Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2012
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 555)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžr 243/2011-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 9.292,90 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. srpnja 2001. do isplate, te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 4.079,31 kn (stavak I. izreke). Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za iznos od 113.393,09 kn (stavak II. izr... 27.12.2012
Gž-3714/12-2 Pobijanom presudom u toč.1. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č. broj: Ovrv-84/09 od 10.04.2009. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da plati tužiteljici iznos od 1.013.502,87 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 21. ... 24.12.2012
Gžp 190/2012-4Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se obveže tuženika da preda tužitelju u posjed zidine kamene kuće - palače C. - C. u T. na čest. zem. kat. oznake 3874 i čest. zem. kat. oznake 3870 k.o. T., navedene u vještvu T. Č. dipl. ing. geodezije - stalnog sudskog v... 20.12.2012
Gž 3619/2010-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "Nalaže se tuženiku Z. Z. iz G., …, da tužitelju RH - M. o. isplati iznos od 290.698,02 kn sa zateznom kamatom počev od 17. veljače 2006. g. pa do isplate, kao i da tužitelju naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 15.500,00 kn, a sve to u roku 15 dana... 20.12.2012
Gž 1863/2011-4Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev da se tuženiku naloži da plati tužitelju iznos od 225.540,00 kuna s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama kako je opisano u izrjeci te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 24.823,75 kuna, u roku od 15 dana. ... 20.12.2012
Gž-4900/11-2 Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženoj da je dužna ukloniti s tavana jednokatne zgrade u V., K. 28, sagrađene na čkbr. 1371/2 upisanoj u z.k.ul. 6547 k.o. V. (u osnivanju), ogradu od drvenih letvi u dužini od 11,00 m i predati tužiteljima u suposjed dio tavana u površini od 62,... 19.12.2012
Gž.4049/11-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev za vraćanje tužitelju prava vlasništva jednokatne kuće u L. 3 u V. sagrađene na čkbr. 3445/30 upisanoj u pl. 7674 k.o. V. i izdanje tabularne isprave podobne za upis prava vlasništva u korist tužitelja, a odbijen je i alternativni... 19.12.2012
Gž 332/2011-2Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: „1. Na temelju Tabularne izjave br. OV-931/09 javnog bilježnika N. V. iz D., Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u D. od dana 2. veljače 2009. godine, čl. 67. st . 2. Zakona o zemljišnim knjigama u z.ul. 1945 k.o. D., d o p u š t a    ... 19.12.2012
Gž-5006/12-2 Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice da je vlasnica nekretnina čkbr. 389 i čkbr. 490/5 upisanih u z.k.ul. 462 k.o. Š., te je odbijen tužbeni zahtjev da se tuženicu obveže trpjeti uknjižbu prava vlasništva predmetnih nekretnina u korist tužiteljice, a odbijen je i zahtjev tu... 18.12.2012
Gžr 1840/2012-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Poništava se Sporazum o prestanku ugovora o radu od dana 13. srpnja 2011. godine sklopljen između tužitelja N. K. iz B., …. i tuženika J. d.d., Z., …. 2. Utvrđuje se da radni odnos tužitelja N. K. iz B., … kod tužen... 18.12.2012
Gžr 2035/2011-2Pobijanom prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev, koji glasi: „Utvrđuje se ništetnom Odluka o otkazu ugovora o radu od 6. svibnja 2010. te se utvrđuje da radni odnos između tužiteljice S. I. iz Z., … i tuženika Sveučilište u Zagrebu, Muzička akadaemija, Z., …, nije p... 18.12.2012
ŽS Vu Gžx 67/2012-3Presudom suda prvoga stupnja je odbijena tužiteljica s tužbenim zahtjevom za utvrđenje da izvanredni otkaz ugovora o radu koji je tuženik donio 14. veljače 2001., temeljem kojega tužiteljici prestaje ... 17.12.2012
ŽS Zg Gžr 814/2010-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 220.000,00 kn zajedno s zateznim kamatama tekućim od 1. travnja 2006. godine pa do isplate, kao i zahtjev ... 17.12.2012
Gž 527/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se tuženiku naloži isplata iznosa od 180.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju ovlaštene banke na dan plaćanja, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 29. kolovoza 2006. godine po stopi propisanoj Uredbom do 31. prosinca 2007. g... 17.12.2012
Kž 385/2012-3Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu temeljem čl. 355. st . 1. Zakona o kaznenom postupku (ZKP/97) proglasio je krivim okrivljenika N. B. za kazneno djelo povrede tuđih prava iz čl. 228. st . 2. Kaznenog zakona (KZ) te mu je za to kazneno djelo izrečena kazna zatvora u t... 13.12.2012
Gžnš 213/2012-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da postoji potraživanje tužiteljice V. Š. u ukupnom iznosu od 35.449,52 kuna, s pripadajućim kamatama, a sve pobliže označeno u točki I. izreke prvostupanjske presude. Utvrđeno je da postoji potraživanje tuženika Ž. B. u ukupnom iznosu od 11.900,00 kuna, s pripad... 13.12.2012
Gž 2656/2012-3Prvostupanjski je sud donio slijedeću presudu: „Odbija se kao neosnovan dio tužbenog zahtjeva tužiteljice A.Š. koji glasi: „Utvrđuje se da je ugovor o prodaji nekretnina broj … od 3. svibnja 2004. g. sklopljen između tužitelja A.Š. i B.Š. preko navodnog punomoćnika K.V. kao prodavatelja i tuženika ... 13.12.2012
Gž.4109/11-2Pobijanom djelomičnom presudom u toč.I izreke odbijen tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na II tuženu C. D. da bi ista solidarno sa I-tuženim bila dužna tužiteljima isplatiti zatražene iznose naknade štete s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, dok je toč.II izreke tužiteljima naloženo da II-tu... 11.12.2012
Gž.4084/11-2Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili da se naloži tuženiku sa njihove nekretnine uklanjanje čempresa nalazećih duž ograde označene u skici mjerničkog vještaka P. E. od 04. lipnja 2003.g. slovima A-K-D, toč.II izreke odbijen je i eventualni tužbeni... 11.12.2012
Gž 2492/2012-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika V. M. iz Z., … poslovni broj Ovrv-1201/11 od 07. travnja 2011. god. kojim je naloženo tuženiku da tužitelju u roku od osam dana isplati novčani iznos od 438.952,11 kuna s... 11.12.2012
Gžo 562/2010-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio da mu tuženici solidarno isplate 145.000,00 kuna na ime nematerijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom, te iznos od 203.485,36 kuna na ime materijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom kao i mjeseč... 6.12.2012
Gžx 1039/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da ista nema nužnih sredstava za život i da su ostavine iza pok. I. V. pok. N., nekretnine koje su pobliže označene pod točkom I. izreke, za točno određene suvlasničke dijelove, tako male vrijednosti da bi njezinom podjelom... 6.12.2012
Gž 323/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Korčuli posl. br.Z.1748/11 od 25. siječnja 2012. odlučeno je: „Odbija se prijedlog. Određuje se zabilježba  odbijenog prijedloga  u z.u.719, 449, 611, 785, 895, 1086 sve k.o. Čara.“ Žalbu je pravovremeno izjavio predlagatelj s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine. ... 5.12.2012
Gž 1397/2010-2Prvostupanjskim rješenjem odbijeno je izvršiti uknjižbu prisilnog zasnivanja založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja T. d.d. R., (nadalje: protivnik osiguranja), u korist predlagatelja osiguranja H.-A.-A.-B. d.d. Z., (nadalje: predlagatelj osiguranja), koju je odredio Općinski sud u Metko... 5.12.2012
Gž 1663/2011-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „„I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja - protutženika koji glasi: „1. Dužan je tuženik platiti tužiteljima u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe za korištenje zemljišta u gospodarske svrhe i to čest. zem. 3. i 4./1 k.o. K. i čest.zem. 312/1 (dio... 5.12.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(555)
> Siječanj(67) > Veljača(76) > Ožujak(49) > Travanj(41) > Svibanj(48) > Lipanj(37) > Srpanj(24) > Kolovoz(18) > Rujan(47) > Listopad(66) > Studeni(50) > Prosinac(32)

Vrsta odluke

Presuda(337)
Presuda i rješenje(69)
Rješenje(149)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(319)
KAZNENI ODJEL(48)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

Bjelovar(36)
Dubrovnik(18)
Karlovac(10)
Koprivnica(1)
Osijek(7)
Pula(20)
Rijeka(14)
Sisak(1)
Slavonski Brod(6)
Split(68)
Varaždin(187)
Velika Gorica(7)
Virovitica(1)
Vukovar(3)
Zadar(24)
Zagreb(150)
Zlatar(1)
Šibenik(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite