Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 764
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 19090)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 176/2019-3Presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 9. siječnja 2019., poslovni broj: P-4409/2015., tuženici je naloženo isplatiti tužiteljima i to I. tužitelju iznos od 105.847,83 kn, a II. tužiteljici iznos od 104.997,73 kn, kao i naknaditi im parnični trošak u iznosu od 37.553,71 kn... 10.6.2019
Gž 48/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu, poslovni broj: Ovr-4262/2017, od 20. prosinca 2017., na upisanu zemljišnu knjigu Općinskog suda u Osijeku... 10.6.2019
Gž 665/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je kao nedopušten prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta održanog dana 8. ožujka 2018. Pobijanom presudom i rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: „1. Nalaže se tuženi... 6.6.2019
Gž 396/2019-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I   Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " Nalaže se tuženiku C. osiguranje d.d. Z., OIB: …, da isplati prvotužiteljici  Ž. J., OIB.: …, iz B. (B. i H.), na ime naknade imovinske štete iznos od 2.500,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim ... 6.6.2019
Gž 1903/2017-3Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se tuženiku naloži da mu isplati iznos od 40.000 EUR-a u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zakonskom zateznom kamatom od 31. listopada 2010. godine pa do isplate. Istom presudom utvrđeno je da j... 30.5.2019
Gž Zk 95/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Odbija se prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Supetru, posl. br. Z-1871/13 od 05. prosinca2013. godine u cijelosti. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prikazanja prigovora u Z.U. 1124 K. O. S. pod poslovn... 24.5.2019
Gž Zk 158/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Utvrđuje se da je predlagatelj Z. M. iz Z., …, OIB: …, povukao prijedlog za pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka. II. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci Stalna služba u Delnicama, da po pravomoćnosti ovo... 24.5.2019
Gž Ovr 507/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Djelomično se ukida potvrda o ovršnosti Ugovora o zemljišnoknjižnom zalogu br.91/98, solemniziranog 04.08.1998.g. pod brojem OU-129/98, a koju potvrdu o ovršnosti je izdao Javni bilježnik I. B. u Split... 24.5.2019
Gž 1627/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: '' Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja ad. 1 i 2 koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji ad. 1 F. I., OIB: ..., ..., P. te ad. 2 Lj. I., OIB: ..., ..., P., svaki za ½ dijela, stekli valjani pravni osnov za upis prava suvlasništva na nekretnini ... 23.5.2019
Gž R 154/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: '' I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelju R. T. OIB: ... iz Z., ... u radnom odnosu kod tuženika Dječji vrtić M. P. iz Z., ... ravnateljica Dječjeg vrtića M. P., vrijeđanjem, vikanjem, omalovažavanjem te šikaniranj... 23.5.2019
Gž 133/2019-3Presudom suda prvoga stupnja je zbog priznanja tuženika prihvaćen tužbeni zahtjev utvrđenjem da je tužitelj dosjelošću stekao pravo vlasništva nekretnina upisanih u z. k. ul. 347 k. o. M. - k. č. br. 732/1 i 732/2 a odlučeno je i o parničnim troškovima tako da je tuženiku naloženo nadoknaditi tužite... 23.5.2019
Gž 1734/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Platni nalog sadržan u rješenju javne bilježnice I. L. iz Zagreba broj Ovrv-8597/12 od 28.09.2012. godine održava se na snazi u dijelu u kojem se nalaže tuženici B. ... 23.5.2019
Gž Ovr 213/2019-2Rješenjem o osiguranju suda prvog stupnja, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja utvrđene izvršnim i konačnim rješenjem predlagatelja osiguranja od 6. ožujka 2017., Klasa: UP/I-325-08/16-01/0267316, Urbroj: 374-3501-2-17-2., u iznosu od 25.153,40 kn, određena je uknjižba založnog... 23.5.2019
Gž 450/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog tužitelja 1. - 4. za ponavljanje postupka kao nepravodobna. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu su izjavili tužitelji 1. - 4. i to kako se navodi u žalbi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materija ... 22.5.2019
Gž 590/2019-2Rješenjem suda prvoga stupnja ispravljeni su presuda toga suda poslovni broj: P-787/2011-44 od 30. lipnja 2015. i zapisnik za objavu i uručenje presude poslovni broj: P-787/2011-45 od 30. lipnja 2015. u stavku II. retku prvom izreke presude iza riječi "da" treba dodati očitom omaškom ispuštene riječ... 22.5.2019
Gž Ovr 294/2019-4Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je obustavio ovaj ovršni postupak. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj dana 21. veljače 2019. godine zbog svih žalbenih navoda te predlaže da drugostupanjski sud usvoji žalbu i ukine pobijano rješenje te predmet vrati pr ... 22.5.2019
Gž 681/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu br. 9012330438, sklopljen dana 12.3.2007. između tužitelja M. K. i tuženika P. banke d.d., Z., djelomično ništav, i to u dijelu čl. 4. istog ugovora koji glasi:“…koja je promjenjiva sukladno Odluci banke o kreditiranju građana za ... 22.5.2019
Gž 108/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljica i tužena ad2 M. J. rođena J. suvlasnice svaka za udio od ½ suvlasništva nekretnine u k.o. Š. čest. zem. br. 369 Z.U. 804 i čest. zem. br. 365/2 Z.U. 2268 k.o. Š.. 2. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica za cijelo čest. zem. br.... 22.5.2019
Gž 1691/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Djelomično se održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. J. iz Solina, poslovni broj:Ovrv-4345/15 od 10. studenoga 2015. godine k... 22.5.2019
Gž Ovr 831/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog ovrhovoditelja od 26. kolovoza 2015. godine za donošenje rješenja po čl. 201. st. 1. Ovršnog zakona kojim se nalaže Luka prijevozu d.o.o. A3, OIB: 22.5.2019
Gž 1075/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, poslovni broj: 9 R1-20/2017-6 od 31. kolovoza 2018., odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagateljice S. K. za ukidanjem potvrde ovršnosti podnesen 10. svibnja 2016. Protiv ovog rješenja žalbu je uložila predlagateljica zbog bitne povrede postupka i... 22.5.2019
Gž 791/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I Ugovor o darovanju, zaključen između I-tuženog M. I. i II-tuženog M. J. gubi učinak prema tužitelju Republici Hrvatsk... 21.5.2019
Gž 1542/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je pod točkom I. izreke ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koji je donio javni bilježnik Ž.H.P., poslovni broj Ovrv-55/2015 od 5. listopada 2015. godine kojim je tuženicima naloženo da tužitelju plate iz... 20.5.2019
Gž 1040/2017-9Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. T. iz Z. poslovni broj: Ovrv-790/13. od 30. travnja 2013., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženicama naloženo isplatiti tužitelju iznos od 112.674,48 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u i... 16.5.2019
Gž 937/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da gube pravni učinak prema tužitelju Ugovor o prijenosu osnivačkih prava u ustanovi koji je Ugovor sklopljen između A. N., kao prenositelja osnivačkih prava, i A. N., kao stjecatelja osnivačkih prava, koji Ugovor je potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježni... 16.5.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 764 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1523) 2018(4057) 2017(3380) 2016(2847)
2015(1359) 2014(867) 2013(700) 2012(543)
2011(540) 2010(574) 2009(494) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(7539)
Presuda i rješenje(1385)
Rješenje(9181)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8993)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1572)
MALOLJETNIČKI ODJEL(29)
UPRAVNI SUD(1)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(977)
Dubrovnik(667)
Gospić(23)
Karlovac(235)
Koprivnica(503)
Osijek(611)
Požega(8)
Pula(673)
Rijeka(1966)
Sisak(169)
Slavonski Brod(397)
Split(3255)
Varaždin(4365)
Velika Gorica(268)
Virovitica(72)
Vukovar(281)
Zadar(1465)
Zagreb(2936)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(187)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite