Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 149)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžo 564/2011-1Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev, te obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 1.480.740,00 kuna s kamatom od 16. ožujka 2010, i to po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugod... 5.7.2012
Gžmed 1/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je tužba tužitelja te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u visini 15.375,00 kuna. Žalbu protiv ovog rješenja podnosi tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog... 9.2.2012
Gžo 337/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je obvezao tuženika da isplati tužitelju s naslova zakupa ukupan iznos od 36.250,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je taksativno navedeno pod točkom I. odluke, te ujedno obvezao tuženika na naknadu troškova postupka u iznosu od 19.547,00 ... 13.9.2012
Gž.1/12-2Pobijanim rješenjem naloženo je ovrhovoditelju da ovršeniku naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 57.471,80 kn. 19.1.2012
Kž 2240/2011-10Prvostupanjskom presudom okrivljeni B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 318 st . 1 i 3 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude, te je na temelju čl. 318 st . 3 KZ osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci. Na temelju čl. 122 st . 4 u vezi čl. 1... 23.10.2012
Gž-3166/10-2Pobijanom prvostupanjskom djelomičnom presudom, u njenom sada, pobijanom dijelu utvrđeno je da je tužiteljica A. B., vlasnica nekretnine kč. br. 399/8 upisane u zk. ul. 36 k.o. B. i da su tuženici J. I. i M. P. dužni trpjeti da se u odnosu na predmetnu nekretninu po pravomoćnosti predmetne presude u... 7.5.2012
Gž-1002/12-2 Pobijanim rješenjem, st. I izreke odbačena je kao nepravovremena žalba ovršenika podnijeta protiv rješenja o dosudi Općinskog suda u Varaždinu br. 3 Ovr-1498/09-33 od 16. lipnja 2011.g. zaprimljena na prvostupanjskom sudu 15. rujna 2011.g. 12.4.2012
Kž 1007/2012-4Prvostupanjskim rješenjem na temelju čl. 437 u vezi čl. 201 st . 1 toč. 4 ZKP (NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06 - u daljnjem tekstu ZKP) odbačen je optužni prijedlog oštećenika kao tužitelja L. Č. protiv okrivljene M. A. N. E. B. Č. zbog kaznenog djela iz čl. ... 2.10.2012
Gž-1041/2012Presudom i presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj stvarni vlasnik k.č.br. 2363 dio gradilišta od 549 čhv upisane u zk.ul. 32 k.o. S. J., slijedom čega su tuženici M. P., B. P., L. M., M. M., Ž. P. i D. V. kao uknjiženi suvlasnici te nekretnine, dužni tužitelju izdati valj... 18.4.2012
Gž.1053/12-3 Pobijanim rješenjem pod toč. I izreke odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je zatražio utvrđenje da su ga tuženi smetali u posljednjem mirnom posjedu nekretnine čkbr. 1022/5 i čk.br. 1022/19 k.o. S. Đ. na način da su 08. kolovoza 2011.g. u 17,00 sati postavili vozila (traktore) na pri... 23.4.2012
Gž 1072/2010-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja za upis prava vlasništva na ime predlagatelja i upis brisanja prava vlasništva s imena protustranke na 408/16034 dijela prava vlasništva čest. zem. 922/29 z. ul. 553 k.o. P. luka iz razloga jer predlagatelji nisu priložili dokaz o hrvatsko... 28.3.2012
Gž-1082/12-2 Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha na pokretninama ovršenice, te su ukinute sve provedene ovršne radnje. 4.4.2012
Gž 10868/2011-2Prvostupanjskim rješenjem u parnici pokrenutoj radi smetanja posjeda, a radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja, utvrdivši da je predlagateljica na razini vjerojatnosti dokazala vjerojatnost s jedne strane postojanje tražbine, posljednji posjed i da su upravo protivnici osiguranj... 27.3.2012
Kž 1099/2012-2Pobijanim rješenjem na temelju odredbe čl. 437. st . 1 u vezi s čl. 201. st . 1 toč. 4 Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06 - u daljnjem tekstu: ZKP), odbačen je optužni prijedlog oštećenika kao tužitelja F. A. podn... 25.9.2012
Gž-4541/11-2 Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 107.000,00 € u protuvrijednosti domaće valute prema prodajnom tečaju ovlaštene banke u mjestu ispunjenja obveze na dan plaćanja, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01. siječnja 2009. g. do isplate, kao i naknaditi mu tro... 19.11.2012
Gžx-236/11-4 Pobijanom presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 46.704,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 01. veljače 2001.g. pa do isplate, kao i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u visini od 16.410,00 kn. 7.3.2012
Gž-4702/11-2 Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke sud je naložio ovršeniku da ovrhovoditelju temeljem presude Općinskog suda u Osijeku br.K-417/08-55 od 24. rujna 2008.g. isplati dosuđeni imovinskopravni zahtjev u iznosu od 461.786,16 kn kao i trošak postupka u visini od 7.072,50 kn sa pripadajućom zakonsko... 27.6.2012
Gž.2542/11-2 Pobijanim rješenjem odbačen je ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu općenito na imovini ovršenika, podnesen na temelju vjerodostojne isprave. 13.2.2012
Gž.3466/11-2 Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana preda potpuni pregled svoje imovine i obveza u razdoblju od 14. kolovoza 1993.g. do 13. siječnja 2010.g. te da izjavi da je predani pregled imovine i obveza potpun i točan. 25.1.2012
Gž.4500/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi ovrsi javnog bilježnika M. B. iz P. br. Ovrv.245/10 od 30. kolovoza 2010.g., u dijelu kojim je naloženo tuženici da isplati tužiteljima iznos od 3.075,00 kn, zajedno s zakonskom zateznom ... 26.1.2012
Gž-1492/11-4 Pobijanim rješenjem djelomično je odbijen prijedlog tuženika za ponavljanje postupka završenog pravomoćnom presudom u predmetu broj P-281/07-12 od 11. listopada 2007.g., kao neosnovan, a djelomično je prijedlog za ponavljanje postupka odbačen kao nepravovremen. 9.5.2012
Gž-5351/11-2 Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio prijedlog za ovrhu ovrhovoditeljice radi ovrhe na nekretnini ovršenika, zaprimljen kod toga suda 04. kolovoza 2011.g. Na izneseni način prvostupanjski sud je odlučio pozivom na odredbu čl.35 st.3 Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, ... 3.1.2012
Gž-5514/11-2Pobijanim rješenjem u toč.I izreke prvostupanjski sud oglasio se mjesno nenadležnim, dok je toč.II izreke odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 4.1.2012
Gž.4152/11-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. T. iz Varaždina br. Ovrv.37/11 od 14. siječnja 2011. g. 16.1.2012
Gž-3022/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja pod toč.1 izreke odbijen je prijedlog predlagatelja (radi upisa zabilježbe spora na nekretnini čkbr.724/11 upisane u z.k.ul.15906 k.o. G. S. temeljem prijedloga za obnovu postupka sa zahtjevom za ukidanje klauzule konačnosti, pravomoćnosti i ovršnosti od 24. ... 21.5.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(149)
> Siječanj(24) > Veljača(25) > Ožujak(16) > Travanj(14) > Svibanj(7) > Lipanj(8) > Srpanj(10) > Kolovoz(4) > Rujan(13) > Listopad(17) > Studeni(8) > Prosinac(3)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(35)
KAZNENI ODJEL(23)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(9)
Dubrovnik(12)
Pula(2)
Rijeka(3)
Slavonski Brod(1)
Split(5)
Varaždin(91)
Zagreb(26)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite