Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 613
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 15318)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 588/2018-2Pobijanim rješenjem radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja, određena je ovrha na založenim nekretninana ovršenika i to: -          k.č.br. 2578/2 upisanoj u zk.ul.br. 1884, k.o.  A., Zemljišnoknjižnog odjela Sesvete Općinskog građanskog suda u Zagrebu u naravi D. D. površine 37m2, od čega liva... 20.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž 760/2018-2Pobijanom presudom je suđeno: 1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-342/17 od 21. veljače 2017. te se kao neosnovan odbija zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2012. pa do... 13.12.2018
Gž 1302/2018-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik G. M. iz Z., …, oib …, nalaže se isplatiti tužitelju Š. d.o.o. O., …, oib … iznos od 141.800,00 kn sa kamatama po viđenju S. b. d.d. O., tekućom od dana 26.08.1997. godine do 26.11.1997. godine, zatim o... 13.12.2018
Gž Zk 218/2018-7Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor S. s. - P. c. d.o.o. Z. pod brojem: Z-65138/17 na rješenje broj: Z-56138/17 od 23. listopada 2017. te je navedeno rješenje u cijelosti potvrđeno. Rješenjem broj: Z-36441/18 od 17. kolovoza 2018. naprijed navedeno rješenje ispravljeno je na način da umjesto rj... 13.12.2018
Gž R 140/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se sudjelovanje umješača u ovoj parnici R. H. zastupane po O. d. o. u O., zbog nepostojanja pravnog interesa umješača." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom ... 12.12.2018
Gž 1281/2017-3Navedenom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da su tužitelji vlasnici svaki u 1/2 dijela nekretnine k.č. br. 565/10 i č. zgr. 46/6 upisane u z.k. ul. 127. k.o. M., prikazanih žutom bojom u skici izmjere G. d.o.o. P. od 20. listopada 2010. koja je sastavni dio ove presude, što je tuženik dužan pr... 12.12.2018
Gž Ovr 1107/2018-2Citiranim prvostupanjskim rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-9 od 31. ožujka 2017. obustavljena je ovrha, time da je rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-17 od 23. ožujka 2018. ispravljeno rješenje na način da je ovrha obustavljena u odnosu na drugoovršenika D. P. (točka 1. izreke). Istim (citiranim) ... 12.12.2018
Kvm 32/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenog S. F. za naknadu troškova postupka na ime nagrade za branitelja. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđeni S. F. po branitelju K. K. ne navodeći iz kojih osnova pobija rješenje s prijedlogom da se žalba prihvati i pobijano rješenje pre... 12.12.2018
Kž 491/2018-4Pobijanom presudom suda prvog stupnja optuženi G. M. proglašen je krivim za dva kaznena djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11, opisana pod toč. 1.) i 2.), za koja kaznena djela su mu temeljem citirane zakonske odredbe uz primjenu čl. 51. KZ/11 najprije utvrđene pojedinačne kazne zatvora i to za svako... 11.12.2018
Kžzd 63/2018-4Pobijanim rješenjem Općinski sud u Varaždinu je, na temelju čl. 131. st. 3. ZKP/08 protiv optuženog M. V. produljio istražni zatvor iz osnove predviđene odredbom čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, i to nakon što je dana 23. studenog 2018. donio i objavio nepravomoćnu presudu kojom je optuženi M. V. pro... 7.12.2018
Gž 1814/2016-3Pobijanom presudom  je suđeno: 1./ O d b i j a   s e   tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se I-tuženiku M. d.d., R.,  OIB: …predati tužiteljima F. J. P. B., Č. R., P.,, OIB: … i S. L. B., Č. R., P.,  OIB:… u cijelosti u posjed nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, S... 6.12.2018
Gž 321/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. P. Č. iz P. posl.br. Ovrv-… od 4. ožujka 2014. godine kojim je naloženo tuženiku E. P. da tužitelju R. l. d.o.o. isplati iznos od 745.885,37 kuna za... 6.12.2018
Gž 649/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. R.-Z. d.d. koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nekretnina k.č.br. …, cesta površine 267 hvati, upisana u zk.ul. … k.o. P., u naravi autocesta, opće dobro. 2. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u R. da p... 6.12.2018
Gž 1580/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: „I./ Ugovor o darovanju od ... ovjeren kod javnog bilježnika Ignaca Vugera pod brojem OV-4178/2015 ..., a koji je sklopljen između 1.tuženika Z. K. iz K., OIB:… kao darovatelja te 2. tuženika B. K. iz K., OIB:… i 3.tuženika F. K. iz K., OIB:… kao daroprimca kojim 1.tuž... 5.12.2018
Gž 486/2018-4Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na jednake dijelove ukupan iznos od 253.439,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi kako je pobliže navedeno u izreci te presude. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na ime parničko... 5.12.2018
Gž 1032/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke), te je naloženo tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 312,50 kuna (slovima: tristo dvanaest kuna i pedeset lipa), sa zateznom kamatom od dana donošenja rješenja pa do isplate (točka II. izreke). ... 30.11.2018
Gž 1451/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Zatvara se sudski polog osnovan rješenjem Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj R1-156/06 od 24. veljače 2006." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija nasljednica korisnice pologa A. B. zbog žalbenih razloga navedenih u čl. 353. st. 1. toč.... 30.11.2018
Gž 918/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Prvotuženik S. D. d.d. H … 4, OIB: 35075764438 dužan je prvotužitelju P. T. iz Z. B. M. 155, OIB: 17374959679 isplatiti iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. lipnja... 29.11.2018
Gž 2072/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.970,00 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 7.900,00 kn od 6. lipnja 2008. do isplate po stopi koja se do 31. srpnja 2015. određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadn ... 28.11.2018
Gž 448/2018-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da su ga tuženici smetali u posjedu nekretnina k.č. B4 i 2534/2 k.o. A4 na način da su nekretnine u razdoblju od 13. veljače do 4. ož... 28.11.2018
Gž 687/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Utvrđuje se da tužitelj polaže pravo na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u z.k. ul. br … k.o. R. S., na kat.čest. br. …, kuća, dvorište i oranica sa 935 m2  u R. S., … i to njezinim uklanjanjem i izgradnjom nove stambene zgrade. Na... 28.11.2018
Gž 502/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženicima L. B. s prebivalištem u L., OIB …, 2.V. B. s prebivalištem u L., OIB: …, S. Š. s prebivalištem u L., OIB: …, N. B. s prebivalištem u L., OIB: …, D. B. s prebivalištem u Z., OIB: …, i P. B. s prebivalištem u L., OIB: …, p... 28.11.2018
Gž 2021/2018-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I.Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. iz Velike Gorice, poslovnog broja Ovrv- 1859/17 od 26. lipnja 2017. u dijelu u kojem je na... 27.11.2018
Kž 432/2018-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja optuženik I. B. je na temelju čl. 453. t. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.,  dalje: ZKP/08) oslobođen optužbe da bi počinio kazneno djelo iz ... 27.11.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 613 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2785) 2017(3107) 2016(2618) 2015(1121)
2014(756) 2013(632) 2012(505) 2011(526)
2010(569) 2009(493) 2008(389) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(147) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5989)
Presuda i rješenje(1100)
Rješenje(7244)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite