Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Rješenje > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
1 UsI-424/12-8 Ovosudnim rješenjem poslovni broj 1 UsI-424/12-8 od 29. lipnja 2012. obustavljen je ovaj upravni spor na temelju čl. 43. st. 1. u svezi čl. 46. st. 1. t. 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10) budući da je tuženik u tijeku spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu. 10.9.2012
1 UsI-442/12-10 Kod ovoga Suda zaprimljena je 22. ožujka 2012. tužba tužitelja pod poslovnim brojem 1 UsI-442/12. Tužitelji tužbom traže poništenje drugostupanjskog rješenja navedenog u izreci ovog rješenja kojim je povodom žalbe zainteresirane osobe poništena građevinska dozvola P.-g. županije, Upravnog odje... 17.7.2012
2 UsI-1004/12-10 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Hrvatske odvjetničke komore, Višega disciplinskog suda, osporavajući zakonitost presude tuženika, broj: VDS-21/2012. od 10. svibnja 2012., kojom je odbijena žalba tužiteljice te potvrđena presuda Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, broj: DS-80/2... 20.11.2012
UsIgr 553/2014-10Prema odredbi iz članka 24. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12 i 152/14; dalje: ZUS), tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke. Iz dostavnice u spisu koji je tuženik dostavio uz odgovor na tužbu utvrđeno je da je rješenje ... 31.3.2017
2 Usl-1169/12-9Tuženik je zaključkom KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326/772-12-29 od 4. listopada 2012. obustavio postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (nastavno: HANFA) pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. O... 29.11.2013
UsImio 117/2016-5Tužitelj je podnio tužbu koja je zaprimljena kod ovog suda dana 18. travnja 2016. protiv tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, A. M. 3, Z., kojom je osporio zakonitost rješenja KLASA: UP/II-140-02/15-01, URBROJ: 341-99-05/3-15/9391 od dana 11. ožujka 2016., a kojim je... 28.9.2017
2 UsI-1367/12-3 Dana 8. veljače 2012. tužba tužiteljice zaprimljena je kod Upravnog suda u Zagrebu koji se je rješenjem poslovni broj UsI-519/12-6 od 21. rujna 2012. oglasio mjesno nenadležnim, te je tužbu ustupio ovom Sudu kao nadležnom na daljnje odlučivanje. Tužba tužiteljice kod ovog Suda zaprimljena je 1.... 9.11.2012
2 UsI-1472/12-16 Rješenjem 2 UsI-1472/12-2 od 26. studenog 2012. spojeni su ovosudni postupci posl. br. 2 UsI-1472/12, 3 UsI-1473/12 i 3 UsI-1509/12, te je određeno da se jedinstveni postupak nastavlja voditi pod posl. brojem 2 UsI-1472/12. 18.2.2013
2 UsI-1838/12-4 Ovaj Sud zaprimio je 21. prosinca 2012. podnesak tužitelja naslovljen kao zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Navedeni zahtjev bio je institut prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 53/91, 9/92 i 77/92), koji od 1. siječnja 2012. ni... 30.1.2013
2 UsI-506/12-3 Tužiteljica je ovome Sudu podnijela tužbu protiv Odbora za državnu službu, radi ocjenjivanja službenice, koja tužba je u ovom Sudu zaprimljena pod posl. brojem 2 UsI-506/12. Tužbom je osporeno prvostupanjsko rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-808-07/1... 10.7.2012
2 UsI-635/12-13   28.11.2012
2 UsI-905/12-2 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Županijskog suda u (…), radi poništenja rješenja broj: 5. Su-305/12 od 26. travnja 2012. Navedenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice protiv rješenja predsjednika Općinskog suda u (…), broj: 12-Su-28/12-3 od 1. ožujka 2012. godine, koji... 29.6.2012
UsI 1204/2017-2Kod ovog Suda zaprimljena je tužba tužitelja 4. rujna 2017. pod poslovnim brojem 2 UsI-1204/17, ustupom iz Upravnog suda u Zagrebu, zbog mjesne nenadležnosti. Tužiteljica osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 112-07/17-01/10, URBROJ: 338-01-24-17-05 od 14. lipnja 2017., kojom je V. V. F. iza... 22.9.2017
2 UsI-1235/14-9 Tužitelj je uz tužbu, zaprimljenu u ovome Sudu 30. srpnja 2014., podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu. Na taj način bilo bi odgođeno izvršenje ovdje osporenog rješenja tuženika, KLASA: UP/I-360-02/14-39/4, URBROJ: 531-04-2-14-1 od 18. srpnja 2014., koji... 29.9.2014
7 UsI-1509/13 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem, KLASA: UP/I-350-06/11-08/29, URBROJ: 2170/01-01-20-11-2 od 11. srpnja 2011. godine zgradi sagrađenoj na k.č.br. 383/11 k.o. S. određen je kućni broj 20/A. 18.12.2013
UsI-198/13-7Osporenim rješenjem tuženice KLASA: UP/I-451-04/11-10/5, URBROJ: 326/772-12- 51 od 13. prosinca 2012. obustavljen je postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d., D. od ... 30.10.2013
2 UsI-587/13-16 Kod ovoga Suda zaprimljena je tužba tužitelja 21. ožujka 2013. pod poslovnim brojem 2 UsI-587/13. 28.4.2014
2 UsI-843/13-2Tužitelj u tužbi osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 374-03/13-01/38, URBROJ: 2142/01-02-13-2 od 25. ožujka 2013., kojom je odbijen prigovor protiv odluke tuženika, KLASA: 374-03/13-01/9, URBROJ: 2142/01-02-13-79 od 4. ožujka 2013. godine. Potonjom odlukom najpovoljnijom ponudom za davanje... 7.5.2013
UsI-1817/15-13 Tužitelj je na ročištu 13. ožujka 2018. povukao tužbu. 13.3.2018
7 UsI-1450/14-2 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi... 10.12.2014
5 UsI-260/14-2 Zaključkom od 9. rujna 2013. godine, KLASA:371-01/13-01/1, URBROJ: 2125/01-03-13-01, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada G. oglasio se nenadležnim za postupanje po zahtjevu D. Ć. za povrat imovine-stana te je predmet ustupio na rješavanje Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrin... 30.4.2014
2 UsI-296/14-2 U ovom upravnom sporu tužitelj je podnio tužbu tuženika radi smanjenja mirovine primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 71/10, 130/11 i 157/13). 7.3.2014
UsImio 14/2016-5Dana 15. siječnja 2016. pred ovim sudom zaprimljena je tužba tužitelja protiv tuženika Gradske sigurnosti - S., Š. i s. d.o.o.., Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sud je sukladno odredbi članka 18. Zakona o upra... 6.2.2017
UsIgr 149/2015-9Tužiteljica je ovom sudu 10. travnja 2015. godine podnijela tužbu, koja je podnijeta protiv rješenja tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/II-361-05/14-26/1798, URBROJ: 531-05-2-2-14-2 od 09. veljače 2015. godine, a u tužbi tužiteljica je predložila sudu da donese pres... 25.1.2017
UsI-1616/15-9Podneskom od 29. svibnja 2018. tužitelj je povukao tužbu. 4.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(3) 2017(12) 2014(5) 2013(6)
2012(7)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite