Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 427
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10656)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kv I 3/2020-5Sutkinja Općinskog sud u Vinkovcima dostavila je ovome sudu prijedlog za prenošenje nadležnosti u kojem navodi da je Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo Općinskom sudu u Vinkovcima optužnicu broj: K-DO-1957/19. od 21. studenog 2019. protiv I-optuženika O. K., radi kaznenog djela iz ... 27.1.2020
Gž Ovr 1101/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja od 15. studenoga 2019. za prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja, kao neosnovan. II Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda zabilježba odbije... 22.1.2020
Gž R 11/2019-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja K. D. prema tuženoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvo …, s osnova neisplaćenih dodataka na plaću u iznosu od 38.972,16 kn sa zakonskim zateznim kamatama, kao da je i ta tražbina naplaćena u cijelosti pljenidbom na novčanim sredst... 14.1.2020
Kž 1/2020-6Pobijanim rješenjem pod točkom I usvojen je prijedlog okrivljenog N. K. da se iz spisa broj: Kov-72/2019 izdvoji kao nezakonit dokaz, službena zabilješka PU Vukovarsko-srijemske, Službe kriminalističke policije broj: 511-15-04/08-1570/27/17 od 22. siječnja 2018 s M. T.(list 18-20 spisa). Pobijanim r... 13.1.2020
Gž Zk 689/2019-3Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta, poslovni broj Z-20243/2018 od 4. lipnja 2018. U toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježenog odbijenog prijedloga u zk.ul. 9.1.2020
Gž 1091/2019-2Prvostupanjskom odlukom u vidu presude koju tužiteljica ne pobija, odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da se naloži tuženici da s njom sklopi Ugovor o kupoprodaji sadržaja pobliže navedenog u izreci presude, dok je pobijanim rješenjem naloženo tužiteljici isplatiti tuženici parnični t... 8.1.2020
Gž Zk 650/2019-2Imajući u vidu stanje prvostupanjskog spisa, ovaj sud odmah napominje da je prvostupanjski sud rješenjem, poslovni broj: ZP-24/13 (ZP-207/11) od 4. rujna 2015., odbio prigovor predlagateljice te je potvrdio svoje rješenje, poslovni broj: ZP-207/11 od 20. rujna 2011. Ujedno je određeno da nema mjesta... 8.1.2020
Gž 1917/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika od 25. studenog 2019. i potvrđeno rješenje o pristojbi Općinskog suda u Novom Zagrebu, broj Povrv-1578/2019-7 od 8. studenog 2019. Pravodobno podnesenom žalbom (nazvanom prigovor) navedeno rješenje pobija tuženik iz svih zakonom dozvoljenih žalbeni ... 7.1.2020
Gž 1877/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim se oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i odredio da će se nakon pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet ustupiti Općinskom sudu u Zlataru, kao mjesno nadležnom sudu. Protiv navedenog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je tužiteljica ... 2.1.2020
Gž Ovr 1121/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prigovor treće osobe I. Š. iz A2, OIB: B2 radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovr... 27.12.2019
Gž 1202/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Obustavlja se postupak uređenja međe čest. Zem. 2282/2. k.o. A3 po prijedlogu predlagatelja I. Ž., OIB: B1 iz Trogi... 20.12.2019
Gž 793/2019-3Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Obustavlja se postupak uređenja međe. II. Predlagatelji su dužni protustranci nadoknaditi troškove ovog postupka u iznosu od 4.375,00 kuna, u roku od 15 dana.“ Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijele su predlagatelj ... 20.12.2019
Gž 961/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, poslovni broj: 45 Pn-177/2018-27, od 24. listopada 2018., u točki I. izreke presude naloženo je tuženiku M. N. da isplati tužiteljici na ime naknade štete iznos od 78.000,00 kuna u roku od 15 dana. U točki II. izreke presu... 19.12.2019
Gž Ovr 526/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbacuje se prijedlog ovršenika od 30. srpnja 2019. za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim u postupku izravne naplate u odnosu na iznos od 120.757,80 kn sa zateznim kamatama i trošak parničnog postupka u iznosu od 13.618,75 kn sa zateznim kam... 19.12.2019
Gž Ovr 618/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prigovor ovršenika od 10. kolovoza 2015. kao neobrazložen, te je rješenje o ovrsi javnog bilježnika L. M. iz Š. poslovni broj: Ovrv-3533/15. od 17. srpnja 2015. ostavljeno na snazi u dijelu u kojem je ovršeniku naložena isplata glavnice u iznosu od 480,00 kn i... 19.12.2019
Gž Ovr 815/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je ukinuo rješenje o ovrsi javnog bilježnika Z. N. Š. iz Splita poslovni broj Ovrv-506/2019 od 27. svibnja 2019. godine i odbacio je prijedlog za ovrhu. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih razloga iz čl.... 18.12.2019
Gž Zk 666/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranaka M. S. i M. D., te je potvrđeno rješenje broj Z-529/2018 od 22. siječnja 2018. pod toč. I. izreke, dok je toč. II. izreke odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja po službenoj dužnosti brisati zabilježba prigovora pod brojem Z-1517/2018 od 1... 16.12.2019
Gž Ovr 1081/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I.                Nekretnina ovršenika upisana u zk.ul. 1291 (ETAŽA: 10) k.o. T., koja se sastoji od 250/10000 dijela zk.čest.br. 4150 u naravi kuća i dvorište Z., površine 149 čhv, odnosno 535 m2, povezano s vlasništvom posebnog dijela nekre... 16.12.2019
Gž Ovr 899/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu poslovni broj Ovr-464/16-3 od 2. veljače 2016. godine obustavljena i ukinute su sve provedene radnje. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga i pr ... 16.12.2019
Gž Ovr 504/2019-4Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odredio „predloženu ovrhu“ radi naplate tražbina ovrhovoditelja u iznosima od 720.954,73 kn, 20.500,00 kn i 114.514,21 kn, sve s pripadajućim zateznim kamatama preciziranima u prijedlogu za ovrhu, i to na nekretnini ovršenica opisanoj u prijedlogu za ovrhu, ... 13.12.2019
Gž 1280/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženiku Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Gradska groblja, A4, OIB: B2 izvršiti upis prava korištenja grobnog mjesta na ime Zagrebački holding ... 12.12.2019
Kž 344/2019-6Općinski sud u Pazinu rješenjem izvanraspravnog vijeća poslovni broj K-576/2019-18 (Kv-276/2019) od 04. studenog 2019., je u točci 1. odbijen kao neosnovan prijedlog tužiteljstva da se okrivljenoj T. K. odredi mjera istražnog zatvora. Istim rješenjem je, u točci 2., primjenom odredbe čl. 98. st. 2.... 11.12.2019
Gž 939/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I Odbija se prijedlog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba u R. za ponavljanje pravomoćno okončanog postupka provedenog kod Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-998/01. II Obustavlja se postupak u odnosu na 3. tuženika I. G. ... 11.12.2019
Gž 908/2019-2Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi broj P-988/2019 od 27. kolovoza 2019. odbijen je prigovor mjesne nenadležnosti tuženika kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1., 2. i 3. Zakona o parn ... 11.12.2019
Gž 2130/2017-2Uvodno citiranom pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništetnosti i bez pravnog učinka Ugovora o kreditu broj 216-295/2007 sa pripadajućim sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem fiducijarnog vlasništva na nekretnini, zaključen dana 4.9.2007. godine, između tužit... 11.12.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 427 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(9) 2019(2026) 2018(2604) 2017(1886)
2016(1610) 2015(667) 2014(339) 2013(220)
2012(148) 2011(151) 2010(186) 2009(159)
2008(197) 2007(113) 2006(89) 2005(81)
2004(55) 2003(89) 2002(10) 2001(3)
2000(4) 1999(3) 1998(1) 1996(3)
1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4147)
ISTRAŽNI ODJEL(8)
KAZNENI ODJEL(809)
MALOLJETNIČKI ODJEL(18)


Grad

Bjelovar(343)
Dubrovnik(348)
Gospić(4)
Karlovac(103)
Koprivnica(196)
Osijek(304)
Požega(1)
Pula(391)
Rijeka(1086)
Sisak(195)
Slavonski Brod(249)
Split(1719)
Varaždin(2975)
Velika Gorica(177)
Virovitica(27)
Vukovar(151)
Zadar(723)
Zagreb(1564)
Zlatar(3)
Čakovec(10)
Šibenik(87)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite