Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 219
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5471)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 156/2014-7 Prvostupanjski sud se zadovoljava činjenicom ne vraćanja određenog iznosa novca koji je nedvojbeno optužena K. podigla sa računa Turističke zajednice Grada K. Međutim, da bi se moglo valjano utvrđivati eventualno postojanje kaznene odgovornosti optuženice u ovom dijelu, kada je već državni odvjetnik u optužnici prihvatio da se dio podignutog iznosa odnosi na ne isplaćenu plaću te okolnost da je dio tog iznosa optuženica samoinicijativno vratila prije nego li je djelo otkriveno,... 13.1.2015
VSRH I Kž 143/2014-6 H. P. se žali po svojoj braniteljici S. Z., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda A. T. i S. Z. iz R., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred izmijenjeno sudsko vijeće, odnosno da se ta odluka preinači i u odnosu na maloljetnika obustavi postupak. 32. st. 2. ... 20.11.2014
VSRH I Kž 298/2014-4 Naime, s obzirom na troškove i obveze proistekle iz niza parničnih postupaka koje je vodila u to vrijeme, i koji su višestruko premašivali ukupan iznos pozajmica, optuženica realno nije bila u mogućnosti vratiti te pozajmice, kako to osnovano zaključuje prvostupanjski sud, a pokriće za pozajmice nije imala niti u vlastitoj imovini, budući je na stan bila upisana hipoteka i isti je bio fiducijarno vlasništvo banke u kojoj je podignut kredit. Pri tome je optuženik znao za financijske... 19.11.2014
VSRH I Kž 474/2012-6 To zapravo znači da napadnuti, ako u času kada je prisiljen da se brani, nema druge mogućnosti, jer kod sebe nema nikakvog drugog sredstva osim noža, niti s obzirom na način napada i njegov intenzitet, položaj i sve ostale okolnosti u kojima se u trenutku napada nalazi, nema druge mogućnosti da se obrani nego da napadača ubode nožem, dakle, ako napadnuti upotrijebi jedino sredstvo koje je imao i brani se na način koji je u konkretnoj situaciji i jedino moguć, onda se adekvatnost ... 13.11.2014
VSRH I Kž 458/2012-7 Prema mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, prvostupanjski sud jeste o tome vodio računa, a pitanje vjerodostojnosti iskaza tih svjedoka stvar je ocjene dokaza od strane prvostupanjskog suda, koji je, prema mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, dao valjane razloge zašto navedenim svjedocima vjeruje i zašto njihove iskaze smatra istinitima (razloge o vjerodostojnosti iskazivanja svjedoka – ošt. st. 4. ZKP/08 oštećenik ... 6.11.2014
VSRH Rev 1555/2009-3 Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti prvotužitelju 133.352,80 kn s pripadajućom kamatom, kao i naknaditi mu parnične troškove 27.969,58 kn s pripadajućom kamatom, drugotužiteljici 110.440,00 kn s pripadajućom kamatom, te joj naknaditi parnične troškove 23.257,83 kn s pripadajućom kamatom, trećetužitelju 40.972,30 kn s pripadajućom kamatom, kao i naknaditi mu parnične troškove 9.143,09 kn s pripadajućom kamatom, četvrtotužitelju 1.155,20 kn s ... 5.11.2014
VSRH I Kž 517/2014-4 Naime, kako to proizlazi iz provedenog dokaznog postupka, posebno iskaza svjedoka I. B., očevica događaja, oštećenik se odjednom naglo udaljio od njega, u smjeru optuženika, nakon čega je došlo do njihova naguravanja, za koje optuženik tvrdi da se radilo o napadu na njega, a i prvostupanjski sud prihvaća taj dio obrane da je optuženik udaren u glavu i koljeno, zbog čega optuženik tvrdi da je postupao u nužnoj obrani i da je stoga izvadio pištolj koji je nosio sa sobom. ... 5.11.2014
VSRH I Kž 408/2012-10 Istodobno je, za sada, neadekvatni značaj pridao iskazima svjedoka Ivice Ivića (čiji je iskaz u istrazi dijametralno suprotan iskazima svih ostalih ispitanih svjedoka i optuženika, a naknadnim ispitivanjem nisu ove razlike dovoljno razjašnjene, kao ni proturječja u vlastitom iskazu tog svjedoka), te svjedoka I. J., koji je bio u društvu optuženika, a prvi put je iskazivao na raspravi održanoj dvije godine nakon događaja, pri čemu uopće nije utvrđeno gdje je koji od tih svjedoka ... 5.11.2014
VSRH Rev x 1042/2011-2 Prvotužitelj u reviziji ponavlja da je došlo do propusta u skladištenju kave od strane tijela Republike Hrvatske, obrazlaže zbog čega su ta tijela djelovala "u okviru ovlasti i djelovanja tijela Republike Hrvatske", a ne "u okviru ovlasti i djelovanja UNTAES-a", međutim, bez obzira na moguću prihvatljivost tih shvaćanja, tužbeni zahtjev nije osnovan zbog razloga koji su izloženi u prethodnom dijelu ove presude, dakle, moguća odgovornost tuženika za štetu nadovezuje se na ... 29.10.2014
VSRH Rev x 134/2010-2 Tužitelj bi prema toj zakonskoj odredbi, u određenom vremenu i u zavisnosti od promjena kamatne stope na zatezne kamate, imao pravo na zakonske zatezne kamate iz članka 29. stavka 2. ZOO/05, dakle, još i po višoj kamatnoj stopi od 12,5%, međutim, kako je utužio stopu kamata koja je manja od zakonskih zateznih kamata u tom razdoblju to ga, sukladno članku 2. stavak 1. ZPP-a, pripada samo kamata u granicama tužbenog zahtjeva (12,5%), s tim da ga u razdoblju koje slijedi pripada ... 28.10.2014
VSRH I Kž 293/2012-4 točka 1. ZKP/97, koju optuženi B. A. označava kao pogrešna primjena materijalnog prava, optuženik ističe da se radi o beznačajnom djelu u smislu članka 28. KZ/97. Međutim, činjenica da je optuženik u tri navrata optuženom V. R. prodao 15,00 grama droge marihuane, da je kod njega pronađeno 8,00 grama te droge i metalna drobilica, uz okolnost znatnog porasta takvih kaznenih djela, koja predstavljaju sve veću društvenu opasnost i ugrožavaju pravni sustav, ne ukazuje na očitu ... 28.10.2014
VSRH Revt 172/2010-2 Nižestupanjski sudovi pravilno su postupili kada do ovoga stupnja postupka nisu raspravili i pitanja visine tražbine tužitelja i pravne osnove tužbenog zahtjeva - i to jer su se opravdano ograničili na raspravljanje o spornoj aktivnoj legitimaciji tužitelja (na utvrđivanje činjenica i primjenu prava na utvrđene činjenice u prosudbi te aktivne legitimacije za postavljeni tužbeni zahtjev), dakle o pitanju - odgovoru na kojeg ovisi potreba odlučivanja o visini tražbine tužitelja i ... 21.10.2014
VSRH I Kž 691/2012-6 S. M. se oduzima jedna biljka indijske konoplje visine 80 cm, dvije biljke indijske konoplje visine 25-30 cm, jedna HPS lampa od 70W, jedna HPS lampa od 250 W, jedan analogni tajmer, 4 CEL lampe 15-20 W, dva produžna kabela, dva ventilatora od računala, dva drip sistema (sistema za navodnjavanje), dva punjača za mobitele, jedna čaša od dva dl za navodnjavanje, komplet za mjerenje kvalitete vode, jedan termometar, sve prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta od 20. srpnja 2010. 15.10.2014
VSRH Revr 1288/2011-2 Naime, nižestupanjske presude sadrže razloge o činjenicama odlučnim za ovaj spor, koji su razlozi jasni i neproturječni, nemaju nedostataka zbog kojih se ne bi mogle ispitati te ne postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presuda navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava i zapisnika, obzirom da o svim odlučnim činjenicama presuda nižestupanjski sudovi daju valjane, logične i potpune razloge koji se mogu ispitati, a ti su ... 15.10.2014
VSRH I Kž 427/2012-6 U odnosu na žalbenu osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, treba reći da ista nije ostvarena, jer je prvostupanjski sud, nasuprot žalbenim prigovorima, potpuno i točno utvrdio sve odlučne činjenice, valjano ocijenio sve izvedene dokaze i iz njih izveo pravilan zaključak da je optuženi I. M., načinom postupanja označenim u točki 1. osuđujućeg dijela izreke pobijane presude, ostvario sva bitna zakonska obilježja kaznenog djela stavljenog mu na teret te o ... 14.10.2014
VSRH I Kž 426/2012-6 3. st. 2. KZ/11 propisana obvezna primjena blažeg zakona u situaciji kada se zakon nakon počinjenog kaznenog djela, a prije donošenja pravomoćne presude izmijeni, a kako je novi Kazneni zakon evidentno blaži za počinitelja jer više ne sankcionira kazneno djelo posjedovanja opojne droge, za razliku od ranije važećeg KZ/97 koji je isto sankcionirao u čl. M. D. na glavnoj raspravi nije iznosio obranu, nije želio odgovarati na ničija pitanja osim na pitanja svog branitelja koji se ... 9.10.2014
VSRH Rev x 458/2014-2 8. Zakona o parničnom postupku prilikom utvrđivanja koje će činjenice uzeti kao dokazane kada u konkretnom slučaju sud nije ocijenio savjesno i brižljivo svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, a i rezultate cjelokupnog postupka, time što nije cijenio u potpunosti iskaz tužiteljice zbog pogrešnog pravnog pristupa da ista nema pravo na naknadu štete s te osnove već samom činjenicom da nije živjela s majkom propuštajući cijeniti njihovu povezanost i emocionalnu bliskost ... 9.10.2014
VSRH I Kž 341/2014-9 Branka Brkića kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Snježane Mrkoci kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv optuženog A. B. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 90. i drugih Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., 50/00. 129/00., 51/01., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11. – dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbama državnog odvjetnika, optuženog A. B., optuženog I. I. i optuženog P. P., podnesenim protiv ... 1.10.2014
VSRH I Kž 542/2014-4 S obzirom na ovako utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, kazna zatvora u trajanju petnaest godina ukazuje se, i po ocjeni Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao drugostupanjskog suda, primjerenom kako počinjenom djelu, tako i ličnosti počinitelja te stupnju njegove krivnje, pogodnom da ostvari i svrhu kažnjavanja iz članka 41. KZ/11 – izraziti društvenu osudu zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na ... 1.10.2014
VSRH I Kž Us 73/2014-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Dražena Tripala, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i Žarka Dundovića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. st. 5. u vezi st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/... 1.10.2014
VSRH Rev x 876/2013-3 Lucije Čimić, članice vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, te Dragana Katića, Darka Milkovića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice V. M. M., iz J. C., koju zastupa punomoćnica G. V., odvjetnica u Z., protiv tuženika M. S. i R. S., obojice iz Z., koje zastupa punomoćnik G. M., odvjetnik u Z. i protiv tuženice I. S. iz Z., koju zastupa punomoćnik Z. K., odvjetnik u Z., radi utvrđenja ništavosti ugovora o doživotnom uzdržavanju i ... 30.9.2014
VSRH Rev 879/2009-2 Predmetni tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva da mu tuženik u ispunjenju svoje ugovorne obveze iz ugovora broj 4/99 isplati 164.029,00 kn s zateznim kamatama temelji se na tužbenim navodima da je na temelju spomenutog ugovora tužitelj obavljao za tuženika nadzor nad izvođenjem građevinskih radova uključujući vođenje konzalting poslova na rekonstrukciji nadogradnje Doma zdravlja K., da je za obavljanje niz poslova kroz dvanaest mjeseci ugovorena cijena u iznosu od 198.500,00 kn... 30.9.2014
VSRH Revr 1369/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća i suca izvjestitelja, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice B. Š. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije i to na osnovi bračnog ili obiteljskog statusa i rodnog identiteta, te da je ista navedenim postupcima dovedena u neravnopravan položaj u ... 30.9.2014
VSRH Rev 1699/2009-2 Prema daljnjem utvrđenju nižestupanjskih sudova stan koji je bio predmet kupoprodaje u gornjoj etaži nema potrebna svojstva stana (jer stan nije izgrađen prema projektnoj dokumentaciji, odnosno građevnoj dozvoli, jer je tuženik – protutužitelj tužitelju – protutuženiku prodao kao stambeni prostor i dio tavana, odnosno spremišta - odlagališta) zbog kojeg trajnog nedostatka mu je umanjena vrijednost za 12.821,18 EUR u kunskoj protuvrijednosti, te da stan sadrži i ostale ... 24.9.2014
VSRH I Kž 468/2014-4 Na temelju članka 77. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.) B. C. izrečena je sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti vezanih za obnašanje rukovodnih poslovanja te samostalnog obavljanja financijskih poslova u trgovačkim društvima u trajanju tri godine, a na temelju članka 77. stavka 1. KZ/11 u vezi s člankom 4. ... 24.9.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 219 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(1) 2014(162) 2013(246) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite