Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje > 2012 > Veljača
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 25)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 3196/2010-4Prvostupanjskim rješenjem punomoćniku tužitelja, odvjetniku M. D. izrečena je  kazna u iznosu od 6.000,00 kn (šest tisuća kuna) i naloženo plaćanje iste u roku od 15 dana u korist računa državnog proračuna (stavak I. i II. izreke). Protiv rješenja žali se punomoćnik tužitelja iz razloga određenih č... 28.2.2012
Gž-5129/11-2 Pobijanim rješenjem oglašena je nevažećom (sudska) prodaja nekretnine čkbr. 121 usjek K. sa 129 m2, oranica K. sa 1910 m2, upisane u z.k.ul. 1763 k.o. Č. (prodaja na javnoj dražbi održanoj 01.srpnja 2011.g.). 22.2.2012
Gž.5082/11-2Pobijanim rješenjem o ovrsi br. Ovr-3258/09-2 od 15. ožujka 2010.g., određena je ovrha temeljem ovršnog prijedloga ovrhovoditelja utemeljenog na ovršnoj ispravi koju predstavlja pravomoćna i ovršna presuda prvostupanjskog suda br. P.842/07-16 od 14. srpnja 2008.g., radi ovršne naplate ovrhovoditel... 22.2.2012
Gž 1640/2009-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za upis prava stvarne služnosti puta. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj. Žalba je osnovana. Tabularna isprava u ovom predmetu je ugovor što su ga zaključili Z. F., kao vlasnik nekretnine oznake čest. zem. 1775/1 k.o. D., i N. P.... 22.2.2012
Gž.606/12-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe spora na nekretninama protustranke, pobliže navedenim u toč. I. izreke, dok je u toč. II. izreke zabilježeno odbijajuće rješenje na tim nekretninama. 22.2.2012
Gž-3142/11-2 Pobijanom presudom u toč. I. izreke udovoljeno je tužbenom zahtjevu tužiteljice i nadomješten je ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sa sadržajem pobliže navedenim u izreci. 20.2.2012
Kžm 4/2012-3Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici, na temelju čl. 472. st . 4. Zakona o kaznenom postupku (ZKP/97), opozvao je uvjetnu osudu os. D. B. i odredio izvršenje kazne zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, koja mu je izrečena pravomoćnom presudom Općinskog suda u Virovitici broj K-3... 16.2.2012
Gž.3102/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja radi brisanja založnog – i podzaložnog prava upisanih pod brojevima Z.1461/1996 i Z.458/1996 na nekretnini predlagatelja čkbr.463/1 vinograd K. sa 192 čhv upisanog u zk.ul. 3021 k.o. I. 16.2.2012
Gž-2985/11-2 Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, odbijen je prijedlog za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka, dok je u toč. II. određena zabilježba odbijenog prijedloga pod poslovnim brojem Z.54578/07 u z.k. ul.br. 417 k.o. Č. 16.2.2012
Gž 32/2009-2Rješenjem označenim u izreci odbačena je provedba prijavnog lista Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar posl. br. Klasa: 932-06/08-02/10, Urbroj: 541-25-1/4-08-2 od 14. svibnja 2008. godine u zemljišnoj knjizi za katastarsku općinu k.o. S.. Državna geodetska uprava, P. ured za katasta... 15.2.2012
Gž 418/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog provedbe rješenja Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-913/07 od 13. lipnja 2007. u podul. 1558  zk. ul. br. 4708  k.o. G. (toč. I. izreke); određeno je brisanje plombe poslovni broj Z-25894/07 u podul. 1558  zk. ul. 4708  k.o. G.  i u zk. ul. ... 14.2.2012
Kž 84/2012-3Općinski sud u Čakovcu, presudom od 12. rujna 2011. godine, br. K-255/11-10 temeljem čl. 354. st . 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 i 115/06 - dalje: ZKP-a) oslobodio je od optužbe I okr. V. B., II opt. R. T., ... 14.2.2012
Gž-5290/11-2 Pobijanim rješenjem odbijeni su tužitelji sa zahtjevom kojim su tražili utvrđenje da ih je tuženik smetao u posjedu na način da je na dijelu nekretnine u vlasništvu prvotužiteljice, čkbr. 2581 livada u K. sa 306 m2, upisanoj u z.k. ul.br. 1759 k.o. V. L., u površini od cca 108 m2, na skici mjer... 14.2.2012
Gž.2542/11-2 Pobijanim rješenjem odbačen je ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu općenito na imovini ovršenika, podnesen na temelju vjerodostojne isprave. 13.2.2012
Gžmed 1/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je tužba tužitelja te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u visini 15.375,00 kuna. Žalbu protiv ovog rješenja podnosi tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog... 9.2.2012
Gžx. 5/12-2 Pobijanim rješenjem, stavak I izreke, odbijen je prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka (pravomoćno okončanog presudom Općinskog suda u Ludbregu br. 3 P.37/98-28 od 26. travnja 2004.g., potvrđene presudom Županijskog suda u Varaždinu br. Gž.1568/04-2 od 29. prosinca 2004.g.), podnesen prv... 9.2.2012
Gž 22/2012-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: „Priznaje se odluka suda u Parmi od 18. ožujka 2011.g. kojom je utvrđeno da je razvod supružnika S. K. i C. F. pravovaljan.“ Protiv navedenog rješenja pravodobnu žalbu izjavila je protustranka zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešne... 8.2.2012
Kv I 32/2012-4Pobijanim rješenjem istražni sudac Županijskog suda u Varaždinu je na temelju čl. 124. st . 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06, u daljnjem tekstu ZKP-a) u svezi s čl. 31. st . 1. Zakona o odgovornosti pravnih ... 8.2.2012
Gžr 1988/2011-2Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je nedopuštena Odluka tuženika od 17. prosinca 2009., kojom je tužiteljici izvanredno otkazao Ugovor o radu od dana 24. srpnja 2007. (stavak I izreke). Nadalje, tom presudom naloženo je tuženiku vratiti tužiteljicu na radno mjesto "Pjevač opernog zbo... 7.2.2012
Kž 61/2012-3Pobijanim rješenjem Općinski sud u Čakovcu je temeljem čl. 437. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 i 115/06 - dalje: ZKP-a), u svezi čl. 3. st . 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela odbacio privatnu tužbu M.... 7.2.2012
Gž.266/12-2Pobijanim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza pok. F. B. Nasljednica D. Č. (dalje žaliteljica) upućena je u roku od 15 dana od pravomoćnosti toga rješenja pokrenuti parnični postupak protiv zakonskog nasljednika Ž. B., radi utvrđenja da je imenovani opravdano isključen iz nasljeđivanja pok... 7.2.2012
Gž-5004/11-2Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je povučena tužba tužitelja podnesena protiv tuženice (toč. I. izreke), te je naloženo tuženici da tužitelju naknadi iznos od 442,80 kn, koji se odnosi na troškove ovrhe, zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i da tužitelju naknadi parnični trošak ... 2.2.2012
Gž.4176/11-2Pobijanim rješenjem naloženo je poslodavcu ovršenika društvu C.-O. d.o.o. da isplati ovrhovoditelju iznos od 2.156,42 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog u izreci navedenog iznosa do 31. prosinca 2007.g. po stopi od 15 % godišnje, a od 01. siječnja 2008.g. pa ... 1.2.2012
Gž-5553/11-2 Pobijanim rješenjem o osiguranju odbijen je prijedlog za osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnice osiguranja od 07. srpnja 2011. g., kao neosnovan. 1.2.2012
Gž.175/12-2Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavinska imovina iza pok. grofa P. D. (P. D.), koja se sastoji od nekretnina pobliže opisanih u toč. I. izreke, u toč. II. izreke nasljednikom je proglašeni temeljem zakona njegov sin, dr. K. grof D. iz V. B., D. 7, u toč. III. izreke naloženo je Zem... 1.2.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2012 Veljača

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(3)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(1)
Dubrovnik(3)
Split(1)
Varaždin(17)
Zagreb(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite