Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 30
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 730)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-3794/14-2 Jamčevinu sukladno odredbi st. 3. istog članka, pored osoba koje po ovom zakonu nisu dužne dati jamčevinu (Republika Hrvatska, općine, gradovi i županije, te upravna tijela kad u postupku sudjeluju kao stranke) nisu nužni dati ovrhovoditelj na čiji je prijedlog određena ovrha i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine... 18.6.2015
Gž-3939/98-2 Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Usvaja se otkaz stanarskog prava u odnosu na tužene C. M. i B., te im se nalaže da isele iz stana koji se nalazi u Z., P. I. V. 7/1 (5), koji se sastoji od 4 sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika, terasa ulaza, blagavaonice, stepeništa, 2 degažmana u ukupnoj površini od 101 m2 i da taj stan slobodan od osoba i stvari predaju u posjed tužitelju u roku od 15 dana i da mu solidarno u istom roku naknade troškove parničnog... 2.2.1999
Gž-4013/02-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Nedjeljke Domović, kao predsjednika vijeća, Andrine Raspor-Flis i Marine Paulić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice O. W. iz B. N., S. 15, sada u Z., Sv. 13 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - "NN" 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89. 40/89, 57/89. 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94 .-dalje: ZMUO). 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 - dalje:ZPP) žalbu uvažiti, te pobijano ... 3.2.2004
Gž-4046/04-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Karmen Strmoli-Jelavić, kao predsjednika vijeća, Darije Horvat i Nevenke Pažić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z. banka d.d. godine naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos glavnog duga od 27.542,76 kn, a djelomično je presuda ukinuta za iznos od 843.79 kn te u dijelu u kojem je odlučeno o kamati na pravomoćno dosuđeni iznos od 27.542,76 kn za razdoblje od 24.2.1995.... 11.10.2005
Gž-4188/12-2 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 108/07. i 152/08. - dalje u tekstu: ZZK), koja odredba propisuje da se promjena oblika površine i izgrađenosti nekog zemljišta može provesti samo na temelju prijavnog lista katastra zemljišta o promjeni katastarskog zemljišta, pa kako da su tužitelji ugovorom o kupoprodaji stana kupili stan i spremište koje je neodvojivo povezano sa suvlasničkim dijelovima zgrade kao cjeline, a koja zgrada je izgrađena na zemljištu na kojem je tuženik ... 17.2.2015
Gž-4314/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Darije Horvat, predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, člana vijeća i suca izvjestitelja, te Nevenke Pažić, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Grada Z., zastupanog po punomoćnici Z. K., dip. I u ovoj fazi postupka sporno je, može li u postupcima izdavanja platnog naloga,nakon prigovora tuženika, tužitelj promijeniti pravnu osnovu, te tražiti da sud prihvati njegov zahtjev ... 25.2.2014
Gž-4513/2015-2 Iris Gović Penić članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja -protutuženika R. T. iz Z. Z. 6, (dalje: tužitelj) zastupanog po punomoćniku R. P. i G. S., odvjetnicima iz Z., protiv I tuženog - protutužitelja T. P. iz Z., Z. 6, (dalje prvotuženik) zastupanog po punomoćnicima N., T. i J. B., odvjetnicima iz Z., II tuženog-protutužitelja R. K. iz Z., Z. 6, (dalje: drugotuženik), zastupanog po punomoćniku J. V., odvjetniku iz Z., radi razvrgnuća suvlasničke zajednice i utvrđenja ... 15.3.2016
Gž-4676/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Dariji Horvat, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja N. J. iz Z., I S. 1, kojeg zastupa punomoćnik I. B., odvjetnica iz Z., protiv tuženika G. Z., Z., T. S. R. 1, kojeg zastupa punomoćnik T. R., odvjetnik iz Z., radi brisanja uknjižbe prava vlasništva, odlučujući o žalbi tuženika protiv rješenja o trošku sadržanog u presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, posl. Na temelju tarifiranog se ... 8.1.2013
Gž-4705/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Mirne Marinić, predsjednika vijeća, Daniele Ukić, suca izvjestitelja i člana vijeća, te Diane Preglej, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. L. iz S., …, OIB: …, kao nasljednika iza pokojnog I. L., kojeg zastupa D. R., odvjetnik u S., protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama, radi utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o ... 28.4.2015
Gž-4854/16-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Milanu Aniću, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja I. P. /OIB: …/ iz R., H. 113, zastupan po punomoćnici R. M. B., odvjetnici u R., P. 27, protiv tuženika "P. b. /OIB: …/ iz Z., U. F. R. 6, zastupan po punomoćnici M. V. L., odvjetnici u Odvjetničkom društvu "L. & partneri" u Z., radi naknade štete, odlučujući o žalbi tuženika protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj P-1098/16-2 od 26... 6.9.2016
Gž-5227/98-2 200 ZOO dosudio tužitelju naknadu štete i to za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 11.000,00 kn, za strah u iznosu od 7.000,00 kn, te za duševne bolove zbog smanjenja životnih aktivnosti u iznosu od 50.000,00 kn, pa su neosnovani žalbeni prigovori II-tuženika "Z.-"a o previsokoj dosuđenoj naknadi za nematerijalnu štetu (tuženik smatra primjerenom naknadu štete za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 7.000,00 kn, za strah u iznosu od 4.000,00 kn te za duševne bolove zbog ... 13.4.1999
Gž-5329/13-2 , Filijala za osiguranje transporta i kredita, Z., M. 22, zastupanog po punomoćniku I. Z., odvjetniku iz Z., I S. P. 56, protiv I. tuženika T. B. iz Z., Č. iz Z., O. 93, zastupanog po punomoćniku I. L., odvjetniku iz Z., K. M. 9, radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-6206/03-36 od 26. travnja 2013. st. 3. ZPP propisano da je zahtjev za naknadu troškova stranka dužna staviti najkasnije do završetka ... 27.8.2013
Gž-5480/16-2 19 e navedenog Zakona i izradio izračun konverzije kredita, koji je tužitelj prihvatio, smatra se da se radi o ispunjenju tužbenog zahtjeva u okviru kojeg je tužitelj zahtijevao utvrđenje ništetnosti dijela ugovora koji se odnosi na ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu sadržana u odredbama ugovora o kreditu i isplatu više plaćenog iznosa obračunatog primjenom takve stope u odnosu na prvotno ugovorenu kamatnu stopu, zbog čega tužitelj ima pravo na naknadu parničnog troška, kako je... 23.8.2016
Gž-5670/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Karmen Strmoli-Jelavić, kao sucu pojedincu, u ostavinskom predmetu pokojne J. K., rođene F., i pokojnog J. K., sina J., oboje s posljednjim prebivalištem u Z., B. 87, odlučujući o žalbama nasljednika Z. K. iz Z., B. 87, privremeno na adresi: K. 18B, Z., i H. K. iz Z., B. 87, kojeg zastupa I. R., odvjetnik u Z., protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj O-2430/01-122 od 26. lipnja 2012. 53/91.... 28.5.2013
Gž-5890/13-2 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09 - dalje: ZTD), trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno, trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometnom roba ili pružanjem usluga na tržištu (stavak 1.). Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima, smatraju se trgovcima u smislu toga Zakona, samo ako je to tim propisima određeno (stavak 2.... 22.10.2013
Gž-6582/12-4 godine, da su stranke ugovorile člankom 7. stavak 1.i da se tuženik obvezuje neposredno nakon završetka radova, najdulje u roku od 30 dana od dana provedenog tehničkog pregleda objekta useliti zajedno sa svojim članovima domaćinstva u predmetnu kuću, obnovljenu prema tom ugovoru, i u istoj prebivati najmanje deset godina (stavak drugi), a da će tuženik biti u obvezi izvršiti povrat svih sredstava utrošenih za obiteljsku kuću, koja je predmet tog ugovora, u slučaju neispunjenja ... 21.10.2014
Gž-7052/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Dubravke Burcar, kao Člana vijeća i suca izvjestitelja i Ksenije Jakovčević, kao člana vijeća, u pravnoj stvari I, tužiteljice D. P. i II. Međutim, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda navedenu odredbu potrebno je tumačiti povezano sa st. 10. čl. 335. ZPP/13, koji propisuje da će u slučaju iz st. 9. toga članka sud istaknuti presude na internetskoj... 4.3.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-806/15-2 Županijski sud u Zagrebu kao sud drugoga stupnja u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednice vijeća, Jadranke Matić, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Dubravke Burcar, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. P. iz I. G., …, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik T. Š. Naime, radi zaštite svojih prava u odnosu na postupak pokrenut pred Financijskom agencijom, u koliko se taj postupak još uopće vodi, s obzirom na činjenicu da ... 19.5.2015
Gž-8561/12-2 st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11; dalje: ZPP) u vezi sa čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine“ broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08-dalje ZZK), nakon što je utvrdio da se predlagatelj nalazi u inozemstvu, a da nema punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola 1., 4., 6., 7., 11. ... 23.4.2013
Gž-889/15 66. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 16/07, 124/10) odnosno nije prethodno pribavljeno mišljenje upravne vlasti o mogućnosti „cijepanja“ predmetne čestice, budući se, prema odredbi članka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09 - u daljnjem tekstu: ZV) vlasništvo može steći samo na katastarskoj čestici koja je kao takva označena ... 11.11.2015
Gž-9/11-2 1. i 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ broj 52/58 - dalje u tekstu: Zakon o nacionalizaciji), prema kojoj se stupanjem na snagu tog zakona nacionaliziraju najamne stambene zgrade u vlasništvu građana s više od dva stana ili s više od tri mala stana, i pri tome nije odlučno da li je u tom pravcu doneseno posebno rješenje kao i izvršen upis nacionalizacije u zemljišne knjige, jer takav upis ima deklaratorni karakter. Kako je ... 10.6.2014
Gž.8126/08 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sutkinji toga suda Vesni Skerlev, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužiteljice D. K. iz Zagreba, T. 45, zastupane po punomoćnici D. M. U., odvjetnici iz Zagreba, P. 1, protiv tuženoga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz Zagreba, Tvrtkova 5, radi isplate, odlučujući o žalbi tužiteljice protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-5429/07 od 23. travnja 2008. 111 Zakona o mirovinskom osiguranju ("... 1.6.2010
Gž2 238/2012-2 bila izložena obiteljskom nasilju od strane predlagatelja (oca djeteta i njena supruga), što da je potvrđeno Dopisom predsjednice Udruge "Wish" /gospođa D. L./, izvješćima Centra za socijalnu skrb u Gradu Zagrebu i Zavoda za socijanu skrb, utemeljenih na neposrednim zapažanjima o socijalno materijalnoj situacije majke i djeteta, i kazivanju majke, podnošenjem kaznene prijave protiv predlagatelja u Republici Hrvatskoj i pokretanjem parnice za razvod braka u Republici Hrvatskoj, da je ... 2.7.2012
Gžn 1408/2010-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Andrine Raspor - Flis, kao predsjednika vijeća, Željke Rožić Kaleb i Ane Gradišek, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I. tužiteljice I. Š. godine, koju je doživjela I. tužiteljica i to kako s obzirom na tijek nezgode i ozljede koje je zadobila I. tužiteljica (ozljede desne potkoljenice i stopala te razderotine lijeve potkoljenice bez bilo kakve ozljede trbuha, a niti maternice odnosno ... 31.5.2011
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(13) 2015(46) 2014(65) 2013(56)
2012(89) 2011(57) 2010(74) 2009(62)
2008(19) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(367)
Presuda i rješenje(46)
Rješenje(178)


Naziv odjela

--(72)
GRAĐANSKI ODJEL(523)
KAZNENI ODJEL(134)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite