Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Lipanj
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 37)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-845/12-2 Pobijanom presudom u toč.I izreke utvrđena je nedopuštenom odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. prosinca 2010.g. kojom je tuženik otkazao tužitelju ugovor o radu zaključen 01. rujna 2003.g. kao i odluka tuženika – odgovor na zahtjev za zaštitu prava od 30. prosinca 2010.g. Toč.II i... 28.6.2012
Gž-4702/11-2 Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke sud je naložio ovršeniku da ovrhovoditelju temeljem presude Općinskog suda u Osijeku br.K-417/08-55 od 24. rujna 2008.g. isplati dosuđeni imovinskopravni zahtjev u iznosu od 461.786,16 kn kao i trošak postupka u visini od 7.072,50 kn sa pripadajućom zakonsko... 27.6.2012
Gž 1238/2011-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je Odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelja broj …. od 23. srpnja 2008. godine, nedopuštena. II. Nalaže se tuženiku da tužitelju omogući rad prema njegovom ugovoru o radu broj … od 01. studenog 2007. godine." Prvostupan... 27.6.2012
Gžr 45/2011-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 212.494,33 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom pobliže označenom izrekom stavka I. presude kao i trošak parničnog postupka (stavak I izreke). Naloženo je tužitelju da naknadi tuženoj parnični trošak u iznosu od 8.000,00 kn.... 27.6.2012
Gž-3583/11-2Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. br. Ovrv-1138/10 od 01. srpnja 2010.g., u dijelu kojim je naloženo tuženici da namiri tužitelju tražbinu u iznosu od 1.144,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom t... 26.6.2012
Kž 228/2012-3Pobijanom presudom proglašen je krivim M. B. zbog kaznenog djela iz čl. 311 st . 2 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude te je temeljem čl. 67 KZ izrečena mu uvjetna osuda i temeljem čl. 311 st . 2 KZ osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci s rokom provjeravanja... 26.6.2012
Gžn 2867/2011-2Presudom suda prvog stupnja pod toč. I. izreke naloženo je I., II., III. i IV. tuženicima solidarno isplatiti tužiteljici svotu od 17.480,00 kn, kao i naknaditi trošak parničnog postupka od 3.637,50 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 09. lipnja 2011. do isplate. Pod toč. II. izreke pr... 19.6.2012
Gž 1450/2012-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da nije dopušten otkaz Ugovora o radu za obavljanje poslova savjetnika ravnatelja kojeg je tuženik dao tužitelju svojom Odlukom od 25. lipnja 2010. godine, odnosno 08. srpnja 2010. godine tako da radni o... 19.6.2012
Gž 2899/2011-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da mu tuženik na ime izmakle plaće isplati bruto iznos od 205.563,42 kune sa zakonskom zateznom kamatom koja na pojedine dijelove tog iznosa teče kako je pobliže navedeno u izreci same odluke kao i zahtjev za naknado... 18.6.2012
Gž 2262/2012-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja. Navedeno s obrazloženjem da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na temelju rješenja njemačkog nositelja socijalnog osiguranja, čije priznanje ujedno traži. Prvostupanjski sud smatra da rješenje njemačkog nos... 15.6.2012
Gž 1849/2012-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je Obavijest o prenošenju Ugovora o radu B. d.d., od 27. 01. 2012. godine S. G. iz B. V., A. K. 10, nezakonita i nedopuštena. Utvrđuje se da je S. G. iz B. V., A. K. 10, u radnom odnosu na neodređeno vrijem... 14.6.2012
Gž 2939/2011-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: I."Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I.  Poništava se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen između M.B. iz B., kao primatelja uzdržavanja s jedne i I. tuženika I.K. iz B. i II. tuženika S.M. iz B., kao davatelja ... 14.6.2012
Gžri 41/2012-2Presudom suda prvog stupnja obvezan je tuženik isplatiti tužiteljici iznos od 300.059,98 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka u iznosu od 84.487,50 kn. Protiv ove odluke žali se tuženik zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom po... 14.6.2012
Gžx 782/2011-1Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana zaključi s tužiteljem pisani ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 62 m2, prizemlje, u zgradi ..., u S., na neodređeno vrijeme i sa mjesečnom zakupninom u kunskom iznosu protuvrijednosti od 20,20 EUR po m2, koja se plaća mj... 14.6.2012
Gž 843/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Metkoviću posl. br.Povrv.52/12 od 28. ožujka 2012. Općinski sud u Metkoviću se oglasio mjesno nenadležnim (stavak 1. izreke), a nakon pravomoćnosti rješenja spis će se dostaviti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao mjesno nadležnom sudu (stavak 2. izreke). Protiv naved... 13.6.2012
Gž 1859/2012-2j: Gž-1859/2012-2 Poslovni broj: Gž-1859/2012-2 U    I M E    R E P B U L I K E    H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Rijeci u vijeću sastavljenom od sudaca Filke Pejković, predsjednika vijeća te Nataše Masovčić, suca izvjestitelja i Ivanke Maričić Orešković, člana vijeća, u pravnoj... 13.6.2012
Gž.2567/12-2 Pobijanom presudom u toč.I/izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. D. iz Z. broj Ovrv.758/09 od 23. srpnja 2009.g. i to u dijelu kojim je naloženo tuženici da tužitelju isplati iznos od 2.854,09 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 369,63 kn ... 12.6.2012
Gžr 749/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje da nije zakonit niti dopušten otkaz ugovora o radu, kojeg je tuženik dao tužiteljici odlukom o otkazu ugovora o radu od 5. siječnja 2005., a  kao dan prestanka radnog odnosa određuje 30.ožujka 2005., te kojim se nalaže tuženiku... 12.6.2012
Gž-2423/12-2 Pobijanom presudom naloženo je tuženici platiti tužitelju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iznos od 13.101,10 kn uz zakonsku zateznu kamatu koja je određena u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet pos... 12.6.2012
Gžr 157/2011-2Pobijanom presudom utvrđeno je da je odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu od 8. veljače 2008. godine i odluka tužene kojim je odbijen zahtjev tužitelja za zaštitu prava od 7. ožujka 2008. godine nisu dopuštene, te da radni odnos tužitelja temeljem ugovora o radu od 10. siječnja 2008. godine... 12.6.2012
Gžr 1770/2011-2Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da nije dopušten Izvanredni otkaz Ugovora o radu, koji je sklopljen između tužitelja kao Radnika i tuženika kao Poslodavca, na osnovi Odluke broj KS-OT-15/01 od 14. kolovoza 2001., potvrđene dopisom broj 02-31/2-874 od 5. rujna 2001. (stavak I izreke). ... 12.6.2012
Gž.1357/12-2Ovom sudu je dana 26. travnja 2012.g. dostavljena na razmatranje žalba tužene izjavljena protiv presude prvostupanjskog suda kojim je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. V. S. iz V. broj Ovrv.130/10 od 25. ožujka 2010.g. u dijelu kojim je naloženo tuženoj da ... 11.6.2012
Gž-4853/11-3 Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik namiri tražbinu u iznosu od 1.037.366,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. prosinca 2009. godine do isplate. 11.6.2012
Gž-2635/12-2 Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja podnijetog protiv ovršenice, radi ostvarivanje susreta i druženja ovrhovoditelja sa mlljt. djetetom L. Š. temeljem pravomoćne i ovršne presude toga suda broj P-47/10 od 15. ožujka 2010.g. 8.6.2012
Gžx-200/11-2Pobijanom presudom, naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 13.595,98 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d. d. na dan isplate sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos od 8.900,55 EUR teče od 17. ožujka 2011.g. pa do isplate po stopi od 14%... 6.6.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2012 Lipanj

Vrsta odluke

Presuda(23)
Presuda i rješenje(6)
Rješenje(8)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(22)
KAZNENI ODJEL(3)


Grad

Bjelovar(1)
Dubrovnik(1)
Osijek(1)
Pula(3)
Rijeka(1)
Split(3)
Varaždin(13)
Zadar(2)
Zagreb(12)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite