Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 26
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 630)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-5670/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Karmen Strmoli-Jelavić, kao sucu pojedincu, u ostavinskom predmetu pokojne J. K., rođene F., i pokojnog J. K., sina J., oboje s posljednjim prebivalištem u Z., B. 87, odlučujući o žalbama nasljednika Z. K. iz Z., B. 87, privremeno na adresi: K. 18B, Z., i H. K. iz Z., B. 87, kojeg zastupa I. R., odvjetnik u Z., protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj O-2430/01-122 od 26. lipnja 2012. 53/91.... 28.5.2013
Gž-5890/13-2 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09 - dalje: ZTD), trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno, trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometnom roba ili pružanjem usluga na tržištu (stavak 1.). Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima, smatraju se trgovcima u smislu toga Zakona, samo ako je to tim propisima određeno (stavak 2.... 22.10.2013
Gž-6582/12-4 godine, da su stranke ugovorile člankom 7. stavak 1.i da se tuženik obvezuje neposredno nakon završetka radova, najdulje u roku od 30 dana od dana provedenog tehničkog pregleda objekta useliti zajedno sa svojim članovima domaćinstva u predmetnu kuću, obnovljenu prema tom ugovoru, i u istoj prebivati najmanje deset godina (stavak drugi), a da će tuženik biti u obvezi izvršiti povrat svih sredstava utrošenih za obiteljsku kuću, koja je predmet tog ugovora, u slučaju neispunjenja ... 21.10.2014
Gž-7052/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Dubravke Burcar, kao Člana vijeća i suca izvjestitelja i Ksenije Jakovčević, kao člana vijeća, u pravnoj stvari I, tužiteljice D. P. i II. Međutim, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda navedenu odredbu potrebno je tumačiti povezano sa st. 10. čl. 335. ZPP/13, koji propisuje da će u slučaju iz st. 9. toga članka sud istaknuti presude na internetskoj... 4.3.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-806/15-2 Županijski sud u Zagrebu kao sud drugoga stupnja u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednice vijeća, Jadranke Matić, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Dubravke Burcar, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. P. iz I. G., …, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik T. Š. Naime, radi zaštite svojih prava u odnosu na postupak pokrenut pred Financijskom agencijom, u koliko se taj postupak još uopće vodi, s obzirom na činjenicu da ... 19.5.2015
Gž-8561/12-2 st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11; dalje: ZPP) u vezi sa čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine“ broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08-dalje ZZK), nakon što je utvrdio da se predlagatelj nalazi u inozemstvu, a da nema punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola 1., 4., 6., 7., 11. ... 23.4.2013
Gž-889/15 66. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 16/07, 124/10) odnosno nije prethodno pribavljeno mišljenje upravne vlasti o mogućnosti „cijepanja“ predmetne čestice, budući se, prema odredbi članka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09 - u daljnjem tekstu: ZV) vlasništvo može steći samo na katastarskoj čestici koja je kao takva označena ... 11.11.2015
Gž-9/11-2 1. i 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ broj 52/58 - dalje u tekstu: Zakon o nacionalizaciji), prema kojoj se stupanjem na snagu tog zakona nacionaliziraju najamne stambene zgrade u vlasništvu građana s više od dva stana ili s više od tri mala stana, i pri tome nije odlučno da li je u tom pravcu doneseno posebno rješenje kao i izvršen upis nacionalizacije u zemljišne knjige, jer takav upis ima deklaratorni karakter. Kako je ... 10.6.2014
Gž.8126/08 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sutkinji toga suda Vesni Skerlev, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužiteljice D. K. iz Zagreba, T. 45, zastupane po punomoćnici D. M. U., odvjetnici iz Zagreba, P. 1, protiv tuženoga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz Zagreba, Tvrtkova 5, radi isplate, odlučujući o žalbi tužiteljice protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-5429/07 od 23. travnja 2008. 111 Zakona o mirovinskom osiguranju ("... 1.6.2010
Gž2 238/2012-2 bila izložena obiteljskom nasilju od strane predlagatelja (oca djeteta i njena supruga), što da je potvrđeno Dopisom predsjednice Udruge "Wish" /gospođa D. L./, izvješćima Centra za socijalnu skrb u Gradu Zagrebu i Zavoda za socijanu skrb, utemeljenih na neposrednim zapažanjima o socijalno materijalnoj situacije majke i djeteta, i kazivanju majke, podnošenjem kaznene prijave protiv predlagatelja u Republici Hrvatskoj i pokretanjem parnice za razvod braka u Republici Hrvatskoj, da je ... 2.7.2012
Gžn 1909/2010-2 dijagnosticirana metastaza pluća i jetre, te je smrt direktna posljedica navedene maligne bolesti, - kod sklapanja ugovora je osiguranica prešutjela okolnosti vezane za stanje zdravlja i liječenja, imajući u vidu da je ostavila prazne dvije rubrike (na listu 4) odnosno nije odgovorila na pitanja koja su se odnosila na bolest i liječenje (je li imala kakvu bolest, operaciju i kada, te je li liječena radioaktivnim zračenjem i dr., u kojoj zdravstvenoj ustanovi se liječila i kod kojeg ... 25.9.2012
Gžn 1912/2010-3 Kako u zaključenom ugovoru o osiguranju nije ništa ugovoreno u vezi ranije zaključenih ugovora među strankama, a i tuženik je iskazao tijekom postupka da je po zaključenom novom ugovoru o osiguranju u F. tuženika u Z. smatrao da s obzirom na novo sklopljeno osiguranje ne mora više plaćati premiju po polici sklopljenoj 5. rujna 2004. Međutim, s pravom ističe tuženik da sud prvog stupnja nije pravilno primijenio materijalno pravo kada je prihvatio zahtjev tužitelja za isplatu ... 13.9.2012
Gžn 2195/2010-2 …, ispred ulaza u školsko dvorište te u neposrednoj blizini pješačkog prijelaza, - da je na navedenom mjestu ograničenje brzine kretanja vozila bilo 40 km/h, - da je na kolniku bila iscrtana horizontalna signalizacija koja je upozoravala na nailazak na školu, - da je prometnu situaciju na tom dijelu osiguranik tuženika dobro poznavao budući se tom dionicom kreće vraćajući se s posla kući, - da se osiguranik tuženika, prije poduzetog kočenja, vozilom kretao brzinom od 41,4 km/h... 15.3.2011
Gžn 2396/2012-2 7 i 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mora se potpisati pisana suglasnost za dijagnostičke i terapijske postupke kod zaprimanja bolesnika, iz čega slijedi da je u vrijeme štetnog događaja zaposlenik tuženika bio dužan usmeno objasniti sve moguće komplikacije koje se mogu javiti tijekom konkretne operacije, što je isti učinio, na osnovi čega je tužiteljica mogla odbiti takvo liječenje i intervenciju, a nije bila potrebna pisana potvrda o obavještavanju i poduku pacijenta o svim ... 4.6.2013
Gžn 2809/2011-2 Naime, vodeći računa težini povrede, okolnostima slučaja ali i o značenju povrijeđenog dobra i cilju kome služi naknada, kao i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom prirodom i društvenom svrhom, dosuđene naknada, obzirom na težinu i vrstu povreda, trajanje i jačinu fizičkih i duševnih bolova i straha, smanjenje životnih aktivnosti tužitelja od 5%, dob tužitelja (58 godina u času štetnog događaja) i zanimanje (građevinar), neugodnosti kojima ... 16.1.2013
Gžn 2867/2011-2 odgovornim za štetni događaj, prihvaćajući iskaze tužiteljice i svjedoka B. M. - očevica jer je vidjela da su se vrata vlaka zatvorila prije ulaska tužiteljice te "pričepila" tužiteljicu i ozlijedila ju i B. F., očevica zadobivenih ozljeda tužiteljice koja je jaukala te od bolova nije bila pri sebi, koje su tog dana putovale u istom vagonu kao i tužiteljica te ocjenjujući medicinske isprave iz kojih je razvidno ozljeđivanje tužiteljice dana 24. veljače 2003. Tuženici u ... 19.6.2012
Gžn 3151/2009-2 Pri tome je utvrdio sljedeće činjenice: - da je tuženik prelazio kolnik … iz smjera juga prema sjeveru ubrzanim korakom izvan obilježenog pješačkog prijelaza koji se nalazio 40 m istočnije, - da je prešao tri kolničke trake južnog kolnika, dvije kolničke trake sjevernog kolnika te da je do naleta došlo na trećoj kolničkoj traci - tramvajskoj pruzi sjevernog kolnika …, - da se vozilo tuženika kretalo brzinom između 40 i 45 km/h, - da je vozaču vozila tuženika djelomično ... 6.11.2012
Gžn 465/2013-2 - zadobio brojne ozljede i to: razderanognječnu ranu desnog čeonotjemenog dijela glave, potres mozga, prijelom nosnih kostiju s minimalnim pomakom ulomaka, kožnu oguljotinu i krvni podljev nosnog hrpta, natučenje vratne kralježnice, predjela prsne kosti, stjenke lijeve polovice prsnog koša i trbuha, iščašenje glave desne bedrene kosti u smjeru crijevne kosti, prijelom stražnjeg ruba desne zdjelične čašice, prijelom glave desne bedrene kosti, prijelom glavice desne lisne kosti bez... 17.12.2013
Gžn 697/2010-2 Vještačenjem je utvrđeno da je uzrok zapaljenja grede i potom požara u tome što zračni priključni vod nije imao odgovarajuću zaštitu koja bi u slučaju kratkog spoja pravovremeno isključila napon sa voda, slijedom čega ne bi došlo do požara, odnosno da je postojala takva odgovarajuća selektivna zaštita vanjskog priključnog voda i da je "pancer osigurač" bio postavljen na vanjskom dijelu kuće, tada bi u slučaju kratkog spoja izgorjele patrone tog osigurača i time bi bio ... 11.5.2010
Gžn 952/2012-2 Sud prvog stupanja, a pošavši od utvrđenja da su među strankama nesporni nastanak štetnog događaja, aktivna i pasivna legitimacija stranaka te odgovornost osiguranika tuženika za nastanak štetnog događaja, dok je sporna osnova i visina zahtjeva i tijek zateznih kamata na utuženu tražbinu, a da tuženik tužitelju regresno odgovara do iznosa obveze tuženika kao osiguravatelja vozila na dan nastanka štetnog događaja utvrđenog policom osiguranja kojom je vozilo osiguranika ... 4.1.2013
Gžn-1070/13-2 Kako je nalaz vještaka V. temeljen upravo na procjeni inozemnog vještaka za štete to su neodlučni prigovori tuženika da se vještak nije očitovao da li je pregledao vozilo, da se nije očitovao da li je vozilo popravljeno i na koji način, te u kakvom je stanju vozilo na dan izrade nalaza, jer neovisno o tome da li je tužitelj popravio vozilo ili ne, te u kakvom stanju se vozilo nalazilo na dan izrade nalaza ne otklanja obvezu tuženika da tužitelju naknadi štetu koju je on pretrpio ... 1.4.2014
Gžn-1469/13-2 Nesporno je da u konkretnom slučaju smrt bliske osobe predstavlja osnov za dosudu pravične novčane naknade tužiteljici kao članu uže obitelji, međutim specifične okolnosti nastanka štete u kojima je tuženik koji je maloljetno dijete prednika tužiteljice i koji je istovremeno i teško oštećen opisanim kaznenim djelom, upućuje na to da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da bi dosuda zatražene naknade bila nespojiva sa njezinom naravi i društvenom svrhom, u konkretnom ... 17.9.2013
Gžn-1982/13-2 st. 1. ZPP stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica, te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke. Stoga, predlaganje novog dokaza - oftalmološkim vještačenjem nakon što je u postupku već bilo provedeno ... 19.12.2013
Gžn-2152/11-2 Prema stanju spisa proizlazi da tužitelj temelji tužbeni zahtjev za naknadu štete na činjenici da mu je nadležno Ministarstvo za državljanstvo i imigracije Republike K. izdalo dokument „Record of landing“ kojim mu je omogućeno trajno nastanjenje u K., a da je u navedenom dokumentu netočno naveden podatak da je država rođenja tužitelja B. i H., zbog čega trpi štetu. U konkretnom slučaju izdavanje dokumenta od strane nadležnog ministarstva kojim se tužitelju, kao stranom ... 12.3.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 26 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(1) 2015(13) 2014(49) 2013(39)
2012(74) 2011(53) 2010(71) 2009(62)
2008(19) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(320)
Presuda i rješenje(43)
Rješenje(128)


Naziv odjela

--(66)
GRAĐANSKI ODJEL(493)
KAZNENI ODJEL(71)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite