Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 1178
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 29448)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
PŽ 1549/93-2Privredni sud Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Maksimilijana Šprljana kao predsjednika vijeća, te Nade Potočki-Kos i suca porotnika dr.Ivana Henneberga kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja O.S., Z., zastupan po mr.D.J., odvjetniku iz Z., protiv tuženika GO.M. i F.M. iz Z., uz umje... 28.9.1993
VTSRH Pž 400/1994"Predmet tužbenog zahtjeva jest isplata troškova prijevoza po tovarnoom listu kojim je ugovoren prijevoz između pošiljatelja "DP" Pančevo, a kao primatelj označen je "T" Split. Budući da se radi o dom ... 1994
VTSRH Pž 157/1994"Tužitelj i tuženi u ugovornom su odnosu na temelju ugovora o prijevozu robe željeznicom - tovarnog lista broj 50416 od 25. rujna 1991. godine. Prema navedenomu tovarnom listu, željeznica je obavila p ... 1994
VTSRH Pž 2433/1994"Nakon izvršena upisa pretvorbe, Hrvatski fond za privatizaciju donio je dana 22. ožujka 1994. rješenje kojim poništava raspored za 383 dionice upisane bez popusta, koje su stečene temeljem ugovora tr ... 1994
VTSRH Pž 2947/1994"Predmet tužbenog zahtjeva jest naknada štete iz ugovora o prijevozu robe željeznicom, pri čemu nije sporno da je robu otpremio špediter "T" iz R., da je primatelj robe "I-P", te da je nakon završena ... 1994
VTSRH Pž 2682/1994"Tuženi ističe da se ne radi o srodnoj djelatnosti tužitelja i tuženog, te da se ne radi o sličnosti u nazivima, što bez prejudiciranja ne bi stajalo. Naime, tuženi je registriran kao poduzeće za proi ... 1994
VTSRH Pž 2928/1994"Prema čl. 8. st. 2. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama naknadu za uporabu (odnosno korištenje) objekata sigurnosti plovidbe putovima plaćaju korisnici tih putova. Poslove uređiv ... 1994
VTSRH Pž 4136/1994"Prvostupanjski sud pravilno citira odredbu čl. 80. st. 3. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) prema kojem ovakva tražbina zastarijeva za jednu godinu, ... 1994
VTSRH Pž 2045/1994"Iz obrazloženja prvostupanjske presude proizlazi da je sud zaključio da nema elemenata po kojima bi se tuženicima moglo pripisati da su počinilo djelo nelojalne utakmice (čl. 30. Zakona o trgovini). ... 1994
VTSRH Pž 2800/1994"Prema Zakonu o postupku za upis u sudski registar, da bi sud donio rješenje o zahtjevu za upis u sudski registar, potrebno je ispuniti određene formalne i materijalno pravne uvjete. Formalni su uvjet ... 1994
VTSRH Pž 2986/1994"Tužitelj tvrdi da je s tuženikom sklopio autorski ugovor na temelju kojeg se tuženi obvezao ekskluzivno za tužitelja dizajnirati uzorke dezena u seriji "Baština" i ostale za marku "Kravata-Croata". T ... 1994
VTSRH Pž 4127/1994"Tuženik se neosnovano poziva na odredbu čl. 23. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91 i 58/93, dalje: ZAP), jer se ova odredba ne može primijeniti u konkretnome slučaju. Naime, prema ... 1994
VTSRH Pž 4051/1994"Žaleći se protiv rješenja o upisu žalitelj tvrdi da je njegov pravni interes za brisanje provedenog upisa promjene osobe ovlaštene za zastupanje P.Z. u tome što je ugovor o cesiji potpisao upravo pob ... 1994
VTSRH Pž 3461/1994"Tuženi neosnovano pobija prvostupanjsku presudu u dijelu u kojem je odlučeno da je tuženi dužan platiti tužitelju naknadu za iskorištavanje autorskog djela i to 10 dijakolora stoga što je tuženi bez ... 1994
VTSRH Pž 2437/1994"Prema odredbi čl. 97. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91 i 58/93, dalje: ZAP), na zahtjev tužitelja koji učini vjerojatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno, sud može i prij ... 1994
VTSRH Pž 2239/1995"Ovaj sud nalazi da je pobijano rješenje zakonito i pravilno, te da je doneseno u skladu s odredbom čl. 43. i 53. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95). Uvidom u spis utvrđeno je da j ... 1995
VTSRH Pž 174/1995"Prvostupanjski sud je pravilno primijenio odredbu čl. 204. st. 1. Pomorskog zakonika i za to naveo pravilne razloge, jer se ugovorno založno pravo (hipoteka) iz čl. 234. Pomorskog zakonika može upisa ... 1995
VTSRH Pž 2879/1995"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 465. st. 2. Zakona o parničnom postupku u granicama razloga iz žalbe i pazeći po službenoj dužnosti na apsolutno bitne povrede odredab ... 1995
VTSRH Pž 3260/1995"Prvostupanjski je sud pravilno ocijenio da je dužnik dao osiguranje za pokriće ukupnih tražbina, a koje je raspoloživo i prenosivo u korist vjerovnika. Naime, prema odredbi čl. 979. Pomorskog zakonik ... 1995
VTSRH Pž 2363/1995"Prema čl. 35. st. 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", br. 53a/91, dalje: ZPUSR), ako prijava za upis u sudski registar ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj mog ... 1995
VTSRH Pž 840/1995"Prema podacima u spisu proizlazi da predlagatelj nije dokazao da je knjižni vlasnik nekretnina u z.k. ulošku broj 4634 k.o. Grad Zagreb, iako je nekretnine, izvanknjižno vlasništvo, predlagatelj kupi ... 1995
VTSRH Pž 2080/1995"Ovaj žalbeni sud ne nalazi da bi pobijano rješenje bilo zahvaćeno nekom od bitnih povreda postupka, kako onih na koje pazi po službenoj dužnosti, tako i onih na koje upozorava žalitelj u svojoj zajed ... 1995
VTSRH Pž 3257/1995"Pravilna je odluka suda kojom se nalaže tuženiku da naknadi tužitelju troškove prekostojnice za brodove "V. L." u iznosu od USD 4.130,21 te broda "R. J." u iznosu od 4.152,27 USD. Brodar ima pravo na ... 1995
VTSRH Pž 3006/1995"Po ocjeni ovoga suda, prvostupanjski je sud pravilno ocijenio da sam izvod iz upisnika brodova nije izvršna isprava temeljem koje bi se, a bez pravomoćne presude ili neke druge izvršne isprave moglo ... 1995
VTSRH Pž 661/1995"Registarski sud može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa, ako je taj upis obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi kao i ... 1995
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1178 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(1) 2019(330) 2018(407) 2017(652)
2016(403) 2015(113) 2014(128) 2013(140)
2012(86) 2011(73) 2010(78) 2009(1437)
2008(5553) 2007(7110) 2006(6923) 2005(5162)
2004(83) 2003(54) 2002(42) 2001(99)
2000(132) 1999(368) 1998(26) 1997(13)
1996(7) 1995(13) 1994(14) 1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Nepoznata grupa vrste odluka u SuPri(1)
Pravno shvaćanje(1)
Presuda(9137)
Presuda i rješenje(1498)
Remisorno(5)
Rješenje(18742)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15701)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(500)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite