Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 32
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 788)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ob 351/2016-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP) te je utvrdio da nisu počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. kćer isplati predlagateljici iznos od 21.200,00 kn kao razliku od ukupno potrebnog uzdržavanja za utuženi period od 40.200,00 kn i plaćenog uzdržavanja od 19.000,00 kn jer nije sporno da je predlagatelj u tom razdoblju bio zaposlen kod ... 29.3.2016
Gž Ob 553/2016-2 G., a koje nekretnine je vlasnik sin stranaka, koji živi na katu te kuće sa svojom obitelji, a tužiteljica živi u prizemlju kuće koje se sastoji od dvije sobe, kuhinje i kupaonice, - da je tužiteljica prilikom odlaska s V. podigla s računa tuženika iznos od ukupno 6.000,00 kn, kojim iznosom si je za neko vrijeme osigurala sredstva za život, - da je tužiteljica primila od svog oca iznos od 4.000,00 eura, a koji je sada u dobi od 87 godina, međutim isti je namijenjen troškovima ... 31.5.2016
Gž Ob 713/2016-2 , tako da od tog dan prima mirovinu 2.859,77 kn/mjesečno, umjesto do tada plaće, koja se kretala između 5.600,00 do 7.000,00 kn/mjesečno i ne ostvaruje prihode od naslijeđene pokretne i nepokretne imovine iza smrti svog oca, i odlučio na naveden način, napominjući da tužitelj nije dokazao obvezu uzdržavanja majke, da kreditna opterećenost za vlastite potrebe ne može ići na uštrb obveze uzdržavanja djeteta, i da smanjeno uzdržavanje neće ići na štetu dobrobiti djeteta, ... 3.6.2016
Gž Ovr 1331/2016-2 23, kojeg zastupa punomoćnik T. K., odvjetnik u S., protiv ovršenika I. J. iz G., T. 65, kojeg zastupa punomoćnik T. B., odvjetnik u Z., radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja protiv rješenja Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj Ovr-344/15 od 16. veljače 2016. Iz priloženog Sporazuma proizlazi da stranke nisu zasnovale založno pravo na nekretninama koje su predmet ovog ovršnog postupka, niti Sporazum sadrži izjavu ovršenika da pristaje da se u slučaju dospjelosti ... 3.5.2016
Gž Ovr 1630/2016-2 67. st. 2. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 154/11 i 70/12 - dalje: OZ) budući da prema "ranijim utvrđenjima" proizlazi očitim kako je predmetnu ovrhu nemoguće provesti. Kako je u ovom slučaju rješenje o ovrsi već doneseno protiv ovršenice Ljerke Šajatović sa točno označenim JMBG koji, prema oznaci ovršenikovog dužnika ne pripada ovršenici, a predmetni se postupak može voditi samo protiv ... 26.4.2016
Gž Ovr 195/2016-3 G. Z., i to pod AII u A popisnom listu kao stan broj 61 na II (drugom) katu desno koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija u površini od 37,78 čm, u B vlasničkom listu uknjižen je vlasnik I. D.D., Z., S. C. 66, dok je u C teretnom listu 13. srpnja 1995. Međutim, zahtjev sudionika J. B. za povratom u prijašnje stanje je općenit (list 113 i dopuna list 120), i to toliko općenit da, s obzirom na navode iz obrazloženja podneska, uključuje i prijedlog za povratom u prijašnje ... 20.4.2016
Gž Ovr 497/2016-2 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), propisano da je vlasništvo posebnog dijela nekretnine neodjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine pa ga se može samo zajedno s njim ograničiti, opteretiti, otuđiti, prenijeti za slučaj smrti i podvrgnuti ovrsi. 19. st. 2 Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012, 157/2013, 110/2015) propisano da obveza ... 30.3.2016
Gž Ovr-1507/15-2 39. OZ/12 na način da je dodan stavak 5. kojim je propisano da ako Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijesti sud ili javnog bilježnika o nemogućnosti dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju ovršenika, sud ili javni bilježnik je dužan u roku od osam dana od dana primitka obavijesti uputiti poziv ovrhovoditelju da dopuni podatke o ovršeniku (podaci o rođenju, matični broj građana, posljednje poznato prebivalište i adresa stanovanja za fizičku osobu, odnosno ... 12.5.2015
Gž R 142/2016-2 te premjestio tužitelja na obavljanje poslova stručnog referenta za arhivu u službi za potporu poslovnih procesa kao i prijetnjama izvanrednim otkazivanjem i kaznenim progonom, za isplatu iznosa od 30.000,00 kn u ime pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti s zakonskim zateznim kamatama i naknadu parničnih troškova s zakonskim zateznim kamatama (stavak I. izreke) i naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 9.062,50 kn (stavak II. Odlučio ... 29.3.2016
Gž R 160/2016-2 - da su u konkretnom slučaju postojale okolnosti zbog koji nije opravdano za očekivati od poslodavca da tužiteljici omogući iznošenje obrane prije donošenja Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu (tužiteljica se prethodnog dana, prije otkazivanja ugovora o radu, nakon završene inventure, prije radnog vremena nije vratila na svoje rasno mjesto, da o tome nije zatražila dopuštenje, od poslodavca odnosno sebi nadređene osobe, da su se svi drugi djelatnici toga dana koji su bili na... 19.4.2016
Gž R 429/2016-2 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje: ZPP) s prijedlogom pobijanu presudu preinačiti i odbiti tužbeni zahtjev. st. 1. Zakona o radu (''Narodne novine'' broj: 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04, 137/04 - pročišćeni tekst - dalje: ZR), koju ponudu je tužitelj prihvatio pridržavajući pravo pred nadležnim sudom osporavati ... 30.3.2016
Gž R 444/2016-2 , oko sedam sati, na gradilištu Slavonske avenije s radnikom Petrinićem i Štefekom stavljao kanister s gorivom u prtljažnik osobnog vozila marke Seat, niti da bi zbog toga kao suputnik u istom vozilom napustio gradilište, na kojim činjenicama se temelji izvanredni otkaz, to je pravilno sud prvog stupnja zaključio da je predmetna tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu kao takva nedopuštena, odnosno predmetni izvanredni otkaz nezakonit i naložio tuženiku vratiti tužitelja na poslove... 17.5.2016
Gž R 620/2016-2 Naime, isti očito gubi iz vida da je u nedostatku izričitih odredbi o procesnoj legitimaciji, podloga za izvođenje općih zaključaka o istoj, kao općoj procesnoj pretpostavci ne samo za podnošenje tužbe, već i za donošenje meritorne odluke o tužbenom zahtjevu, djelomično i u odredbama o ovlaštenju za vođenje prejudicijelne parnice i da je o istoj procesnoj pretpostavci, uzimajući u obzir materijalno pravo, sud dužan voditi računa do donošenja prvostupanjske konačne odluke (... 22.4.2016
Gž R 718/2016-2 Pored onog što je naveo sud prvog stupnja, a vezano uz žalbene navode tuženika, treba još dodati da pravno nije odlučno to što tužitelj prilikom stavljanja radnika u Program nije dostavio podatke o načinu ocjenjivanja radnika i kriterije po kojima su radnici stavljeni u Program za pojedino radno mjesto, iako su ti podaci zatraženi, kao niti okolnost je li tužitelj mogao J. G. rasporediti na neko drugo radno mjesto, jer će se te činjenice kao pravno relevantne utvrđivati u ... 17.5.2016
Gž R 861/2016-2 Prema GKU o visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, a ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto, s tim da se jubilarna nagrada isplaćuje sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu. Prema TKU, koji nije otkazan i koji je bio na pravnoj snazi u vrijeme kada je pravo ... 17.5.2016
Gž R-2219/16-2 st. 4. ZR prema kojoj ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, spor će se riješiti odgovarajućom primjenom odredbi ZR-a o izborima za radničko vijeće, nije osnovano jer iz provedenog postupka ne proizlazi da sindikati takav sporazum nisu postigli, a isto tako ne proizlazi da postoji bilo kakav spor sindikata oko ovog pitanja. st. 4. ZR da riješi nastali ... 15.11.2016
Gž R-622/14-2 Sud prvog stupnja prihvatio je tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na utvrđenje nedopuštenosti otkaza budući da iz dokaznog postupka proizlazi da je odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu donesena izvan roka od 15 dana od saznanja za povredu obveze iz radnog odnosa i zbog toga što tuženik nije dokazao postojanje opravdanog razloga za otkaz u odnosu na koji razlog je odluka o otkazu po ocjeni suda prvog stupnja donesena pravovremeno. Pravilno je sud prvog stupnja zaključio i to ... 14.7.2015
Gž Zk 42/2016-2 st. 1. točke 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11- dalje: ZPP) s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači i odredi zatraženi upis, podredno ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. 53. st. 2. ZZK jer se prijedlog za uknjižbu temeljio na ugovoru o kupoprodaji kojeg je za prodavatelja potpisao njegov punomoćnik, dok prijedlogu za uknjižbu nije priložena punomoć s ... 18.4.2016
Gž Zk 76/2016-2 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 - dalje: ZPP), u vezi s člankom 91. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - dalje: ZZK) predlažući preinačiti pobijano rješenje, podredno, ukinuti i vratiti na ponovno odlučivanje. st. 1. ZZK), te odbio prijedlog za upis predlagatelja u ½ dijela, a žalbeni navodi ... 19.4.2016
Gž-10322/98-2 Radi iznesenog, i jer prilikom donošenja onog dijela presuda kojim je tužbeni zahtjev po osnovi glavnog duga prihvaćen za 27.542,76 kn nisu učinjene bitne povrede postupka na koje ovaj sud pazi temeljem čl.365 st.2.ZPP-a po službenoj dužnosti, valjalo je odlučiti kao u izreci ove presude (čl.368 ZPP-a). Tek nakon što glavni dug bude podmiren ugovorne odnosno zakonske kamate postaju samostalno potraživanje koje se može obračunati u određenom iznosu i kao glavno potraživanje ... 29.2.2000
Gž-11305/11-2 Žalbenim navodima kojima zainteresirana stranka ističe da je sud, kada je dopustio upis, propustio ispitati da li sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj: 91/96, 39/99, 92/99, 80/02 i 81/02-u daljnjem tekstu Zakon o naknadi) postoje prava bivših vlasnika predmetne nekretnine, odnosno da je predlagatelj bio dužan dokazati da ne postoji sukob s pravima koja pripadaju drugim osobama na temelju propisa o ... 1.4.2014
Gž-11458/11-2 Neri Radas, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice O. G. iz Z., M. T. 8, zastupane po punomoćniku A. P., odvjetniku iz Z., K. 4/II, protiv tuženika Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, radi utvrđenja i izdavanja tabularne isprave, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9754/10-23 od 17. lipnja 2011. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/... 10.12.2013
Gž-11532/99-2 Naime, obzirom na sve okolnosti konkretnog slučaja koje je utvrdio prvostupanjski sud - a naročito imajući u vidu intenzitet i trajanje pretrpljenih fizičkih bolova i straha, te opseg smanjene opće životne aktivnosti (6%), kao i tužiteljevu dob u trenutku nesreće, te činjenicu da je po zanimanju alatničar, da teško hoda više od 150 metara - ovaj drugostupanjski sud smatra da je naknada u iznosu od 6.000,00 kn za fizičke boli, u iznosu od 6.000,00 kn za pretrpljeni strah i u ... 27.3.2001
Gž-12313/99-2 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 76/96) tekućom od 29. 12. 96. godine do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi s osnova parbenog troška iznos od 377,73 DEM sa zakonskim zateznim kamatama koje plaća Zagrebačka banka u mjestu ispunjenja na devizne štedne uloge u DEM po viđenju a koje kamate teku od 14. 7. 99. godine do isplate, a sve to u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, te da plati s osnova troškova postupka daljnji iznos od 11.466,00 kn ... 30.1.2001
Gž-1313/10-2 116, koga zastupa punomoćnik I. S., odvjetnik u Z., radi predbilježbe prava vlasništva, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Z-75615/07 od 24. veljače 2009. st. 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07 84/08, 123/08 i 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - u daljnjem tekstu ZPP), koji se primjenjuje na temelju čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim ... 10.12.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 32 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(57) 2015(57) 2014(68) 2013(56)
2012(89) 2011(57) 2010(74) 2009(62)
2008(19) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(388)
Presuda i rješenje(50)
Rješenje(211)


Naziv odjela

--(108)
GRAĐANSKI ODJEL(523)
KAZNENI ODJEL(156)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite