Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Vrhovnog suda RH > Presuda
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 2589
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 64721)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž-rz 17/2019-8Pobijanom presudom opt. S. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, opisanog i kažnjivog po čl. 120. st. 1. OKZ RH, te je na temelju citirane zakonske odredbe, uz primjenu čl. 34. st. 1., čl. 38. st. 2. i čl. 39... 5.3.2020
I Kž 100/2020-4Županijski sud u Zagrebu presudom od 15. studenog 2019. godine br. K-63/19, proglasio je krivim opt. Z. L. zbog kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1. i 4. KZ/11., za koje mu je na temelju čl. 227. st. 4. KZ/11. utvrdio kaznu zatv... 4.3.2020
Kž-rz 41/2019-7Pobijanom presudom pod točkom I. izreke, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP/08.), presuda Županijskog suda u Sisku od 17. stude... 3.3.2020
I Kž 540/2019-7Županijski sud u Splitu presudom od 23. svibnja 2019. br. K-1/2018 proglasio je krivima opt. M. M. i opt. V. R., zbog kaznenog djela protiv života i tijela, teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 91. toč. 8. u vezi čl. 33. st. 1. i 2. KZ/97. i na temelju istih zakonskih propisa u vezi čl. 57. st. 1. i 4.... 26.2.2020
III Kž 3/2019-11Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, prihvaćena je žalba državnog odvjetnika i preinačena prvostupanjska presuda u odluci o kazni opt. E. A. i opt. I. Č.. O.. E. A. je, za kazneno djelo iz čl. 111. toč. 4. KZ/11., osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u traja... 20.2.2020
I Kž Us 1/2020-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku opt. X. H. je proglašen krivim zbog počinjenja jednog kaznenog djela zločinačko udruženje iz čl. 328. st. 1. KZ/11, za koje mu je na temelju tog propisa utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i jednog kaznenog djela počinjenje kaznenog djela u... 19.2.2020
I Kž 695/2019-6Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Puli-Pola od 23. listopada 2019. broj K-13/2019-217 optuženica V. B. B. proglašena je krivom zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. KZ/11., činjenično opisanog u izreci pobijane presude pa je na temelju... 18.2.2020
I Kž Us 7/2018-6Pobijanom su presudom opt. I. G. i opt. S. S., na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 146/13., 152/14. i 70/17.), oslobođeni optužbe. Opt. I. G. je oslobođen optužbe zbog kaznenog djela iz čl. 347. st. 1. KZ/97... 13.2.2020
Revr 559/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I./ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja I. P. iz G., ..., OIB: ..., koji glasi: "Tuženik C. d.d. iz Z., ..., OIB: ... dužan je tužitelju I. P. iz G., ..., OIB: ... platiti iznos od 361.600,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 21. velj... 12.2.2020
Rev 1959/2018-2Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "1. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: "I. Utvrđuje se da čl. 6. i 7. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s osnova upućivanja na užu specijalizaciju iz alkoholizma kojeg su tužiteljica i tuženik zaključili dana 27. listopada 2014. godine nisu u ... 12.2.2020
I Kž Us 18/2016-6Pobijanom presudom je optuženi I. T. proglašen krivim zbog počinjenog kaznenog djela protiv službene dužnosti, nezakonitim pogodovanjem iz članka 292. stavka 2. KZ/11. i na temelju te zakonske odredbe osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju mu je na temelju članka 54. KZ/11. ura... 12.2.2020
Rev 2349/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev za utvrđenje osnovanosti osporavanja tražbine tuženika II. višeg isplatnog reda u iznosu od 2.217.268,02 kn, prijavljene u stečajnom postupku koji se vodi nad društvom M. d.o.o. u stečaju, kao neosnovan. II. Odbija se u cijelosti... 12.2.2020
Rev 3188/2016-3Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime neimovinske štete iznos od 20.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 30. ožujka 2012. do isplate, na ime imovinske štete s osnova uništene odjeće te tuđe pomoći i njege iznos od 1.740,00 kn sa zateznim kamatama tekućim... 11.2.2020
I Kž Us 16/2019-6Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, optuženi R. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda, udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavka 1. KZ/97. opisanog u točki 1. izreke osuđujućeg dijela presude, za koje mu je djelo na temelju navedene ... 11.2.2020
Rev x 144/2015-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I.              Odbija se dio tužbenog zahtjeva u odnosu na I-tuženika Kliničku bolnicu M. kojim tužitelj H. potražuje isplatu iznosa od 276.518,83 kune sa pripadajućim zateznim kamatama tekućim na iznos: - 13.629,08 kn od 22.04.2000.g. do isplate, - 37.57... 5.2.2020
Rev 2567/2014-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-3701/11-28 od 7. kolovoza 2013., odbijen je zahtjev tužiteljice kojim od tuženice traži isplatu iznosa od 32.400,00 EUR u protuvrijednosti u kunama s pripadajućom zakonskim zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka (toč. I. izreke)... 5.2.2020
Rev 1525/2018-6Županijski sud u Dubrovniku presudom poslovni broj Gž. 237/13 od 16. listopada 2013. odbio je žalbu tužitelja kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskog suda u Dubrovniku posl. br. 12 P. 136/09-39 od 29. lipnja 2012. kojom je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Tuženik je dužan ... 4.2.2020
Rev 2792/2018-2Prvostupanjskom presudom tuženici je pod točkom I. izreke naloženo isplatiti tužitelju iznos 10.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 18. travnja 2014. do isplate, dok je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan za iznos 20.000,00 kn i pripadajuće zatezne kamate. Ujedno je tuženici naloženo nakna... 4.2.2020
Revt 67/2018-2Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos 68.103,79 kn sa zateznim kamatama tekućima na pojedine iznose kako je pobliže određeno u izreci presude. Pod točkom II. izreke tužbeni zahtjev je odbijen u dijelu u kojim je tužitelj potraživao isplatu zatez... 4.2.2020
Rev 2612/2019-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi tog suda poslovni broj Iv-3906/96 od 11. ožujka 1996. kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 849.258,18 kn sa zateznim kamatama na pojedine iznose kao i troškove postupka u iznosu od 10.015,00 kn (stavak ... 4.2.2020
Revr 2084/2015-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju bruto iznos 22.296,11 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže navedene u izreci (toč. I.), te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu 15.925,00 kn, dok je u preostalom dijelu odbijen ka... 4.2.2020
Rev 2190/2014-2Prvostupanjskom  presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-974/05-29 od 3. veljače 2012., odbijen je tužbeni zahtjev (toč. I. izreke) koji glasi: „I. Nalaže se I. tuženiku Republici Hrvatskoj - Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i II. tuženiku A. V. iz D. solidarno isplati... 29.1.2020
Revr 1539/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da otkaz Ugovora o radu br. HR-1313/381-7 dan Odlukom otkazu ugovora o radu broj HR-29/48 od 29.06.2011.g. nije dopušten, te da radni odnos tužitelja R. M. iz Z., ..., OIB: ... temeljem Ugovora o ra... 29.1.2020
Rev 522/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Nalaže se tuženiku da tužitelju naknadi štetu isplatom iznosa od 272.277,64 kn (dvijestosedamdesetdvijetisuće dvijestosedamdesetsedamkuna i šezdesetčetiri lipe) zajedno sa zateznom kamatom koja teče od 31. srpnja 2010.g. do isplate, po eskontnoj stopi Hrvatske N... 29.1.2020
Kž-rz 33/2019-4Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu je u odsutnosti proglasio krivim opt. P. J. da je na način i pod okolnostima pobliže opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, pa je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na... 28.1.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 2589 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(72) 2019(1378) 2018(1318) 2017(1518)
2016(1648) 2015(1870) 2014(1908) 2013(1785)
2012(2137) 2011(2356) 2010(2457) 2009(2833)
2008(2200) 2007(2403) 2006(2288) 2005(2117)
2004(2064) 2003(2554) 2002(2949) 2001(2438)
2000(2732) 1999(2463) 1998(2185) 1997(1434)
1996(1776) 1995(1831) 1994(2188) 1993(2331)
1992(2875) 1991(2802) 1990(1802) 1989(3)
1987(1) 1986(1) 1985(1) 1984(2)
1982(1)

Vrsta odluke

< SviPresuda

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(43858)
KAZNENI ODJEL(20676)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite