Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje > 2012 > Siječanj
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od ukupno 24)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 6/2012-5Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja je na temelju čl. 291. st . 1. t. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06, u daljnjem tekstu ZKP-a) obustavljen kazneni postupak protiv I. optuženika N. F. iz K., V. odvojak 5, i II. op... 31.1.2012
Gž.5468/11-2Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke određena je po službenoj dužnosti provedba u zemljišnoj knjizi temeljem prijavnog lista i kopije plana Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Varaždin Ispostave Novi Marof od 30. kolovoza 2011.g. klasa UP/I-932/07/11-01/222 ur. Broj 378-11-... 30.1.2012
Gž.4500/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi ovrsi javnog bilježnika M. B. iz P. br. Ovrv.245/10 od 30. kolovoza 2010.g., u dijelu kojim je naloženo tuženici da isplati tužiteljima iznos od 3.075,00 kn, zajedno s zakonskom zateznom ... 26.1.2012
Gž-4789/11-2 Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužitelj sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio isplatu naknade štete od tuženika u visini od 5.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do isplate, toč.II izreke tužitelj je obvezan nadoknaditi parnični trošak... 25.1.2012
Gž.3466/11-2 Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana preda potpuni pregled svoje imovine i obveza u razdoblju od 14. kolovoza 1993.g. do 13. siječnja 2010.g. te da izjavi da je predani pregled imovine i obveza potpun i točan. 25.1.2012
Gžx.144/11-2Pobijanim presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženicima da su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2.936,78 € s kamatom po stopi koju na devizne štedne uloge građana u € isplaćuju poslovne banke u mjestu isplate, tekućom od 25. srpnja 2003. g. do 31. prosinca 2007. g., a od 01. prosinca 2... 25.1.2012
Gž.3718/11-5Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev odvjetnice S. B. da joj Republika Hrvatska isplati iznos od 5.139,99 kn na ime troškova izbivanja iz pisarnice i troškova putovanja, zbog delegacije spisa. 23.1.2012
Gž.1/12-2Pobijanim rješenjem naloženo je ovrhovoditelju da ovršeniku naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 57.471,80 kn. 19.1.2012
Gž.5560/11-2Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke određeno je predloženo osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja i ujedno je u toč. II. izreke naloženo zemljišnoknjižnom odjelu istog suda da izvrši uknjižbu založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretnini... 19.1.2012
Gž-145/12-2 Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja, radi ovrhe na nekretninama ovršenika, podnesen sudu 09. prosinca 2011.g. 19.1.2012
Gž-3003/11-2 Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke odbijen je prijedlog upisa zabilježbe ovrhe predlagatelja, dok je pod toč.II izreke određena zabilježba odbijenog prijedloga pod poslovnim brojem Z-5188/10 u z.k.ul. br. 1706, 7818 i 19448 sve k.o. G. Z. 19.1.2012
Gžx.16/12-2 Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke pozvana je nasljednica D. N. da preuzme postupak u ovoj ovršnoj stvari, koji postupak je prekinut rješenjem br. Ovr.1212/04 od 17. lipnja 2011. g. 19.1.2012
Gž-4949/11-2Pobijanim rješenjem o ovrsi br. 17 Ovr-2128/11-2 od 23. rujna 2011.g. određena je ovrha temeljem ovršnih isprava koje predstavljaju obračuni plaće (neisplaćene) za studeni 2010.g. (u ovršnom prijedlogu se obračunski list pogrešno označava kao 11/2011), za prosinac 2010.g. i za siječanj 2011.g., ti... 18.1.2012
Gž-5068/11-2 Pobijanim rješenjem o osiguranju zasnovano je prisilno založno pravo na nekretninama protivnice osiguranja upisanim u z.k.ul. 1245 k.o. V., čkbr. 119/2 oranica D. p. sa 176 m2 i čkbr. 119/4 dvorište K. ulica sa 484 m2 i kuća od 81 m2 (upisane u 1/1 na ime protivnice osiguranja). 18.1.2012
Gž-4948/11-2 Pobijanim rješenjem, stavak I izreke, prvostupanjski sud je prihvatio žalbu ovrhovoditelja (podnijetu dana 26. siječnja 2011.g., protiv rješenja prvostupanjskog suda br. Ovr.1184/10-3 od 17.siječnja 2011.g.), te je navedeno rješenje stavio izvan snage. 18.1.2012
Gž.4152/11-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. T. iz Varaždina br. Ovrv.37/11 od 14. siječnja 2011. g. 16.1.2012
Gžx-270/11-2Pobijanim rješenjem odbačena je revizija ovršenika podnijeta prvostupanjskom sudu dana 08. studenog 2011.g. dok je toč.II izreke odbijen prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Obrazlažući pobijano rješenje sud navodi da je odluku pod toč.I izreke donio primjenom odredbe čl.12 st.1 OZ-a (NN 57/96 i 29/... 16.1.2012
Gž.3860/11-2 Pobijanim rješenjem o ovrsi povodom prijedloga ovrhovoditelja utemeljenog na bjanko zadužnici na kojoj je ovjeren potpis ovršenice po javnom bilježniku B. Š. iz V. pod br.OV-11537/08 od 25. srpnja 2008.g., kao ovršnoj ispravi, određena je ovrha pljenidbom i prijenosom plaće ovršenice koju ista prim... 13.1.2012
Gž-4907/11-2 Pobijanim rješenjem odbačen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja (podnijet protiv ovršenika temeljem ovršne isprave koju predstavlja pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave br. Ovrv.10676/10 od 10.kolovoza 2010.g., izdano od javnog bilježnika A. H. iz Z., M. 6/I), a kojim je ... 12.1.2012
Gžx.6/12-2 Pobijanim rješenjem obustavljen je parnični postupak u predmetu prvostupanjskog suda pod brojem P-2354/11. Prednje iz razloga kako to proizlazi iz obrazloženja pobijanog rješenja jer je tijekom navedenog parničnog postupka nad tuženikom otvoren i istodobno zaključen stečajni postupak zbog čega je ... 11.1.2012
Gž-2970/11-2 Pobijanim rješenjem pod toč.1 izreke odbijen je prijedlog predlagatelja, dok je toč.2 određena zabilježba odbijenog prijedloga pod poslovnim brojem Z-29307/08 u u z.k.ul.14669 k.o. G. Z. 10.1.2012
Gž.4842/11-2Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke ovrhovoditelju kao kupcu su dosuđene nekretnine – čkbr. 405/4, čkbr. 408/1, čkbr. 408/2 i čkbr. 408/3, sve upisane u z.k.ul. 847 k.o. Đ., za iznos od 4.000,00 kn. 10.1.2012
Gž-5514/11-2Pobijanim rješenjem u toč.I izreke prvostupanjski sud oglasio se mjesno nenadležnim, dok je toč.II izreke odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 4.1.2012
Gž-5351/11-2 Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio prijedlog za ovrhu ovrhovoditeljice radi ovrhe na nekretnini ovršenika, zaprimljen kod toga suda 04. kolovoza 2011.g. Na izneseni način prvostupanjski sud je odlučio pozivom na odredbu čl.35 st.3 Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, ... 3.1.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2012 Siječanj

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

KAZNENI ODJEL(1)


Grad

Varaždin(24)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite