Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012 > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 68)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžp 190/2012-4Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se obveže tuženika da preda tužitelju u posjed zidine kamene kuće - palače C. - C. u T. na čest. zem. kat. oznake 3874 i čest. zem. kat. oznake 3870 k.o. T., navedene u vještvu T. Č. dipl. ing. geodezije - stalnog sudskog v... 20.12.2012
Gžnš 213/2012-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da postoji potraživanje tužiteljice V. Š. u ukupnom iznosu od 35.449,52 kuna, s pripadajućim kamatama, a sve pobliže označeno u točki I. izreke prvostupanjske presude. Utvrđeno je da postoji potraživanje tuženika Ž. B. u ukupnom iznosu od 11.900,00 kuna, s pripad... 13.12.2012
Gžo 562/2010-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio da mu tuženici solidarno isplate 145.000,00 kuna na ime nematerijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom, te iznos od 203.485,36 kuna na ime materijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom kao i mjeseč... 6.12.2012
Gžx 1039/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da ista nema nužnih sredstava za život i da su ostavine iza pok. I. V. pok. N., nekretnine koje su pobliže označene pod točkom I. izreke, za točno određene suvlasničke dijelove, tako male vrijednosti da bi njezinom podjelom... 6.12.2012
Gžo 408/2012-2Pobijanom presudom  odbijen je glavni tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Dužni su tuženici u roku od 15 dana sa tužiteljem zaključiti nenaplatne Ugovore o koncesiji, Ugovore o koncesijskim odobrenjima i Ugovore o najmu i korištenju objekata za gradske plaže "Kašjuni", "Kaštelet" i "Trstenik" u Splitu,... 29.11.2012
Gžx 560/2012-1Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: „I. Nalaže se tuženicima pod 1. i pod 2. solidarno u roku od 15 dana iznose nematerijalne štete isplatiti tužiteljicama pod 1 i 2 iznos od po 132.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od presuđenja pa do isplate, dok se za više zatra... 29.11.2012
Gžnš 271/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na obvezivanje tuženika da u roku od 15 dana isplati tužitelju iznos od 553.500,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 5. svibnja 2003. pa do isplate, kao i 1.000,00 kuna svaki mjesec počev od dana 9. svibnja 2003. pa nadalje, te sa za... 28.11.2012
Gžp 736/2012-3Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je naspram tuženika, kao nasljednik iza smrti sada pok. J. B. pok. L., suvlasnik za 34/216 dijela nekretnina pobliže navedene u popisu nekretnina, pa da se temeljem ove presude suvlasništvo u navedenom suvlasničkom dijel... 15.11.2012
Gžp 391/2011-2Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je djelomično tužbeni zahtjev i tužena obvezana isplatiti tužitelju na ime naknade nematerijalne štete iznos od 418.500,00 kuna te za imovinsku štetu iz osnove tuđe pomoći i njege 3.780,00 kuna sa zateznim kamatama od dana donošenja presude, dok je preostali dio... 15.11.2012
Gžri 61/2011-3Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici iznos od 236.080,69 kuna iz osnove razlike plaće sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14% od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog obroka do isplate, a u slučaju promjene stope zakonskih zateznih kamata po eskontnoj stopi HNB ko... 9.11.2012
Gžst 159/2012-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od petnaest dana i pod prijetnjom ovrhe, temeljem nagodbe s tužiteljem, a kako je rečeno u odredbama predmetne nagodbe, a sve prema Elaboratu procjene prometne vrijednosti, obeštetiti tu... 5.11.2012
Gžo 352/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom odbija tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju protuvrijednost u kunama iznos od 60.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za devize na dan plaćanja, zajedno sa zakonskom zateznom k... 5.11.2012
Gžri 111/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženicima naloži da solidarno isplate tužitelju iznos od 300.000,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 20. lipnja 2005. do konačne isplate i naknade troškove postupka s pripadajućom zakonskom zateznom ... 19.10.2012
Gžx 532/2012-2Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik-protutužitelj (u daljnjem tekstu: tuženik) isplati tužitelju-protutuženiku (u daljnjem tekstu: tužitelj) iznos od 240.312,59 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 17. kolovoza 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine, a od 01. sije... 18.10.2012
Gžo 51/2012-3Pobijanom je prvostupanjskom presudom ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. P. iz S. broj Ovr-5334/10 od 8. ožujka 2010. (točka I. izreke). Nadalje je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 20.614,44 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na ... 18.10.2012
ŽS St Gžrs 96/2012Presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je nedopušten otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme koji je sklopljen između tužitelja i tuženika 3. studenoga 2004. godine, a kojeg je tuženik dao tu ... 12.10.2012
Gž Zk 90/2012-6Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog te je određena zabilježba odbijanja prijedloga na čest. zem. 3919 i čest. zem. 3920 K.O. K. S. Prvostupanjsko rješenje zaprimio je predlagatelj po svom punomoćniku 1. prosinca 2011., a kako to proizlazi iz dostavnice, te samog očitovanja žalitelja. S ... 3.10.2012
Gžnš 36/2011-5Pobijanom presudom obvezana je tuženica na ime naknade materijalne i nematerijalne štete isplatiti tužiteljici pod 1) M. R. ukupan iznos od 240.800,00 kuna, tužitelju pod 2) A. R. ukupan iznos od 171.449,60 kuna i tužiteljici pod 3) L. R. ukupan iznos od 274.801,05 kuna, sve sa zakonskim zateznim ka... 20.9.2012
Gžx 318/2011-1Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: „I Odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti, a koji glasi: 1. Nalaže se brisanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine označene kao čest. zgr. 447/1 z.u. 1043 k.o. S. G., provedbenog po Darovnog pogodbi od 15. kolovoza 1964. zaključenoj između R. R.... 20.9.2012
Gžnš 254/2011-2Pobijanom je prvostupanjskom presudom naloženo tuženoj  da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe tužiteljici pod 1) mldb. L. Z. isplatiti pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 220.000,00 kuna sa zateznim kamatama po godišnjoj stopi od 15 % koje teku od 25. srpnja 2007. do 31. prosinca 2007., a od ... 14.9.2012
Gžo 337/2012-1Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je obvezao tuženika da isplati tužitelju s naslova zakupa ukupan iznos od 36.250,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je taksativno navedeno pod točkom I. odluke, te ujedno obvezao tuženika na naknadu troškova postupka u iznosu od 19.547,00 ... 13.9.2012
Gžx 65/2012-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku zaključiti s tužiteljem izmjenu i dopunu Ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo broj 2485/95 od 29. svibnja 1995. kako je to pobliže navedeno u izreci pobijane odluke u protivnom da će isto zamijeniti presuda pa da je ovlašten tužit... 12.9.2012
ŽS St Gžx 605/2012Prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog i to u dijelu kojim se nalaže ovršeniku, sada tuženiku da ovrhovoditelju, sada tužitelju, u roku od 8 dana namiri potraživanje u izn ... 30.8.2012
Gžp 715/2012-2Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik u roku od osam dana isplatiti tužitelju na ime razlike manje ostvarene (isplaćene) plaće iznos od 55.061,24 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koji teku na pojedinačne mjesečne iznose od svakog 15-og u mjesecu za protekli mjesec za razdoblje od 01... 30.8.2012
Gžx 464/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da je s danom 31. prosinca 1991. devizni depozit tužitelja na deviznom računu br. 768181-13-85-65006 kod J. d.d. O. b. S. u iznosu od 83.692,62 EUR-a prenesen na tuženika pod 1/, te da predstavlja javni dug tužene 2.... 22.8.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(68)
> Siječanj(10) > Veljača(9) > Ožujak(8) > Travanj(6) > Svibanj(6) > Lipanj(3) > Srpanj(1) > Kolovoz(3) > Rujan(5) > Listopad(5) > Studeni(8) > Prosinac(4)

Vrsta odluke

Presuda(45)
Presuda i rješenje(18)
Rješenje(5)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(68)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite