Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 10412 / 10570
Dokumenti od 260276 do 260300 (od ukupno 264237)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 901/1991"Utvrđeno je u postupku da je temeljem ugovora o zakupu tuženik kao zakupoprimac koristio dio poslovnoga prostora drugotuženog u sportskom centru i da je prvotuženi adaptirao predmet zakupa u svrhu za koju je dan u zakup i kao takvog ga koristio (ugostiteljski objekt). Utvrđeno je također da do blag... 1991
VSRH Rev 894/1991"Tužitelj je nastradao, te zadobio teške tjelesne povrede zbog kojih mu je narušeno zdravlje, radeći na vojnom zadatku prilikom vađenja potonulog broda. Među strankama nije sporno da je vađenje potonulog broda predstavljalo opasnu djelatnost. Prema sadržaju revizije sporno je, da li je tužitelj i ko... 1991
VSRH Rev 2736/1991"Nije sporno da je tužitelj vlastiti osobni automobil zbog kvara uklonio izvan kolnika na udaljenosti oko 60 cm od tramvajskih tračnica, na mjestu gdje tramvajska pruga čini zavoj, a koje nije predviđeno za zaustavljanje vozila. Također nije sporno da je nailaskom tramvajskog vlaka prikolica udarila... 1991
VSRH Rev 964/1991"Tužiteljica je bila putnik u motornom vozilu u kojem je prilikom prometne nezgode pretrpjela povrede i uslijed čega joj je nastupila šteta. Kao putnik u vozilu tužiteljica se smatra trećom osobom u pitanju odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pokretu. Prema odredbi članka 178. stavak 4... 1991
VSRH Rev 2156/1991"U ovom sporu radi se o zahtjevu za naknadu štete koja je nastala tužitelju 29.V.1985.g. kada mu je tuženik - zubar koji vodi privatnu zubnu ordinaciju prilikom vađenja zuba (lijeve donje šestice) nanio povredu u obliku prijeloma donje vilice s lijeve strane. Nižestupanjski sudovi ocjenjuju neosnova... 1991
VSRH II Rev 47/1991"Prema odredbi čl.279. st.2. ZOO na iznos neisplaćene kamate može se zahtijevati zatezna kamata samo od dana kad je sudu podnesen zahtjev za njenu isplatu (dakle nikako prije toga dana), ali po mišljenju ovog suda, kad se zatezne kamate utužuju zajedno s glavnim dugom (kao što je bilo u ovom predmet... 1991
VSRH Rev 309/1991"Tužitelji - četvorica - postavili su tužbene zahtjeve slijedećeg sadržaja: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici svaki u 1/4 dijela kč.br. 1403 u zk.ul.br. 190 k.o. D., pa su slijedom toga tuženi dužni u roku od 15 dana izdati tužiteljima ispravu podesnu za zk. prijenos te čestice sa njihova imen... 1991
VSRH Rev 1548/1991"Što se tiče pitanja apsolutne ništavosti ugovora, valja reći da sud na razlog apsolutne ništavosti pazi po službenoj dužnosti (članak 109. Zakona o obveznim odnosima), ali i u tom slučaju na temelju činjeničnih navoda stranaka, dakako ako se ne radi o nedopuštenim dispozicijama stranaka u kojem slu... 1991
VSRH Gr 264/1991"Na ročištu za glavnu raspravu dana 12. lipnja 1991. punomoćnik tužene stavio je prijedlog za delegaciju suda uz obrazloženje da je tužitelj sudac porotnik kod Općinskog suda u K. pa da je to razlog za određivanje drugoga stvarno nadležnog suda. Prijedlog nije osnovan. Prema odredbi članka 68. Zakon... 1991
VSRH Rev 483/1991"Pravilno su nižestupanjski sudovi ocijenili da je riječ o presuđenoj stvari i da se o zahtjevu tužitelja više ne može suditi, te nije u pravu tužitelj kada ističe u reviziji da tome nije tako. Iako u ranijoj parnici, koja je vođena između istih stranaka, za naknadu štete, u povodu oštećivanja autom... 1991
VSRH Gr 127/1991"Rješenjem Općinskog suda u K. taj se sud oglasio mjesno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari, navodeći u razlozima svog rješenja da tuženici imaju prebivalište na području mjesne nadležnosti Općinskog suda V. a kako među strankama nije ugovorena mjesna nadležnost za slučaj spora, stoga da j... 1991
VSRH Rev 1862/1991"Tuženica je zahtjevom svoje tužbe tražila da sud utvrdi da je ona gradeći svoje zgrade na zemljištu tuženika (od 0,70 do 1,02 metara širine preko međne linije prema tužiteljevu zemljištu) stekla vlasništvo toga zemljišta. Prvostupanjski sud je, ocijenivši kao osnovan prigovor tužitelja presuđene st... 1991
VSRH II Rev 61/1991"Povisivanje tarifnih stavaka temeljem odredbe tbr. 37. Tarife Odvjetničke komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/72 i 8/90) punomoćnik tužitelja opravdava radnjama koje se sastoje u vođenju razgovora i korespodencije sa tužiteljem na stranom jeziku (tužitelj je strana osiguravajuća organizacija)... 1991
VSRH II Rev 50/1991"Osnovan je prigovor da punomoćniku tužitelja ne pripada naknada troškova prema Odvjetničkoj tarifi. Nema naime zakonske osnove prema kojoj bi se odredbe o troškovima postupka koje se odnose na stranke koje zastupa odvjetnik (Tarifa o nagradama i naknadi za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvaske)... 1991
VSRH Rev 1826/1991"Prigovor zastare potraživanja jest materijalno pravni prigovor, a usvajanje toga prigovora u materijalnopravnom smislu znači da je vjerovnik zbog proteka određenoga zakonom previđenog vremena (zastarni rok) izgubio pravo zahtijevati ispunjenje obveze (nakon proteka zastarnog roka potraživanje posta... 1991
VSRH Rev 1767/1991"U konkretnom slučaju pravomoćnim rješenjem kojim je potvrđena odluka prvostupanjskog suda postupak je ponavljanja nesumnjivo pravomoćno završen. A kako je riječ o sporu u kojem tužitelj upravo s obzirom na svoj radni odnos kod tuženog raži rješavanje svog stambenog statusa, dakle kako je riječ o re... 1991
VSRH Rev 727/1991"S obzirom na karakter spora - riječ je o ispražnjenju garaže, kako je to tužbenim zahtjevom traženo i kako je presudom sudova i odlučeno - vrijednost predmeta spora ne ovisi o svoti koju je tužitelj u tužbi naznačio, nego se procjenjuje u smislu odredbe članka 38. Zakona o parničnom postupku: "Kad ... 1991
VSRH Rev 1868/1991"Iz utvrđenih činjenica proizlazi: - da prednik tuženoga nije imenovao tužitelja rukovoditeljem gradilišta "Dječji vrtić" u B.M. odnosno da nije donio rješenje o imenovanju tužitelja rukovoditeljem toga gradilišta, iako je bio obvezan temeljem odredbe članka 61. Zakona o izgradnji objekata da tako p... 1991
VSRH Rev 2315/1991"Tužiteljica je zatražila, a prema odredbi članka 24. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19 iz 1990.g.), koja glasi: "Radnik za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja ima pravo na otpremninu u visini od najmanje 24 prosječna osobna dohotk... 1991
VSRH Rev 2164/1991"Sud prvog stupnja je utvrdio, a sud drugog stupnja je prihvatio utvrđenja nižeg suda iz kojih proizlazi: - da je tužitelj kao radnik kod tuženika - poslodavca pretrpio nesreću na radu 8. kolovoza 1990.g. prilikom rada na električnoj pili - cirkularu za rezanje drveta, - da na pili nije bila ugrađen... 1991
VSRH Rev 2506/1991"Zahtjevu vlasnika stana (koji živi u teškim stambenim uvjetima) za iseljenje stanara uz osiguranje drugog odgovarajućeg stana koji treba osigurati općina, koji je utemeljen na cit. odredbi članka 124. stavak 1. ZSO - po nalaženju ovog suda može se udovoljiti pod pretpostavkom da je drugi odgovaraju... 1991
VSRH Rev 2528/1991"U postupku je utvrđeno da je na temelju odluke Komisije tuženika za radne odnose od 25. siječnja 1990. tužiteljica zasnovala sa tuženikom radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, tj. od 1. veljače do 30. travnja 1991., radi privremenog obavljanja poslova i radnih zadataka na radno... 1991
VSRH Rev 2526/1991"Prema izričitoj zakonskoj odredbi članak 21. stavak 4. ZOPRO radniku - invalidu ne može prestati radni odnos po osnovama iz toga članka, dok ne ostvari pravo na mirovinu ili, uz njegovu suglasnost, jedno od prava iz stavka 1. članka 21. istoga zakona. Iz potonje citirane zakonske odredbe proizlazi ... 1991
VSRH Rev 2198/1991"Radniku, naime, radni odnos smije prestati samo pod pretpostavkama utvrđenima zakonom. U vrijeme donošenja sporne odluke, tj. 29. ožujka 1990.g. na snazi su bili Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Narodne novine", broj 34/91 - ZOPRO) i Zakon o radnim odnosima radnika u udruženom radu ("Nar... 1991
VSRH Rev 1989/1991"Predmet tužbena zahtjeva jest utvrđenje pravne nevaljanosti odluke tuženika o prestanku radnog odnosa tužitelja donijete iz razloga sporazumnog prestanka radnog odnosa, a u povodu toga i zahtjev za obvezu priznanja radnog staža odnosno primitka tužitelja na radno mjesto koje je obavljao do 2. stude... 1991
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 10411 10412 10413 ... 10570 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(5198) 2018(10924) 2017(13028) 2016(14648)
2015(10060) 2014(9488) 2013(8845) 2012(10292)
2011(11966) 2010(13638) 2009(13058) 2008(14583)
2007(15996) 2006(14698) 2005(12593) 2004(8023)
2003(7857) 2002(7980) 2001(7282) 2000(6829)
1999(5885) 1998(4887) 1997(4009) 1996(4740)
1995(4345) 1994(4703) 1993(5016) 1992(4922)
1991(5001) 1990(3711) 1989(10) 1988(5)
1987(2) 1986(2) 1985(4) 1984(3)
1983(2) 1982(1) 1981(1) 1980(1)
1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(730)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(797)
Ustavni sud Republike Hrvatske(11950)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1321)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(28800)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4930)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(195090)
Županijski sud(20619)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Dopis(16)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(11)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(20)
Konačna odluka o dopuštenosti(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(8740)
Odluka i rješenje(276)
Odluka o dopuštenosti(1)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(76)
Presuda(86517)
Presuda i rješenje(10235)
Preuda i rješenje(1)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(156275)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(11)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite