Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 232
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5792)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž 385/2016-4 Optuženik u svojoj žalbi nadalje ističe da se cijela optužba, pa i izjave svjedoka temelje na neistinitim riječima oštećenice L. B. koja ni sama ne zna bitne okolnosti počinjenja kaznenog djela (je li optuženik penetrirao jednim ili s više prstiju, kojim prstom, ne može se sjetiti kako je izgledao nož, nije vidjela spolovilo optuženika pa onda ne zna je li bilo ukrućeno ili ne, nije jasno u čemu se sastoji sila koja je prema njoj primijenjena od strane optuženika jer da iz ... 12.9.2016
I Kž 354/2014-10 S obzirom da u ugovoru nije navedena svrha pozajmice, kao niti sredstvo osiguranja povrata novca, a koji nije vraćen niti do likvidacije društva, a uzimajući u obzir postojanje svijesti o obvezi polaganja ostvarenih deviznih sredstava na devizni račun u banci, osnovano prvostupanjski sud zaključuje o postojanju izravne namjere na počinjenje djela kada optuženici ta sredstva na opisani način uzimaju iz devizne blagajne tvrtke. Iako se žali i zbog odluke o kaznenopravnoj sankciji, ... 7.9.2016
Kžm 24/2016-7 st. 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11, 143/12; dalje u tekstu: KZ/97) na štetu G. L. opisano pod točkom 4. izreke kazna zatvora u trajanju 1 (jedne) godine, pa se opt. Uz raniju neosuđivanost i sudjelovanje u Domovinskom ratu veću je važnost trebalo dati priznanju svih djela uz izraženo kajanje i žaljenje, pa je po ocjeni ovog suda jedinstvena kazna zatvora u trajanju ... 6.9.2016
I Kž Us 105/2013-6 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), te kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenjem službene isprave - iz čl. 1) izreke pobijane presude" - prvostupanjski sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje jer kod utvrđenja visine ostvarene štete (pa i štete velikih razmjera) nije "uključio" imovinsku korist ... 2.6.2016
I Kž 204/2016-6 Prvostupanjski sud je na temelju iskaza oštećenika kojeg je dao prije smrtnog ishoda, iskaza saslušanih svjedoka, medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka, kao i same obrane optuženika, utvrdio da je optuženik, ušavši u kuću oštećenika, kuhinjskim nožem ga ubo u predjelu lijeve prednje strane prsišta i u predjelu desne strane leđa uz kralježnicu u visini 6. međurebrenog prostora s ozljedom gornjeg režnja desnog plućnog krila, što je ... 11.5.2016
I Kž 377/2014-6 A. T. kao većinski vlasnik tvrtki, i doista se postavlja pitanje zbog čega bi on kao osoba koja je preko -90%tni vlasnik udjela u tvrtci O., a O. je preko -90%tni vlasnik u tvrtci P. potkradao svoje tvrtke na inkriminirani način, i to tako da novac dijeli na četiri jednaka dijela, kao što je to utvrdio prvostupanjski sud u pobijanoj presudi, kada je mogao legalnim putem prisvojiti dobit koja mu kao većinskom vlasniku pripada, plaćajući pritom samo porez na dobit, pri čemu bi njegova ... 28.4.2016
I Kž 842/2012-8 za točkom 2/ kao utvrđena prihvaćena kazna zatvora iz prvostupanjske presude u trajanju od 1 (jedne) godine, dok je optuženica N. E. za kazneno djelo iz točkom 2/ izreke osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, te optuženica R. H. također na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, time da je za obe optuženice temeljem članka 56. KZ/11 izrečeno da se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 (dvije) godine ne počine novo kazneno djelo, dok je... 27.4.2016
Revr 114/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Revr 262/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Revr 414/2013-2 st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11 - dalje: ZPP), zbog pogrešne primjene materijalnog prava, počinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja u drugostupanjskom postupku, uz prijedlog da se revizija prihvati i da se drugostupanjska presuda preinači na način da se žalba prvotuženika prihvati i da se u ... 6.4.2016
Revr 267/2013-2 isplati bruto iznos od 14.625,56 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za 5% poena tekućoj na iznose kako slijedi: - na iznos od 4.875,62 kuna od 11.04.2010.godine do isplate, - na iznos od 4.874,97 kuna od 11.05.2010.godine do isplate, - na iznos od 4.874,97 kuna od 11.06.2010.godine do isplate, sve u roku od 8 dana. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09 - ... 5.4.2016
I Kž 344/2015-4 Međutim, unatoč ovom propustu, ne radi se o takvoj povredi zbog koje presudu u tome dijelu ne bi bilo moguće ispitati, osobito ima li se u vidu sadržaj obrazloženja u odnosu na ovo kazneno djelo, u kojem prvostupanjski sud zaključuje da su se sve radnje opisane u izreci u odnosu na ovo kazneno djelo doista i desile na način kako se to navodi, ali zaključuje da kod optuženika nije postojala namjera pribavljanja protupravne imovinske koristi, u čemu međutim, za sada nije u pravu i o ... 4.4.2016
Revr 475/2015-3 Dakle, iz sadržaja naprijed navedenih odredaba ZPP jasno proizlazi da je, da bi se moglo pristupiti ocjeni je li riječ o pravnom pitanju važnom za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih i s tim u vezi dopuštenosti revizije, potrebno da revizija sadrži sljedeće elemente: određeno naznačeno pravno pitanje, da su uz pitanje određeno navedeni propisi i drugi važeći izvori prava koji se na njega odnose, da je riječ o pitanju o čijem rješenju ovisi oduka u ... 30.3.2016
I Kž 236/2013-9 Dakle, ukazano je da revident projekta nije odobrio projektni izračun prema metodi F. s četiri reda sidara zbog premale sigurnosti već je odobrio dopunu po metodi P. koja predviđa ugradnju dva dodatna reda sidara uz maksimalni pomak od 3,2 cm, ali je ipak dopustio uvjetovanu varijantu neugradnje dva reda sidara ukoliko su pomaci konstrukcije manji po metodi F. Međutim, u toj je varijanti ugradnje četiri reda sidara granični pomak manji i iznosi 1,01 cm uz faktor sigurnosti od 1,35 cm, ... 23.3.2016
Revr 2054/15-2 Naime, revident navodi kako su u drugostupanjskoj presudi razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i proturječni s obzirom na to da o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika, isprava iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika, no ne navodi točno o kojim to odlučnim činjenicama postoji proturječje, koji su razlozi nejasni i u čemu postoji nesuglasje odnosno proturječnost između ... 23.3.2016
Revr 70/2013-2 st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji radi u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet rješenja. Kako su sudovi utvrdili da je ... 16.3.2016
Revr 289/2013-2 st. 1. ZR ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji radi u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet rješenja. Kako su sudovi utvrdili da je ... 16.3.2016
Revr 515/2013-2 IV Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju bruto iznos od 2.254,75 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećano za 5 postotnih poena tekućoj od 11. ožujka 2010. st. 2. toč. 11. ZPP, ovaj sud ne nalazi da bi bila počinjena navedena povreda, jer pobijana presuda nema nedostataka uslijed kojih se ne bi mogla ispitati, razlozi presude su jasni i razumljivi, te... 9.3.2016
I Kž 41/2016-7 Otac optuženika vrlo je detaljno opisao događaj i način na koji je u usred noći optuženik ušao u sobu u kojoj se nalazio zajedno s bolesnom i nepokretnom suprugom, pokušao mu najprije neki papir utrpati u usta, pri čemu je on pružio otpor, nakon čega je optuženik pritisnuo u njegova prsa oštricu noža koje je držao u ruci, pri čemu je on za vrijeme uboda uhvatio oštricu noža kako bi ublažio ubod, a zatim ga uspio i odgurnuti. Prema tome, na osnovi navedenih dokaza, nema ... 8.3.2016
I Kž 134/2016-4 Pri tome, a protivno navodima u pobijanom rješenju, nije od značaja što su navedene okolnosti postojale prilikom donošenja presude kojom je osuđeniku preuzeto izvršenje strane sudske presude i što on to nije isticao u žalbi protiv te presude kojom je preuzeto izvršenje, s obzirom na to da, sukladno odredbi članka 70. stavak 1. ZOMPO-a, domaći sud, postupajući po zamolbi države moliteljice za izvršenje kaznene presude stranog suda, izvršava pravomoćnu presudu u odnosu prema ... 3.3.2016
I Kž 184/2013-6 Osim toga, svjedok R. D. je naveo da mu je T. I. rekao da je čikove na njemu gasio optuženi S. S. Taj svjedok je također naveo da mu je optuženi S. rekao da je I. pobjegao iz zatvora, a kada je svjedok dobio sutradan naređenje da ide sahraniti tri osobe, tada je vidio mrtvog T. I. Kraj takvih iskaza, za sada je pogrešan zaključak prvostupanjskog suda utemeljen na tome da nitko nije iskazao da je vidio da optuženici tuku oštećenog T. I. i da njegovo izvlačenje iz zatvorske sobe nije... 29.2.2016
I Kž 118/2016-4 broj I Kž-193/12., u odluci o kazni na način da se osuđeni S. F. za kazneno djelo silovanja iz članka 79. stavka 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/93., 38/93. i 28/96. - dalje u tekstu: KZRH) zbog kojeg je tom presudom proglašen krivim, na temelju tog propisa, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseci, u koju mu se kaznu na temelju članka 44. stavka 1. i članka 45. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike ... 25.2.2016
Kžm 39/2015-6 Naime, žalitelji smatraju da je činjenično stanje ostalo nepotpuno i pogrešno utvrđenim budući da u postupku nije oduzeta predmetna opojna droga niti podvrgnuta odgovarajućem toksikološkom vještačenju, zbog čega je ostalo dvojbeno da li su maloljetnici drugima davali na uživanje opojnu drogu marihuanu ili, pak, dozvoljene mješavine duhana i mente, odnosno duhana pomiješanog s osvježivačem zraka "galaxy" koje ne sadrže više od 0,3% THC-a. Bez obzira što opojna droga ... 18.2.2016
I Kž 31/2016-7 Za potrebe prisustvovanja sjednici vijeća drugostupanjskog suda od liječnika zdravstvene ambulante O. V., pribavljeno je mišljenje za optuženika iz kojeg proizlazi da je fizički i psihički sposoban nazočiti sudu, što sve u svojoj ukupnosti ukazuje da prilikom ispitivanja u istrazi nije postojala sumnja da optuženik nije sposoban dati obranu, jer ta nesposobnost uz sva nastojanja obrane, nije utvrđena niti kasnije u tijeku postupka pa da bi to bio osnov za sumnju da i ranije ... 17.2.2016
I Kž 157/2014-6 S. "oslobodi svake krivnje i kazne", a podredno, da ukine osuđujući dio pobijane presude, te u tom dijelu predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak; državni odvjetnik, zbog pogrešno utvrđenog činjenično stanja u odnosu na oslobađajući dio presude i zbog odluke o kaznenoj sankciji u odnosu na osuđujući dio presude, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, ... 11.2.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 232 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(37) 2015(141) 2014(275) 2013(260)
2012(278) 2011(301) 2010(565) 2009(289)
2008(213) 2007(243) 2006(206) 2005(237)
2004(232) 2003(242) 2002(253) 2001(236)
2000(210) 1999(214) 1998(212) 1997(128)
1996(147) 1995(120) 1994(213) 1993(131)
1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite