Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Siječanj
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 67)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž.4162/11-2 Nepobijanom toč.I/izreke prvostupanjske presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika K. M. iz Varaždina broj Ovrv.209/10 od 24. ožujka 2010.g. u dijelu kojim je naloženo tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 2.767,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 12... 31.1.2012
ŽS Zg Gžr 1931/2010-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojom traži da se utvrdi da nije dopuštena odluka o otkazu od 23. ožujka 2007. godine te da se naloži tuženiku da je vrati na posao i da ... 31.1.2012
ŽS Zg Gžr 1845/2011-3Prvostupanjskom presudom pod stavkom I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da se utvrdi nedopuštenom Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od 12. travnja 2005. te da mu stoga radn ... 31.1.2012
ŽS Zg Gžr 2739/2009-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da su odluke tuženika o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora broj 5110/32 od 26. siječnja 2006. godine i drugostupanjska odlu ... 31.1.2012
Kž 38/2012-4Pobijanom presudom opt. A. P. proglašen je krivim radi dva kaznena djela krađe iz čl. 216. st . 1. KZ, opisana pod toč. a.) i b.), za koja kaznena djela su optuženiku temeljem citirane zakonske odredbe uz primjenu čl. 60. st . 1. KZ najprije utvrđene pojedinačne kazne zatvora i... 31.1.2012
Kž 6/2012-5Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja je na temelju čl. 291. st . 1. t. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06, u daljnjem tekstu ZKP-a) obustavljen kazneni postupak protiv I. optuženika N. F. iz K., V. odvojak 5, i II. op... 31.1.2012
Gžr 59/2011-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi na isplatu iznosa od 870,29 kuna bruto sa pripadajućim zateznim kamatama na pojedinačne iznose naznačene u izreci te presude, kao i zahtjev za nadoknadom troškova parničnog postupka. Protiv navedene presude, žali se tužiteljica zbog ... 31.1.2012
Gžr 121/2011-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik na ime razlike plaće za razdoblje travanj-prosinac 1999., te siječanj i veljaču 2000. isplati iznos od 18.233,13 kn sa zateznom kamatom i parničnim troškom (toč. I), te je naloženo tužitelju nadoknaditi tuženiku parnični trošak u... 31.1.2012
Gž 5391/2008-2Prvostupanjski sud je donio sljedeću presudu "I Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika M. knjige d.o.o. iz Z. kojim zahtijeva utvrđenje da je vlasnik posebnog dijela nekretnine izgrađenoj na k. č. br. 1467/2 upisane u z.k. ul. br. 2290 k.o. Grad Z. u naravi stan broj 37, poslovne prosto... 31.1.2012
Gžr 2193/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika Ž. K. za utvrđenje da Odluka tuženika-protutužitelja t.d. M. P. broj 101104/07-5 od 26. rujna 2005. i broj 10-1128/2-05 od 19. listopada 2005. kojim je otkazan ugovor o radu tužitelju-protutuženiku Ž. K., nije dopuštena tako... 31.1.2012
Gž.5468/11-2Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke određena je po službenoj dužnosti provedba u zemljišnoj knjizi temeljem prijavnog lista i kopije plana Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Varaždin Ispostave Novi Marof od 30. kolovoza 2011.g. klasa UP/I-932/07/11-01/222 ur. Broj 378-11-... 30.1.2012
Gž-4018/11-2 Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio utvrđenje vlasništva u 1/15 dijela na čkbr.2461/3 upisanoj u z.k.ul.2841 k.o. V. T., toč.II izreke tužitelju je naloženo da tuženiku nadoknadi parnični trošak u iznosu od 2.145,00 u roku od 15 dana. 27.1.2012
Gž.4500/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi ovrsi javnog bilježnika M. B. iz P. br. Ovrv.245/10 od 30. kolovoza 2010.g., u dijelu kojim je naloženo tuženici da isplati tužiteljima iznos od 3.075,00 kn, zajedno s zakonskom zateznom ... 26.1.2012
ŽS St Gžrs 19/2012Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti tuženikove odluke o redovitom otkazu ugovora o radu od 28. kolovoza 2009. godine, za obvezivanje tuženika da tužitelja v ... 26.1.2012
Gž 142/2012-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nevaljana uknjižba prava vlasništva tuženika na nekretninama upisanim u zk.ul. … k.o. D. M. i to kč.br. … u naravi stovarište K., kčbr. … u naravi put Krnjak površine 3057 m2 i kčbr. … u naravi stovarište K. površine 52934 k.o D. M. provedena teme... 26.1.2012
3370/2010-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Utvrđuje se da je Odluka tuženika S. d.d. Z…, od 30. listopada 2007. godine o otkazu Ugovora o radu od 02. svibnja 2006. godine tužitelju J. P. iz O…, nezakonita i nedopuštena. II/ Raskida se Ugovor o radu sklopljen između parničnih stranaka 02. svibn... 26.1.2012
Gžx 545/2011-2Pobijanom je prvostupanjskom presudom utvrđeno da je bez učinka prema tužiteljima Ugovor o kupoprodaji od 8. listopada 2005. na kojemu je potpis pravne prednice tuženika D. R. ovjerio javni bilježnik Z. M. Š. iz S. pod brojem OV-13587/05 od 10. listopada 2005., kojim je D. R. iz K. L. prodala tuženi... 26.1.2012
Gž-4789/11-2 Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužitelj sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio isplatu naknade štete od tuženika u visini od 5.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do isplate, toč.II izreke tužitelj je obvezan nadoknaditi parnični trošak... 25.1.2012
Gž.3466/11-2 Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana preda potpuni pregled svoje imovine i obveza u razdoblju od 14. kolovoza 1993.g. do 13. siječnja 2010.g. te da izjavi da je predani pregled imovine i obveza potpun i točan. 25.1.2012
Gžx.144/11-2Pobijanim presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženicima da su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2.936,78 € s kamatom po stopi koju na devizne štedne uloge građana u € isplaćuju poslovne banke u mjestu isplate, tekućom od 25. srpnja 2003. g. do 31. prosinca 2007. g., a od 01. prosinca 2... 25.1.2012
Gž 1563/2011-2Prvostupanjskom odlukom ukinuto je u cijelosti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika I.R. iz D. posl.br Ovrv. i odbijen tužbeni zahtjev, te naloženo tužiteljici da naknadi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 922,50 kuna. Ovu presudu pravodobnom žalbom pobi... 25.1.2012
Gž 72/2012-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: Poništava se odluka o otkazu ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga od dana 05. listopada 2010. godine tuženika L. M. d.o.o., S., te se nalaže tuženiku da tužitelja vrati na radno... 25.1.2012
ŽS Zd Gž 46/2012-2Uvodno označenom presudom suđeno je kakao slijedi: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu n ... 24.1.2012
ŽS Zg Gžr 860/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojom traži da se utvrdi da nije dopušten otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 17. listopada 2008. godine, zatim da se ... 24.1.2012
Gžr 85/2011-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku Z. d.o.o. Z., …, da u roku od 8 dana plati tužitelju N. I. iz S., …, na ime naknade štete zbog ozljede na radu iznos od 129.832,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 12. listopada 2010. do isplate po stopi određenoj za svako polugodište uveć... 24.1.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2012 Siječanj

Vrsta odluke

Presuda(33)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(24)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(35)
KAZNENI ODJEL(3)


Grad

Bjelovar(1)
Dubrovnik(2)
Karlovac(1)
Osijek(2)
Pula(1)
Rijeka(1)
Slavonski Brod(1)
Split(10)
Varaždin(33)
Zadar(2)
Zagreb(13)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite