Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 554)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1929/2010-0Presudom Općinskog suda u Korčuli posl. br.P.526/04 od 28. siječnja 2010. suđeno je: "I. Odbija se  tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Utvrđuje se da je ugovor o prodaji nekretnine, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Korčuli u zk.ul…. k.o. K. na čest zgr…. i … što u narvi predstavlja  kuć... 21.11.2012
Gž.1/12-2Pobijanim rješenjem naloženo je ovrhovoditelju da ovršeniku naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 57.471,80 kn. 19.1.2012
Gžo 564/2011-1Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev, te obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 1.480.740,00 kuna s kamatom od 16. ožujka 2010, i to po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugod... 5.7.2012
Gžx 94/2012-1Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici T. N. na ime štete zbog povrede prava osobnosti, i to na ime neimovinske štete iznos od 14.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 5. travnja 2007. do isplate te na ime imovinske štete za troškove tuđe pomoći i njege 500,00 ku... 26.4.2012
Gžx 560/2012-1Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: „I. Nalaže se tuženicima pod 1. i pod 2. solidarno u roku od 15 dana iznose nematerijalne štete isplatiti tužiteljicama pod 1 i 2 iznos od po 132.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od presuđenja pa do isplate, dok se za više zatra... 29.11.2012
Gžrs 1/2012-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio da se utvrdi da je Ugovor koji su stranke imale zaključen od dana 30. svibnja 2006. godine, zaključen na neodređeno vrijeme, da je nedopuštena odluka o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu koji je donio tužen... 19.1.2012
Gžmed 1/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je tužba tužitelja te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u visini 15.375,00 kuna. Žalbu protiv ovog rješenja podnosi tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog... 9.2.2012
Gžx 318/2011-1Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: „I Odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti, a koji glasi: 1. Nalaže se brisanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine označene kao čest. zgr. 447/1 z.u. 1043 k.o. S. G., provedbenog po Darovnog pogodbi od 15. kolovoza 1964. zaključenoj između R. R.... 20.9.2012
Gžo 352/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom odbija tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju protuvrijednost u kunama iznos od 60.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za devize na dan plaćanja, zajedno sa zakonskom zateznom k... 5.11.2012
Gžo 630/2010-1Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se obveže tuženik na isplatu iznosa od 592.960,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od 29. studenog 1999. pa do isplate kao i da mu se nadoknade troškovi parničnog postupka. Žalbu u zakonskom roku izjavlju... 25.5.2012
Gžo 337/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je obvezao tuženika da isplati tužitelju s naslova zakupa ukupan iznos od 36.250,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je taksativno navedeno pod točkom I. odluke, te ujedno obvezao tuženika na naknadu troškova postupka u iznosu od 19.547,00 ... 13.9.2012
Gžp 659/2011-1Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je između pok. R. O. i S.k.S.K. dana 19. kolovoza 1942. godine sklopljen kupoporodajni ugovor kojim samostan prodaje, a R. O. kupuje čest.zem. 1065 i 1066 K.O. S. za cijelo, te 485/151 idealnog dijela čest.zem. 1067... 19.1.2012
Gžx 782/2011-1Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana zaključi s tužiteljem pisani ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 62 m2, prizemlje, u zgradi ..., u S., na neodređeno vrijeme i sa mjesečnom zakupninom u kunskom iznosu protuvrijednosti od 20,20 EUR po m2, koja se plaća mj... 14.6.2012
ŽS Ka Gž 1486/2010-10Presudom Općinskog suda u Karlovcu broj: P-220/05-42 od 10.svibnja 2010. godine točkom I.a., naloženo je tuženiku H. r. K. d.o.o., da tužitelju D. P. isplati plaću za razdoblje od 14. srpnja 2003. god ... 18.1.2012
Gž-3166/10-2Pobijanom prvostupanjskom djelomičnom presudom, u njenom sada, pobijanom dijelu utvrđeno je da je tužiteljica A. B., vlasnica nekretnine kč. br. 399/8 upisane u zk. ul. 36 k.o. B. i da su tuženici J. I. i M. P. dužni trpjeti da se u odnosu na predmetnu nekretninu po pravomoćnosti predmetne presude u... 7.5.2012
Kž 2240/2011-10Prvostupanjskom presudom okrivljeni B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 318 st . 1 i 3 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude, te je na temelju čl. 318 st . 3 KZ osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci. Na temelju čl. 122 st . 4 u vezi čl. 1... 23.10.2012
Gžx 100/2011-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke udovoljeno je tužbenom zahtjevu tužitelja, dok su u toč. II.izreke tuženici obvezani naknaditi tužitelju trošak postupka u iznosu od 12.827,25 kn. Pravodobno izjavljenom žalbom tuženici pobijaju navedenu presudu iz svih žalbenih razloga iz čl. 353 st. 1 toč. 1 - ... 4.1.2012
Gž-1002/12-2 Pobijanim rješenjem, st. I izreke odbačena je kao nepravovremena žalba ovršenika podnijeta protiv rješenja o dosudi Općinskog suda u Varaždinu br. 3 Ovr-1498/09-33 od 16. lipnja 2011.g. zaprimljena na prvostupanjskom sudu 15. rujna 2011.g. 12.4.2012
Kž 1007/2012-4Prvostupanjskim rješenjem na temelju čl. 437 u vezi čl. 201 st . 1 toč. 4 ZKP (NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06 - u daljnjem tekstu ZKP) odbačen je optužni prijedlog oštećenika kao tužitelja L. Č. protiv okrivljene M. A. N. E. B. Č. zbog kaznenog djela iz čl. ... 2.10.2012
Gžx 101/2012-2 Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj LXXIX-P-7190/97-143 od 14. srpnja 2011. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja J. P. iz P., N. A. 148, BIH, za utvrđenje da je ništav kupoprodajni ugovor sklopljen dana 10.03.1992. godine, a ovjeren dana 16.04.1992. godine, iz... 11.10.2012
Gžx 1017/2011-2Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje u tekstu: tužitelja), a koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku Ž. J., Z., da nekretninu označenu kao čest. zem. 207/22 u naravi kuća i dvor površine 400 m2, kuća 101 m2, dvor 299 m2, upisana u Z.U. 202... 16.2.2012
Gžr 1026/2012-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade plaće tužitelja za razdoblje od siječnja 1992. godine do zaključno ožujka 2012. godine, kao i zahtjev za naknadu parničnog troška tužitelju (stavak I. izreke). Stavkom II. izreke naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku trošak parnič... 3.7.2012
Gžx 1039/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da ista nema nužnih sredstava za život i da su ostavine iza pok. I. V. pok. N., nekretnine koje su pobliže označene pod točkom I. izreke, za točno određene suvlasničke dijelove, tako male vrijednosti da bi njezinom podjelom... 6.12.2012
Gž-1041/2012Presudom i presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj stvarni vlasnik k.č.br. 2363 dio gradilišta od 549 čhv upisane u zk.ul. 32 k.o. S. J., slijedom čega su tuženici M. P., B. P., L. M., M. M., Ž. P. i D. V. kao uknjiženi suvlasnici te nekretnine, dužni tužitelju izdati valj... 18.4.2012
Gž 1045/2012-2Općinski sud u Slatini presudom broj P-181/11-23 od 7. veljače 2012. godine odbio je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da otkaz ugovora o radu prema odluci tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu broj 422/2011 od 3. veljače 2011. godine nije dopušten i radi vraćanja na rad (točka I. izre... 5.7.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(554)
> Siječanj(67) > Veljača(76) > Ožujak(49) > Travanj(41) > Svibanj(47) > Lipanj(37) > Srpanj(24) > Kolovoz(18) > Rujan(47) > Listopad(66) > Studeni(50) > Prosinac(32)

Vrsta odluke

Presuda(336)
Presuda i rješenje(69)
Rješenje(149)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(319)
KAZNENI ODJEL(47)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

Bjelovar(36)
Dubrovnik(18)
Karlovac(10)
Koprivnica(1)
Osijek(7)
Pula(20)
Rijeka(14)
Sisak(1)
Slavonski Brod(6)
Split(68)
Varaždin(186)
Velika Gorica(7)
Virovitica(1)
Vukovar(3)
Zadar(24)
Zagreb(150)
Zlatar(1)
Šibenik(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite