Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 892
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 22298)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Zk 359/2018-8Pobijanim rješenjem preinačeno je rješenje Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj Z-19808/2017 od 26. svibnja 2017. u toč. I. izreke kojim je u zemljišnoknjižnom ulošku 2052 i 1128, poduložak 4243 knjige položenih ugovora k.o. P., dopuštena uknjižba prava vlasništva na nekretnini protustranke M. J. ... 7.2.2020
Gž Zk 587/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Metkoviću, poslovni broj: Z-10107/2018 od 6. prosinca 2018. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagatelj pobija rješenje zbog "nepravilne primjene pravil... 6.2.2020
Gž 616/2019-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici da isplati tužitelju iznos od 493.027,09 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 2. siječnja 2016. do isplate, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tuženice za naknadom parničnog troška. Navedenu presudu, pravovremeno podnije... 5.2.2020
Gž Zk 62/2020-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Benkovcu broj Z-4572/16 od 7. ožujka 2016. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon pravomoćnosti rješenja. Navedeno rješenje,... 5.2.2020
Kž 232/2019-7Rješenjem Općinskog suda u Splitu, od 29. ožujka  2019., broj K-157/2019, obustavljen je kazneni postupak protiv optuženika N. G. i optuženika R. B. zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju  iz članka 292. stavka 2. u vezi stavka 1. alineja 2. KZ/97, zbog nastupanja zastare.... 4.2.2020
Gž 1415/2019-5Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku iseliti iz stana u Z., opisanog kao stan broj 4 na I. katu, površine 44,59 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na z.k.čbr. 479/1 k.o. K., stambena zgrada br. … P. i dvorište ukupne površine 635 m2, upisan kao etaža 4 (E-4) u z.k.ul. 3619 ... 4.2.2020
Gž Ovr 188/2019-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod toč.I. izreke određen je prekid postupka, pod toč.II. izreke sud se oglasio nenadležnim za daljnje postupanje, a toč.III. izreke određeno je da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti na daljnje postupanje Trgovačkom sudu u Splitu kao stvarno ... 29.1.2020
Gž Zk 455/2019-3Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj:     Z-9718/2019 od 29. svibnja 2019. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je zemljišnoknjižni referent odbio prijedlo... 29.1.2020
Gž 4382/2019-3Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom. Protiv rješenja žali se tužitelj zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti sudu prvog stupnja na ponovni postupak. Žalba nije... 28.1.2020
Gž Ovr 3030/2019-3Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 5.677,76 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka, ovrha na novčanim sredstvima po računima ovršenika. Protiv rješenja žali se ovršenik iz svih razloga propisanih čl. 353. st. 1. Za... 28.1.2020
Kv I 3/2020-5Sutkinja Općinskog sud u Vinkovcima dostavila je ovome sudu prijedlog za prenošenje nadležnosti u kojem navodi da je Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo Općinskom sudu u Vinkovcima optužnicu broj: K-DO-1957/19. od 21. studenog 2019. protiv I-optuženika O. K., radi kaznenog djela iz ... 27.1.2020
Gž 128/2020-2Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnova naknade štete 13.677,86 kn sa zateznom kamatom od 14. veljače 2017. do isplate. Toč. 2. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak postupka od 13.912,50 kn sa zateznom kamatom od 21. studenog 2019. do... 27.1.2020
Gž Ovr 36/2020-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „1. Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi  na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice  J. P. iz S. G., pod poslovnim brojem Ovrv-49/2019 od 26. travnja 2019., u dijelu u kojem je određena ovrha, te se ukidaju provedene rad... 27.1.2020
Kž 211/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim I. okrivljenika B. Š. za počinjenje kaznenog djela iznude opisano u članku 243. stavak 4. u vezi članka 243. stavak 1. i 3. KZ/11., te II. okrivljenika D. K. za počinjenje kaznenog djela iznude pomaganjem opisano u članku 243. stavak 4. u... 24.1.2020
Kž 252/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Koprivnici na temelju članka 544. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14. i 70/17. dalje ZKP/08.) stavio je izvan snage kazneni nalog broj 1 K-301/14-2. od 12. veljače 2015., a na temelju članka 453. točk... 24.1.2020
Kž 2/2020-4Pobijanom presudom Općinski sud u Zadru proglasio je krivim I. okrivljenika N. S., II. okrivljenika I. S. i III. okrivljenika M. S. za počinjenje kaznenog djela protiv javnog reda, prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 1. KZ/11. Za počinjeno kazneno djelo I. okrivljenik N. S. je osuđe... 24.1.2020
Gž 1692/2019-2Prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke utvrđeno je da je postupak po prijedlogu predlagateljica dovršen te da će se zapisnik o saslušanju predloženih svjedoka s ročišta održanog 13. rujna 2019. čuvati kod tog suda. Točkom II. izreke riješeno je da troškove postupka u cijelosti snosi predlagatel... 23.1.2020
Gž 1890/2019-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku predati tužitelju u suposjed sve građevne objekte označene kao čest. zgr. 3099, čest. zem. 24930/3, čest. zem. 24931/1 i čest. zem. 24931/2 k.o. B. Točkom II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za zaštitu od uznemiravanja uspostavom dovoda e... 23.1.2020
Gž Ovr 1101/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja od 15. studenoga 2019. za prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja, kao neosnovan. II Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda zabilježba odbije... 22.1.2020
Gž 418/2018-3Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženici R. H., OIB: … isplatiti tužitelju I. Š. iz K., OIB: … iznos od 15.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 8. travnja 2013. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja ... 22.1.2020
Gž Ovr 365/2019-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda je na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu broj Psp-13/17 od 19. lipnja 2018. godine određena ovrha tako što je ovrhovoditeljica ovlaštena da na trošak ovršenika povjeri obrtniku da izvrši spajanje kanalizacije ... 22.1.2020
Gž 949/2019-2Pobijanom presudom odbijen je slijedeći tužbeni zahtjev: "1. Dužni su tuženici u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe uspostaviti prvobitno stanje na način da uklone betonski ogradni zid u vještvu G. zavoda S. od 27. prosinca 2018. označen na slici 2. vještva slovima C-D-E, a izgrađen na južnoj s... 22.1.2020
Gž Zk 12/2020-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja radi pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka u zk.ul. 1875, 1061 i 842 k.o. T., te je određen upis zabilježbe odbačenog prijedloga. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobijaju predlagatelji navodeći da žalbu izjavljuju zbog sv... 22.1.2020
Gž 7661/2016-3Prvostupanjski sud je donio sljedeću presudu: "I. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana  s  puta, koji je u svojem nalazu i mišljenju od 1. rujna 2015. godine (skici lica mjesta na dan očevida izrađenoj u mjerilu  M 1:200) vještak  mjernik M. V. označio kao lik  B, C, E, F,  G,  H, I, J, K, L, M,... 21.1.2020
Gž Zk 676/2019-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-3184/18 od 13. veljače 2018. Obrazlažući pobijano rješenje sud navodi da je predbilježba založnog prava kao mjera osiguranja sukladno čl. 335. st. 1. toč. 1 Ovršnog za... 21.1.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 892 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(52) 2019(3440) 2018(4704) 2017(3670)
2016(2953) 2015(1459) 2014(908) 2013(730)
2012(553) 2011(545) 2010(578) 2009(495)
2008(390) 2007(210) 2006(161) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(171)
2000(127) 1999(101) 1998(130) 1997(147)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(8973)
Presuda i rješenje(1611)
Rješenje(10729)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite