Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stranica 7899 / 7920
Dokumenti od 197451 do 197475 (od ukupno 197984)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gr1 100/2019-2Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, rješenjem poslovni broj Ovr-901/17-20 od 20. srpnja 2018., oglasio se mjesno nenadležnim te riješio da će po pravomoćnosti rješenja spis dostaviti na odlučivanje Općinskom sudu u Rijeci, pozivom na odredbu čl. 133. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne nov... 25.11.2019
Rev x 174/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke utvrđeno je da ne postoji usmena oporuka ostavitelja pok. I. J. dana pred svjedocima M. K.2 i P. K. kojim je ostavitelj svojim jedinim nasljednikom imenovao tuženicu G. J. U točki II. izreke naloženo je tuženici da tužiteljici naknadi parnični trošak u ... 26.11.2019
Rev x 440/2016-3Prvostupanjskom presudom tužitelju je naloženo isplatiti tuženiku 60.000,00 EUR s pripadajućom zateznom kamatom (toč. I. izreke); odbijen je protutužbeni zahtjev za isplatu daljnjeg iznosa od 60.000,00 EUR (do 120.000,00 EUR) s pripadajućom zateznom kamatom (toč. II. izreke); odlučeno je da se prebi... 26.11.2019
Rev 488/2016-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila isplatu iznosa od 220.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom, kao i naknadu parničnog troška (toč. I.), time da je tužiteljica dužna nadoknaditi tuženiku parnični trošak od 13.750,00 kuna (toč. II.). Presudom sud... 26.11.2019
I Kž 231/2016-6Pobijanom presudom, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13.,152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.), optuženi P. B. oslobođen je optužbe da bi počinio kaznen... 26.11.2019
I Kž 370/2017-10Presudom prvostupanjskog suda donesenom u ponovljenom postupku ispravljenom rješenjem tog suda od 4. svibnja 2017., opt. B. J. proglašen je krivim zbog tri kaznena djela međunarodne prostitucije iz čl. 178. st. 1. KZ/97. time da mu je za svako kazneno djelo utvrđena pojedinačna kazna zatvora po osam... 26.11.2019
Revr 685/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I Tuženiku S. M. d.o.o. Z., ... se nalaže da tužitelju I. B. iz P., ..., OIB ... plati na ime pravične novčane naknade za povredu prava osobnosti ukupni iznos od 270.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom u vi... 26.11.2019
Rev 1796/2017-2Općinski sud u Dubrovniku presudom poslovni broj P-901/09-7 od 5. studenog 2009. odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj N. M., pok. N., iz O., vlasnik cjeline čest.zem. 354/1 k.o.O., koje vlasništvo je stekao dosjelošću, pa su tuženici Ž. M., pok. N., iz K. P. i S. M., pok... 26.11.2019
Rev 1888/2016-2Ispravljenom presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 900.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. siječnja 2008. do namirenja, sukladno stopi propisanoj čl. 29. Zakona o obveznim odnosima, kao i parnični trošak od 56.520,00 kuna. Presudom s... 26.11.2019
Revr 6/2018-7Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži da se utvrdi da odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 24.10.2013. nije dopuštena (toč. I izreke) te da radni odnos nije prestao (toč. II izreke) uz nalog da se tužiteljica vrati na radno mjesto iz ugovora o radu ili ... 26.11.2019
I Kž 504/2016-6Pobijanom presudom Županijski sud u Bjelovaru proglasio je krivim optuženog I. K. zbog dva kaznena djela (točke 1. i 2.) zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11. te zbog jednog produljenog kaznenog djela (točka 3.) zlouporabe povjerenja u gospo... 26.11.2019
I Kž 564/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola od 29. kolovoza 2019. broj Kv I-179/2019. (K-59/2005.), na temelju članka 506. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/1... 26.11.2019
I Kž 582/2019-10Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru pod točkom I. utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama iz čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04. - dalje: ZOMPO) za izručenje nadležnim pravosudnim tijelima Švicarske izr... 26.11.2019
Kž eun 38/2019-6Županijski sud u Vukovaru, rješenjem od 3. listopada 2019. godine br. Kv-eun-30/2019, je pod toč. I. na temelju članka 29. stavak 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN broj: 91/10., 81/13., 124/13., 26/15. 102/17. - u daljnjem tekstu ZPSKS-EU), ... 26.11.2019
Kž eun 39/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 21. listopada 2019. broj Kv-eun-10/2019., na temelju članka 29. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine" broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19. - dalje: ZPSKS... 26.11.2019
Rev x 154/2015-2Prvostupanjskom presudom tuženik Z. I. obvezan je tužitelju F. G. na ime duga platiti iznos od 215.851,56 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja odgovara visini eskontne stope HNB-a uvećane za pet postotnih poena počevši od 17. lipnja 2014. pa do konačne isplate, kao i naknaditi troškove par... 26.11.2019
Gr1 5/2019-2Pred Općinskim sudom u Zadru (Stalnoj službi u Pagu) u tijeku je parnični postupak koji se vodi pod poslovnim brojem P-1843/18, a u kojem je tuženik u svom odgovoru na tužbu istaknuo prigovor mjesne nenadležnosti, Stalne službe u Pagu. Međutim, iz sadržaja podneska proizlazi da se radi o prijedlogu ... 26.11.2019
I Kž 224/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 21. veljače 2019. broj Kv I-77/2018., ispravljenim rješenjem istog suda od 2. travnja 2019., odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenika J. B. K. za obnovu kaznenog postupka u predmetu broj K-18/2017. u kojem postupku je osuđenik pravomoćno osuđe... 26.11.2019
I Kž 528/2019-7Rješenjem prvostupanjskog suda, pod točkom I., utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/04. - dalje u tekstu: ZOMPO) radi kaznenog progona stranca I. N., državljanina R... 26.11.2019
I Kž 563/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 506. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) odbačen je zahtjev osuđenika S. T. za obno... 26.11.2019
I Kž 618/2019-4Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Splitu pod točkom I. utvrđeno je kako zapisnik o pretrazi doma i drugih prostora (bez naloga) Policijske uprave ..., Službe općeg kriminaliteta od 24. siječnja 2019. i potvrda Policijske uprave..., Službe općeg kriminaliteta o ulasku u tuđ... 26.11.2019
Rev 2653/2016-2Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu, presudom poslovni broj P-751/13-14 od 30. prosinca 2015. sudio je: „I. Proglašava se nedopuštenom ovrha na 1/2 dijela nekretnine označene kao kč. br. 2536/3 upisane u zk. ul. 4586 k.o. R. u ovršnom predmetu Općinskog suda u Ivancu broj Ovr-1430/05. ... 26.11.2019
Revr 302/2018-2Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da su nedopuštene tuženikove odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 19. listopada 2009. te odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika kao neosnovanog od 26. srpnja 2016. Nadalje odbijen je i zahtj... 26.11.2019
Rev 3305/2014-3Općinski sud u Puli-Pola presudom Pola poslovni broj P-415/10-115 od 4. prosinca 2012. odbio je zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje u tekstu: tužitelja) Č. P. iz P. da mu tuženik-protutužitelj (dalje u tekstu: tuženik) G. P. isplati 749.700,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku na taj iznos po s... 26.11.2019
Revd 1/2019-2Tuženik je podneskom od 23. rujna 2019. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv točke 1. presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-1335/2019-2 od 4. rujna 2019. zbog pravnih pitanja navedenih u izreci ovoga rješenja. Postupajući po odredbi čl. 387. st. 1. i 6... 26.11.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 7898 7899 7900 ... 7920 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(219) 2019(4203) 2018(4921) 2017(7267)
2016(9726) 2015(7456) 2014(6654) 2013(6708)
2012(8605) 2011(10516) 2010(12090) 2009(10278)
2008(7909) 2007(7865) 2006(6556) 2005(6222)
2004(6906) 2003(7399) 2002(7624) 2001(6812)
2000(6334) 1999(5340) 1998(4662) 1997(3744)
1996(4559) 1995(4186) 1994(4621) 1993(4952)
1992(4913) 1991(4999) 1990(3708) 1989(10)
1988(3) 1987(2) 1986(2) 1985(4)
1984(3) 1983(2) 1982(1) 1981(1)
1980(1) 1958(1)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunsko rješenje(5)
Izdvojeno mišljenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(28)
Pravno shvaćanje(28)
Presuda(64664)
Presuda (1)
Presuda i rješenje(7520)
Rješenje(125235)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite