviteljicom poljoprivredne zadruge „A.“ M., A. C. da će za navedenu zadrugu bez posebnog ugovora i bez naknade voditi knjigovodstvo, pa u namjeri da se neosnovano imovinski okoristi, iskoristila povjerenje upraviteljice te joj dala na potpis pet (5) bianko virmana neistinito joj predočivši da su joj isti potrebni za uplatu poreza i doprinosa na plaće radnika Zadruge, a koje poreze i doprinose će naknadno uplatiti, pa kako joj je ova povjerovala i potpisala... 8.7.2014
VSRH Rev 1441/2008-2 Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja nižestupanjski sudovi u bitnom zaključuju da pravni prednik tuženika (Općina Pula) nije prenio pravo korištenja spornog zemljišta na pravnog prednika tužitelja, koji je u takvoj situaciji znao da gradi na tuđem zemljištu, odnosno nije mogao smatrati da gradi na svojem zemljištu, jer mu ono nije nikada bilo dodijeljeno od strane ondašnje Općine Pula koja je u zemljišnim knjigama bila upisana kao nositelj prava korištenja, a u ... 2.7.2014
VSRH I Kž 99/2011-7 stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 145/13.), biti proveden po odredbama Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13. i 145/13.), prvostupanjski će sud provesti sve raspoložive dokaze te će, ako utvrdi da je optužena I. P. došla u prostorije Postaje prometne policije S. s namjerom da drogu kokain koju je u muškom WC-u te Postaje ... 2.7.2014
VSRH Rev x 193/2014-2 st. 2. toč. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku navodeći kako odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju materijalnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana zbog toga što u jednom od pitanja u ovoj pravnoj stvari revizijski sud već zauzeo shvaćanje, a odluka suda drugog stupnja je utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, dok u jednom od pitanja u ovoj pravnoj stvari revizijski sud još nije zauzeo stajalište odlučujući o... 2.7.2014
VSRH Revr 1161/2013-2 Navodi tuženika koje dovodi u pitanje utvrđenje nižestupanjskim sudovima o razlozima otkazivanja ugovora o radu, odnosno u kojima ističe da je tuženik dokazao razloge koji bi opravdavali dani mu otkaz ugovora o radu u biti su prigovori činjenične naravi kojima iznosi svoju ocjenu provedenih dokaza a koja je različita od ocjene na kojima je osporena odluka zasnovana te stavovi o načinu odlučivanja o tužbenom zahtjevu, (budući prema njegovom shvaćanju sudovi nisu pravilno ocijenili... 24.6.2014
VSRH Revt 138/2013-3 Protiv drugostupanjske presude i drugostupanjskog rješenja u dijelu s kojim nije uspio u postupku, reviziju je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske ukine nižestupanjske odluke i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovan postupak. Podrazumijeva se da se nakon zaključenja stečajnog postupka tužba ne može podnijeti bez obzira na to što u vrijeme njegovog podnošenja nije ... 18.6.2014
VSRH I Kž Us 38/2014-6 Prvostupanjski sud je obranu optužene osporio nizom kontrolnih činjenica i indicija na način da je kao neuvjerljivo cijenio da je ista unatoč tome što ima bolesno malodobno dijete, ad hoc odlučila da iz B. ide sa H. u Albaniju kako bi vidjela svoju obitelj, mada iz njezine putovnice proizlazi da je u periodu od 5 mjeseci bila u Albaniji skoro svaki mjesec, zatim da je H. iz R. u B. osobno nosila policu osiguranja za vozilo, mada je to mogla učiniti nekim drugim putem, kao što je ... 4.6.2014
VSRH Revr 1902/2012-2 Drugostupanjskom presudom uz djelomično odbijanje i uvažavanje žalbe tuženika, prvostupanjska presuda je potvrđena u dosuđujućem dijelu za isplatu iznosa 37.327,49 kuna sa zateznim kamatama, a u preostalom dosuđujućem dijelu prvostupanjska presuda je preinačena na način da je odbijen zahtjev tužitelja za isplatu iznosa 14.448,88 kuna bruto sa zateznim kamatama, a preinačena je i odluka o troškovima tako da je naloženo tuženici naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu ... 4.6.2014
VSRH I Kž 123/2011-11 B. I. u pogledu "nerazumljivosti presude, time što je prvostupanjski sud iz izreke pobijane presude izostavio dio koji glasi "u kojima je neistinito prikazano da se roba izvozi u Republiku BiH", kao i dio koji glasi "…fiktivno" – jer se ti razlozi (kao i razlozi o kontrolnicima, izvješću Carinske uprave BiH, te posebno stvarnog sadržaja iskaza svjedoka Z. S.…) također odnose na prigovor pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a ne i na "nerazumljivost i proturječnost" izreke ... 28.5.2014
VSRH I Kž 111/2011-6 Optuženik ne osporava da je zatim vozilom otišao do parkirališta u blizini kuće u kojoj stanuje, te sam u obrani navodi kako je iz pretinca u svom vozilu izvadio pištolj sa sedam metaka u spremniku i nadopunio s još dva metka, a zatim je vozilom krenuo u pravcu lokala u kojem s prethodno zbio opisani događaj i u jednom času ugledao automobil marka BMW za kojeg je pretpostavio da se u njemu nalaze braća J.. Nije sporno da je optuženik pucao u ovo vozilo, a na temelju materijalnih ... 27.5.2014
VSRH Rev x 240/2013-2 Djelomično je prihvaćena žalba tuženika protiv odluke o parničnom trošku te je odluka o trošku preinačena na način da je naloženo tuženiku da tužiteljima solidarno naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 83.965,01 kn sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena tekućom od 15. srpnja 2011. 7k (dio okućnice) u površni od 185 m2 odnosno ... 27.5.2014
VSRH I Kž 514/2012-8 - od optuženika S. M. jedna PVC vrećica s opojnom drogom kokain težine 46,11 grama, jedna PVC vrećica sa devet manjih PVC paketića s opojnom drogom kokain ukupne težine 6,4 grama, jedna PVC vrećica sa osam manjih PVC paketića s opojnom drogom kokain ukupne težine 5,74 grama, kuhinjska tacna srebrne boje s tragovima opojne droge kokain, kuhinjski nož s drvenom drškom s tragovima opojne droge kokain, jedna PVC vrećica sa dva grumena opojne droge hašiš ukupne težine 3,39 grama, ... 20.5.2014
VSRH Rev x 278/2014-2 , dakle isti dan kad i prvu prometnu nezgodu, i to u vrijeme dok su ga kolima hitne pomoći (zbog ozljeda zadobivenih u prvoj, odnosno prometnoj nezgodi koju je doživio nešto ranije) prevozili iz Doma zdravlja u N. M., kada se u kola hitne pomoći zaletio automobil kojim je upravljao grčki državljanin K. S., u kojoj nezgodi je prvotužitelj također bio ozlijeđen i prema njegovom iskazu bio je u nesvijesti oko 5 minuta, a kada se osvijestio više nije osjećao noge. Budući da tužitelji... 14.5.2014
VSRH Rev 1153/2011-2 Sporno je u revizijskom stadiju postupka može li tužitelj kao vlasnik devizne štedne knjižice slobodno raspolagati sredstvima ili se radi o takvim sredstvima o kojima se treba primjenom Rezolucije 1410 (2004) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, odlučiti dogovorom između država nasljednica bivše SFRJ Nije sporno među strankama da je tužitelj vlasnik devizne štedne knjižice broj … sa „a vista“ štednjom i saldom na dan 27. ožujka 2007. Način na koji je to pitanje ... 14.5.2014
VSRH I Kž 327/2012-7 Opisao je tako da ga je optuženik udarao po rebrima i ostalim dijelovima tijela gumenom palicom, od kojih udaraca je padao na pod, pri čemu bi ga optuženik cinično pitao "Zar si takav slabić da to ne možeš podnijeti?" Prije udaranja bi ga pitao gdje ga najviše boli, pa kad bi to optuženiku rekao, isti bi ga udarao upravo po tim dijelovima tijela gdje ga je najviše boljelo. Uz činjenicu, da se u konkretnom slučaju ipak radi o manjoj kriminalnoj količini, prvostupanjski sud je ... 13.5.2014
VSRH I Kž 172/2014-4 kupovao heroin od i/ili posredstvom optuženika i R. C., koji su mu nabavljali opojnu drogu za njegove novce, a uz to su je nabavljali i sebi i potom je zajedno konzumirali, iznio dvije suprotne tvrdnje – prvo je naveo da nije vidio R. C. kako daje novac optuženiku koji bi potom otišao po heroin, a potom je, nakon što je upozoren da je prije toga naveo kako je zajedno s C. bio u stanu optuženika te da je jednom iz tog stana po heroin otišao B. i donio ga njemu i C., a drugi put da je ... 6.5.2014
VSRH I Kž 133/2014-7 S obzirom na iznijeto, neutemeljen je žalbeni navod da je odluka nadzornog odbora zakonita i istinita, jer iz iskaza navedenih svjedoka proizlazi da sjednica nadzornog odbora, na kojoj je navodno donijeta sporna odluka, nije ni održana, pri čemu treba reći da ne stoji ni tvrdnja žalitelja da svjedokinja J. S., tadašnja članica nadzornog odbora, potvrđuje obranu optuženika da je nadzorni odbor donio spornu odluku, jer iz njenog iskaza proizlazi upravo suprotno, odnosno da nikad nije ... 29.4.2014
VSRH Rev x 1085/2013-2 pa do isplate po kamatnoj stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta, koje je prethodilo tekućem polugodištu, za pet postotnih poena, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 10.821,40 kn, sa zateznom kamatom po kamatnoj stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta, koje je prethodilo tekućem polugodištu, za pet postotnih poena tekućom od 15. ... 23.4.2014
VSRH Rev x 449/2009-2 Jadranka Juga člana vijeća, Đure Sesse člana vijeća, Mirjane Magud članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Željka Šarića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja D. V. iz D., kojeg zastupa punomoćnik S. K., odvjetnik u D., protiv tuženika: 1. Grada Dubrovnika, D., 2. Općine Konavle, koju zastupa punomoćnik D. A., odvjetnik u D., 3. Općine Ston, 4. Općine Dubrovačko primorje, obje zastupane po punomoćniku D. P., odvjetniku u D., 5. Općina Župa dubrovačka, 6. Općine... 23.4.2014
VSRH Rev x 824/2010-2 st. 2. ZPP u slučajevima u kojima stranke ne mogu podnijeti reviziju iz st. 1., stranke imaju pravo podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana, primjerice: - ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeto shvaćanje odlučujući o pojedinim predmetima ili na odjelskoj ili općoj sjednici, a riječ je o ... 23.4.2014
VSRH Revr 964/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića, člana vijeća, Viktorije Lovrić, članice vijeća i Marine Paulić, članice vijeća, Branka Medančića, člana vijeća i sutkinje izvjestiteljice u pravnoj stvari tužitelja Z. S. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik I. I., odvjetnik u Z., protiv tuženika B. d.d. izreke preinačena je navedena presuda u dijelu u kojem je odbijen tužbeni zahtjev u iznosu ... 23.4.2014
VSRH Rev 374/2014-3 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 216 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(99) 2013(238) 2012(272) 2011(299)
2010(561) 2009(288) 2008(213) 2007(242)
2006(206) 2005(237) 2004(232) 2003(242)
2002(253) 2001(236) 2000(210) 1999(214)
1998(212) 1997(128) 1996(147) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(177) 1991(154)
1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite