Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 719
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 17951)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 952/2018-2Prvostupanjskim rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetu pod brojem Povrv-274/2017-3, te je odbacio tužbu i ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod brojem Ovrv-5/12 od dana 10. siječnja 2012. godine javnog b... 7.5.2019
Kž 207/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju čl. 403. ZKP/08 branitelj, odvjetnik  K. V. kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn zbog neopravdanog nedolaska na raspravu dana 26. ožujka 2019., te je obvezan naknaditi troškove odgode navedene rasprave i to troškove vještaka F. B. i I. B. u ukupnom iznosu... 30.4.2019
Gž 1812/2017-3Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-13863/11 od 11.07.2011.g. donesen od javnog bilježnika u Zagrebu mr.sc. J. R., kojim se tuženoj nalaže da... 25.4.2019
Gž 2065/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Prekida se ostavinski postupak iza smrti P. K. (A2. II. Jurica Kapović, A3, OIB: 25.4.2019
Gž Ovr 1384/2018-5Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog ovršenika D. M. da se obustavi ovrha koja se kod Financijske agencije provodi na temelju ovršne isprave - presude broj P-98/15-20 od 31. prosinca 2015. kao neosnovan.“ Protiv takvo... 24.4.2019
Gž 153/2019-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 21.500,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. studenoga 2018., kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 6.117,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. studenoga 2018., sve u roku od 15 dana. ... 23.4.2019
Gž 699/2019-2Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke održano je u cijelosti na snazi rješenje o nasljeđivanju javnog bilježnika I. K. iz A3, posl. br. O-135/08, UPP/OS-15/08 od 23. prosinca 2010., a u toč.II. izreke odbijen je prijed... 23.4.2019
Kž 204/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju 131. st. 3. u svezi čl. 98. st. 6. ZKP/08 protiv optuženog D. K. produljene su mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 4., 5. i 9. ZKP/08 tj. zabrana približavanja na udaljenost manju od 100 metara, zabrana uspostavljanja i održavanja izravne i neizravne veze, te zabrana ... 19.4.2019
Gž 684/2019-2Pobijanim rješenjem određeno je da se razvrgava suvlasnička zajednica nekretnina čkbr.B4 u naravi kuća i dvorište Livadska 6 sa 327 m2, upisanih u zk.ul.br.11268 k.o. Osijek u suvlasništvo izvanparničnih stranaka i to predlagatelja 18.4.2019
Gž 1383/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Tuženici su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 86.993,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14% godišnje tekućom od 08. kolovoza 2009. godine do 30. lipnja 2011. godine ... 17.4.2019
Gž 97/2019-2Pobijanom presudom, pod toč.1 odbijen je zahtjev tužiteljice kojim je tražila raskid Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaključen između nje kao primateljice uzdržavanja i tužene kao davateljice uzdržavanja dana 9. veljače 2012. koji je solemniziran po javnom bilježniku 17.4.2019
Kžzd 28/2019-4Općinski sud u Varaždinu presudom poslovni broj gornji od 14. siječnja 2019., na temelju čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08,76/09,80/11,91/11- Odluka Ustavnog suda i  143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17; nastavno ZKP/08) osuđenoj J. S. opozvao je uvjetnu osudu ko... 17.4.2019
Gž 660/2019-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja podnesena 17. travnja 2018. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka s prijedlogom da se isto ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Žalba tužitelja nije os ... 16.4.2019
Gž 667/2019-2Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da je dosjelošću stekao pravo vlasništva na dijelu k.č.br. 304/1 gospodarska zgrada i šuma površine 2870 m2 upisane u z.k.ul. 1216 k.o. A1 u površini od 454 m2 označenom plavom ... 16.4.2019
Gž 264/2018-3Presudom Općinskog suda u Čakovcu broj P-30/16-18 od 23. studenog 2017. pod toč. I. izreke utvrđeno je da ugovor o darovanju od 18. srpnja 2011. ovjeren kod javnog bilježnika J. C. u Čakovcu pod brojem OV-7195/11 i aneks ugovora ovjeren kod javnog bilježnika... 15.4.2019
Gž 1463/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužitelj H.Z.Z.O., REGIONALNI URED OSIJEK, A1, OIB: B1, s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženici... 15.4.2019
Gž 899/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 25.300,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom na pojedinačne iznose pobliže opisane u navedenoj točki presude. Točkom II. izreke odbijen je tužitelj sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva ... 15.4.2019
Kž 198/2019-4Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja su na temelju čl. 98. st. 5. i st. 2. t. 4., 5. i 9 u svezi s čl. 123. st. 1. t. 3. ZKP/08 protiv optuženog T. S. određene mjere opreza - zabrana približavanja M. S. iz S. V., R. 90, i Š. K. iz Č., B. J. 36, na udaljenost do sto metara, zabrana uspostavljanja ... 12.4.2019
Gž Zk 429/2017-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Preinačuje se rješenje ovoga suda, poslovni broj Z-628/17 od 17. siječnja 2017. godine, na način da isto sada glasi: Odbija se prijedlog predlagatelja za upis zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, nalaže se uspostava z ... 12.4.2019
Gž 2130/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Nalaže se tuženicima M. S., OIB B3, iz A4, i 11.4.2019
Gž 407/2019-2Prvostupanjskom presudom razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina navedenih u izreci presude na način da su tužitelju-protutuženiku u isključivo vlasništvo pripadale nekretnine navedene u izreci presude a tuženicima-protutužiteljima tri nekretnine također navedene u izreci presude te je istom ... 11.4.2019
Gž R 835/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja protiv tuženika zaprimljena kod prvostupanjskog suda 19. srpnja 2018. Protiv tog rješenja tužitelj je podnio žalbu i dopunu žalbe, pobijajući ga zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne no... 10.4.2019
Kž 218/2019-4Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-173/19 od 27. ožujka 2019. protiv okrivljenika pod 1) M. A. Y. i pod 2) M. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 326. st. 1. KZ/11 je temeljem 127. st. 4. u svezi čl. 123. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 8... 9.4.2019
Gž 1864/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku, u roku 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužitelju iznos od 3.083,10 kn na ime naknade imovinske štete na vozilu, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 25. veljače 2013.god. do 31. srpnja 2015. god. po stopi koja se određuje za sv ... 9.4.2019
Gž Ovr 582/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor ovrhovoditelja od 30. siječnja 2017. godine kao neosnovan i potvrđuje se ovosudno rješenje doneseno pod poslovnim brojem Ovrv-14674/16-5 dana 10. siječnja 2017. godine. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovodi ... 9.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 719 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1008) 2018(3547) 2017(3350) 2016(2825)
2015(1333) 2014(859) 2013(685) 2012(536)
2011(537) 2010(572) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(7076)
Presuda i rješenje(1326)
Rješenje(8564)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8652)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1515)
MALOLJETNIČKI ODJEL(28)
UPRAVNI SUD(1)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(972)
Dubrovnik(651)
Gospić(22)
Karlovac(234)
Koprivnica(503)
Osijek(573)
Požega(8)
Pula(624)
Rijeka(1632)
Sisak(168)
Slavonski Brod(379)
Split(3188)
Varaždin(4276)
Velika Gorica(264)
Virovitica(72)
Vukovar(279)
Zadar(1432)
Zagreb(2456)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(186)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite