Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 231
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5754)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž Us 105/2013-6 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), te kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenjem službene isprave - iz čl. 1) izreke pobijane presude" - prvostupanjski sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje jer kod utvrđenja visine ostvarene štete (pa i štete velikih razmjera) nije "uključio" imovinsku korist ... 2.6.2016
I Kž 204/2016-6 Prvostupanjski sud je na temelju iskaza oštećenika kojeg je dao prije smrtnog ishoda, iskaza saslušanih svjedoka, medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka, kao i same obrane optuženika, utvrdio da je optuženik, ušavši u kuću oštećenika, kuhinjskim nožem ga ubo u predjelu lijeve prednje strane prsišta i u predjelu desne strane leđa uz kralježnicu u visini 6. međurebrenog prostora s ozljedom gornjeg režnja desnog plućnog krila, što je ... 11.5.2016
I Kž 377/2014-6 A. T. kao većinski vlasnik tvrtki, i doista se postavlja pitanje zbog čega bi on kao osoba koja je preko -90%tni vlasnik udjela u tvrtci O., a O. je preko -90%tni vlasnik u tvrtci P. potkradao svoje tvrtke na inkriminirani način, i to tako da novac dijeli na četiri jednaka dijela, kao što je to utvrdio prvostupanjski sud u pobijanoj presudi, kada je mogao legalnim putem prisvojiti dobit koja mu kao većinskom vlasniku pripada, plaćajući pritom samo porez na dobit, pri čemu bi njegova ... 28.4.2016
I Kž 842/2012-8 za točkom 2/ kao utvrđena prihvaćena kazna zatvora iz prvostupanjske presude u trajanju od 1 (jedne) godine, dok je optuženica N. E. za kazneno djelo iz točkom 2/ izreke osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, te optuženica R. H. također na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, time da je za obe optuženice temeljem članka 56. KZ/11 izrečeno da se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 (dvije) godine ne počine novo kazneno djelo, dok je... 27.4.2016
I Kž 344/2015-4 Međutim, unatoč ovom propustu, ne radi se o takvoj povredi zbog koje presudu u tome dijelu ne bi bilo moguće ispitati, osobito ima li se u vidu sadržaj obrazloženja u odnosu na ovo kazneno djelo, u kojem prvostupanjski sud zaključuje da su se sve radnje opisane u izreci u odnosu na ovo kazneno djelo doista i desile na način kako se to navodi, ali zaključuje da kod optuženika nije postojala namjera pribavljanja protupravne imovinske koristi, u čemu međutim, za sada nije u pravu i o ... 4.4.2016
I Kž 236/2013-9 Dakle, ukazano je da revident projekta nije odobrio projektni izračun prema metodi F. s četiri reda sidara zbog premale sigurnosti već je odobrio dopunu po metodi P. koja predviđa ugradnju dva dodatna reda sidara uz maksimalni pomak od 3,2 cm, ali je ipak dopustio uvjetovanu varijantu neugradnje dva reda sidara ukoliko su pomaci konstrukcije manji po metodi F. Međutim, u toj je varijanti ugradnje četiri reda sidara granični pomak manji i iznosi 1,01 cm uz faktor sigurnosti od 1,35 cm, ... 23.3.2016
I Kž 41/2016-7 Otac optuženika vrlo je detaljno opisao događaj i način na koji je u usred noći optuženik ušao u sobu u kojoj se nalazio zajedno s bolesnom i nepokretnom suprugom, pokušao mu najprije neki papir utrpati u usta, pri čemu je on pružio otpor, nakon čega je optuženik pritisnuo u njegova prsa oštricu noža koje je držao u ruci, pri čemu je on za vrijeme uboda uhvatio oštricu noža kako bi ublažio ubod, a zatim ga uspio i odgurnuti. Prema tome, na osnovi navedenih dokaza, nema ... 8.3.2016
I Kž 134/2016-4 Pri tome, a protivno navodima u pobijanom rješenju, nije od značaja što su navedene okolnosti postojale prilikom donošenja presude kojom je osuđeniku preuzeto izvršenje strane sudske presude i što on to nije isticao u žalbi protiv te presude kojom je preuzeto izvršenje, s obzirom na to da, sukladno odredbi članka 70. stavak 1. ZOMPO-a, domaći sud, postupajući po zamolbi države moliteljice za izvršenje kaznene presude stranog suda, izvršava pravomoćnu presudu u odnosu prema ... 3.3.2016
I Kž 184/2013-6 Osim toga, svjedok R. D. je naveo da mu je T. I. rekao da je čikove na njemu gasio optuženi S. S. Taj svjedok je također naveo da mu je optuženi S. rekao da je I. pobjegao iz zatvora, a kada je svjedok dobio sutradan naređenje da ide sahraniti tri osobe, tada je vidio mrtvog T. I. Kraj takvih iskaza, za sada je pogrešan zaključak prvostupanjskog suda utemeljen na tome da nitko nije iskazao da je vidio da optuženici tuku oštećenog T. I. i da njegovo izvlačenje iz zatvorske sobe nije... 29.2.2016
I Kž 118/2016-4 broj I Kž-193/12., u odluci o kazni na način da se osuđeni S. F. za kazneno djelo silovanja iz članka 79. stavka 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/93., 38/93. i 28/96. - dalje u tekstu: KZRH) zbog kojeg je tom presudom proglašen krivim, na temelju tog propisa, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseci, u koju mu se kaznu na temelju članka 44. stavka 1. i članka 45. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike ... 25.2.2016
Kžm 39/2015-6 Naime, žalitelji smatraju da je činjenično stanje ostalo nepotpuno i pogrešno utvrđenim budući da u postupku nije oduzeta predmetna opojna droga niti podvrgnuta odgovarajućem toksikološkom vještačenju, zbog čega je ostalo dvojbeno da li su maloljetnici drugima davali na uživanje opojnu drogu marihuanu ili, pak, dozvoljene mješavine duhana i mente, odnosno duhana pomiješanog s osvježivačem zraka "galaxy" koje ne sadrže više od 0,3% THC-a. Bez obzira što opojna droga ... 18.2.2016
I Kž 31/2016-7 Za potrebe prisustvovanja sjednici vijeća drugostupanjskog suda od liječnika zdravstvene ambulante O. V., pribavljeno je mišljenje za optuženika iz kojeg proizlazi da je fizički i psihički sposoban nazočiti sudu, što sve u svojoj ukupnosti ukazuje da prilikom ispitivanja u istrazi nije postojala sumnja da optuženik nije sposoban dati obranu, jer ta nesposobnost uz sva nastojanja obrane, nije utvrđena niti kasnije u tijeku postupka pa da bi to bio osnov za sumnju da i ranije ... 17.2.2016
I Kž 182/2014-6 st. 1. i 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), činjenično i pravno opisano u izreci pobijane presude. S. K., po branitelju Z. G., odvjetniku iz B., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, pobijanu presudu ... 4.2.2016
I Kž 420/2013-6 1. i 3. izreke pobijane presude, raspolagao dijelom tako stečenih sredstava s ciljem prikrivanja njihovog nezakonitog izvora tako što je na svoje ime i ime članova uže obitelji u inkriminiranom periodu kupovao razne nekretnine, između ostalog, stan u R. za iznos od 64.614,81 kn uz obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu od 3.230,74 kn, te stan u Z. za iznos od 192.511,21 kn uz obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu od 9.625,56 kn čime je, zajedno s drugim ... 4.2.2016
I Kž 619/2015-4 P. (koja je navela da je, kada se iz izvatka vidjelo koliko je gotovine podignuto, to provela kroz blagajnu, a onda su se provele i isplate koje su išle iz blagajne na koji način su se čak isplaćivale plaće, time da su i optuženik i stomatološka ordinacija njegove supruge davali svoje novce radi podmirenja troškova dobavljača i plaća djelatnicima), svjedoka S. J. (koji je naveo da su optuženik i neki zaposlenici podizali novac kojim su se plaćali određeni računi društva te ... 1.2.2016
Revr 1879/2014-2 Naime, shvaćanje je prvostupanjskog suda da upravo predavanje dokumentacije o poslovanju tuženika novinarima portala „Z.“ i tjedniku „N.“ na temelju koje su objavljeni predmetni članci u kojima se krajnje negativno prikazuje poslovanje tuženika predstavlja postupanje protivno interesima tuženika kao poslodavca, jer u situaciji kada je tužitelj inkriminirajuće podatke proslijedio policiji, nadležnom Državnom odvjetništvu i USKOK-u ispunivši svoju građansku dužnost, a ... 27.1.2016
I Kž 268/2015-4 u stečaju, po stečajnoj upraviteljici A. O., odvjetnici iz S. B., zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, s prijedlogom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se "preinači prvostupanjsku presudu na način da oslobodi III.okrivljenika za kazneno djelo označeno pod točkom 4. izreke presude kao i V.okrivljenika za kazneno djelo ... 19.1.2016
I Kž 578/2015-4 Prvostupanjski sud ovu okolnost ispravno povezuje s nespornom okolnošću da optuženik prije ovog događaja nije bio niti u kakvoj, a osobito ne negativnoj, relaciji s oštećenicima u ovom djelu, S. T. i D. F. Upravo u tome svjetlu prvostupanjski sud i prihvaća obranu optuženika da bi njegovo kretanje vozilom po zelenoj površini u blizini gdje se nalazi skupina ljudi, kojom prilikom je udario u ogradu, a prisutni ljudi su se spasili odskočivši od mjesta gdje su stajali, moglo ... 18.1.2016
I Kž 635/2014-9 u vezi s člankom 21. stavkom 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12. - dalje u tekstu: KZ/11.) te je na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u trajanju četiri godine, u koju mu je kaznu na temelju članka 54. KZ/11. uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 4. svibnja 2013. stavkom 2. točkama 1.-6. i 8. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/... 15.12.2015
I Kž 610/2015-4 Napominje da se cijeli ovaj sporni slučaj zapravo svodi na to da je htio fotografirati oštećenicu s vibratorom koji je slučajno našao u ormaru tražeći ključeve od automobila, da joj je vibratorom samo prelazio preko tijela, ali joj ga nije gurao niti usta, niti u vaginu, da je želio s njom imati odnos čemu se ona nije protivila te je nastavio s ljubljenjem i lizanjem oštećenice uslijed čega je ona doživjela orgazam i bez koitusa. Prema tome, kada već i iz navoda obrane ... 9.12.2015
I Kž Us 125/2015-4 S. osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, a na temelju članka 57. KZ/11 izriče se djelomična uvjetna osuda tako da se od izrečene jedinstvene kazne zatvora izvršava 7 (sedam) mjeseci, dok se dio kazne u trajanju 7 (sedam) mjeseci neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, s time da rok provjeravanja počinje teći od pravomoćnosti presude. S. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 1 (... 8.12.2015
I Kž 647/2013-8 Optuženik A. G. žali se po braniteljima D. R., odvjetniku iz O., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, braniteljici G. V., odvjetnici iz O., zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženika oslobodi od optužbe... 2.12.2015
Rev x 693/2014-2 Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu koji se odnosi na utvrđenje ništavosti kupoprodajnih ugovora kao i u dijelu koji se odnosi na predaju u posjed nekretnine, a djelomično je preinačena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen zahtjev za isplatu iznosa od 812.256,94 kn, na način da je naloženo prvotuženiku platiti tužiteljici iznos od 246.425,29 kn, a za iznos od 565.831,65 kn prvostupanjska presuda je u odnosu... 2.12.2015
Kžm 15/2015-5 Premda je točan navod žalitelja kako u dokumentaciji i iskazima djelatnika CZSS te Poliklinike nema naznake o sumnji na spolno zlostavljanje, pravilno sud prvog stupnja zaključuje da je rad stručnih osoba CZSS (i Poliklinike) bio vezan uz sumnju na psihičko (verbalno) i fizičko nasilje u obitelji zbog čega se višekratno kontaktiralo sa majkom oštećenice, te da je s tim u svezi oštećenica u razgovoru sa psihologom CZSS izražavala strah od optuženika odnosno olakšanje nakon ... 1.12.2015
I Kž 354/2015-7 Ovaj dio presude (stranica 6. i 7.) treba promatrati u cjelini jer je jasno da su izgovorene prijetnje čuli oštećenica žrtva i svjedok P. L.. Stoga navod da „R. i oštećena Z. suglasno i uvjerljivo navode da je upravo ove riječi prilikom fizičkog sukoba optuženik upućivao oštećenoj“ treba shvatiti kao grešku u pisanju s obzirom na to da je već na početku spornog odlomka prvostupanjski sud naveo: „Od ispitanih svjedoka jedino oštećena Z. i svjedok L. navode da su čuli ... 24.11.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 231 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(18) 2015(123) 2014(274) 2013(260)
2012(278) 2011(301) 2010(565) 2009(289)
2008(213) 2007(243) 2006(206) 2005(237)
2004(232) 2003(242) 2002(253) 2001(236)
2000(210) 1999(214) 1998(212) 1997(128)
1996(147) 1995(120) 1994(213) 1993(131)
1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite