Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske > parnični (sve vrste) > preinačuje
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 2 / 20
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 486)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 848/09-3 Pž 848/09-3 II Pž-848/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec u pravnoj stvari tužitelja BRANKA TOMAŠIĆA iz Generalskog Stola, Tomašići 30, koga zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici u Karlovcu, Vranicanijeva 5/1, proti . Tužitelj je pritom zatražio i naknadu troškova postupka i to: za sastav tužbe iznos od 750,00 kn, za pribavu potvrde putne karte iznos od 50,00 kn, PDV u iznosu od ... 24.2.2009
Pž 6797/06-3 Pž 6797/06-3 LII Pž-6797/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Raoulu Dubravcu, u parničnom predmetu tužitelja INDUSTROGRADNJA-IZOIND d.o.o. , Donja Lomnica, Industrijska 21, kojeg zastupa punomoćnik Mićo Ljubenko, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika DUŠANA ČOVIĆA iz Virovitice, Ivana Mažuranića 69, kojeg zastupa punomoćnik Milan Petraš, odvjetnik u Virovitici, radi isplate iznosa od 8.222,68 kn, odlučujući o tužiteljevoj žalbi ... 19.2.2009
Pž 6072/06-6 obrta QUERCUS iz Donjeg Miholjca, Z. Frankopanska 13, kojeg zastupa punomoćnik Darko Šuper, odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Darko Šuper, Ivica Kovačev i Branko Rabar, Osijek, Europske avenije 3/I, radi isplate iznosa od 486.774,13 kn, odlučujući o tuženikovoj-protutužiteljevoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj XI P-633/04-52 od 20. srpnja 2006. godine preplatio svoje obveze prema tuženiku-protutužitelju i to za iznos od 466.161,49 kn, a to ... 18.2.2009
Pž 5005/06-4 Pž 5005/06-4 LVII Pž-5005/06-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Željku Šimiću, u pravnoj stvari tužitelja IVANA JURIĆA vlasnika trgovačkog obrta TRGOVINA JURIĆ ŠPORT iz Bjelovara, A. Šenoe 26, kojeg zastupa punomoćnik Žarko Obradović, odvjetnik iz Bjelovara, I. V. Trnsko . 17.2.2009 0:00:00 Presuda LVII Pž-5005/06-4 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Željku Šimiću, u pravnoj stvari tužitelja IVANA JURIĆA ... 17.2.2009
Pž 8035/08-3 Pž 8035/08-3 V Pž-8035/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja ZDRAVKA MIHALIĆA, Barilovački Leskovac 10, kojeg zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda iz Karlovca, p . 17.2.2009 0:00:00 Rješenje V Pž-8035/08-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja ZDRAVKA ... 17.2.2009
Pž 8031/08-3 Pž 8031/08-3 V Pž-8031/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja RUŽICE ŠUŠLJE iz Duge Rese, Pečurkovo brdo 6, kojeg zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda iz Karlovca . 17.2.2009 0:00:00 Rješenje V Pž-8031/08-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja RUŽICE ... 17.2.2009
Pž 8024/08-3 Pž 8024/08-3 V Pž-8024/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja IVICE POLOVIĆA iz Duge Rese, Grščaki 44, kojeg zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda iz Karlovca, pro . 17.2.2009 0:00:00 Rješenje V Pž-8024/08-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari tužitelja IVICE ... 17.2.2009
Pž 5812/05-6 Prema obrazloženju u bitnome sud navodi kako je nakon provedenog dokaznog postupka i to uvidom u dokumentaciju u spisu utvrdio da je tuženik bio u poslovnom odnosu s tužiteljem, odnosno s njegovim pravnim prednikom, na temelju ugovora o prodaji robe (riblje mlađi) koju da je robu tužitelj tuženiku u cijelosti isporučio i fakturirao utuženim računima, pa da je dužan preuzetu robu i platiti u iznosu koji je dosudio, jer da provedeni dokazi upućuju na zaključak kako je tuženikov ... 17.2.2009
Pž 236/09-3 u stečaju, Zagreb, kojeg zastupa punomoćnik Josip Smolčić, odvjetnik iz Zagreba, Iblerov trg 4, protiv tuženika 1. PETRA TUCAKA, Allgemeines handelsunternehmen, Koblenz, Clemenstrasse 1, Njemačka - pravna osoba, 2. PETRA TUCAKA, Koblenz, Clemenstrasse 1, Njemačka - fizička osoba, 3. HGT - Handelgesellshaft, Koblenz, Clemenstrasse 1, Njemačka, 4. HALLMARK INVESTMENTS LIMITED, Clanwiliam, Terracee, Dublin, Republika Irska i 5. HOTELI BAŠKA d.d. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud ... 16.2.2009
Pž 337/09-3 Pž 337/09-3 II Pž-337/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u pravnoj stvari tužiteljice ANĐELKE TOMIČIĆ iz Zvečaja, Mrežnički Venac 4c, koju zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici u Karlovcu, Vranicanijeva 5/1, p . Tužiteljica je pritom zatražila i naknadu troškova postupka i to: za sastav tužbe iznos od 750,00 kn, za pribavu potvrde putne karte iznos od 50,00 kn, PDV u iznosu od ... 13.2.2009
Pž 305/09-3 Pž 305/09-3 II Pž-305/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec u pravnoj stvari tužitelja JOSIPA BOLJARA iz Zvečaja, Dvorjanci 24, koga zastupaju punomoćnici Josip Janković i Mate Burazin, odvjetnici u Karlovcu, Vranicanijeva 5/1, protiv tuženika . Tužitelj je pritom zatražio i naknadu troškova postupka i to: za sastav tužbe iznos od 750,00 kn, za pribavu potvrde putne karte iznos od 50,00 kn, PDV u iznosu od ... 13.2.2009
Pž 798/09-3 Pž 798/09-3 X Pž-798/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Zdravku Junačku, u parničnom predmetu tužiteljice DAVORKE ŠLAT iz Duge Rese, Mrežnički Novaki 28, zastupane po punomoćnicima Josipu Jankoviću i Mati Burazinu, odvjetnicima iz Karlovca, protiv tuženika PAMUČNA IN . 12.2.2009 0:00:00 Rješenje X Pž-798/09-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Zdravku Junačku, u parničnom predmetu tužiteljice DAVORKE ... 12.2.2009
Pž 580/09-3 Pž 580/09-3 III Pž-580/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Radojici Sremcu, u parničnom predmetu tužitelja MIRE EREMIĆ iz Karlovca, Bartola Kašića 4, kojeg zastupa Zajednički odvjetnički ured Josip Janković i Mate Burazin iz Karlovca, protiv tuženika PAMUČNA INDUSTRIJ . Slijedom toga po principu krivnje tuženik je dao povod za tužbu, istina priznao je tužbeni zahtjev, pa tužitelju i pripadaju troškovi tog postupka, kao i troškovi... 11.2.2009
Pž 797/09-3 njene izreke u dijelu kojim je prvostupanjski sud odbio tužiteljev zahtjev za nadoknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 965,00 kn te sudi:Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 1.117,50 kn (tisućustosedamnaestkunaipedesetlipa) zajedno sa zateznim kamatama po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena počevši od 11. ... 11.2.2009
Pž 796/09-3 Pž 796/09-3 IX Pž-796/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužiteljice MIROSLAVE KATIĆA iz Generalskog Stola, Generalski Stol 44a, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Josip Janković i Mate Burazin u Karlovcu, p . 10.2.2009 0:00:00 Rješenje IX Pž-796/09-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužiteljice MIROSLAVE KATIĆA ... 10.2.2009
Pž 793/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužiteljica nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljičin zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 2.672,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad... 10.2.2009
Pž 791/09-3 Pž 791/09-3 IX Pž-791/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužiteljice ALBINE DRAGANJAC iz Duge Rese, Gornje Mrzlo Polje 163a, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Josip Janković i Mate Burazin u Karlovcu, proti . 10.2.2009 0:00:00 Rješenje IX Pž-791/09-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužiteljice ALBINE DRAGANJAC iz ... 10.2.2009
Pž 574/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužiteljica nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljičin zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 1.868,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad... 10.2.2009
Pž 304/09-3 Pž 304/09-3 IX Pž-304/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužitelja ZLATKA GALOVIĆA iz Duge Rese, Cerovački Galovići 25, kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Josip Janković i Mate Burazin u Karlovcu, protiv tu . 4.2.2009 0:00:00 Rješenje IX Pž-304/09-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužitelja ZLATKA GALOVIĆA iz ... 4.2.2009
Pž 306/09-3 Pž 306/09-3 IX Pž-306/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužitelja ZLATKA DOMŠIĆA iz Duge Rese, Belajska Vinica 12, kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Josip Janković i Mate Burazin u Karlovcu, protiv tuženi . 4.2.2009 0:00:00 Rješenje IX Pž-306/09-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u pravnoj stvari tužitelja ZLATKA DOMŠIĆA iz ... 4.2.2009
Pž 312/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužiteljica nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljičin zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 7.392,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad... 2.2.2009
Pž 313/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužitelj nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 11.086,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad ... 2.2.2009
Pž 338/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužitelj nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 11.086,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad ... 2.2.2009
Pž 193/09-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 i 84/08; dalje: ZPP), uz obrazloženje da je uslijed otvaranja stečajnog postupka tuženik u financijskim poteškoćama, pa tužitelj nema pravo na naknadu troškova postupka. Kod takvog stanja stvari, osnovan je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnog troška, obračunat prema vrijednosti predmeta spora u iznosu od 4.130,00 kn, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad ... 2.2.2009
Pž 185/09-3 Pž 185/09-3 I Pž-185/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Zagreb, koga zastupa odvjetnik Elvis Sever Koren iz Zagreba, radi određivanja prethodne mjere, odlučujućI o žalbi protivnika osiguranja protiv dopunskog rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-22/08 od 2. listopada 2008. 19. Ovršnog zakona („Narodne novine" broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05, dalje OZ) u granicama žalbenih razloga i ... 2.2.2009
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 20 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2009(79) 2008(72) 2007(128) 2006(125)
2005(81) 2003(1)

Vrsta odluke

Dopunsko rješenje(2)
Ostalo(2)
Presuda(224)
Presuda i rješenje(35)
Rješenje(223)


Vrsta predmeta

< Sviparnični (sve vrste)

Pravni učinak

< Svipreinačuje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite