Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 22
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 529)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžr-2079/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Paule Božić, kao predsjednika vijeća, suca izvjestitelja Ksenije Grgić i Vesne Kovačević-Ostoić, kao članova vijeća, u radnom sporu tužitelja N. J. iz J., P. 107, kojeg zastupa punomoćnik K. R., odvjetnik u J., protiv tuženika HP-H. Zbog iznijetih razloga nisu od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijane presude žalbena izlaganja tužitelja da tuženik ničim u postupku nije dokazao ... 17.12.2013
Gžr-324/13-3 I izreke), naloženo je tuženiku vratiti tužitelja na posao, na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi (st. II izreke), naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.498.274,84 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose pobliže navedene u izreci od dospijeća pa do isplate (st. III izreke), odbijen je tužitelj sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva u iznosu od 624.723,90 kn sa zatraženom zateznom kamatom (st. IV izreke), naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju ... 18.2.2014
Gžr-626/13-2 Odluku o utvrđivanju plaće i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava koja se za predsjednika i članove uprave ne može odrediti u većem iznosu od 3,2 prosječne mjesečne plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj u tekućoj godini, a Odluka se odnosi na trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, te da se zadužuju uprave trgovačkih društava plaće i druga primanja svim ... 12.11.2013
Gžr-871/13-2 traži od tužene iz istog štetnog događaja naknadu štete tvrdeći da je naknadno utvrđena nemogućnost prirodne oplodnje odnosno jer su zbog prostrijelne rane mošnji oštećeni izvodni putovi sjemenovoda, te zbog trajnog gubitka reproduktivne funkcije prirodnim za smanjenje životne aktivnosti traži 160.000,00 kn, a za fizičke boli 10.000,00 kn i strah 8.000,00 kn, ili ukupno 178.000,00 kn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 28/13, dalje ... 3.12.2013
Gžr-92/14-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08, 96/08 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13, u daljnjem tekstu: ZPP) propisano je da će se, ako stranka nije pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno je obaviještena o ročištu, smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje. st. 1. ZPP-a. Naime, ... 25.3.2014
ŽS Ka Gž 125/2008-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku ( „NN“ 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 ), dalje: ZPP, a u odnosu na pitanje eventualno počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, ovaj sud ne nalazi da je pobijana presuda kao i postupak koji je prethodio njezinom donošenju, donesena, odnosno vođen, uz počinjenje bilo koje od bitnih povreda odredaba parničnog postupka predviđenih u čl. Dakle, ne samo da se presuda suda prvoga stupnja temelji na pravilno ... 27.1.2010
ŽS Zg Gž 1052/2000 ŽS Zg Gž 1052/2000 ŽS Zg Gž 1052/2000 Županijski sud u Zagrebu 05.12.2000 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2000ZgGzB1052 5.12.2000
ŽS Zg Gž 10631/1998 ŽS Zg Gž 10631/1998 ŽS Zg Gž 10631/1998 Županijski sud u Zagrebu 03.07.2000 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1998ZgGzB10631 3.7.2000
ŽS Zg Gž 10672/1998 ŽS Zg Gž 10672/1998 ŽS Zg Gž 10672/1998 Županijski sud u Zagrebu 10.10.2000 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1998ZgGzB10672 10.10.2000
ŽS Zg Gž 10928/2001 ŽS Zg Gž 10928/2001 ŽS Zg Gž 10928/2001 Županijski sud u Zagrebu 09.04.2002 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2001ZgGzB10928 9.4.2002
ŽS Zg Gž 1096/2005-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Radomire Felicijan-Maoduš i Dubravke Burcar, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.K iz Z, koga zastupa punomoćnik A.I., odvjetnica u Z., protiv tuženika S.G. iz V. , radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog suda u Zagrebu od 3. studenog 2003. "Tuženik S.G. iz V. dužan je platiti tužitelju S.K. iz Z. iznos od ... 25.10.2005
ŽS Zg Gž 111/2005-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu tog suda Željku Pajaliću, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja M.B. iz Z., zastupane po punomoćniku S.G., odvjetniku iz Z., protiv tuženog Hrvatske elektroprivrede d.d. Pravilno je sud prvog stupnja utvrdio da kada je tužitelj kupio poslovni prostor u Samoboru, električna struja je bila isključena, dakle nije bilo isporuke prijašnjem potrošaču, slijedom čega nije niti dužan tuženiku za ranije isporučenu ... 15.2.2005
ŽS Zg Gž 1112/1997 ŽS Zg Gž 1112/1997 ŽS Zg Gž 1112/1997 Županijski sud u Zagrebu 01.01.1997 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1997ZgGzB1112 1997
ŽS Zg Gž 114/2011-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Vesne Kovačević Ostoić, kao predsjednika vijeća, Paule Božić kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Jasenke Grgić, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Hrvatska poštanska banka d.d. Ako nema posebnog sporazuma o popunjavanju mjenične isprave imatelj mjenice dužan ju je popuniti u skladu s uvjetima i rokovima otplate iz osnovnog posla, jer bianco mjenica nema svih potrepština ... 2.10.2012
ŽS Zg Gž 11435/2000 ŽS Zg Gž 11435/2000 ŽS Zg Gž 11435/2000 Županijski sud u Zagrebu 30.10.2001 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2000ZgGzB11435 30.10.2001
ŽS Zg Gž 1146/2004-2 iz Z., radi ostavine, odlučujući o žalbi umješača J.K., B.K., S.K., S.M. i B.R. protiv rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj O-3336/02 od 8. prosinca 2003. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 - dalje u tekstu: ZPP), uz prijedlog da se to rješenje ukine. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 52/71, 47/78 i 56/00) ne mogu imati status stranke u ostavinskom postupku iza ostaviteljice, pa ... 28.3.2006
ŽS Zg Gž 11466/2000 ŽS Zg Gž 11466/2000 ŽS Zg Gž 11466/2000 Županijski sud u Zagrebu 30.10.2001 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2000ZgGzB11466 30.10.2001
ŽS Zg Gž 11481/2000 ŽS Zg Gž 11481/2000 ŽS Zg Gž 11481/2000 Županijski sud u Zagrebu 03.01.2002 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2000ZgGzB11481 3.1.2002
ŽS Zg Gž 1166/2007-4 Županijski sud u Zagrebu kao sud drugog stupnja u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marijana Vugića, kao predsjednika vijeća, Sandre Artuković Kunšt i Vande Senta, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice E. C. U. R. H., C. općina Z., …, zastupane po punomoćniku B. H., odvjetniku iz Z., …, protiv tuženika M. R. iz Z., …, zastupanog po punomoćnicima V. M. i D. D., odvjetnicima iz Z., …, radi iseljenja i predaje u posjed, odlučujući o žalbi tuženika protiv... 1.6.2010
ŽS Zg Gž 11870/1998 ŽS Zg Gž 11870/1998 ŽS Zg Gž 11870/1998 Županijski sud u Zagrebu 01.01.1998 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1998ZgGzB11870 1998
ŽS Zg Gž 119/1998 ŽS Zg Gž 119/1998 ŽS Zg Gž 119/1998 Županijski sud u Zagrebu 29.09.1998 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1998ZgGzB119 29.9.1998
ŽS Zg Gž 11913/1999 ŽS Zg Gž 11913/1999 ŽS Zg Gž 11913/1999 Županijski sud u Zagrebu 25.04.2000 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1999ZgGzB11913 25.4.2000
ŽS Zg Gž 12005/1999 ŽS Zg Gž 12005/1999 ŽS Zg Gž 12005/1999 Županijski sud u Zagrebu 16.01.2001 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH1999ZgGzB12005 16.1.2001
ŽS Zg Gž 122/2000 ŽS Zg Gž 122/2000 ŽS Zg Gž 122/2000 Županijski sud u Zagrebu 02.05.2000 Zagreb Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL ZSRH2000ZgGzB122 2.5.2000
ŽS Zg Gž 1227/2003-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Radomire Felicijan-Maoduš i Dubravke Burcar , kao članova vijeća, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja V. K. iz Z., ..., protiv protustranke T. A. i T. R., oboje iz Z., ... i M. Š. Prvostupanjski je sud odbio prijedlog predlagatelja kojim je tražena zabilježba pogodbe koja sadržava, kako se navodi, sve bitne sastojke ugovora o kupoprodaji ... 4.12.2003
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(3) 2014(21) 2013(28) 2012(32)
2011(47) 2010(69) 2009(62) 2008(18)
2007(4) 2006(22) 2005(30) 2004(34)
2003(20) 2002(25) 2001(21) 2000(15)
1999(16) 1998(16) 1997(22) 1996(10)
1995(3) 1994(1) 1993(1) 1992(2)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(270)
Presuda i rješenje(38)
Rješenje(82)


Naziv odjela

--(55)
GRAĐANSKI ODJEL(447)
KAZNENI ODJEL(27)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite