Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 27
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 652)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-4314/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Darije Horvat, predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, člana vijeća i suca izvjestitelja, te Nevenke Pažić, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Grada Z., zastupanog po punomoćnici Z. K., dip. I u ovoj fazi postupka sporno je, može li u postupcima izdavanja platnog naloga,nakon prigovora tuženika, tužitelj promijeniti pravnu osnovu, te tražiti da sud prihvati njegov zahtjev ... 25.2.2014
Gž-4676/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Dariji Horvat, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja N. J. iz Z., I S. 1, kojeg zastupa punomoćnik I. B., odvjetnica iz Z., protiv tuženika G. Z., Z., T. S. R. 1, kojeg zastupa punomoćnik T. R., odvjetnik iz Z., radi brisanja uknjižbe prava vlasništva, odlučujući o žalbi tuženika protiv rješenja o trošku sadržanog u presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, posl. Na temelju tarifiranog se ... 8.1.2013
Gž-4705/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Mirne Marinić, predsjednika vijeća, Daniele Ukić, suca izvjestitelja i člana vijeća, te Diane Preglej, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. L. iz S., …, OIB: …, kao nasljednika iza pokojnog I. L., kojeg zastupa D. R., odvjetnik u S., protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama, radi utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o ... 28.4.2015
Gž-5227/98-2 200 ZOO dosudio tužitelju naknadu štete i to za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 11.000,00 kn, za strah u iznosu od 7.000,00 kn, te za duševne bolove zbog smanjenja životnih aktivnosti u iznosu od 50.000,00 kn, pa su neosnovani žalbeni prigovori II-tuženika "Z.-"a o previsokoj dosuđenoj naknadi za nematerijalnu štetu (tuženik smatra primjerenom naknadu štete za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 7.000,00 kn, za strah u iznosu od 4.000,00 kn te za duševne bolove zbog ... 13.4.1999
Gž-5329/13-2 , Filijala za osiguranje transporta i kredita, Z., M. 22, zastupanog po punomoćniku I. Z., odvjetniku iz Z., I S. P. 56, protiv I. tuženika T. B. iz Z., Č. iz Z., O. 93, zastupanog po punomoćniku I. L., odvjetniku iz Z., K. M. 9, radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-6206/03-36 od 26. travnja 2013. st. 3. ZPP propisano da je zahtjev za naknadu troškova stranka dužna staviti najkasnije do završetka ... 27.8.2013
Gž-5670/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Karmen Strmoli-Jelavić, kao sucu pojedincu, u ostavinskom predmetu pokojne J. K., rođene F., i pokojnog J. K., sina J., oboje s posljednjim prebivalištem u Z., B. 87, odlučujući o žalbama nasljednika Z. K. iz Z., B. 87, privremeno na adresi: K. 18B, Z., i H. K. iz Z., B. 87, kojeg zastupa I. R., odvjetnik u Z., protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj O-2430/01-122 od 26. lipnja 2012. 53/91.... 28.5.2013
Gž-5890/13-2 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09 - dalje: ZTD), trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno, trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometnom roba ili pružanjem usluga na tržištu (stavak 1.). Osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima, smatraju se trgovcima u smislu toga Zakona, samo ako je to tim propisima određeno (stavak 2.... 22.10.2013
Gž-6582/12-4 godine, da su stranke ugovorile člankom 7. stavak 1.i da se tuženik obvezuje neposredno nakon završetka radova, najdulje u roku od 30 dana od dana provedenog tehničkog pregleda objekta useliti zajedno sa svojim članovima domaćinstva u predmetnu kuću, obnovljenu prema tom ugovoru, i u istoj prebivati najmanje deset godina (stavak drugi), a da će tuženik biti u obvezi izvršiti povrat svih sredstava utrošenih za obiteljsku kuću, koja je predmet tog ugovora, u slučaju neispunjenja ... 21.10.2014
Gž-7052/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Dubravke Burcar, kao Člana vijeća i suca izvjestitelja i Ksenije Jakovčević, kao člana vijeća, u pravnoj stvari I, tužiteljice D. P. i II. Međutim, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda navedenu odredbu potrebno je tumačiti povezano sa st. 10. čl. 335. ZPP/13, koji propisuje da će u slučaju iz st. 9. toga članka sud istaknuti presude na internetskoj... 4.3.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-806/15-2 Županijski sud u Zagrebu kao sud drugoga stupnja u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednice vijeća, Jadranke Matić, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Dubravke Burcar, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. P. iz I. G., …, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik T. Š. Naime, radi zaštite svojih prava u odnosu na postupak pokrenut pred Financijskom agencijom, u koliko se taj postupak još uopće vodi, s obzirom na činjenicu da ... 19.5.2015
Gž-8561/12-2 st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11; dalje: ZPP) u vezi sa čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine“ broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08-dalje ZZK), nakon što je utvrdio da se predlagatelj nalazi u inozemstvu, a da nema punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola 1., 4., 6., 7., 11. ... 23.4.2013
Gž-889/15 66. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 16/07, 124/10) odnosno nije prethodno pribavljeno mišljenje upravne vlasti o mogućnosti „cijepanja“ predmetne čestice, budući se, prema odredbi članka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09 - u daljnjem tekstu: ZV) vlasništvo može steći samo na katastarskoj čestici koja je kao takva označena ... 11.11.2015
Gž-9/11-2 1. i 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ broj 52/58 - dalje u tekstu: Zakon o nacionalizaciji), prema kojoj se stupanjem na snagu tog zakona nacionaliziraju najamne stambene zgrade u vlasništvu građana s više od dva stana ili s više od tri mala stana, i pri tome nije odlučno da li je u tom pravcu doneseno posebno rješenje kao i izvršen upis nacionalizacije u zemljišne knjige, jer takav upis ima deklaratorni karakter. Kako je ... 10.6.2014
Gž.8126/08 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sutkinji toga suda Vesni Skerlev, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužiteljice D. K. iz Zagreba, T. 45, zastupane po punomoćnici D. M. U., odvjetnici iz Zagreba, P. 1, protiv tuženoga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz Zagreba, Tvrtkova 5, radi isplate, odlučujući o žalbi tužiteljice protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-5429/07 od 23. travnja 2008. 111 Zakona o mirovinskom osiguranju ("... 1.6.2010
Gž2 238/2012-2 bila izložena obiteljskom nasilju od strane predlagatelja (oca djeteta i njena supruga), što da je potvrđeno Dopisom predsjednice Udruge "Wish" /gospođa D. L./, izvješćima Centra za socijalnu skrb u Gradu Zagrebu i Zavoda za socijanu skrb, utemeljenih na neposrednim zapažanjima o socijalno materijalnoj situacije majke i djeteta, i kazivanju majke, podnošenjem kaznene prijave protiv predlagatelja u Republici Hrvatskoj i pokretanjem parnice za razvod braka u Republici Hrvatskoj, da je ... 2.7.2012
Gžn 1408/2010-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Andrine Raspor - Flis, kao predsjednika vijeća, Željke Rožić Kaleb i Ane Gradišek, kao članova vijeća, u pravnoj stvari I. tužiteljice I. Š. godine, koju je doživjela I. tužiteljica i to kako s obzirom na tijek nezgode i ozljede koje je zadobila I. tužiteljica (ozljede desne potkoljenice i stopala te razderotine lijeve potkoljenice bez bilo kakve ozljede trbuha, a niti maternice odnosno ... 31.5.2011
Gžn 1909/2010-2 dijagnosticirana metastaza pluća i jetre, te je smrt direktna posljedica navedene maligne bolesti, - kod sklapanja ugovora je osiguranica prešutjela okolnosti vezane za stanje zdravlja i liječenja, imajući u vidu da je ostavila prazne dvije rubrike (na listu 4) odnosno nije odgovorila na pitanja koja su se odnosila na bolest i liječenje (je li imala kakvu bolest, operaciju i kada, te je li liječena radioaktivnim zračenjem i dr., u kojoj zdravstvenoj ustanovi se liječila i kod kojeg ... 25.9.2012
Gžn 1912/2010-3 Kako u zaključenom ugovoru o osiguranju nije ništa ugovoreno u vezi ranije zaključenih ugovora među strankama, a i tuženik je iskazao tijekom postupka da je po zaključenom novom ugovoru o osiguranju u F. tuženika u Z. smatrao da s obzirom na novo sklopljeno osiguranje ne mora više plaćati premiju po polici sklopljenoj 5. rujna 2004. Međutim, s pravom ističe tuženik da sud prvog stupnja nije pravilno primijenio materijalno pravo kada je prihvatio zahtjev tužitelja za isplatu ... 13.9.2012
Gžn 2195/2010-2 …, ispred ulaza u školsko dvorište te u neposrednoj blizini pješačkog prijelaza, - da je na navedenom mjestu ograničenje brzine kretanja vozila bilo 40 km/h, - da je na kolniku bila iscrtana horizontalna signalizacija koja je upozoravala na nailazak na školu, - da je prometnu situaciju na tom dijelu osiguranik tuženika dobro poznavao budući se tom dionicom kreće vraćajući se s posla kući, - da se osiguranik tuženika, prije poduzetog kočenja, vozilom kretao brzinom od 41,4 km/h... 15.3.2011
Gžn 2396/2012-2 7 i 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mora se potpisati pisana suglasnost za dijagnostičke i terapijske postupke kod zaprimanja bolesnika, iz čega slijedi da je u vrijeme štetnog događaja zaposlenik tuženika bio dužan usmeno objasniti sve moguće komplikacije koje se mogu javiti tijekom konkretne operacije, što je isti učinio, na osnovi čega je tužiteljica mogla odbiti takvo liječenje i intervenciju, a nije bila potrebna pisana potvrda o obavještavanju i poduku pacijenta o svim ... 4.6.2013
Gžn 2809/2011-2 Naime, vodeći računa težini povrede, okolnostima slučaja ali i o značenju povrijeđenog dobra i cilju kome služi naknada, kao i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom prirodom i društvenom svrhom, dosuđene naknada, obzirom na težinu i vrstu povreda, trajanje i jačinu fizičkih i duševnih bolova i straha, smanjenje životnih aktivnosti tužitelja od 5%, dob tužitelja (58 godina u času štetnog događaja) i zanimanje (građevinar), neugodnosti kojima ... 16.1.2013
Gžn 2867/2011-2 odgovornim za štetni događaj, prihvaćajući iskaze tužiteljice i svjedoka B. M. - očevica jer je vidjela da su se vrata vlaka zatvorila prije ulaska tužiteljice te "pričepila" tužiteljicu i ozlijedila ju i B. F., očevica zadobivenih ozljeda tužiteljice koja je jaukala te od bolova nije bila pri sebi, koje su tog dana putovale u istom vagonu kao i tužiteljica te ocjenjujući medicinske isprave iz kojih je razvidno ozljeđivanje tužiteljice dana 24. veljače 2003. Tuženici u ... 19.6.2012
Gžn 3001/2010-2 Na navode žalbe da je tužiteljica zaposlena puno radno vrijeme, pa da je nelogično da bi svakodnevno tri sata obavljala teže kućanske poslove, a da nije utvrđen ni broj članova domaćinstva, niti veličina stambenog prostora u kojem tužiteljica živi, valja odgovoriti da je na sve odlučne okolnosti saslušana tužiteljica, a vještak se izjasnio da tužiteljica ne može obavljati nikakve teške ili teže kućanske poslove, kao niti lakše koji dulje traju, pa je činjenično stanje u... 14.6.2011
Gžn 3021/2009-2 na ime neisplaćene dospjele rente za tuđu pomoć i njegu isplatiti tužitelju M. M. iznos od 96.480,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 2. ožujka 2009.godine pa do isplate po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta, koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena, te od 3.ožujka 2009.godine pa nadalje na ime rente za tuđu pomoć i njegu plaćati iznos od 480,00 kn mjesečno od ... 5.4.2011
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 27 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(1) 2015(13) 2014(56) 2013(44)
2012(80) 2011(57) 2010(71) 2009(62)
2008(19) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(331)
Presuda i rješenje(43)
Rješenje(139)


Naziv odjela

--(66)
GRAĐANSKI ODJEL(503)
KAZNENI ODJEL(83)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite