Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 6
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 149)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-2477/12-2 Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditeljice, podnesen dana 17. lipnja 2009.g. 6.7.2012
Gž.2616/12-2 Pobijanim rješenjem u toč.I/izreke upućeni su ovršenici na pokretanje parnice radi proglašenja nedopuštenom predmetne ovrhe, određene rješenjem o ovrsi broj Ovr.1879/11. od 08. srpnja 2011.g. obzirom su žalbu izjavljenu protiv cit. rješenja o ovrsi utemeljili na žalbenim razlozima iz odredbe čl... 6.7.2012
Gžo 564/2011-1Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev, te obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 1.480.740,00 kuna s kamatom od 16. ožujka 2010, i to po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugod... 5.7.2012
Gž-2319/12-2 Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika M. M. iz Zagreba br. Ovrv-4201/11 od 20. prosinca 2011.g., u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su provedene radnje, te je određeni nastavak postupka kao u povodu prigovora protiv platnog ... 2.7.2012
Gž2 238/2012-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev predlagatelja za vraćanje maloljetnog N. A. u S. A. D.. Protiv rješenja žali se predlagatelj iz razloga određenih čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 84/08., 123/08., dalj... 2.7.2012
Gž-845/12-2 Pobijanom presudom u toč.I izreke utvrđena je nedopuštenom odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. prosinca 2010.g. kojom je tuženik otkazao tužitelju ugovor o radu zaključen 01. rujna 2003.g. kao i odluka tuženika – odgovor na zahtjev za zaštitu prava od 30. prosinca 2010.g. Toč.II i... 28.6.2012
Gž-4702/11-2 Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke sud je naložio ovršeniku da ovrhovoditelju temeljem presude Općinskog suda u Osijeku br.K-417/08-55 od 24. rujna 2008.g. isplati dosuđeni imovinskopravni zahtjev u iznosu od 461.786,16 kn kao i trošak postupka u visini od 7.072,50 kn sa pripadajućom zakonsko... 27.6.2012
Gž 2262/2012-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja. Navedeno s obrazloženjem da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na temelju rješenja njemačkog nositelja socijalnog osiguranja, čije priznanje ujedno traži. Prvostupanjski sud smatra da rješenje njemačkog nos... 15.6.2012
Gž 843/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Metkoviću posl. br.Povrv.52/12 od 28. ožujka 2012. Općinski sud u Metkoviću se oglasio mjesno nenadležnim (stavak 1. izreke), a nakon pravomoćnosti rješenja spis će se dostaviti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao mjesno nadležnom sudu (stavak 2. izreke). Protiv naved... 13.6.2012
Gž.1357/12-2Ovom sudu je dana 26. travnja 2012.g. dostavljena na razmatranje žalba tužene izjavljena protiv presude prvostupanjskog suda kojim je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. V. S. iz V. broj Ovrv.130/10 od 25. ožujka 2010.g. u dijelu kojim je naloženo tuženoj da ... 11.6.2012
Gž-2635/12-2 Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja podnijetog protiv ovršenice, radi ostvarivanje susreta i druženja ovrhovoditelja sa mlljt. djetetom L. Š. temeljem pravomoćne i ovršne presude toga suda broj P-47/10 od 15. ožujka 2010.g. 8.6.2012
Gž-2443/12-2Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova postupka u iznosu od 451,25 kn. 5.6.2012
Kž 1557/2011-3Prvostupanjskom presudom okrivljena N. L. proglašena je krivom zbog kaznenog djela iz čl. 224 st . 1 i 4 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude, te joj je na temelju čl. 224 st . 4 KZ izrečena kazna zatvora od 6 mjeseci i po čl. 67 KZ primijenjena uvjetna osuda te određeno,... 5.6.2012
Gžx.83/12-4 Pobijanim rješenjem obustavljen je postupak ovrhe na nekretnini ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja. 23.5.2012
Gž-3022/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja pod toč.1 izreke odbijen je prijedlog predlagatelja (radi upisa zabilježbe spora na nekretnini čkbr.724/11 upisane u z.k.ul.15906 k.o. G. S. temeljem prijedloga za obnovu postupka sa zahtjevom za ukidanje klauzule konačnosti, pravomoćnosti i ovršnosti od 24. ... 21.5.2012
Gž-3086/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagateljice radi upisa zabilježbe spora u zk. podulošku broj 14110 zk.ul.broj 6 G. Z. uz koji prijedlog je predlagateljica priložila tužbu sa prijedlogom za prekid postupka, radi utvrđenja, zaprimljenu kod Općinskog suda u Zagrebu dana ... 21.5.2012
Kž 115/2012-3Pobijanim rješenjem Općinski sud u Bjelovaru, po predsjedniku vijeća kao sucu pojedincu, u tijeku priprema za glavnu raspravu, izdvojio je iz spisa zapisnike redarstvenih vlasti o ispitivanju osumnjičenika M. H. i D. R. te službene zabilješke redarstvenih vlasti o obavljenim obavijesnim razgovorima ... 17.5.2012
Gž-1492/11-4 Pobijanim rješenjem djelomično je odbijen prijedlog tuženika za ponavljanje postupka završenog pravomoćnom presudom u predmetu broj P-281/07-12 od 11. listopada 2007.g., kao neosnovan, a djelomično je prijedlog za ponavljanje postupka odbačen kao nepravovremen. 9.5.2012
Gž-3166/10-2Pobijanom prvostupanjskom djelomičnom presudom, u njenom sada, pobijanom dijelu utvrđeno je da je tužiteljica A. B., vlasnica nekretnine kč. br. 399/8 upisane u zk. ul. 36 k.o. B. i da su tuženici J. I. i M. P. dužni trpjeti da se u odnosu na predmetnu nekretninu po pravomoćnosti predmetne presude u... 7.5.2012
Gž 331/2012-2Pobijanim rješenjem odlučeno je kako slijedi: "Općinski sud u Daruvaru oglašava se nenadležnim za postupanje po tužbi tužitelja Ž. A. iz D., protiv U. D. sa sjedištem u D. radi poništavanja odluke Skupštine tuženika od 01.listopada 2011. godine, te se ukidaju sve provedene radnje u postupku i odbac... 3.5.2012
Gž 3943/2011-2Citiranim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe upravnog postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na nekretninama pobliže označenim u točki I. izreke. Protiv citiranog rješenja predlagatelj je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba zemljišnoknjižnog pos... 24.4.2012
Gž.1053/12-3 Pobijanim rješenjem pod toč. I izreke odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je zatražio utvrđenje da su ga tuženi smetali u posljednjem mirnom posjedu nekretnine čkbr. 1022/5 i čk.br. 1022/19 k.o. S. Đ. na način da su 08. kolovoza 2011.g. u 17,00 sati postavili vozila (traktore) na pri... 23.4.2012
Gž.543/12-2Pobijanim rješenjem odbačen je ovrhovoditeljev ovršni prijedlog podnesen prvostupanjskom sudu 21. rujna 2011.g., a ispravljen podneskom od 07. prosinca 2011.g., kao nedopušten. 19.4.2012
Kž 265/2012-3Pobijanim rješenjem Općinski sud u Čakovcu je temeljem čl. 525. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09 i 80/11 dalje ZKP) odbacio privatnu tužbu tužitelja E. S. S.-L. d.o.o. Z. protiv opt. A. V. radi kaznenog djela iz čl. 329. St. 1. KZ. Protiv citiranog rješenja ošt. kao tužitelj podn... 19.4.2012
Gžx-55/12-2 Pobijanim rješenjem o ovrsi udovoljeno je prijedlogu ovrhovoditelja i određena je ovrha na mirovini ovršenika radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja, a temeljem ovršne javnobilježničke isprave. 18.4.2012
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(149)
> Siječanj(24) > Veljača(25) > Ožujak(16) > Travanj(14) > Svibanj(7) > Lipanj(8) > Srpanj(10) > Kolovoz(4) > Rujan(13) > Listopad(17) > Studeni(8) > Prosinac(3)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(35)
KAZNENI ODJEL(23)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(9)
Dubrovnik(12)
Pula(2)
Rijeka(3)
Slavonski Brod(1)
Split(5)
Varaždin(91)
Zagreb(26)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite