Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1153 / 1154
Dokumenti od 28801 do 28825 (od ukupno 28840)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
PŽ 251/97-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, kao predsjednika vijeća, te Ivana Gembarovski i suca porotnika Miroslava Skalaka, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "M." s.p.o. Z., protiv tuženoga "A. a." s.p.o. S., koga zastupa D. T., odvjetni ... 8.4.1997
VTSRH Pž 442/1997Propisi o zateznim kamatama su prisilni propisi. Posljedice zakašnjenja dužnika određene su dakle prisilnim propisima i ne mogu ih određivati stranke ugovorom. Uz činjenicu zakašnjenja dužnika zakon v ... 4.3.1997
VTSRH Pž 2292/1995"Neosnovano tuženik pobija prvostupanjsku presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer između stranaka i nema spora o relevantnim činjenicama za presuđenje. Naime, tuženik ni u ... 9.1.1997
VTSRH Pž 511/1997"Uvidom u spis utvrđeno je da je predlagatelj dana 8. I. 1997. godine podnio sudu zahtjev da ga, temeljem čl. 278. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93 - ZTD), sud ovlas ... 1997
VTSRH Pž 107/1997"Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se određuje privremena mjera zapljene svih zatečenih boca, ambalaže i medaljona s robnim žigovima predlagatelja osiguranja "V." koje su neovlašteno proizveli ... 1997
PŽ 3527/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca mr.Borislava Blaževića, kao predsjednika vijeća, te Nade Potočki-Kos i suca porotnika dr.lvana Henneberga kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.F. iz Z., zastupan po Odvjetničkom uredu D.T., protiv tuženika Ž.N.d.o.o.... 24.9.1996
PŽ 3874/94-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Gembarovski, kao predsjednika vijeća, te Dubravke Zubović i suca porotnika Miroslava Skalaka, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja T.F., O., koga zastupa A.L., odvjetnik iz Z., protiv tuženika C.O.d.d. Z., radi n... 24.9.1996
PŽ 1735/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. Andrije Erakovića, kao predsjednika vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika prof. dr. Branka Jakaše, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B. A. iz R., zastupan po punomoćniku B. K., odvjetniku iz R., protiv ... 12.3.1996
PŽ 1961/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Nade Potočki-Kos kao predsjednice vijeća, te Maksimilijana Šprljana i suca porotnika Ivana Henneberga kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z.L.d.o.o. Z., koga zastupaju punomoćnici mr. R.B. i D.J., odvjetnici u Z., pro... 1.2.1996
PŽ 724/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, kao predsjednika vijeća, te mr. Lucije Čimić i suca porotnika Stjepana Sušeca, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.NP.d.d. Z., protiv tuženika ZA.ME.p.o. Z., radi kn 5.363,03 spp, odlučujući o žalb... 30.1.1996
VTSRH Pž 950/1996"Prema ocjeni ovoga žalbenog suda, rezultati provedenoga dokaznog postupka ukazuju na to da je ugovor sklopljen. U pismu tužitelja od 5. rujna 1992. godine koje je upućeno tuženiku a kojim potvrđuje d ... 1996
VTSRH Pž 2957/1996"Postupak osiguranja pokrenut je radi osiguranja novčanog potraživanja pomorskog agenta "S." d.o.o. iz Kopra. Prema odredbi čl. 974. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), pr ... 1996
PŽ 3273/94-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Marine Unger-Juranić, kao predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika prof.dr. Branka Jakaše, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja HR.Ž.- Z; protiv tuženika C.O. d.d., Z., radi isplate 4.611,36 kn, rješav... 19.9.1995
PŽ 2305/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Negro predsjednika vijeća, te Zdravka Junačka i mr. Josipa Čakića kao članova vijeća, u izvršnom predmetu vjerovnika K.TE., M., Austrija zastupanog po punomoćniku N.S.-R., odvjetnici iz Zagreba, protiv tuženika MART.s.p.o.... 4.7.1995
PŽ 150/95-2Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od suca Josipa Pavlečića kao predsjednika vijeća, te suca mr.Josipa Čakića i suca porotnika mr.Franje Blažića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja KONS. R., zastupan po punomoćnicima S.A. i mr.Z.O. odvjetnicima iz Z., protiv tuž... 6.6.1995
VTSRH Pž 2239/1995"Ovaj sud nalazi da je pobijano rješenje zakonito i pravilno, te da je doneseno u skladu s odredbom čl. 43. i 53. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95). Uvidom u spis utvrđeno je da j ... 1995
VTSRH Pž 174/1995"Prvostupanjski sud je pravilno primijenio odredbu čl. 204. st. 1. Pomorskog zakonika i za to naveo pravilne razloge, jer se ugovorno založno pravo (hipoteka) iz čl. 234. Pomorskog zakonika može upisa ... 1995
VTSRH Pž 2879/1995"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 465. st. 2. Zakona o parničnom postupku u granicama razloga iz žalbe i pazeći po službenoj dužnosti na apsolutno bitne povrede odredab ... 1995
VTSRH Pž 3260/1995"Prvostupanjski je sud pravilno ocijenio da je dužnik dao osiguranje za pokriće ukupnih tražbina, a koje je raspoloživo i prenosivo u korist vjerovnika. Naime, prema odredbi čl. 979. Pomorskog zakonik ... 1995
VTSRH Pž 2363/1995"Prema čl. 35. st. 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", br. 53a/91, dalje: ZPUSR), ako prijava za upis u sudski registar ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj mog ... 1995
VTSRH Pž 840/1995"Prema podacima u spisu proizlazi da predlagatelj nije dokazao da je knjižni vlasnik nekretnina u z.k. ulošku broj 4634 k.o. Grad Zagreb, iako je nekretnine, izvanknjižno vlasništvo, predlagatelj kupi ... 1995
VTSRH Pž 2080/1995"Ovaj žalbeni sud ne nalazi da bi pobijano rješenje bilo zahvaćeno nekom od bitnih povreda postupka, kako onih na koje pazi po službenoj dužnosti, tako i onih na koje upozorava žalitelj u svojoj zajed ... 1995
VTSRH Pž 3257/1995"Pravilna je odluka suda kojom se nalaže tuženiku da naknadi tužitelju troškove prekostojnice za brodove "V. L." u iznosu od USD 4.130,21 te broda "R. J." u iznosu od 4.152,27 USD. Brodar ima pravo na ... 1995
VTSRH Pž 3006/1995"Po ocjeni ovoga suda, prvostupanjski je sud pravilno ocijenio da sam izvod iz upisnika brodova nije izvršna isprava temeljem koje bi se, a bez pravomoćne presude ili neke druge izvršne isprave moglo ... 1995
VTSRH Pž 661/1995"Registarski sud može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa, ako je taj upis obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi kao i ... 1995
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 1152 1153 1154 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(201) 2018(169) 2017(475) 2016(368)
2015(106) 2014(123) 2013(131) 2012(80)
2011(73) 2010(77) 2009(1437) 2008(5553)
2007(7110) 2006(6923) 2005(5162) 2004(83)
2003(54) 2002(42) 2001(99) 2000(132)
1999(368) 1998(26) 1997(13) 1996(7)
1995(13) 1994(14) 1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Pravno shvaćanje(1)
Presuda(8801)
Presuda i rješenje(1426)
Remisorno(5)
Rješenje(18543)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15701)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(500)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite