Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 18
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 428)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
ŽS Zg Gž 1267/1996 Otpremnina, izjava o netraženju otpremnine Izjava o netraženju otpremnineGRAĐANSKO PRAVO>Radno pravo>Otpremnina>Izjava o netraženju otpremnine>134.2 OBVEZNO PRAVO > Prestanak obveza > Ostali načini prestanka obveza > Otpust duga"U dokazanom postupku sud prvog stupnja je utvrdio da je tužiteljica u neformalnim i nevezanim razgovorima u poslovnim prostorijama tuženika pred A.R., koja je kod tuženika šef računovodstva i N.D., zaposlenicom tuženika, govorila da od tuženika neće ... 1996
ŽS Zg Gž 12747/2001 Pravne posljedice pravomoćne presude, nakon ukidanja zakona Otklanjanje štetnih posljedica pravomoćne presudeUSTAVNO I UPRAVNO PRAVO>Ukinuti zakon>Otklanjanje štetnih posljedica pravomoćne presude>611.5 USTAVNO PRAVO I UPRAVNO PRAVO > USTAVNO PRAVO > Ocjena suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom > Pravne posljedice u odnosu na pojedinačne akte zasnovane na ukinutom zakonu odnosno ukinutom ili poništenom drugom propisu"Utvrđeno je da je navedena izvršna ... 10.9.2002
ŽS Zg Gž 1285/1997 Županijski sud u Zagrebu 01.01.1997 1 700 Građanski - drugostupanjski GRAĐANSKI ODJEL"Nije sporno da su stranke zaključile ugovor o prodaji potkrovnog prostora, da se tuženik obvezao predati tužiteljici izgrađen prostor do 30. ožujka 1991.g. Zastara kamate po Zakonu o trgovini Zakon o trgoviniGRAĐANSKO PRAVO>Zastara>Kamata>Zakon o trgovini>135.262.1 OBVEZNO PRAVO > Prestanak obveza > Zastara > Vrijeme potrebno za zastaru > Potraživanje naknade štete > Početak tijeka zastare > ... 1997
ŽS Zg Gž 1290/1996 ŽS Zg Gž 1290/1996 ŽS Zg Gž 1290/1996 Na temelju parnične punomoći odvjetnik nije ovlašten pokretati izvršni postupak kada je prije pokretanja tog postupka stranka umrla. Punomoć, smrt stranke, učinci za punomoć Prestanak-smrt (prestanak) strankeGRAĐANSKO PRAVO>Parnični postupak>Punomoć>Prestanak-smrt (prestanak) stranke>810.732.2 GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO > PARNIČNI POSTUPAK > Općenito o parničnom postupku > Zastupnici stranaka > Punomoćnici > Punomoć > Parnična punomoć"... 25.3.1997
ŽS Zg Gž 1332/2006-2 Upućivanje na parnicu, osporavanje javne isprave Nasljedno pravoGRAĐANSKO PRAVO>Nasljedno pravo>425.444 OBITELJSKO PRAVO / NASLJEDNO PRAVO > NASLJEDNO PRAVO > Postupak u nasljednim stvarima > Postupak za ostavinsku raspravu > Ostavinska rasprava > Upućivanje na parnicu"Sud prvog stupnja donosi pobijano rješenje, a u razlozima navodi da je tijekom ostavinskog postupka došlo do spora oko opsega ostavinske imovine, obzirom da suprug ostaviteljice tvrdi da stan predstavlja njegovo ... 4.4.2006
ŽS Zg Gž 13325/2001-2 Nakon što utvrdi točno kretanje tužiteljice kao sudionika u prometu (je li bila zaustavljena ili se kretala unazad i tako zauzela jedan dio prometne trake po kojoj je nailazilo vozilo stranih registarskih tablica), saslušanjem vještaka utvrditi na kojoj je udaljenosti vozilo kojim je upravljala tužiteljica postalo ili bilo vidljivo kao prepreka na kolniku za vozača stranog vozila, a potom o odgovornosti ponovno odlučiti. Nije definirano 165.3 OBVEZNO PRAVO > Odštetno pravo > ... 24.6.2003
ŽS Zg Gž 1356/2000 32. Zakona o nasljeđivanju ("NN" 52/71, 48/78 - dalje: ZN) nužnom nasljedniku pripada određeni dio svake stvari i prava koji sačinjavaju ostavinu, ali oporučitelj može odrediti da nužni nasljednik prima svoj dio i u određenim stvarima, pravima ili u novcu. Kako je prvostupanjski sud odredio nužni dio u novcu, a nema razloga o tome na temelju kojih je činjenica zaključio da postoji mogućnost određivanja nužnog dijela u novcu, to jer prvostupanjsko rješenje nema razloga o ... 16.10.2001
ŽS Zg Gž 1367/1998 Prvostupanjski sud nije prihvatio prigovor tuženice o suodgovornosti tužiteljica, jer da one s obzirom na životnu dob nisu mogle ni pristati, a niti odbiti vožnju s alkoholiziranim vozačem - svojim ocem i zakonskim zastupnikom D.K.. Takav zaključak prvostupanjskog suda prihvaća i ovaj sud. tužiteljice u to vrijeme stare 10 i 11 godina u automobilu kojim je upravljao alkoholizirani vozač i to njihov otac i zakonski zastupnik, koji je zbog toga dio dužan brinuti se o njihovu životu i... 26.1.1999
ŽS Zg Gž 1452/2004-2 Tuženica u žalbi prigovara zaključku truda da ona nije pošteni posjednik, ističe da je ona ulaganja u stan izvršila prije nego što je tužitelj postao vlasnik, čak i po njegovom izričitom nalogu, ističe također da je tužitelj priznao ta ulaganja, međutim, činjenice koje u žalbi ističe tuženica nisu odlučne. Zaštita nepoštenog posjednika, pravo zadržanja ulaganja VlasništvoGRAĐANSKO PRAVO>Vlasništvo>027.115.1 STVARNO PRAVO > Pravo vlasništva > Zaštita prava ... 22.2.2005
ŽS Zg Gž 1488/1997 ŽS Zg Gž 1488/1997 ŽS Zg Gž 1488/1997 Kada je predmet spora zahtjev za isplatu osigurnine iz ugovora za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, onda se pitanje opsega obveze, obveze plaćanja zatezne kamate i naknade parničnog troška treba prosuđivati prema čl. Tužbeni zahtjev tužiteljice temelji se na ispunjenju ugovorne obveze, a ne na izvanugovornoj odgovornosti tuženice za štetu, pa kako prvostupanjska presuda uopće nema razloga glede odluke o zateznim kamatama, ne može... 1997
ŽS Zg Gž 1507/2009-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Tatjane Radić, predsjednika vijeća, te Branke Hriberski i Ivice Veselića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja K. D. iz O., zastupanoj po punomoćniku M. S., odvjetniku iz Z., protiv tuženika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Z., radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja podnesenoj protiv presude Općinskog ... 2.6.2009
ŽS Zg Gž 1518/1997 Kamate na parnični trošak Parnični trošakGRAĐANSKO PRAVO>Ovršni postupak>Kamate>Parnični trošak>831.033 GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO > OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA > Ovrha > Općenito > Provedba ovrhe > Granice ovrhe"Osnovan je prigovor tužitelja protiv dijela prvostupanjske presude kojim je odbijen sa zahtjevom za zatezne kamate na parnični trošak. 27. Ovršnog zakona, također procesnog zakona, priznato je pravo na zatezne kamate na parnične troškove, a iz st. 3. čl. 27... 1997
ŽS Zg Gž 1523/1997 ŽS Zg Gž 1523/1997 ŽS Zg Gž 1523/1997 Okolnost da oporučitelj nije pročitao pismenu oporuku pred svjedocima koju je pisao oporučni nasljednik, nije od utjecaja, kad su ispunjene ostale pretpostavke za njezinu valjanost. Okolnost da ostavitelj nije pročitao oporuku pred svjedocima Pisana pred svjedocimaGRAĐANSKO PRAVO>Nasljedno pravo>Oporuka>Oblik>Pisana pred svjedocima>422.22 OBITELJSKO PRAVO / NASLJEDNO PRAVO > NASLJEDNO PRAVO > Nasljeđivanje na temelju oporuke > Oblici oporuke > ... 1997
ŽS Zg Gž 153/1999 ŽS Zg Gž 153/1999 ŽS Zg Gž 153/1999 Nije dopuštena posebna žalba protiv rješenja o određivanju privremene mjere u radnom odnosu. nov., br. 53/91 i 91/92 - dalje: ZPP), u tijeku postupka u parnicama iz radnih odnosa mogu se donositi privremene mjere koje se primjenjuju u ovršnom postupku, a protiv tog rješenja o određivanju privremene mjere nije dopuštena posebna žalba. Međutim, tom odredbom nije na neki drugi način regulirano pitanje pravnih lijekova protiv rješenja o ... 9.3.1999
ŽS Zg Gž 1550/2009-2 P R E S U D A Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Jasenke Žabčić kao predsjednika vijeća, Antonete Valentić i Vlatke Fresl Tomašević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. V. iz Z., zastupanog po punomoćnicima D. R., M. R. i K. K., odvjetnicima u Z., protiv tuženika R. P. iz Z., zastupanog po punomoćnicima N. H. i D. H., odvjetnicima u Z., radi raskida ugovora, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude ... 26.1.2010
ŽS Zg Gž 1551/2005-2 ŽS Zg Gž 1551/2005-2 Iznose koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćivao trećoj osobi temeljem administrativne zabrane, nakon smrti korisnika mirovine nemaju (više) osnovu u pravnom poslu ni zakonu, te ima pravo zahtijevati njihovo vraćanje kao stečeno bez osnove. Isplate po administrativnoj zabrani nakon smrti korisnika mirovine Stjecanje bez osnoveGRAĐANSKO PRAVO>Stjecanje bez osnove>135.211.3 OBVEZNO PRAVO > Prestanak obveza > Zastara > Vrijeme potrebno za zastaru > ... 3.5.2005
ŽS Zg Gž 1619/2009-2 Za takav sporni odnos stranaka bitno je da je isplatom sa štedne knjižice tužitelja te zatvaranjem te štedne knjižice prestao ugovor o depozitu između tuženice i tužitelja, te da tužitelj s tuženicom nije sklopio ugovor da bi tužitelj nakon otvaranja štedne knjižice na ime njegovog brata bio vlasnik deponiranih sredstava na toj štednoj knjižici. Riječ je o dva odvojena i neovisna pravna posla, pa kako je zatvaranje štedne knjižice tužitelja uz isplatu cjelokupnog depozita ... 17.3.2009
ŽS Zg Gž 165/2004-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Stipana Todorića, kao predsjednika vijeća, Jasne Klarić i Mirne Marinić, kao članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba Z., kojeg zastupa Ž.T., protiv tuženice V.Š. Pri tome valja reći da je prema stanju spisa tuženica u podnesku na listu 15. osporila primitak poziva tužitelja radi isplate duga i kao dokaz navela: prema ... 29.11.2005
ŽS Zg Gž 1659/2000-2 46 st. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01). Sadržaj citirane zakonske odredbe upućuje da svaki suvlasnik ima glede cijele stvari pravo postavljati protiv svakog one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari, time da predaju cijele stvari u posjed može od trećeg zahtijevati samo prema obveznopravnim pravilima o nedjeljivim obvezama. 435 st. 2 Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99) čiji sadržaj ... 6.5.2003
ŽS Zg Gž 1749/1999 ŽS Zg Gž 1749/1999 ŽS Zg Gž 1749/1999 Najmoprimac, koji propusti u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o najmu podnijeti vlasniku stana zahtjev za sklapanje ugovora o najmu, ne gubi pravo (i obvezu) na zaključenje ugovora. Rok za sklapanje ugovora, nije prekluzivan Sklapanje-rokGRAĐANSKO PRAVO>Najam>Stana>Sklapanje-rok>182.412 OBVEZNO PRAVO > Ugovori > Ugovori o upotrebi i korištenju stvari > Najam > Pojam > Prava i obveze najmoprimca"Prvostupanjski je sud utvrdio da je ... 5.12.2000
ŽS Zg Gž 1767/2003-2 Taj zaključak prvostupanjski sud obrazlaže činjeničnim utvrđenjem da iz zemljišnoknjižnog izvatka (list 84 i 85 spisa) proizlazi da je nekretnina u kojoj se nalazi i sporni dio stana uknjižena kao društveno vlasništvo, pri čemu su kao nositelji prava korištenja pojedinih posebnih dijelova uknjiženi M. i S. - fabrika vunenih tkanina, te kao vlasnici R. K. i K., a u svezi čega nastavno ističe da pojedinim vlasnicima - među kojima, dakle, nije tuženik Grad Zagreb, pripada i ... 7.2.2006
ŽS Zg Gž 1769/1996 ŽS Zg Gž 1769/1996 ŽS Zg Gž 1769/1996 Okolnost da je osoba uselila u stan mimo zakonom predviđenog postupka (izvršnog) ne znači sama po sebi da je useljenjem učinjeno smetanje posjeda. Useljenje u stan bez zakonom predviđenog postupka Stan-useljenjeGRAĐANSKO PRAVO>Posjed>Zaštita>Stan-useljenje>018.211 STVARNO PRAVO > Posjed > Zaštita posjeda > Sudska zaštita > Vrste i sadržaj tužbe > Tužba zbog uznemiravanja"Prvostupanjski je sud pružio tužiteljici posjedovnu zaštitu jer je... 1996
ŽS Zg Gž 1811/1997 Zatezne kamate i ugovorna kazna Ugovorna kazna-istodobna isplataGRAĐANSKO PRAVO>Kamata>Zatezna>Ugovorna kazna-istodobna isplata>121.3 OBVEZNO PRAVO > Učinci obveza > Vjerovnikova prava i dužnikove obveze > Zatezna kamata"Dosuđeni iznos sastoji se od dva dijela: od zatezne kamate po odredbi čl. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine" broj 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96). Dakle, iz ovih razloga, a ne onih koje je naveo žalitelj, pogrešno je sud prvog stupnja primijenio materijalno pravo... 1997
ŽS Zg Gž 1821/1999 Šteta uzrokovana nepoznatim vozilom, zbog smrti ili ozljede, (ne)materijalna Nepoznato-nematerijalna štetaGRAĐANSKO PRAVO>Osiguranje>Obvezno-vozilo>Nepoznato-nematerijalna šteta>194.27 OBVEZNO PRAVO > Osiguranje > Obvezno osiguranje > Osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama > Odgovornost za štetu od neosiguranog vozila" Prvostupanjski je sud odbio dio tužbenog zahtjeva kojim tužitelj traži naknadu za gubitak školske godine, te ... 4.7.2000
ŽS Zg Gž 1824/2003-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Radomire Felicijan-Maoduš i Dubravke Burcar , kao članova vijeća, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja K. Z. i B. J., oboje iz Z., ..., i protustranke L. R. i L. A. iz B., ..., radi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Općinskog suda u Zagrebu od 5. lipnja 2002. Taj prijedlog utemeljeno je... 9.12.2003
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 18 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(2) 2013(16) 2012(6) 2011(28)
2010(53) 2009(56) 2008(18) 2007(4)
2006(22) 2005(30) 2004(34) 2003(20)
2002(25) 2001(21) 2000(15) 1999(16)
1998(16) 1997(22) 1996(10) 1995(3)
1994(1) 1993(1) 1992(2) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(196)
Presuda i rješenje(28)
Rješenje(65)


Naziv odjela

--(31)
GRAĐANSKI ODJEL(370)
KAZNENI ODJEL(27)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite