Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje > 2012
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 149)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 332/2011-2Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: „1. Na temelju Tabularne izjave br. OV-931/09 javnog bilježnika N. V. iz D., Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u D. od dana 2. veljače 2009. godine, čl. 67. st . 2. Zakona o zemljišnim knjigama u z.ul. 1945 k.o. D., d o p u š t a    ... 19.12.2012
Gž 323/2012-2Rješenjem Općinskog suda u Korčuli posl. br.Z.1748/11 od 25. siječnja 2012. odlučeno je: „Odbija se prijedlog. Određuje se zabilježba  odbijenog prijedloga  u z.u.719, 449, 611, 785, 895, 1086 sve k.o. Čara.“ Žalbu je pravovremeno izjavio predlagatelj s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine. ... 5.12.2012
Gž 1397/2010-2Prvostupanjskim rješenjem odbijeno je izvršiti uknjižbu prisilnog zasnivanja založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja T. d.d. R., (nadalje: protivnik osiguranja), u korist predlagatelja osiguranja H.-A.-A.-B. d.d. Z., (nadalje: predlagatelj osiguranja), koju je odredio Općinski sud u Metko... 5.12.2012
Gž 699/2011-2Prvostupanjski je sud djelomično prihvatio predlagateljičin prijedlog i toč. A izreke rješenja posl. br. Z-6243/10 od 17. veljače 2011. godine dopustio na temelju rješenja istog prvostupanjskog suda posl. br. O-268/07 od 25. rujna 2007. godine zabilježbu tečenja ostavinskog postupka iza pok. N. S. p... 28.11.2012
Gž-4541/11-2 Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 107.000,00 € u protuvrijednosti domaće valute prema prodajnom tečaju ovlaštene banke u mjestu ispunjenja obveze na dan plaćanja, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01. siječnja 2009. g. do isplate, kao i naknaditi mu tro... 19.11.2012
Gž 1105/2012-2Prvostupanjski sud je rješenjem broj P-274/10-31 od 21. srpnja 2011. godine utvrdio da je tuženik smetao tužitelja u zadnjem mirnom posjedu prava služnosti puta preko čbr. 3281, čbr. 3280, čbr. 3278 i čbr. 3279, sve k.o. O. i to na način da je na dijelu puta gdje isti presijeca čbr. 3281 k.o. O. pod... 15.11.2012
Gž-4260/12-2 Pobijanom presudom obvezane su prvotuženica M. Š., drugotuženica S. K. i trećetuženica S. F. solidarno platiti tužitelju HZZMO iznos od 823,91 kn uz zakonsku zateznu kamatu na taj iznos, tekuću od 10. listopada 2011.g. do isplate. 7.11.2012
Gž.2957/12-2 Pobijanim rješenjem, u sporu između tužitelja B. K. iz H., V. 1, zastupanog o punomoćnici S. B., odvjetnici iz Z., protiv tuženika E. O. d.d., Ulica grada V. 282, Z., zastupanog po OD G. & P., odvjetnicima iz Z., Pisarnica V., radi naknade štete, naloženo je Republici Hrvatskoj platiti na teret drž... 7.11.2012
Gž.3989/12-2Prvostupanjski sud je temeljem ovršnog prijedloga ovrhovoditelja E. J., zastupanog po punomoćniku odvjetniku A. R. iz R., donio rješenje o ovrsi na novčanim sredstvima ovršenika, utemeljenog na ovršnoj ispravi koju predstavlja presuda Županijskog suda u Dubrovniku br. Gž.1414/07 od 21. rujna 2010.g.... 7.11.2012
Gž 423/2012-2Rješenjem označenim u izreci odbijen je prijedlog D. M. i A. M. za uknjižbu prava stvarne služnosti na teret čest. zgr. 2607 i čest. zem. 1059/3 z. ul. 1436 k.o. D., a na korist čest. zgr. 2525 i čest. zem. 1064/4 z. ul. 1301 k.o. D.. To rješenje pravovremenom žalbom pobijaju predlagatelji. Žalba ... 7.11.2012
Gž-4386/12-2 Pobijanom presudom zbog ogluhe naloženo je tuženiku da mllt.tužiteljici na ime uzdržavanja plaća iznos od 1.068,60 kn mjesečno od 18. siječnja 2012.g. kao dana podnošenja tužbe pa nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti, time da je dospjele obroke uzdržavanja dužan isplatiti odjednom u rok... 5.11.2012
Gž-4095/12-2 Pobijanim rješenjem sukladno prijedlogu ovrhovoditeljice određena je ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine, radi namirenja iznosa od 24.385,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, te namirenja troška prijedloga u iznosu od 2.156,50 kn ... 25.10.2012
Gž-3338/12-2 Toč.I/izreke pobijanog rješenja o ovrsi, donesenim sukladno odredbi čl.37.stav.3. Ovršnog zakona otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, određena je ovrha na nekretninama ovršenika pobliže opisanim u prijedlogu za ovrhu, radi namirenja tražbine ovrhovoditelja u glavničnom iznosu od 200.0... 25.10.2012
Gž-2647/12-2 Ovom sudu je dana 22. svibnja 2012.g dostavljeno na žalbeno razmatranje rješenje Zemljišnoknjižnog odjela prvostupanjskog suda broj Z.21073/08 od 27. svibnja 2010.g. povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv cit. rješenja kojim je odbijen prijedlog radi brisanja upisa "općenarodne imovine" ... 25.10.2012
Gž-3688/12-2 Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je utvrdio (stavkom I izreke) koja imovina predstavlja ostavinsku imovinu iza pok. Đ. D. iz S., J. 13, rođ. 03. travnja 1936.g., umrlog 26. svibnja 2010.g., utvrdio je koji su njegovi zakonski nasljednici (njegova djeca: sin B. D. iz V., Z. 26, kćer S. K. ... 24.10.2012
Gžn 2321/2009-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku nadoknaditi štetu tužiteljici u iznosu od 117.940,00 kn s zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. rujna 2008. godine pa do isplate te nadoknaditi joj parnični trošak u iznosu od 6.725,00 kn (st. I. izreke). Nadalje, tom presudom odbijen je tu... 23.10.2012
Gž.3163/12-2 Pravomoćnim rješenjem prvostupanjskog suda broj Ovr.1334/07-2 od 26. listopada 2007.g., a na temelju pravomoćne i ovršne presude istog suda prvog stupnja broj P.1848/06-6 od 25. siječnja 2007.g., potvrđene presudom Županijskog suda u Varaždinu broj Gž.293/07-2 od 04. lipnja 2007.g. ovršeniku j... 23.10.2012
Kž 2240/2011-10Prvostupanjskom presudom okrivljeni B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 318 st . 1 i 3 KZ, činjenično opisanog izrekom te presude, te je na temelju čl. 318 st . 3 KZ osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci. Na temelju čl. 122 st . 4 u vezi čl. 1... 23.10.2012
Gž.3876/12-2 Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja po ovršenikovim računima kod banaka, a koja je određena rješenjem o ovrsi istog prvostupanjskog suda broj Ovr.695/10-25 od 03. ožujka 2010.g. 22.10.2012
Gž 732/2011-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ponavljanje pravomoćno okončanog parničnog postupka u predmetu P-302/06. Protiv tog rješenja predlagateljica je podnijela pravovremenu žalbu, u kojoj u bitnome navodi da su, suprotno navodima rješenja, u prijedlogu iznesene činjenice i dokazi koje s... 22.10.2012
Gž-5670/11-2 Pobijanom presudom toč.I suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice A. J. da se utvrdi da je tuženik M. P. povrijedio njezino pravo na jednako postupanje, odnosno da je svojim radnjama prema tužiteljici a koje se sastoje u tome da ju je opteretio u poslovima koji nadilaze realne mogućnos... 9.10.2012
Kž 1347/2012-3Prvostupanjskim rješenjem na temelju čl. 437 st . 1 u vezi čl. 201 st . 1 toč. 3 ZKP (NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06 - u daljnjem tekstu ZKP) odbačen je optužni prijedlog oštećene kao tužiteljice P. S. protiv okrivljenog M. M. zbog kaznenog djela iz čl.... 9.10.2012
Gž 2729/2011-2Sud prvog stupnja riješio je: 4.10.2012
Gž Zk 90/2012-6Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog te je određena zabilježba odbijanja prijedloga na čest. zem. 3919 i čest. zem. 3920 K.O. K. S. Prvostupanjsko rješenje zaprimio je predlagatelj po svom punomoćniku 1. prosinca 2011., a kako to proizlazi iz dostavnice, te samog očitovanja žalitelja. S ... 3.10.2012
Gž-4974/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu s osnove neimovinske štete isplati pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 19.490,00 kn, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. travnja 2011.g. do isplate, a s osnove imovinske... 2.10.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2012(149)
> Siječanj(24) > Veljača(25) > Ožujak(16) > Travanj(14) > Svibanj(7) > Lipanj(8) > Srpanj(10) > Kolovoz(4) > Rujan(13) > Listopad(17) > Studeni(8) > Prosinac(3)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(35)
KAZNENI ODJEL(23)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(9)
Dubrovnik(12)
Pula(2)
Rijeka(3)
Slavonski Brod(1)
Split(5)
Varaždin(91)
Zagreb(26)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite