Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 218
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5442)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 517/2014-4 Naime, kako to proizlazi iz provedenog dokaznog postupka, posebno iskaza svjedoka I. B., očevica događaja, oštećenik se odjednom naglo udaljio od njega, u smjeru optuženika, nakon čega je došlo do njihova naguravanja, za koje optuženik tvrdi da se radilo o napadu na njega, a i prvostupanjski sud prihvaća taj dio obrane da je optuženik udaren u glavu i koljeno, zbog čega optuženik tvrdi da je postupao u nužnoj obrani i da je stoga izvadio pištolj koji je nosio sa sobom. ... 5.11.2014
VSRH I Kž 293/2012-4 točka 1. ZKP/97, koju optuženi B. A. označava kao pogrešna primjena materijalnog prava, optuženik ističe da se radi o beznačajnom djelu u smislu članka 28. KZ/97. Međutim, činjenica da je optuženik u tri navrata optuženom V. R. prodao 15,00 grama droge marihuane, da je kod njega pronađeno 8,00 grama te droge i metalna drobilica, uz okolnost znatnog porasta takvih kaznenih djela, koja predstavljaju sve veću društvenu opasnost i ugrožavaju pravni sustav, ne ukazuje na očitu ... 28.10.2014
VSRH Revr 1288/2011-2 Naime, nižestupanjske presude sadrže razloge o činjenicama odlučnim za ovaj spor, koji su razlozi jasni i neproturječni, nemaju nedostataka zbog kojih se ne bi mogle ispitati te ne postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presuda navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava i zapisnika, obzirom da o svim odlučnim činjenicama presuda nižestupanjski sudovi daju valjane, logične i potpune razloge koji se mogu ispitati, a ti su ... 15.10.2014
VSRH I Kž 427/2012-6 U odnosu na žalbenu osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, treba reći da ista nije ostvarena, jer je prvostupanjski sud, nasuprot žalbenim prigovorima, potpuno i točno utvrdio sve odlučne činjenice, valjano ocijenio sve izvedene dokaze i iz njih izveo pravilan zaključak da je optuženi I. M., načinom postupanja označenim u točki 1. osuđujućeg dijela izreke pobijane presude, ostvario sva bitna zakonska obilježja kaznenog djela stavljenog mu na teret te o ... 14.10.2014
VSRH I Kž 426/2012-6 3. st. 2. KZ/11 propisana obvezna primjena blažeg zakona u situaciji kada se zakon nakon počinjenog kaznenog djela, a prije donošenja pravomoćne presude izmijeni, a kako je novi Kazneni zakon evidentno blaži za počinitelja jer više ne sankcionira kazneno djelo posjedovanja opojne droge, za razliku od ranije važećeg KZ/97 koji je isto sankcionirao u čl. M. D. na glavnoj raspravi nije iznosio obranu, nije želio odgovarati na ničija pitanja osim na pitanja svog branitelja koji se ... 9.10.2014
VSRH Rev x 458/2014-2 8. Zakona o parničnom postupku prilikom utvrđivanja koje će činjenice uzeti kao dokazane kada u konkretnom slučaju sud nije ocijenio savjesno i brižljivo svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, a i rezultate cjelokupnog postupka, time što nije cijenio u potpunosti iskaz tužiteljice zbog pogrešnog pravnog pristupa da ista nema pravo na naknadu štete s te osnove već samom činjenicom da nije živjela s majkom propuštajući cijeniti njihovu povezanost i emocionalnu bliskost ... 9.10.2014
VSRH I Kž 542/2014-4 S obzirom na ovako utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, kazna zatvora u trajanju petnaest godina ukazuje se, i po ocjeni Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao drugostupanjskog suda, primjerenom kako počinjenom djelu, tako i ličnosti počinitelja te stupnju njegove krivnje, pogodnom da ostvari i svrhu kažnjavanja iz članka 41. KZ/11 – izraziti društvenu osudu zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na ... 1.10.2014
VSRH I Kž Us 73/2014-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Dražena Tripala, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i Žarka Dundovića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. st. 5. u vezi st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/... 1.10.2014
VSRH Rev 879/2009-2 Predmetni tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva da mu tuženik u ispunjenju svoje ugovorne obveze iz ugovora broj 4/99 isplati 164.029,00 kn s zateznim kamatama temelji se na tužbenim navodima da je na temelju spomenutog ugovora tužitelj obavljao za tuženika nadzor nad izvođenjem građevinskih radova uključujući vođenje konzalting poslova na rekonstrukciji nadogradnje Doma zdravlja K., da je za obavljanje niz poslova kroz dvanaest mjeseci ugovorena cijena u iznosu od 198.500,00 kn... 30.9.2014
VSRH Revr 1369/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća i suca izvjestitelja, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice B. Š. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije i to na osnovi bračnog ili obiteljskog statusa i rodnog identiteta, te da je ista navedenim postupcima dovedena u neravnopravan položaj u ... 30.9.2014
VSRH Revr 1159/2013-2 - da je iz Programa zbrinjavanja viška radnika koji je dostavljen radničkom vijeću razvidno da je razlog racionalizaciji radnih mjesta (među kojima je i radno mjesto tužiteljice) poboljšanje učinkovitosti poslovanja tuženika, da je u istom programu poimenično naveden svaki radnik koji se smatra tehnološkim viškom, zbog čega mu se namjerava otkazati ugovor o radu, navedeni su kriteriji za utvrđivanje viška radnika, uzete su u obzir mogućnosti zapošljavanja tih radnika na druge ... 24.9.2014
VSRH I Kž 468/2014-4 Na temelju članka 77. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.) B. C. izrečena je sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti vezanih za obnašanje rukovodnih poslovanja te samostalnog obavljanja financijskih poslova u trgovačkim društvima u trajanju tri godine, a na temelju članka 77. stavka 1. KZ/11 u vezi s člankom 4. ... 24.9.2014
VSRH Rev 1699/2009-2 Prema daljnjem utvrđenju nižestupanjskih sudova stan koji je bio predmet kupoprodaje u gornjoj etaži nema potrebna svojstva stana (jer stan nije izgrađen prema projektnoj dokumentaciji, odnosno građevnoj dozvoli, jer je tuženik – protutužitelj tužitelju – protutuženiku prodao kao stambeni prostor i dio tavana, odnosno spremišta - odlagališta) zbog kojeg trajnog nedostatka mu je umanjena vrijednost za 12.821,18 EUR u kunskoj protuvrijednosti, te da stan sadrži i ostale ... 24.9.2014
VSRH I Kž 727/2012-9 F. J., u poslovnoj dokumentaciji društva uredio da se fiktivna prodaja etilnog alkohola kupcu PZ Ka K. prikaže kao stvarna, te da se isto tako fiktivna prodaja alkoholnih destilata od strane PZ K. sa K. trgovačkom društvu B. prikaže kao stvarna, a koje prodaje uopće nije bilo, pa je temeljem tako izvršena fiktivne međusobne prodaje izvršena i fiktivna kompenzacija potraživanja između trgovačkog društva B. i PZ K. na način da je fiktivno prikazano da je u takvoj kompenzaciji ... 10.9.2014
VSRH Revt 5/2010-2 G. Z. (stara izmjera), što je u naravi poslovni kancelarijski pomoćni prostor na lokaciji u Z., …, brutto razvijene površine objekta 174,38 m2 što je I. tuženik dužan priznati i predati tužitelju u posjed predmetnu nekretninu te platiti troškove ovog postupka, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe.“ C. (nova izmjera), što je u naravi poslovni kancelarijski pomoćni prostor na lokaciji u Z., …, brutto razvijene površine objekta 1.405,16 m2, što je I. tuženik dužan ... 10.9.2014
VSRH I Kž 928/2011-4 stavak 2. u svezi s člankom 38. KZ/97, državni odvjetnik ističe da iz obrane tog optuženika proizlazi da je i ranije jedne prigode vozio optuženog D. J. u S. (a da je optuženi J. u svojoj obrani naveo da je to bilo prvi put da ga optuženi B. vozi u S.), da mu je optuženi J. platio gorivo u iznosu od 200,00 kuna (a da je optuženi J. naveo da mu je platio gorivo u iznosu od 400,00 do 500,00 kuna u što je bila uračunata i marenda), da je bio ovisnik o opojnim drogama te da optuženog ... 2.9.2014
VSRH Revr 1161/2012-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, u pravnoj stvari tužitelja Nezavisni sindikat D. h. Prema st. 3. tog članka u takvoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih ... 2.9.2014
VSRH Rev 601/2012-2 Presudom Županijskog suda u Zagrebu djelomično je uvažena žalba tuženika, djelomično preinačena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice tako da njezin tužbeni zahtjev upravljen i za predaju u posjed poslovnog prostora na I katu zgrade u Z., …, površine 93,00 m2 i Gradu Zagrebu odbijen, dok je u dijelu kojim je tuženiku naložena predaja u posjed spornog poslovnog prostora, te isplatiti iznos 7.995,00 kn na ime parničnih troškova, kao i u... 26.8.2014
VSRH I Kž 74/2012-7 S. C. neosuđivan, otac dvoje malodobne djece, nezaposlen, bez primanja, a prvostupanjski sud također je cijenio i činjenicu da i optuženik ima određena potraživanja prema štedno-kreditnoj zadruzi Z. u stečaju, koja još uvijek nisu realizirana, da je sudionik Domovinskog rata, narušeno zdravstveno stanje te da je duljina kaznenog postupka očito utjecala na njega te da je većim dijelom kažnjen i samim vođenjem ovog postupka, a valjalo je uvažiti i činjenicu da je novi zakon ... 9.7.2014
VSRH I Kž 694/2011-10 st. 1. i 4. KZ/97 koje se optuženicima stavlja na teret činjenično je prema optužnici koncipirano kao zbirno kazneno djelo (gdje se poduzete radnje tretiraju kao jedna po načelu jedinstva radnje), ostvareno na način da je namjera optuženika bila usmjerena na prisvajanje velike svote novca, na što upućuje sustavnost, sistematičnost, upornost i dugotrajnost počinjenja tog kaznenog djela – zbog čega pojedinačne vrijednosti, od kojih neke iznose zbog izostanka bilo kakve ... 9.7.2014
VSRH Rev 806/2012-3 Protiv drugostupanjske presude i rješenja reviziju je izjavila tuženica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud preinači pobijanu odluku i odbije tužbeni zahtjev uz naknadu parničnog troška tuženici, a podredno da se pobijanu presudu i rješenje ukinu i predmet vrati na ponovno suđenje. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/... 9.7.2014
VSRH I Kž 550/2011-4 , u M., prema dogovoru s upraviteljicom poljoprivredne zadruge „A.“ M., A. C. da će za navedenu zadrugu bez posebnog ugovora i bez naknade voditi knjigovodstvo, pa u namjeri da se neosnovano imovinski okoristi, iskoristila povjerenje upraviteljice te joj dala na potpis pet (5) bianko virmana neistinito joj predočivši da su joj isti potrebni za uplatu poreza i doprinosa na plaće radnika Zadruge, a koje poreze i doprinose će naknadno uplatiti, pa kako joj je ova povjerovala i potpisala... 8.7.2014
VSRH Rev x 1215/2011-2 - da iz nalaza i mišljenja liječnika vještaka proizlazi da je tužitelj u predmetnom štetnom događaju zadobio tjelesne ozljede te da je tom prilikom pretrpio fizičke bolove jakog intenziteta u trajanju od 5-6 dana, srednjeg intenziteta u trajanju od 10 dana te lakog intenziteta u trajanju od 30 dana, uslijed čega tužitelju, cijeneći pri tome intenzitet i trajanje bolova tužitelju pripada naknada u iznosu od 6.400,00 kuna, nadalje, da je tužitelj trpio jaki primarni strah u trajanju... 2.7.2014
VSRH Rev x 193/2014-2 st. 2. toč. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku navodeći kako odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju materijalnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana zbog toga što u jednom od pitanja u ovoj pravnoj stvari revizijski sud već zauzeo shvaćanje, a odluka suda drugog stupnja je utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, dok u jednom od pitanja u ovoj pravnoj stvari revizijski sud još nije zauzeo stajalište odlučujući o... 2.7.2014
VSRH I Kž 284/2014-4 Iako se prema do sada izvedenim dokazima čini izvjesnim da je uslijed ugovaranja više kompenzacija od strane optuženog S. M. s trgovačkim društvima navedenim u točki 2. izreke prvostupanjske presude došlo na strani optuženika do povrede dužnosti zaštite tuđih interesa u gospodarskom poslovanju koja se temelji na pravnom poslu i na taj način pribavljanja sebi protupravne imovinske koristi te ujedno prouzrokovanja štete na strani trgovačkog društva o čijim se interesima ... 2.7.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 218 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(136) 2013(244) 2012(273) 2011(299)
2010(561) 2009(288) 2008(213) 2007(242)
2006(206) 2005(237) 2004(232) 2003(242)
2002(253) 2001(236) 2000(210) 1999(214)
1998(212) 1997(128) 1996(147) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(177) 1991(154)
1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite