Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 924
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 23098)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Zk 370/2018-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor predlagatelja i preinačeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-7142/17 od 13. ožujka 2017. na način da je na temelju ovjerene preslike Ugovora o prodaji poslovne prostorije od 05. lipnja ... 10.3.2020
Gž Zk 405/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke G. L. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-5000/2019 od 27. ožujka 2019. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija protustranka ne navodeći zakonske žalbene razloge, te ne predlažući način postupanja ovoga suda. ... 9.3.2020
Gž Zk 9/2019-3Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje broj Z-21858/18 od 17. srpnja 2018. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane pod brojem Z-29517/18 od 25. rujna 2018. u z.k.ul. 16395 (E-3, E-20) k.o. P.. Navedeno rješenje, pr... 9.3.2020
Gž 1440/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženica isplati iznos od 114.366,21 kn sa pripadajućom zateznom kamatom od 22. prosinca 2016. do isplate te mu je toč. II. naloženo da tuženici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 8.000,00 kn u ro... 4.3.2020
Gž Zk 508/2018-2Pobijanim rješenjem je usvojena žalba predlagatelja te preinačeno rješenje Općinskog suda u Čakovcu, Stalne službe u Prelogu, Zemljišnoknjižnog odjela poslovni broj Z-710/11 od 20. lipnja 2011. na način da je u točki 1. izreke na temelju prijedloga predlagatelja, Aneksa ugovora o darovanju, Ugovora ... 4.3.2020
Gž Zk 633/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Ispravlja se pogrešan upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanim u Zapisniku br. Z-6428/2008/533, na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest. zem. 1300/2, "Stazine", oranica i lokva, ukupne pov. 7969 m2, čest. zem. 2149/2, "Gl... 4.3.2020
Gž 1875/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1/ Nalaže se tuženiku H. S. iz L. 14, I., OIB: … da tužitelju M. D. iz S., V. 223, OIB: …, isplati iznos od 35.091,71 kn (tridesetpettisućadevedesetjednu kunu i sedamdesetjednu lipu), sa zakonskim zateznim kamatama po prosječnoj kamatnoj stopi n... 3.3.2020
Gž Zk 385/2019-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog od 24. studenog 2016. radi pokretanja i vođenja pojedinačnog ispravnog postupka na čest. zem. 4141/1 upisanoj u zk.ul. 3688 k.o. S.. Toč. II. izreke odlučeno je da nema mjesta zabilježbi odbijanja prijedloga. Toč. III. izreke naloženo je br... 3.3.2020
Gž 267/2020-3Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 62.829,09 kn sa zateznom kamatom na određeno navedene pojedinačne iznose od dospjelosti do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 172,83 kn sa zateznom kamatom. Toč. III. izreke naložen... 3.3.2020
Gž Zk 174/2020-2Pobijanim rješenjem odbačen je prigovor predlagatelja za upis na k.č.10144, k.č.10141 i k.č.10140 k.o. O.-N. kao preuranjen. Protiv tog rješenja žalbu podnosi predlagatelj uz prijedlog da drugostupanjski sud predmet vrati prvostupanjskom sudu ili sudskom povjerenstvu na ponovno odlučivanje. Žalba ... 3.3.2020
Kž 67/2020-7Prvostupanjskim rješenjem u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženika M. J. zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. i 3. KZ/11 i dva kaznena djela pranje novca iz članka 265. stavak 1. i 5. KZ/11 , te optuženika M. O. zbog dva kaznena djela pranja novca i... 2.3.2020
Kž 41/2020-6Pobijanim rješenjem obustavljeno je izvršenje rada za opće dobro osuđenom T. G. po pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Vinkovcima, K-201/2013 od 5. prosinca 2013. Protiv navedenog rješenja pravodobno je podnio žalbu državni odvjetnik, zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno ut... 2.3.2020
Gž 235/2020-2Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da se tužba u ovom predmetu smatra povučenom, dok je pod točkom II. izreke naloženo tužitelju naknaditi tuženoj parnični trošak u iznosu od 10.312,50 kn. Navedenu odluku pravodobno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog bitne povrede odredaba par... 28.2.2020
Gž 287/2020-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tuženik plati iznos od 26.840,00 USD u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke               naloženo je tužitel... 27.2.2020
Gž 1160/2018-2Pobijanom presudom sud prvog stupnja je u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. poslovnog broja: Ovrv-1489/2015 od 16. studenog 2015. (st.I. izreke) te je odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postup... 25.2.2020
Gž Ovr 45/2020-2Prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje na temelju ovršnog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Centar, od 2. studenoga 2018. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 141.142,89 kuna sa zakonskim zateznim kamatama i ... 25.2.2020
Gž Ovr 23/2020-2Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-2815/2008 od 16. ožujka 2016. i to prodajom na javnoj dražbi osobnog vozila marke Renault Clio reg. oznake X1 njegovom zapljenom, procj... 24.2.2020
Gž Ovr 1027/2018-2Pobijanim rješenjem sud je na način propisan odredbom čl. 41. st. 4. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 - dalje:OZ) odredio, temeljem ovršnih isprava -Ugovora o kreditu broj 215-51009232 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine javnobilježnički solemniziranog po javnom bilježni... 20.2.2020
Gž R 528/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: '' I Postupak se u ovoj pravnoj stvari  n a s t a v l j a. II Postupak se u ovoj pravnoj stvari  o b u s t a v l j a.'' Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz razloga označenih u članku 353. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona o parničnom... 20.2.2020
Gž 848/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika o mjesnoj nenadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima. Protiv navedenog rješenja žalbu je o po punomoćniku pravodobno izjavio tuženik zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne nov... 20.2.2020
Gž Zk 192/2018-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranaka D. i S. M. i potvrđeno rješenje broj Z-2618/15 od 30. studenog 2015. Toč. II. izreke odbijen je prigovor protustranke V. J. i potvrđeno rješenje broj Z-2618/15 od 30. studenog 2015. Toč. III. izreke rješenja određeno je brisanj... 19.2.2020
Gž Ovr 49/2020-2Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja naloženo je ovrhovoditelju platiti ovršeniku nastali trošak ovršnog postupka u iznosu od 6.250,00 kn u roku od 8 dana. Pravovremenom i dopuštenom žalbom navedeno rješenje pobija ovrhovoditelj ističući da je u cijelosti neosnovano jer da je sud prvoga stupn ... 19.2.2020
Gž Ovr 168/2019-2Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na temelju ovršne javnobilježničke isprave - ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnio je ovršenik. U svojoj žalbi ovršenik navodi kako smatra da su ostvareni žalbeni razlozi i ... 19.2.2020
Gž Ovr 68/2020-2Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem u toč. I. izreke odredio predloženu  ovrhu na nekretnini ovršenika preciziranoj u prijedlogu za ovrhu, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 620.249,42 kn s pripadajućim zateznim kamatama, preciziranim u prijedlogu za ovrhu, a sve na tem... 18.2.2020
Kž 11/2019-6Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj K-475/2015-75 od 16. listopada 2018. okrivljeni Ž. M. oglašen je krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv imovine i to pod točkom 1. kaznenog djela krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. u svezi sa čl. 34. KZ/11, a pod točkom 2. kaznenog djela kra... 18.2.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 924 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(270) 2019(3865) 2018(4773) 2017(3715)
2016(2965) 2015(1467) 2014(921) 2013(738)
2012(554) 2011(546) 2010(578) 2009(495)
2008(390) 2007(210) 2006(161) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(171)
2000(127) 1999(101) 1998(130) 1997(147)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(9283)
Presuda i rješenje(1650)
Rješenje(11180)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite