Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 212
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5291)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 172/2014-4 kupovao heroin od i/ili posredstvom optuženika i R. C., koji su mu nabavljali opojnu drogu za njegove novce, a uz to su je nabavljali i sebi i potom je zajedno konzumirali, iznio dvije suprotne tvrdnje – prvo je naveo da nije vidio R. C. kako daje novac optuženiku koji bi potom otišao po heroin, a potom je, nakon što je upozoren da je prije toga naveo kako je zajedno s C. bio u stanu optuženika te da je jednom iz tog stana po heroin otišao B. i donio ga njemu i C., a drugi put da je ... 6.5.2014
VSRH I Kž 133/2014-7 S obzirom na iznijeto, neutemeljen je žalbeni navod da je odluka nadzornog odbora zakonita i istinita, jer iz iskaza navedenih svjedoka proizlazi da sjednica nadzornog odbora, na kojoj je navodno donijeta sporna odluka, nije ni održana, pri čemu treba reći da ne stoji ni tvrdnja žalitelja da svjedokinja J. S., tadašnja članica nadzornog odbora, potvrđuje obranu optuženika da je nadzorni odbor donio spornu odluku, jer iz njenog iskaza proizlazi upravo suprotno, odnosno da nikad nije ... 29.4.2014
VSRH Rev 2274/2013-2 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev 374/2014-3 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev 174/2013-2 st. 1. ZPP-a, valja reći da osporena drugostupanjska odluka nije donesena na temelju nekog zauzetog shvaćanja u primjeni ovih odredbi (koje eventualno nije podudarno s nekim drugim shvaćanjem), dok se postavljeno pitanje odnosi na primjenu ovih odredbi kod ocjene utvrđenja konkretnog činjeničnog stanja, odnosno iznijetih žalbenih navoda po ovom osnovu, za kakva pitanja (u čemu se i očituje razlika u razlozima zbog kojih se može podnijeti redovna revizija od razloga zbog kojih se ... 16.4.2014
VSRH Rev x 652/2011-2 Odredbom čl.5. st. 1. do 3. ZJP, propisano je da su informacije u posjedu tijela zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti te tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (tijela javne vlasti) dostupne novinarima pod jednakim uvjetima, s skladu s propisima o radu tih tijela; da je ovlaštena osoba u tijelu javne vlasti dužna u primjerenom roku novinarima dati informacije iz djelokruga tog tijela i da ovlaštena osoba u tijelu javne vlasti neće dati ... 9.4.2014
VSRH I Kž Us 94/2013-10 Iskaz svjedok H. nije jedini, a niti odlučujući dokaz o činjenicama zaključenja ugovora o savjetodavnim uslugama između tvrtki H. O. P. T. L. i C. H. L. s tvrtkom X. & S. A., izvršenim plaćanjima na temelju tih ugovora, raskidu ugovora, traženja povrata uplaćenog novca te uloge R. J. u tvrtki X. & S. A., uloge svjedoka i njegovog kontakta s I. F. O ovim okolnostima su iskazivali svjedoci R. J. i I. F., a u spisu se nalazi i pisana dokumentacija koja se odnosi na navedene ugovore, ... 3.4.2014
VSRH Rev x 693/2011-2 Ante Perkušića, člana vijeća i suca izvjestitelja i Branka Medančića, člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice V. W., K., N., koju zastupa punomoćnica S. P., odvjetnica u P., protiv tuženika: 1. D. G., E. 2. L. G. iz G. O. i 3. M. G., iz koje tuženike zastupa punomoćnik A. K., odvjetnik u K., radi utvrđenja i isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici, broj Gžx - 30/11-2 od 30. ožujka 2011. M. (neovisno o sudjelovanju ... 2.4.2014
VSRH I Kž 691/2013-9 L. V. kasnije izmijenili svoje obrane pravdajući se pritiskom policije i branitelja te umorom i bolešću, a u ponovljenom suđenju i pritiskom od strane tadašnjeg državnog odvjetnika, prvostupanjski sud osnovano zaključuje da su navedena obrazloženja za izmjenu iskaza paušalna i neuvjerljiva, tim više jer su svi optuženici na glavnoj raspravi odbili odgovarati na pitanja, a njihove nove obrane prema kojima ništa ne znaju o događaju u suprotnosti su sa suglasnim i dosljednim ... 27.3.2014
VSRH I Kž 171/2013-8 Pri tome sud prvog stupnja uporište nalazi u obrani optuženika iz koje proizlazi da nakon njegova ulaska u tegljač na stranu suvozača „djevojka uzmiče, nedvojbeno svjesna optuženikove namjere, odnosno prelazi na mjesto vozača pokušavajući otvoriti vrata tegljača na toj strani, ali u tome ne uspijeva…a kada nije uspjela otvoriti vrata i izići iz tegljača, oštećena je optuženog, kako on to sam opisuje, nekoliko puta nogom odgurnula od sebe“, pri čemu razlog za ovakvu ... 27.3.2014
VSRH Revt 162/2010-2 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 57/11) primjenjuje na ovaj spor, Vrhovni sud Republike Hrvatske je u povodu revizije tuženika kao protutužitelja ispitao pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom i u granicama razloga određeno navedenih u reviziji, pazeći po službenoj dužnosti na pogrešnu primjenu materijalnog prava i na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. materijalne istine sudovi više... 18.3.2014
VSRH I Kž 597/2011-6 L. S. po branitelju D. K., odvjetniku iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači na način da se optuženik oslobodi od optužbe ili podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje, odnosno preinači na način da se optuženiku izrekne blaža kazna. U ponovljenom postupku sud prvog stupnja će u ... 18.3.2014
VSRH Rev 2148/2010-2 Tužiteljica je izjavila reviziju u odnosu na presudu kojom je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev i to zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud preinači drugostupanjsku presudu na način da prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti podredno iste ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Zbog pogrešne primjene materijalnog prava sudovi nisu utvrdili sve odlučne ... 5.3.2014
VSRH Rev 2046/2012-2 A. iz B., zastupanog po punomoćniku Z. M., odvjetniku iz S., protiv tužene Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Sinju, Građansko-upravni odjel, radi uspostave prijašnjeg stanja, odlučujući o reviziji i dopuni revizije tužitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžp-445/11 od 18. travnja 2012. Svoj zahtjev tužitelj temelji na činjenici da je tužena propustila postupati s njegovom građevinom u skladu sa Zakonom o postupanju s ... 19.2.2014
VSRH I Kž 1021/2009-10 godinu, nisu same za sebe dovoljne za zaključak da je optuženik postupao s ciljem pribavljanja znatne imovinske koristi za drugu pravnu osobu, već ih treba staviti u odnos sa isto tako utvrđenim činjenicama i za sada realnim tvrdnjama iznesenim u obrani optuženika, da je „B.“ zapravo kreditirao „E.“ jer je izvodio radove po sistemu „ključ u ruke“; da je ukupna vrijednost planiranih i izvedenih radova iz toč. izreke pobijane presude iznosila oko 3,500.000,00 kn; da se nije ... 18.2.2014
VSRH I Kž 455/2013-11 Naime, osim što su iskazi optuženika pred redarstvenim vlastima pribavljeni u skladu s odredbama procesnog zakona koji je važio u vrijeme poduzimanja radnje pa nema govora o njihovoj nezakonitosti, i sam je žalitelj, pozivajući se na praksu Europskog suda za ljudska prava (u nastavku: ESLJP) citirao dio odluke tog suda u predmetu … u kojoj je izražen stav da se zapisnik o iskazu suoptuženika kojeg obrana nije mogla ispitati neće izdvojiti iz spisa predmeta jer je riječ o dokazu o ... 13.2.2014
VSRH Rev x 1173/2013-2 st. 2. i 3. ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi stavka 1. tog članka stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, time da u reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih važećih ... 11.2.2014
VSRH Rev 1970/2011-2 Jadranka Juga člana vijeća, Đure Sesse člana vijeća, Mirjane Magud članice vijeća i Željka Šarića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika M. P. iz Zagreba, …, kojeg zastupa punomoćnik N. C., odvjetnik iz Zagreba, protiv tuženika-protutužitelja J. U. iz Vukovara, …, koje zastupa punomoćnik K. V., odvjetnik iz Zagreba, radi isplate, odlučujući o revizijama stranaka protiv presude i rješenja Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj ... 5.2.2014
VSRH Revr 120/2011-2 Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ 52/91), na koju se poziva tuženica, propisano da su akti kojima se regulira status djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika u službi upravni akti, propisano je i da se na djelatničke odnose, prava i obveze u službi te odgovornost vojnih osoba, službenika i namještenika na službi u oružanim snagama, ako tim Zakonom nije drukčije određeno, primjenjuju odredbe propisa o državnim službenicima i ... 4.2.2014
VSRH Rev 1678/2009-2 8. ZPP, uzimajući u obzir da se radi o pogibelji mlade osobe 23 godine u naponu snage, koji je obavljao društvene poslove javnog povjerenja kao policajac te da se radilo o osobi koja je zbog prirode svog posla poznavala veći broj kolega iz raznih krajeva, koji su smatrali moralnom obvezom da prisustvuju zadnjem ispraćaju, a roditelji prednika tužitelja upriliče karmine, što je sve u skladu s mjesnim običajima gdje je rođen, prije živio i pokopan prednik tužitelja, koji su ... 4.2.2014
VSRH Rev x 295/2010-2 Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 - dalje: ZOO) prihvatili tužbeni zahtjev za isplatu u iznosu od 25.267,59 EUR na ime naknade za uništeni građevinski objekt, te iznos od 23.750,00 kn na ime naknade za uništene stvari kućanstva, dok su pravilno odbili preostali dio tužbenog zahtjeva u iznosu od 114.365,41 EUR, kao i zahtjev za isplatu zatezne kamate za period od 1. rujna 1993. Iz svih navedenih dokaza pravilno su sudovi utvrdili da se ... 29.1.2014
VSRH I Kž 44/2010-7 M. T., kao odgovorne osobe, uzeli i za osobne potrebe zadržali i potrošili nešto više od 4 milijuna kuna, koje su uzimali iz dnevnih utržaka prodavaonica trgovačkog društva, jer sud zapravo takav zaključak, da su optuženici novac uzeli od pozajmica, zadržali ga i potrošili za sebe, preuzima iz nalaza i mišljenja vještaka, a takav zaključak vještak temelji na okolnosti da nije razvidno u koje su svrhe utrošena predmetna sredstva, pri čemu vještak nije niti ovlašten donositi ... 28.1.2014
VSRH Revt 173/2013-2 p r e s u d i o i r i j e š i o j e: 1. Revizija tuženika-protutužitelja protiv pobijane presude u dijelu kojim je potvrđena prvostupanjska presuda, a kojom je održan na snazi platni nalog Trgovačkog suda u Bjelovaru broj Pl-42/07 od 5. studenoga 2007. , kao i isplatiti iznos 1.720,00 kn na ime troškova platnog naloga, dok je odbijen protutužbeni zahtjev tuženika kao protutužitelja kojim je traženo da se tužitelju kao protutuženiku naloži isplatiti mu iznos 616.417,00 kn sa ... 28.1.2014
VSRH Rev x 639/2013-4 Protiv drugostupanjske presude revizije su podnijeli tužitelji po punomoćniku D. G., odvjetniku u Z. i punomoćniku V. G., odvjetniku u B.. U revizijama navode da revizije podnose zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava pa predlažu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske reviziju prihvatiti, pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti na ponovno suđenje ili reviziju prihvatiti, ukinuti pobijanu drugostupanjsku i prvostupanjsku presudu i predmet ... 22.1.2014
VSRH Rev x 949/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice S. R., H., Canada, zastupane po punomoćnici S. F., odvjetnici u S., protiv I-tuženika Poljoprivredna zadruga S. iz S., II-tuženice A. B. i III-tuženice D. B., obje iz Z., obje ... 21.1.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 212 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(34) 2013(201) 2012(267) 2011(299)
2010(561) 2009(288) 2008(213) 2007(242)
2006(206) 2005(237) 2004(232) 2003(242)
2002(253) 2001(236) 2000(210) 1999(214)
1998(212) 1997(128) 1996(147) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(177) 1991(154)
1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite