Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Rješenje > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 35)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 332/2011-2Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: „1. Na temelju Tabularne izjave br. OV-931/09 javnog bilježnika N. V. iz D., Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u D. od dana 2. veljače 2009. godine, čl. 67. st . 2. Zakona o zemljišnim knjigama u z.ul. 1945 k.o. D., d o p u š t a    ... 19.12.2012
Gž 323/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Korčuli posl. br.Z.1748/11 od 25. siječnja 2012. odlučeno je: „Odbija se prijedlog. Određuje se zabilježba  odbijenog prijedloga  u z.u.719, 449, 611, 785, 895, 1086 sve k.o. Čara.“ Žalbu je pravovremeno izjavio predlagatelj s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine. ... 5.12.2012
Gž 1397/2010-2Prvostupanjskim rješenjem odbijeno je izvršiti uknjižbu prisilnog zasnivanja založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja T. d.d. R., (nadalje: protivnik osiguranja), u korist predlagatelja osiguranja H.-A.-A.-B. d.d. Z., (nadalje: predlagatelj osiguranja), koju je odredio Općinski sud u Metko... 5.12.2012
Gž 699/2011-2Prvostupanjski je sud djelomično prihvatio predlagateljičin prijedlog i toč. A izreke rješenja posl. br. Z-6243/10 od 17. veljače 2011. godine dopustio na temelju rješenja istog prvostupanjskog suda posl. br. O-268/07 od 25. rujna 2007. godine zabilježbu tečenja ostavinskog postupka iza pok. N. S. p... 28.11.2012
Gž 1105/2012-2Prvostupanjski sud je rješenjem broj P-274/10-31 od 21. srpnja 2011. godine utvrdio da je tuženik smetao tužitelja u zadnjem mirnom posjedu prava služnosti puta preko čbr. 3281, čbr. 3280, čbr. 3278 i čbr. 3279, sve k.o. O. i to na način da je na dijelu puta gdje isti presijeca čbr. 3281 k.o. O. pod... 15.11.2012
Gž 423/2012-2Rješenjem označenim u izreci odbijen je prijedlog D. M. i A. M. za uknjižbu prava stvarne služnosti na teret čest. zgr. 2607 i čest. zem. 1059/3 z. ul. 1436 k.o. D., a na korist čest. zgr. 2525 i čest. zem. 1064/4 z. ul. 1301 k.o. D.. To rješenje pravovremenom žalbom pobijaju predlagatelji. Žalba ... 7.11.2012
Gžn 2321/2009-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku nadoknaditi štetu tužiteljici u iznosu od 117.940,00 kn s zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. rujna 2008. godine pa do isplate te nadoknaditi joj parnični trošak u iznosu od 6.725,00 kn (st. I. izreke). Nadalje, tom presudom odbijen je tu... 23.10.2012
Gž 732/2011-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ponavljanje pravomoćno okončanog parničnog postupka u predmetu P-302/06. Protiv tog rješenja predlagateljica je podnijela pravovremenu žalbu, u kojoj u bitnome navodi da su, suprotno navodima rješenja, u prijedlogu iznesene činjenice i dokazi koje s... 22.10.2012
Gž Zk 90/2012-6Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog te je određena zabilježba odbijanja prijedloga na čest. zem. 3919 i čest. zem. 3920 K.O. K. S. Prvostupanjsko rješenje zaprimio je predlagatelj po svom punomoćniku 1. prosinca 2011., a kako to proizlazi iz dostavnice, te samog očitovanja žalitelja. S ... 3.10.2012
Gžovr 5598/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog za ispravak rješenja o ovrsi ovog suda, poslovni broj Ovrv-27065/01 od 19. listopada 2001., podnesen dana 5. listopada 2011. (točka I izreke) te je obustavljena ovrha u ovoj pravnoj stvari (točka II izreke). Protiv navedenog rješenja pravodobno se ž... 2.10.2012
Gžo 337/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je obvezao tuženika da isplati tužitelju s naslova zakupa ukupan iznos od 36.250,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je taksativno navedeno pod točkom I. odluke, te ujedno obvezao tuženika na naknadu troškova postupka u iznosu od 19.547,00 ... 13.9.2012
Gž 1359/2012-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom da se naloži tuženiku da s tužiteljem sklopi ugovor o kupoprodaji stana sadržaja kako je to pobliže opisano pod točkom I izreke. Naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 2.000,00 kn. Protiv o... 11.9.2012
Gž 9038/2011-2Točkom I prvostupanjskog rješenja je (po prijedlogu predlagatelja) obređen trošak izvanparničnog postupka od 6.375,68 kn i naloženo protustranci da im naknadi trošak od 4.781,76 kn, dok je toč. II izreke odbijen zahtjev predlagatelja za naknadu daljnjeg troška postupka od 15.725,50 kn. Protiv odluk... 4.9.2012
Gžo 564/2011-1Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev, te obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 1.480.740,00 kuna s kamatom od 16. ožujka 2010, i to po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugod... 5.7.2012
Gž2 238/2012-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev predlagatelja za vraćanje maloljetnog N. A. u S. A. D.. Protiv rješenja žali se predlagatelj iz razloga određenih čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 84/08., 123/08., dalj... 2.7.2012
Gž 2262/2012-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja. Navedeno s obrazloženjem da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na temelju rješenja njemačkog nositelja socijalnog osiguranja, čije priznanje ujedno traži. Prvostupanjski sud smatra da rješenje njemačkog nos... 15.6.2012
Gž 843/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Metkoviću posl. br.Povrv.52/12 od 28. ožujka 2012. Općinski sud u Metkoviću se oglasio mjesno nenadležnim (stavak 1. izreke), a nakon pravomoćnosti rješenja spis će se dostaviti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao mjesno nadležnom sudu (stavak 2. izreke). Protiv naved... 13.6.2012
Gž 331/2012-2Pobijanim rješenjem odlučeno je kako slijedi: "Općinski sud u Daruvaru oglašava se nenadležnim za postupanje po tužbi tužitelja Ž. A. iz D., protiv U. D. sa sjedištem u D. radi poništavanja odluke Skupštine tuženika od 01.listopada 2011. godine, te se ukidaju sve provedene radnje u postupku i odbac... 3.5.2012
Gž 3943/2011-2Citiranim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe upravnog postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na nekretninama pobliže označenim u točki I. izreke. Protiv citiranog rješenja predlagatelj je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba zemljišnoknjižnog pos... 24.4.2012
Gž 548/2012-3Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju pravomoćne i ovršne presude prvostupanjskog suda od 17. prosinca 2001. godine, broj P-579/00-5., određena je ovrha protiv ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 20.210,84 kn s zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u... 13.4.2012
Gžx 48/2012-2Sud prvog stupnja donio je dopunsku presudu čija izreka glasi: „U preostalom dijelu tužbeni zahtjev glede kamata za period 15. listopada 2008. godine do 10. prosinca 2009. godine, a na iznos od 68.462,92 kune, te na kamate za period 15. listopada 2008. godine do 10. prosinca 2009. godine, a na iznos... 11.4.2012
Gž Zk 269/2012-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio zemljišnoknjižni prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine označene kao čest. zgr. 1298/6 z.u. 1682 k.o. V. na temelju presude Općinskog suda u Splitu broj IIP-1381/06 od 13. svibnja 2009. godine, te je određena zabilježba odbijanja prijedlog... 29.3.2012
Gž 1072/2010-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja za upis prava vlasništva na ime predlagatelja i upis brisanja prava vlasništva s imena protustranke na 408/16034 dijela prava vlasništva čest. zem. 922/29 z. ul. 553 k.o. P. luka iz razloga jer predlagatelji nisu priložili dokaz o hrvatsko... 28.3.2012
Gž 10868/2011-2Prvostupanjskim rješenjem u parnici pokrenutoj radi smetanja posjeda, a radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja, utvrdivši da je predlagateljica na razini vjerojatnosti dokazala vjerojatnost s jedne strane postojanje tražbine, posljednji posjed i da su upravo protivnici osiguranj... 27.3.2012
Gž 841/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog ovršenika radi ograničenja ovrhe na pokretninama popisanim 21. rujna 2011. godine. Protiv rješenja žali se ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava te predlaže prihvaćanje žalbe i ukidanje pobijanog rješenja. Žalba je djelomično osnovana.... 21.3.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(35)
> Veljača(7) > Ožujak(7) > Travanj(3) > Svibanj(1) > Lipanj(2) > Srpanj(2) > Rujan(3) > Listopad(4) > Studeni(3) > Prosinac(3)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL

Grad

Bjelovar(2)
Dubrovnik(12)
Pula(1)
Rijeka(2)
Slavonski Brod(1)
Split(5)
Varaždin(2)
Zagreb(10)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite