Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Veljača
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 76)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž.2712/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 9.760,86 kn, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.873,75 kn, dok je u toč. II izreke, tužitelj odbijen s dijelom tužbenog zahtjev... 29.2.2012
Gž 2007/2011-2Presudom suda prvog stupnja, ispravljenom rješenjem istog suda od 4. srpnja 2011. godine, suđeno je: «I. Nalaže se tuženici isplatiti tužitelju na ime naknade nematerijalne (neimovinske) štete i to s osnova pretrpljenih fizičkih boli iznos od 8.987,50 kuna, pretrpljenog straha iznos od 7.500,00 kuna... 29.2.2012
Gž 38/2011-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Tuženik V. G. d.o.o., N., … dužna je tužitelju A. K. iz Z., …, isplatiti iznos od 706.174,40 kuna (slovima: sedamsto šest tisuća sto sedamdeset četiri kune i četrdeset lipa) sa zateznim kamatama po stopi određenoj čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamat... 29.2.2012
ŽS Zg Gžr 832/2010-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj kod tuženika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme od 1. studenog 2007. (stavak I. izreke), tuženiku je naloženo izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ... 28.2.2012
Gž 3196/2010-4Prvostupanjskim rješenjem punomoćniku tužitelja, odvjetniku M. D. izrečena je  kazna u iznosu od 6.000,00 kn (šest tisuća kuna) i naloženo plaćanje iste u roku od 15 dana u korist računa državnog proračuna (stavak I. i II. izreke). Protiv rješenja žali se punomoćnik tužitelja iz razloga određenih č... 28.2.2012
Gž 3196/2010-3Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavim upisa prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zemljišnoknjižni uložak 1167 k.o. V., č. zem. 809/53 u naravi šuma, površine 342 m 2 i č. zgr. 388 u naravi zgrada površine 85 m 2 (dalje u tekstu: nekret... 28.2.2012
Gžr 2041/2011-2Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev da radni odnos tužitelju nije prestao i da je tuženik dužan tužitelja vratiti na radno mjesto portira II. na kojem je radio prije prestanka radnog odnosa, te da ugovor o radu na određeno vrijeme od 31. prosinca 2008. godine je pr... 28.2.2012
Gžr 1155/2011-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da nije dopušten izvanredni otkaz Ugovora o radu br. 34/99 od 05. svibnja 1999., kao i odluka od 28. svibnja 1999. što ih je tuženik Hrvatska radiotelevizija dao tužitelju Ž. D., te da stoga, radni odnos tužitelja Ž. D. nije prestao. II. Nalaže se... 28.2.2012
Gžr 514/2011-2Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da Odluka tuženika Održavanje vučnih vozila d.o.o. o izvanrednom otkazu Ugovora o radu tužitelju koji radi na poslovima VKV radnika u Pogonu Z., RK, Ur. broj: 10354-3 od 12. siječnja 2009., kojim se izvanredno otkazuje Ugovor o radu, zaključen 10. ožujk... 28.2.2012
Gž 4909/2010-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavim Ugovora o kupoprodaji stana od 11. svibnja 2005., sklopljenog između prvotuženika P.b.Z. d.d. kao prodavatelja i drugotuženice K. B. kao kupca, ovjerenog kod Javnog bilježnika 20. svibnja 2005. pod brojem Ov-6671/05, i naknadu... 28.2.2012
ŽS St Gžx 66/2010Presudom suda prvog stupnja odlučeno je : I. Dužni su tuženici pod 1. D. M. i pod 2. Z. S. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplate tužitelju iznos od 442.605,00 kuna, te kamatu koja na taj i ... 24.2.2012
I Kž 41/2012-2Pobijanom presudom je Općinski sud u Bjelovaru, na temelju čl. 354. Zakona o kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: ZKP/97) oslobodio od optužbe opt. M. M. da je počinio kazneno djelo protiv imovine - utaju, označeno u čl. 220. st . 4. Kaznenog zakona (u daljnjem tekstu: KZ). Na temelju čl. ... 23.2.2012
Gž-5129/11-2 Pobijanim rješenjem oglašena je nevažećom (sudska) prodaja nekretnine čkbr. 121 usjek K. sa 129 m2, oranica K. sa 1910 m2, upisane u z.k.ul. 1763 k.o. Č. (prodaja na javnoj dražbi održanoj 01.srpnja 2011.g.). 22.2.2012
Gž.5082/11-2Pobijanim rješenjem o ovrsi br. Ovr-3258/09-2 od 15. ožujka 2010.g., određena je ovrha temeljem ovršnog prijedloga ovrhovoditelja utemeljenog na ovršnoj ispravi koju predstavlja pravomoćna i ovršna presuda prvostupanjskog suda br. P.842/07-16 od 14. srpnja 2008.g., radi ovršne naplate ovrhovoditel... 22.2.2012
Gž.606/12-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe spora na nekretninama protustranke, pobliže navedenim u toč. I. izreke, dok je u toč. II. izreke zabilježeno odbijajuće rješenje na tim nekretninama. 22.2.2012
Gž 1640/2009-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za upis prava stvarne služnosti puta. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj. Žalba je osnovana. Tabularna isprava u ovom predmetu je ugovor što su ga zaključili Z. F., kao vlasnik nekretnine oznake čest. zem. 1775/1 k.o. D., i N. P.... 22.2.2012
ŽS Zg Gžr 1386/2011-2Prvostupanjskom je presudom odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik isplati 200.000,00 kn na temelju pretrpljenih duševnih boli zbog nemogućnosti napredovanja u st ... 21.2.2012
Gžr 22/2011-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da nije dopušten aneks ugovora o radu broj U-103-25-66/03 od 4. srpnja 2003. kojeg su sklopili tužiteljica kao radnica i prednik tuženika Hrvatske željeznice d.o.o. kao poslodavac, a koji aneks je izdan krajem listopada 2003. godine, te da kao takav ne proizvodi ... 21.2.2012
Gžr 1542/2011-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju iznos od 445.000,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 29.8.2007.g. do 31.12.2007.g. po stopi propisanoj odredbom čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a od 01.01.2008. godine pa do isplate sa zate... 21.2.2012
Gžr 2197/2011-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 128.595,00 kn te troška parničnog postupka, sve s pripadajućim zateznim kamatama pobliže navedenim u izreci te presude. Protiv te presude žali se tužitelj iz razloga bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogreš... 21.2.2012
Gžn 867/2010-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti I tužiteljici iznos od 257.640,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 27.000,00 kn od 5. studenog 2009. godine do isplate, na iznos od 220.000,00 kn od 1. veljače 2008. godine do isplate, te na iznos od 10.640,00 kn od 21. lipnja 2... 21.2.2012
Gž-2902/11-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da je dužan isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 27.535,02 kn i to s osnove imovinske štete na osobnom vozilu iznos od 9.100,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. lipnja 2009. g. do isplate, neimovinske štete zbog pov... 20.2.2012
Gž-3142/11-2 Pobijanom presudom u toč. I. izreke udovoljeno je tužbenom zahtjevu tužiteljice i nadomješten je ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sa sadržajem pobliže navedenim u izreci. 20.2.2012
Gž-2985/11-2 Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, odbijen je prijedlog za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka, dok je u toč. II. određena zabilježba odbijenog prijedloga pod poslovnim brojem Z.54578/07 u z.k. ul.br. 417 k.o. Č. 16.2.2012
Gž.3102/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja radi brisanja založnog – i podzaložnog prava upisanih pod brojevima Z.1461/1996 i Z.458/1996 na nekretnini predlagatelja čkbr.463/1 vinograd K. sa 192 čhv upisanog u zk.ul. 3021 k.o. I. 16.2.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2012 Veljača

Vrsta odluke

Presuda(46)
Presuda i rješenje(5)
Rješenje(25)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(47)
KAZNENI ODJEL(5)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(3)
Dubrovnik(3)
Karlovac(1)
Rijeka(1)
Slavonski Brod(1)
Split(9)
Varaždin(26)
Velika Gorica(2)
Zadar(4)
Zagreb(25)
Zlatar(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite