Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 336
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8397)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2140/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog nasljednika Srđana Granića za nastavak ostavinskog postupka iza ostaviteljice pok. M. (M.) N. pok. M. (točka I. izreke) te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi parnični postupak koji se vodi pred prvostupanjskim sudom pod pos... 26.9.2017
Gž R 740/2017-2Dana 29. rujna 2016. pod poslovnim brojem Gž R- 948/2016 ovaj je drugostupanjski sud donio rješenje kojim je ukinuo presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici koju je taj sud u ovom predmetu donio 30. travnja 2016. pod poslovnim brojem 7 - Pr-81/15-11. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno ... 21.9.2017
Gž Zk 898/2016-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca, odbijen je prigovor predlagatelja upisa kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-31335/15 od 21. kolovoza 2015. te određeno brisanje plombe u tom predmetu u podulošku … K.O. G. (zk.ul. …). Protiv prvostupanjskog rješen... 15.9.2017
Kž 294/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-331/17 od 26.srpnja 2017.godine odbijen je prijedlog braniteljice optuženika za izdvajanjem kao nezakonitog dokaza zapisnika o prepoznavanju od 9.lipnja 2017.godine. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem branit... 8.9.2017
Kž 295/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-399/17 od 10.kolovoza 2017.godine opt.Ž. D. ukinuto je određeno jamstvo u kazneno pravnoj stvari kao mogućnost zamjene istražnog zatvora. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem braniteljice M. B., odvjetnice iz ... 8.9.2017
Gž 1439/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj A. K. iz B. G., ..., vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. ... k.o. B. G., a koja se sastoji od k.č. br. ... A. šuma, šuma, površine 3872 m2, a što je tuženik PZ N. iz Ž., ..., dužan priznati i izda... 7.9.2017
Gž 995/2015-2Prvostupanjskom međupresudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju dana 30. srpnja 2007.g. II. Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva. III. Odluka o troškovima postupka ostavlja se za kasniju presudu.... 7.9.2017
Gž 1018/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, a po pravomoćnosti ove presude, prestane uznemiravati tužitelja u vlasništvu kuće i dvorišta koji se nalazi na čest. zem. … k.o. Z. na način da poduzme prikladnu mje... 7.9.2017
Gž 799/2017-2Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da je tužitelj vlasnik za cijelo čest. zem. …, sve k.o. M., pa je tuženici naloženo da trpi uknjižbu brisanja prava vlasništva nekretnina čest. zem. …, sve k.o. M. sa svoga imena uz upis prava vlasništva predmetnih nekretnina na ime tužitelja (točka I.). Nadalje... 7.9.2017
Kž-497/37Pobijanom presudom Općinskog suda u Virovitici okrivljenica ... proglašena je krivom, zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. u vezi s člankom 228. stavak 1. KZ/11 te osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. 7.9.2017
Gž Ovr 1045/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem prvostupanjskog suda broj O.-2822/11 od 02. studenog 2012. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovrhovoditelj, pobijajući isto u cijelosti, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešne p... 6.9.2017
Gž Zk 208/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa te je potvrđeno rješenje poslovni broj Z-1215/16 od 17. veljače 2016. godine, određen je upis brisanja zabilježbe prigovora u zemljišnim knjigama te je odbijen zahtjev predlagatelja radi izdavanja naloga radi upisa brisanja plombe poslovni ... 6.9.2017
Gž R 951/2016-3Pobijanim rješenjem od 20. listopada 2015. godine odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari, dok je rješenjem od 30. lipnja 2016. godine tužitelj obvezan naknaditi tuženiku trošak tog postupka u iznosu od 2.250,00 kuna. Protiv navedenih rješenja žali se tužitelj zbog žalbenih razloga iz odredbe članka... 6.9.2017
Gž 855/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Prihvaća se kao osnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je tuženik dne 30. 08. 2015.god. i 04. 09. 2015.god. izvršio smetanje posjeda nekretnina k.č. (č. zem.) 840/1 i dio k.č. (č.zem.) 841 upravo omeđen na vještvu točkama 6-7-8-4-5-... 4.9.2017
Gž Ovr 421/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za osiguranje  predlagatelja osiguranja B. K. d.o.o. sa sjedištem u Z., OIB:…, protiv protivnika osiguranja D. H. iz V., OIB:…, na nekretninama  u ½  suvlasničkog dijela, upisanim u zk.ul. br. 14071 k.o. V., čkbr. 896... 4.9.2017
Gž Ovr 1011/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za osiguranje podnesen dana 14. ožujka 2017. Protiv navedenog rješenja predlagatelj osiguranja podnio je dopuštenu i pravodobnu žalbu iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, ... 31.8.2017
Kž 254/2017-6Presudom Općinskog suda u Varaždinu posl.br.29K-407/15-45 od 26.svibnja 2017.godine  temeljem odredbe čl.554.st.1.Zakona o kaznenom postupku (NN-152/08,76/09, 80/11, 91/12-Odluka USRH,143/12,56/13,145/13 i 152/14- u daljnjem tekstu ZKP/08) utvrđeno je da je opt.I.Š. u neubrojivom stanju počinila pro... 30.8.2017
Gž 920/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1. Utvrđuje se da su tužitelji, R. D. (OIB: …) i A. D. (OIB: …), stekli pravo korištenja grobnog mjesta na groblju T. u R., polje B, sekcija 6, redni broj 9, površine 5,9 m2, na neodređeno vrijeme, te se nalaže tuženiku da u grobnom očevidniku... 29.8.2017
Gž Ovr 939/2017-2Prvostupanjskim pobijanim rješenjem određen je ovršeniku naknadni primjereni rok od 15 dana da ispuni obvezu utvrđenu pravomoćnom presudom Općinskog suda u Imotskom pod posl. br. P-1575/03 od 4. svibnja 2007. (točka I. izreke), određeno je da ako ovršenik ne ispuni obvezu niti u naknadnom roku, da j... 25.8.2017
Gž Ovr 947/2017-2Prvostupanjskim rješenjem nastavljena je ovrha određena pravomoćnim rješenjem o ovrsi posl. br. Ovr-15994/04 od 8. veljače 2005. godine na novom predmetu i sredstvu ovrhe. Protiv tog rješenja pravovremeno se žali ovršenica, navodeći da rješenje pobija iz žalbenih razloga iz odredbe članka 353. st. ... 25.8.2017
Gž Zk 317/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda posl. br. P-65/17 od 17. ožujka 2017. godine taj sud se proglasio stvarno nenadležnim za suđenje u uvodno označenoj pravnoj stvari (točka I. izreke), te je odlučeno da će se po pravomoćnosti tog rješenja, predmet ustupiti T. sudu u V. (točka II. izreke). Protiv tog rj... 25.8.2017
Gž 1135/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba tužitelja od 19. srpnja 2016. podnesena po odvjetniku I. B., te su ukinute sve parnične radnje tužitelja poduzete po odvjetniku I. B. iz Z.. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu po odvjetniku I. B. iz Z., B. 5, pobijajući isto zbog ... 24.8.2017
Gž Ob 463/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice od 17. lipnja 2016. godine izjavljen protiv rješenja o pristojbi kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/... 22.8.2017
Gž Ovr 906/2017-2Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke O. građanski sud u Z. oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, dok je pod točkom II. odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja spis ustupiti O. sudu u N. Z. kao mjesno nadležnom sudu. Protiv pobijanog rješenja ovrhovoditelj je ... 21.8.2017
Gž 673/2017-3Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku u roku od 8 dana isplatiti tužitelju iznos od 4.506,32 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana plaćanja svakog pojedinog iznosa do isplate po stopi određenoj za svako polugodište... 18.8.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 336 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(836) 2016(1661) 2015(858) 2014(542)
2013(466) 2012(391) 2011(424) 2010(537)
2009(482) 2008(385) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3154)
Presuda i rješenje(529)
Rješenje(3733)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4622)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(984)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(610)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(460)
Osijek(198)
Požega(3)
Pula(265)
Rijeka(793)
Sisak(130)
Slavonski Brod(136)
Split(1085)
Varaždin(2497)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(142)
Zadar(205)
Zagreb(883)
Zlatar(18)
Čakovec(10)
Šibenik(126)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite