Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 223
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5568)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž Us 142/2014-9 Naime, osnova zaključka prvostupanjskog suda o kaznenoj odgovornosti optuženika u ovome dijelu temelji se na zaključku prvostupanjskog suda o tome da je optuženi B. s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim osobama iskoristio svoj položaj i ovlasti, u čemu da mu je pomogao optuženi M., a to da je učinio time što je radi stjecanja vlasništva sa dogovorenim pravnim subjektima na „…velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti i bez ... 16.6.2015
VSRH I Kž 321/2012-4 st. 2. KZ/97, za koje je proglašen krivim pobijanom prvostupanjskom presudom, te cijeneći sve okolnosti od značaja za odmjeravanje kazne, koje je imao u vidu prvostupanjski sud (da se radi o relativno mlađoj osobi, te o opojnoj drogi marihuani, kao lakšoj vrsti opojne droge, te da je u međuvremenu pravomoćno osuđen za istovrsno kazneno djelo), to je, slijedom svega navedenog trebalo opt. 80. KZ/97, jer nije utvrđeno da bi mobitel optuženika bio namijenjen ili uporabljen za ... 2.6.2015
VSRH Rev x 818/2011-2 Protiv drugostupanjske presude reviziju su podnijeli svi tuženici time da je prvotuženica V. K. reviziju izjavila osobno zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, dok su drugo i trećetuženici reviziju podnijeli po punomoćniku, također zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitnih povreda odredaba parničnog postupka, u kojoj ... 27.5.2015
VSRH Rev 440/2013-2 Po shvaćanju ovog suda, pravilno su nižestupanjski sudovi odbili tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe za iznos od 26.723.579,85 kuna, a prihvatili zahtjev za utvrđenje nedopuštenom ovrhe za iznos od 16.819.648,15 kuna sa zateznim kamatama tekućim od podnošenja ovršnog prijedloga do isplate cijeneći činjenicu da u suštini to među strankama nije sporno kad je u pitanju glavnica. st. 2 ZPP što je bio dužan učiniti, već je nastavio voditi postupak u odnosu na cijeli... 27.5.2015
VSRH I Kž 889/2012-8 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 – dalje u tekstu: KZ/97 – a opt. Kako vještakinja A. J. o fiktivnosti računa iskazuje samo o jednoj od mogućnosti, te kako prvostupanjski sud nije razlučio sve račune koji se odnose na stvarno obavljene radove i poslove, a ne samo one po kojima ti poslovi nisu izvršeni – prvostupanjski sud je, barem za ... 21.5.2015
VSRH Revt 156/2012-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 148/11 – dalje: ZPP), a zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Tužitelju je stoga priznat trošak sastava tužbe i dvaju podnesaka te zastupanje na tri ročišta za glavnu raspravu u ukupnom iznosu 46.590,00 kn (6x7.730,00 kn i 1x100,00 kn), poreza na dodanu vrijednost i iznosu od 10.249,80 kn (22% PDV-a na ... 29.4.2015
VSRH I Kž 25/2015-6 Usprkos tome, prvostupanjski je sud utvrđenje da je optuženi D. O. potaknuo optuženog N. R. na počinjenje kaznenog djela razbojništva u pretežitom dijelu utemeljio upravo na onom iskazu koji je optuženi N. R. dao prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom, koji iskaz je prvostupanjski sud pomno analizirao i na više mjesta ocijenio njegovu vjerodostojnost, opisavši ga kao „jasan, detaljan, precizan i iskren“, navodeći da je on „tom prilikom iznio sve ono što mu je ... 29.4.2015
VSRH I Kž 50/2014-9 m.“ sud nije pozvao predstavnika te pravne osobe kako bi se očitovali na okolnosti prijedloga, predlagali izvođenje dokaza odnosno po ovlaštenju predsjednika vijeća predstavnik postavljao pitanja okrivljeniku, svjedocima i vještacima i takvim postupkom, iako je za to imao izričitu zakonsku obavezu, uskratio je pravo na sudjelovanje u postupku pravnoj osobi od koje je oduzeta imovinska korist i time u odnosu na tu pravnu osobu, za koju bi posljedice presude mogle imati veliki značaj (... 28.4.2015
Revt 249/14-2 „Nalaže se tuženim bankama da u roku od 60 (šezdeset) dana izmijene odredbe koje se odnose na pravo banke da jednostrano mijenjaju kamatnu stopu na način da ista bude ugovorena tako da budu utvrđeni egzaktni parametri i metoda izračuna tih parametara na temelju kojih banka izračunava i mijenja kamatnu stopu, a da svaki prosječni potrošač može izračunavati visinu kamatne stope te njezinu visinu u budućnosti odnosno da visina kamatne stope bude vezana uz varijabilni egzaktno ... 9.4.2015
VSRH Rev x 916/2010-2 Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je djelomično odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje etažnog vlasništva i predaju u posjed kao i u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o prodaji predmetne nekretnine, a ukinuta je u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev koji se odnosi na novčano potraživanje tužiteljice, pa visina tog novčanog potraživanja, suprotno navodima tužiteljice, nije od značaja za ocjenu ... 8.4.2015
VSRH I Kž Us 17/2012-9 , između 08,00 i 08,45 sati, koji je kao policijski službenik radio na poslovima službe za graničnu kontrolu Postaje granične policije M., u cilju da NN osobi omogući ulaz teretnog vozila s robom u Republiku Hrvatsku bez policijske kontrole, protivno pravilima službe, kroz podignutu policijsku rampu propustio kamion s robom u RH, a da prethodno nije obavio dužnu graničnu policijsku kontrolu osoba, stvari te prijevoznog sredstva, te nije upisao navedeno vozilo u „Evidenciju ... 31.3.2015
VSRH I Kž 505/2014-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske mišljenja je da prvostupanjski sud, protivno žalbenom prigovoru, nije podcijenio pravilno utvrđene olakotne okolnosti u konkretnom slučaju (neosuđivanost, višegodišnja ovisnost o opojnoj drogi, okolnost da je optuženik zaposlen te okolnost da je bio u tretmanu liječenja od ovisnosti), već je, u odsutnosti otegotnih okolnosti, sve te okolnosti pravilno cijenio, pa je izrečena kazna zatvora u trajanju jedne godine, koja je zamijenjena radom za opće ... 31.3.2015
VSRH Rev x 1106/2014-2 …, 40 košnica s pčelama za med, alatke tipa brusilice, bušilice, boce za autogeno varenje, kompresorna pila, kombinirani stroj, mlinac „MIO“ Osijek, lovačka puška, namještaj u kući u D. G., četiri bačve za vino, badanj i pčelarski alat) stečena za vrijeme trajanja braka, - da je tužiteljica doprinijela stjecanju bračne imovine u 1/2 dijela, - da stari dio obiteljske kuće predstavlja posebnu imovinu tuženika koju je imao u času zaključenja braka, da su na starom dijelu ... 25.3.2015
VSRH Revr 1501/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. O. iz S., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u S., protiv tuženika D. d.d. Prema odredbi stavka 2. tog članka ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi ... 24.3.2015
VSRH Rev 380/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i suca izvjestitelja i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. D. iz R., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. K.1 i M. K.2 iz R., protiv tuženice Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu... 17.3.2015
VSRH Rev x 828/2014-2 Prema odredbama članka 428.a stavak 1. ZPP-a, kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je Republika Hrvatska ratificirala, stranka može, u roku od trideset dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u Republici Hrvatskoj koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojemu je donesena odluka ... 10.3.2015
VSRH I Kž Us 158/2014-4 Žalbu je protiv navedene presude podnio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje - USKOK) i to u odnosu na oslobađajući dio, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a u odnosu na osuđujući dio u odnosu na optuženika P. M., zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se prvostupanjska presuda ukine u oslobađajućem dijelu i predmet u tom dijelu uputi na ponovno suđenje i odluku, a u odnosu na osuđujući dio da se prvostupanjska presuda preinači na način da... 10.3.2015
VSRH Revr 648/2011-2 Nadalje, zaključuju da otkaz ugovora o radu tužiteljici nije nedopušten unatoč činjenici da se tužiteljica u vrijeme odluke o otkazu nalazila na bolovanju, jer nije bila na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili bolesti koja je posljedica ozljede na radu, a činjenica da je povrijeđeno pravo na otkazni rok, jer je tužiteljici otkazni rok tekao za vrijeme dok je bila na bolovanju, samo zbog toga ne utječe na dopuštenost odluke o otkazu, s obzirom da tužiteljica nije tražila ... 10.3.2015
VSRH Rev 93/2009-2 , odvjetniku u V. G., protiv tuženika I. R. iz V. P., osobno i kao vlasnika obrta R. za izradu metalnih konstrukcija iz V. P., zastupanog po punomoćnicima odvjetnicima Zajedničkog odvjetničkog ureda J. D., M. L. i M. B., G., radi zabrane uporabe, nalaganja da prestane uznemiravanje, predaje u posjed nekretnina i isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-1378/08-2 od 2. listopada 2008. Zahtjev se temelji na činjenicama da je ... 3.3.2015
VSRH I Kž 63/2013-4 M. V. oduzima šest kutija originalnog pakiranja tableta Suboxone s ukupno 42 tablete, kutija originalnog pakiranja tableta Klozapile s 45 komada, deset komada tableta Heptanon, mobilni aparat marke „…“ serijskog broja …, s pripadajućom SIM-karticom pozivnog broja …, jedna precizna digitalna vaga srebrne boje marke „…“, 73,01 gram droge marihuana, 0,20 grama droge marihuana, mobilni aparat pozivnog broja … te mobilni aparat pozivnog broja …, što će se po pravomoćnosti ... 26.2.2015
VSRH I Kž 388/2012-6 A. u žalbi osporava istinitost iskaza svjedoka E. K., ocjenjujući ga „nevjerodostojnim, nelogičnim i iskonstruiranim“, tvrdeći i da je „kontradiktoran, i to iz razloga što navedeni svjedok u pogledu odlučnih činjenica kontradiktorno iskazuje tijekom istražnog postupka i na glavnoj raspravi“ te ukazuje na „činjenicu daje isti denuncirao osobu M. P. kao počinitelja kaznenog djela, da bi na glavnoj raspravi iskazao kako se zabunio u imenu i prezimenu, pa je ŽDO u Vukovaru ... 18.2.2015
VSRH I Kž 822/2012-6 Državni odvjetnik pobija osuđujući dio presude zbog odluke o kaznenoj sankciji, a oslobađajući dio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i predlaže da se osuđujući dio pobijane presude preinači u odluci o kaznenoj sankciji na način da se optuženiku za svako od kaznenih djela zbog kojih je proglašen krivim utvrdi kazna zatvora u duljem trajanju i da ga se osudi na bezuvjetnu jedinstvenu kaznu zatvora te da se optuženik proglasi krivim za kaznena djela za koja je ... 18.2.2015
VSRH Gž 3/2014-2 st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 – dalje: ZPP), predloživši da ovaj sud prihvati žalbu te preinači prvostupanjsku presudu i prihvati tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti te poništi odluku Arbitražnog suda. 36. st. 2. toč. 2. b) ZA da je pravorijek u suprotnosti s javnim poretkom Republike Hrvatske, jer da bi došlo do takve povrede mora se raditi o ... 18.2.2015
VSRH Revt 356/2013-2 kojim je ispravljena prvostupanjska presuda u izreci na način da je sadržaj izreke usklađen sa sadržajem tužbenog zahtjeva (tužbenim zahtjevom zatražena je isplata kunske protuvrijednosti devizne svote od 79.994,47 EUR, dok je u izreci presude tuženiku naložena isplata tog deviznog iznosa), a ta bitna povreda da je počinjena i pobijanim drugostupanjskim rješenjem kojim je odbijena žalba tuženika i navedeno prvostupanjsko rješenje potvrđeno, i navodi da nisu postojale ... 17.2.2015
VSRH Kžm 46/2014-8 S. M. se žali po svom branitelju B. V., odvjetniku iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi i odluci o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači, a podredno da se ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjeno sudsko vijeće. Državni odvjetnik pobija oslobađajući dio ... 12.2.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 223 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(35) 2014(224) 2013(247) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite