Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 33
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 805)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ob 351/2016-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP) te je utvrdio da nisu počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. kćer isplati predlagateljici iznos od 21.200,00 kn kao razliku od ukupno potrebnog uzdržavanja za utuženi period od 40.200,00 kn i plaćenog uzdržavanja od 19.000,00 kn jer nije sporno da je predlagatelj u tom razdoblju bio zaposlen kod ... 29.3.2016
Gž Ob 553/2016-2 G., a koje nekretnine je vlasnik sin stranaka, koji živi na katu te kuće sa svojom obitelji, a tužiteljica živi u prizemlju kuće koje se sastoji od dvije sobe, kuhinje i kupaonice, - da je tužiteljica prilikom odlaska s V. podigla s računa tuženika iznos od ukupno 6.000,00 kn, kojim iznosom si je za neko vrijeme osigurala sredstva za život, - da je tužiteljica primila od svog oca iznos od 4.000,00 eura, a koji je sada u dobi od 87 godina, međutim isti je namijenjen troškovima ... 31.5.2016
Gž Ob 713/2016-2 , tako da od tog dan prima mirovinu 2.859,77 kn/mjesečno, umjesto do tada plaće, koja se kretala između 5.600,00 do 7.000,00 kn/mjesečno i ne ostvaruje prihode od naslijeđene pokretne i nepokretne imovine iza smrti svog oca, i odlučio na naveden način, napominjući da tužitelj nije dokazao obvezu uzdržavanja majke, da kreditna opterećenost za vlastite potrebe ne može ići na uštrb obveze uzdržavanja djeteta, i da smanjeno uzdržavanje neće ići na štetu dobrobiti djeteta, ... 3.6.2016
Gž Ovr 1331/2016-2 23, kojeg zastupa punomoćnik T. K., odvjetnik u S., protiv ovršenika I. J. iz G., T. 65, kojeg zastupa punomoćnik T. B., odvjetnik u Z., radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja protiv rješenja Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj Ovr-344/15 od 16. veljače 2016. Iz priloženog Sporazuma proizlazi da stranke nisu zasnovale založno pravo na nekretninama koje su predmet ovog ovršnog postupka, niti Sporazum sadrži izjavu ovršenika da pristaje da se u slučaju dospjelosti ... 3.5.2016
Gž Ovr 1630/2016-2 67. st. 2. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 154/11 i 70/12 - dalje: OZ) budući da prema "ranijim utvrđenjima" proizlazi očitim kako je predmetnu ovrhu nemoguće provesti. Kako je u ovom slučaju rješenje o ovrsi već doneseno protiv ovršenice Ljerke Šajatović sa točno označenim JMBG koji, prema oznaci ovršenikovog dužnika ne pripada ovršenici, a predmetni se postupak može voditi samo protiv ... 26.4.2016
Gž Ovr 195/2016-3 G. Z., i to pod AII u A popisnom listu kao stan broj 61 na II (drugom) katu desno koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija u površini od 37,78 čm, u B vlasničkom listu uknjižen je vlasnik I. D.D., Z., S. C. 66, dok je u C teretnom listu 13. srpnja 1995. Međutim, zahtjev sudionika J. B. za povratom u prijašnje stanje je općenit (list 113 i dopuna list 120), i to toliko općenit da, s obzirom na navode iz obrazloženja podneska, uključuje i prijedlog za povratom u prijašnje ... 20.4.2016
Gž Ovr 497/2016-2 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), propisano da je vlasništvo posebnog dijela nekretnine neodjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine pa ga se može samo zajedno s njim ograničiti, opteretiti, otuđiti, prenijeti za slučaj smrti i podvrgnuti ovrsi. 19. st. 2 Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012, 157/2013, 110/2015) propisano da obveza ... 30.3.2016
Gž Ovr-1507/15-2 39. OZ/12 na način da je dodan stavak 5. kojim je propisano da ako Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijesti sud ili javnog bilježnika o nemogućnosti dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju ovršenika, sud ili javni bilježnik je dužan u roku od osam dana od dana primitka obavijesti uputiti poziv ovrhovoditelju da dopuni podatke o ovršeniku (podaci o rođenju, matični broj građana, posljednje poznato prebivalište i adresa stanovanja za fizičku osobu, odnosno ... 12.5.2015
Gž R 142/2016-2 te premjestio tužitelja na obavljanje poslova stručnog referenta za arhivu u službi za potporu poslovnih procesa kao i prijetnjama izvanrednim otkazivanjem i kaznenim progonom, za isplatu iznosa od 30.000,00 kn u ime pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti s zakonskim zateznim kamatama i naknadu parničnih troškova s zakonskim zateznim kamatama (stavak I. izreke) i naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 9.062,50 kn (stavak II. Odlučio ... 29.3.2016
Gž R 160/2016-2 - da su u konkretnom slučaju postojale okolnosti zbog koji nije opravdano za očekivati od poslodavca da tužiteljici omogući iznošenje obrane prije donošenja Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu (tužiteljica se prethodnog dana, prije otkazivanja ugovora o radu, nakon završene inventure, prije radnog vremena nije vratila na svoje rasno mjesto, da o tome nije zatražila dopuštenje, od poslodavca odnosno sebi nadređene osobe, da su se svi drugi djelatnici toga dana koji su bili na... 19.4.2016
Gž R 429/2016-2 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje: ZPP) s prijedlogom pobijanu presudu preinačiti i odbiti tužbeni zahtjev. st. 1. Zakona o radu (''Narodne novine'' broj: 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04, 137/04 - pročišćeni tekst - dalje: ZR), koju ponudu je tužitelj prihvatio pridržavajući pravo pred nadležnim sudom osporavati ... 30.3.2016
Gž R 444/2016-2 , oko sedam sati, na gradilištu Slavonske avenije s radnikom Petrinićem i Štefekom stavljao kanister s gorivom u prtljažnik osobnog vozila marke Seat, niti da bi zbog toga kao suputnik u istom vozilom napustio gradilište, na kojim činjenicama se temelji izvanredni otkaz, to je pravilno sud prvog stupnja zaključio da je predmetna tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu kao takva nedopuštena, odnosno predmetni izvanredni otkaz nezakonit i naložio tuženiku vratiti tužitelja na poslove... 17.5.2016
Gž R 620/2016-2 Naime, isti očito gubi iz vida da je u nedostatku izričitih odredbi o procesnoj legitimaciji, podloga za izvođenje općih zaključaka o istoj, kao općoj procesnoj pretpostavci ne samo za podnošenje tužbe, već i za donošenje meritorne odluke o tužbenom zahtjevu, djelomično i u odredbama o ovlaštenju za vođenje prejudicijelne parnice i da je o istoj procesnoj pretpostavci, uzimajući u obzir materijalno pravo, sud dužan voditi računa do donošenja prvostupanjske konačne odluke (... 22.4.2016
Gž R 718/2016-2 Pored onog što je naveo sud prvog stupnja, a vezano uz žalbene navode tuženika, treba još dodati da pravno nije odlučno to što tužitelj prilikom stavljanja radnika u Program nije dostavio podatke o načinu ocjenjivanja radnika i kriterije po kojima su radnici stavljeni u Program za pojedino radno mjesto, iako su ti podaci zatraženi, kao niti okolnost je li tužitelj mogao J. G. rasporediti na neko drugo radno mjesto, jer će se te činjenice kao pravno relevantne utvrđivati u ... 17.5.2016
Gž R 861/2016-2 Prema GKU o visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, a ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto, s tim da se jubilarna nagrada isplaćuje sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu. Prema TKU, koji nije otkazan i koji je bio na pravnoj snazi u vrijeme kada je pravo ... 17.5.2016
Gž R-115/14-2 , naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati naknadu štete zbog sudskog raskida ugovora o radu u visini od tri plaće sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate, zatim da joj isplati naknadu plaće od otkaza do sudskog raskida ugovora o radu sa zateznim kamatama od 15-og dana u mjesecu za plaću iz prethodnog mjeseca, te da joj naknadi troškove parničnog postupka (točka I, II, III, IV, V izreke), dok je odbijen zahtjev tužiteljice da joj tuženik isplati zatezne kamate na iznos ... 4.2.2014
Gž R-115/15-2 Naime, pravilno je postupio tuženik kada je tužitelju prije podnošenja tužbe platio trošak polaganja ispita za čiji pristup mu je tužitelj podmirio određene novčane iznose jer je to stvarni trošak koji je tužitelj za obrazovanje tuženika imao, dok iznos koji po osnovi troška pripremanja za polaganje ispita u vidu angažiranja drugih djelatnika tužitelja prema sadržaju ugovora o radu ne predstavlja sredstva uložena u obrazovanje. Budući da zbog preinake prvostupanjske presude ... 20.1.2015
Gž R-1653/15-2 93/14) ako se radničko vijeće protivi izvanrednom otkazu, a radnik u sudskom sporu osporava dopuštenost otkaza i traži od poslodavca da ga zadrži na radu, poslodavac je dužan radnika vratiti na rad u roku od osam dana od dana dostave obavijesti i dokaza o podnošenju tužbe i zadržati ga na radu do okončanja sudskog spora. S druge strane, pravilno je sud prvog stupnja zaključio da tužitelj nije dužan učiniti vjerojatnim opasnost da bi bez predložene mjere tuženik spriječio ili ... 14.9.2015
Gž R-1805/15-2 Međutim, moguće je različito tumačiti stavak 1. navedene norme i to na način da poslodavac može i ne mora isplatiti nagradu, dakle, da je odluka o isplati njegovo autonomno pravo; zatim na način da to znači da je to njegovo pravo ograničeno slučajem pozitivnog poslovanja, u kojem slučaju se nagrada isplaćuje na način da poslodavac i u slučaju negativnog poslovanja može isplatiti nagradu do visine rečenog prosjeka odnosno na način da to znači da poslodavac ima ovlast ... 14.9.2015
Gž R-1938/15-2 st. 2. t. 11. ZPP-a, s obzirom da su razlozi prvostupanjske presude jasni i neproturječni, te o odlučnim činjenicama ne postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava i zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava i zapisnika, te stoga prvostupanjska presuda nema nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. Isto tako, okolnost da nije utvrđeno da je nastanak prometne nezgode u uzročnoj vezi s konzumiranjem alkohola nije pravno ... 22.9.2015
Gž R-2135/15-2 Iris Gović Penić, sutkinje izvjestiteljice, te Sanje Joka Umićević, kao članica vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice N.J. iz S, koju zastupa punomoćnik S.K., odvjetnik u S., protiv tuženika U., koga zastupa punomoćnik R.P., odvjetnik u S., radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza i vraćanja na posao, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog suda u Splitu, poslovni broj Pr-764/12 od 10. srpnja 2015. , također nije pravno odlučna i to prije svega jer taj propust ... 13.10.2015
Gž R-2219/16-2 st. 4. ZR prema kojoj ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, spor će se riješiti odgovarajućom primjenom odredbi ZR-a o izborima za radničko vijeće, nije osnovano jer iz provedenog postupka ne proizlazi da sindikati takav sporazum nisu postigli, a isto tako ne proizlazi da postoji bilo kakav spor sindikata oko ovog pitanja. st. 4. ZR da riješi nastali ... 15.11.2016
Gž R-2388/14-2 Zahtjev za naknadu štete ne može se vezivati uz otpremninu i otkazni rok, a koja prava bi tužitelj kao radnik ostvario da mu je tuženik dao redoviti otkaz ugovora o radu koji nije uvjetovan ponašanjem radnika, i to stoga što otpremnina i otkazni rok pripadaju radniku samo u situaciji kada je radniku dat otkaz od strane poslodavca, a o čemu ovdje nije riječ. S obzirom na navedeno, sud prvog stupnja nije bio dužan provoditi daljnje dokaze kako to tvrdi tužitelj u žalbi, već je ... 17.4.2015
Gž R-2456/14-2 Utvrđeno je da odluka o otkazu zajedno s odgovorom na zahtjev za zaštitu nisu dopušteni (točka I izreke), sudski je raskinut radni odnos s danom donošenja sudske odluke (točka II izreke), tuženiku je naloženo da tužitelju naknadi plaću od otkaza do sudskog raskida ugovora o radu (točka III izreke), tuženiku je naloženo da tužitelju isplati naknadu štete zbog sudskog raskida ugovora o radu (točka IV izreke), odbijen je dio zahtjeva tužitelja u pogledu datuma sudskog raskida ... 16.12.2014
Gž R-293/15-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13) na koje ovaj sud drugog stupnja pazi po službenoj dužnosti temeljem odredbe čl. U provedenom postupku utvrđene su sve činjenice odlučne za donošenje zakonite i pravilne odluke u ovom sporu, te je na osnovu izvedenih dokaza i njihove ocjene, sukladno odredbi čl.8. ZPP-a, u potpunosti i pravilno utvrđeno činjenično stanje. Zakona o radu („Narodne novine“ br.149/09) radnik koji smatra ... 10.2.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 33 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(57) 2015(69) 2014(72) 2013(57)
2012(89) 2011(57) 2010(74) 2009(62)
2008(19) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(403)
Presuda i rješenje(50)
Rješenje(213)


Naziv odjela

--(125)
GRAĐANSKI ODJEL(523)
KAZNENI ODJEL(156)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite