Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 236
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5888)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 340/2015-4 Na temelju članka 77. KZ/11. u svezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Narodne novine“, broj 145/10.) utvrđeno je da je 4.740.400,00 kuna imovinska korist koju je optuženik ostvario, da je taj iznos zato imovina Republike Hrvatske te je optuženiku naloženo da taj iznos plati u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 dana od pravomoćnosti pod prijetnjom ovrhe. Time je povrijeđeno ... 14.3.2017
Rev-x 1150/14-4 Z., kojeg zastupa punomoćnik J. B., odvjetnik u Z., protiv tuženika: 1. K. B. iz Z., koju zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., 2. Z. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z., 3. J. R. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica A. T., odvjetnica u Z. i 4. Z. B. iz Z., kojeg zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u Z., radi isplate, odlučujući o reviziji tuženika pod 1. i 4. protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, broj Gž- 2540/05-2 od 28. ožujka 2006. između ... 25.1.2017
I Kž 445/2016-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća, te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženice D. O., zbog kaznenog djela iz članka 90. u vezi s člankom 33. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - ... 19.1.2017
I Kž 612/2016-4 Iz citiranih dijelova obrazloženja prvostupanjskog suda proizlazi da taj sud ocjenu obrana obojice optuženika (dakle, i optuženog A. M. i optuženog A. K.) temelji na navodima obrane samo jednoga od njih i to onima optuženog A. M. Takvo pripisivanje navoda obrane jednog optuženika obrani drugog optuženika, ne samo da je potpuno neprihvatljivo, nego je u konkretnom slučaju i proturječno budući da iz obrane optuženog A. K., a u pogledu prethodno navedenih činjenica na koje se poziva ... 10.1.2017
I Kž 21/2015-4 Protiv te su presude žalbe podnijeli državni odvjetnik zbog odluke o kazni u odnosu na osuđujući dio presude, s prijedlogom da se „presuda u odnosu na prvookrivljenika preinači“ i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na oslobađajući dio presude, s prijedlogom da se u tom dijelu pobijana presuda ukine i predmet uputi prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, te optuženik putem branitelja Z. M., odvjetnika iz S. B., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, ... 14.12.2016
I Kž 113/2016-6 Kako su se prema tome, nesporno ova devizna sredstva nalazila u „crnoj deviznoj blagajni“ to je očito vršena uplata tih sredstava svjedoku D. B., koji je zatim doista vršio po nalogu optuženog R. određene isplate za koje ne postoji podatak o svrsi isplate, no kako su igrači potvrdili da su oni takva sredstva i stvarno primali, to ispravno zaključuje prvostupanjski sud da nema dokaza da bi optuženi R. i B. devizna novčana sredstva zadržali za sebe ne uplativši ih u klub, od kuda... 12.12.2016
I Kž 551/2014-6 D. C.1 ne spori da je jedino on bio u fizičkom sukobu s A. A., dok ostali optuženici nisu uzimali učešća u sukobu, već su ih, štoviše, razdvajali, kao i ima li se na umu da je od trenutka kada su optuženici napustili lice mjesta do dolaska svjedoka T. L. i N. S. proteklo vrlo kratko vrijeme (manje od dvije minute, kako to slijedi iz snimki lica mjesta), što znači da je isključeno da je bilo tko drugi udario oštećenika, tada je jasno da je jedino opt. Ima li se na umu brojnost ... 5.12.2016
I Kž 384/2016-6 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - dalje u tekstu: KZ/11) za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci pa je optuženik, uz primjenu odredaba o stjecaju, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva mjeseca, uz uračunavanje vremena provedenog u istražnom zatvoru od 12. lipnja 2014. Optuženik pobija osuđujući dio prvostupanjske presude po svojim braniteljima M. S., odvjetniku iz V., te M. T., ... 24.11.2016
I Kž 529/2015-7 Zakona o obrani dozvolio I. B. da bez naknade obrađuje poljoprivredno zemljište na prostoru vojnog poligona, čime je navedenom OPG-u u vlasništvu I. B. neplaćanjem naknade za korištenje u iznosu od 320,00 kuna/hektar, koji iznos predstavlja najnižu postignutu visinu zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području mjesta G. u neposrednoj blizini vojnog poligona G., pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od najmanje 212.357,76 kuna na štetu Republike Hrvatske, U ... 21.11.2016
Revr 621/11-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića, člana vijeća i suca izvjestitelja, Branka Medančića, člana vijeća, Marine Paulić, članice vijeća i Slavka Pavkovića, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja H. K. iz K., …, kojega zastupa punomoćnik B. M., odvjetnik u K., …, protiv tuženice Republike Hrvatske za Ministarstvo obrane, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Kutini, radi ... 15.11.2016
I Kž 512/2015-6 K. A. na predložene okolnosti; pribavljanje podataka o organizaciji službe osiguranja na objektu T. U. poslovnica V.; te prijedloga za izdvajanjem zapisnika o pretrazi osobnog automobila od 29. rujna 2014, jer je prvostupanjski sud na stranicama 5 i 6 pobijane presude dao utemeljene, jasne i opravdane razloge iz kojih smatra da su navedeni dokazni prijedlozi nevažni, nepotpuni i neutemeljeni, koje razloge u cijelosti prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud i na ... 14.11.2016
I Kž 468/2016-6 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08; dalje u tekstu: KZ/97) u trajanju od 1 (jedne) godine iz opozvane pravomoćne uvjetne osude Općinskog suda u Zadru od 21. veljače 2012. st. 1. toč. 11. ZKP/08 tvrdnjom da je „izreka pobijane presude proturječna razlozima iste, te da su razlozi o odlučnim činjenicama u znatnoj mjeri proturječni te ujedno nedostaju razlozi ... 8.11.2016
I Kž 280/2016-10 Kraj takvog stanja stvari, kada je sud prvog stupnja prihvatio kao vjerodostojan iskaz oštećenika koji je potvrđen iskazima svjedoka M. B., tragovima povreda na tijelu optuženika i provedenim vještačenjem, dok s druge strane nije prihvaćena obrana optuženika jer nije potvrđen njegov alibi, pitanje je li sud pravilno utvrdio da se događaj odigrao u 12,45 sati, iako oštećenik govori o vremenu 12,30 sati, nije odlučno jer se u tom pravcu i ne radi o odlučnoj činjenici o kojoj bi ... 24.10.2016
Revr 798/2016-2 st. 2. i 3. ZPP za dopuštenost izvanredne revizije, odnosno kad revident u reviziji propusti određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg je revizija podnesena uz određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava koji se na njega odnose i/ili ne izloži razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, to u ovom predmetu nisu ispunjene zakonske pretpostavke za dopuštenost izvanredne revizije podnesene ... 19.10.2016
I Kž 408/2016-6 razmišljajući da se javi KBC S. na odjel psihijatrije, ako se prvenstveno ima u vidu da se te dvije lokacije nalaze na udaljenosti od oko tri kilometra, pa je sasvim neuvjerljivo da bi se optuženik slučajno našao baš na mjestu gdje je zatečen nakon što je doputovao iz O. Opravdano pritom prvostupanjski sud zaključuje da je sasvim nevjerojatno da bi nepoznate osobe nepoznatom prolazniku povjerile 80.000,00 eura koje je trebao preuzeti, također od njemu nepoznate osobe, pri čemu ... 11.10.2016
I Kž 507/2016-4 Protiv te su presude žalbe podnijeli državni odvjetnik zbog odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda u dijelu o troškovima kaznenog postupka ukine i predmet u tom dijelu vrati na ponovno odlučivanje i optuženik putem branitelja, K. A., odvjetnika iz O., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kaznenim sankcijama, s prijedlogom da se pobijana presuda ... 5.10.2016
III Kr 44/2016-6 Protivno navodima osuđenika, iz drugostupanjske presude vidljivo je da je žalbeni sud pažljivo ispitao prvostupanjsku presudu kao i postupak koji je prethodio te je utvrdio da je prvostupanjski sud korektno i s mjerom reproducirao optuženikovu obranu, iskaze ispitanih svjedoka, sadržaj pisanih dokaza, na kojima temelji svoju presudu, potom je dao ocjenu relevantnih dokaza i iznio zaključke o utvrđenim činjenicama i to o radnjama koje je osuđenik poduzeo te o njegovoj kaznenoj ... 20.9.2016
I Kž 682/2013-11 st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14; dalje u tekstu: ZKP/08), izvest će po potrebi i dodatne dokaze, te će pažljivo i kritički ocijeniti svaki od njih ponaosob, ali i u međusobnoj povezanosti, a potom utvrditi relevantne činjenice. st. 1. toč. 11. ZKP/97, jer da nema razloga o odlučnim činjenicama, odnosno o tome je li uopće i u kojem stvarnom iznosu žalitelj ... 19.9.2016
I Kž 385/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi nadalje ističe da se cijela optužba, pa i izjave svjedoka temelje na neistinitim riječima oštećenice L. B. koja ni sama ne zna bitne okolnosti počinjenja kaznenog djela (je li optuženik penetrirao jednim ili s više prstiju, kojim prstom, ne može se sjetiti kako je izgledao nož, nije vidjela spolovilo optuženika pa onda ne zna je li bilo ukrućeno ili ne, nije jasno u čemu se sastoji sila koja je prema njoj primijenjena od strane optuženika jer da iz ... 12.9.2016
I Kž 354/2014-10 S obzirom da u ugovoru nije navedena svrha pozajmice, kao niti sredstvo osiguranja povrata novca, a koji nije vraćen niti do likvidacije društva, a uzimajući u obzir postojanje svijesti o obvezi polaganja ostvarenih deviznih sredstava na devizni račun u banci, osnovano prvostupanjski sud zaključuje o postojanju izravne namjere na počinjenje djela kada optuženici ta sredstva na opisani način uzimaju iz devizne blagajne tvrtke. Iako se žali i zbog odluke o kaznenopravnoj sankciji, ... 7.9.2016
Kžm 24/2016-7 st. 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11, 143/12; dalje u tekstu: KZ/97) na štetu G. L. opisano pod točkom 4. izreke kazna zatvora u trajanju 1 (jedne) godine, pa se opt. Uz raniju neosuđivanost i sudjelovanje u Domovinskom ratu veću je važnost trebalo dati priznanju svih djela uz izraženo kajanje i žaljenje, pa je po ocjeni ovog suda jedinstvena kazna zatvora u trajanju ... 6.9.2016
Kžm 20/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi tvrdi da je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđenim jer je prvostupanjski sud odbio kao svjedoke ispitati članove njegove obitelji (majku, brata, šogoricu i izvanbračnu suprugu) na okolnosti poremećenih odnosa u obitelji oštećene, posebno odnosa prema oštećenoj od strane njezinog oca, alkoholizma u užoj i široj obitelji te pokušaja namještanja istovrsnih djela bratu optuženika od strane majke oštećene. Kada se pri tome cijeni i da je ... 1.9.2016
Revt 309/11-2 Prema tome, pravno je neprihvatljivo shvaćanje nižestupanjskih sudova da se navedena odredba ne može primijeniti budući ona sadržajno ima svoju pravnu samostalnost i zapravo uređuje pitanje troškova sporova između prodavatelja i „L.“ glede kupljene nekretnine na način da se tužitelj (bezuvjetno) obvezao snositi sve troškove možebitnih sporova pa tako i one parnice koja je završena neuspjehom tuženika (P-370/95). Kako je taj trošak upravo sadržaj novčane tražbine koju ... 19.7.2016
Rev 2299/11-2 Tvrdi da nije imao niti financijskih sredstava za urediti nedovršeni dio kuće za stanovanje te da je nerealno i neživotno zaključiti da su on i njegova supruga imali mogućnost življenja u navedenom prostoru, u kojem postoje samo ograničene količine vode koje se pumpaju iz dvorišta, u prostoru gdje nema plina, a tužitelj kao 100% invalid nema financijskih niti drugih mogućnosti za bilo kakvo uređenje preostalog, velikog nedovršenog prostora kuće, koji godinama stoji neuređen, ... 19.7.2016
I Kž Us 122/2015-6 D. N. se žali zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o sigurnosnoj mjeri, odluke o oduzimanju imovinske koristi i odluke o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje i odlučivanje pred potpuno izmijenjeno vijeće. Stoga se nikako ne može prihvatiti ... 12.7.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 236 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(4) 2016(94) 2015(171) 2014(280)
2013(260) 2012(278) 2011(301) 2010(565)
2009(289) 2008(213) 2007(243) 2006(206)
2005(237) 2004(232) 2003(242) 2002(253)
2001(236) 2000(210) 1999(214) 1998(212)
1997(128) 1996(147) 1995(120) 1994(213)
1993(131) 1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite