Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 150
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3731)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-1705/13-2 u vršenju konkretnog posla na kojem je stradao nije bila u činjenici da je on obavljao posao čišćenja ćelije silosa u visećem položaju, sjedeći u košari silovitla, nego u činjenici da je njegov zadatak bio vezan uz rad u zatvorenom mračnom prostoru u kojem je, na nutarnjim stjenkama, bila nataložena velika količina lako odvojive sirovine, pri čemu nitko osim njega nije izvršio procjenu količine i opasnosti predstojećeg posla, izostala je i priprema, pri čemu su njegovi ... 3.1.2014
Gž-3524/13-2 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja D. B. iz P. 58, kojeg zastupa punomoćnica D. K., odvjetnica iz L., protiv tuženice M. B. iz M., V. 17, koju zastupa punomoćnik B. S., odvjetnik iz L., radi isplate, povodom žalbe tuženice izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu, od 14. prosinca 2012.g. obavijestio sud da je tužena platila glavnični iznos potraživanja zajedno sa zakonskom ... 19.12.2013
Gžn-1982/13-2 st. 1. ZPP stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica, te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke. Stoga, predlaganje novog dokaza - oftalmološkim vještačenjem nakon što je u postupku već bilo provedeno ... 19.12.2013
Gžn-3275/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugoga stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan kao predsjednika vijeća, Jadranke Matić kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Dubravke Burcar, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja R. B. iz S., B. Z. 13, kojeg zastupa punomoćnik A. P., odvjetnik u Z., B. 6d, protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tuženice protiv presude... 17.12.2013
Gžr-2079/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Paule Božić, kao predsjednika vijeća, suca izvjestitelja Ksenije Grgić i Vesne Kovačević-Ostoić, kao članova vijeća, u radnom sporu tužitelja N. J. iz J., P. 107, kojeg zastupa punomoćnik K. R., odvjetnik u J., protiv tuženika HP-H. Zbog iznijetih razloga nisu od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijane presude žalbena izlaganja tužitelja da tuženik ničim u postupku nije dokazao ... 17.12.2013
Gžr-1357/13-2 26. ZOR/09-a izjednačavanje prava ustupljenih radnika odnosi na plaće i druga prava navedena u ZOR/09, a iz koje odredbe ne proizlazi obveza izjednačavanja u odnosu na prava radnika utvrđena KU, da Direktiva Europske unije 2008/104 EK o agencijama za privremeno zapošljavanje (list 17-34 spisa, dalje u tekstu: Direktiva) propisuje osnovne uvjeta rada i zapošljavanja pa da se dodaci radnicima kao regres za godišnji odmor, božićnica i uskrsnica ne mogu smatrati ostalim uvjetima rada; da... 17.12.2013
Gž-1452/13-2 ZUŽP normirano da nositelj prava svoju tražbinu iz ugovora o prijevozu može ostvariti podnošenjem prigovora prijevozniku u pisanom obliku (stav.1.), da je uz zahtjev dužan priložiti originalnu dokumentaciju (stav.2.) da u slučaju ako je prijevoznikov odgovor na prigovor za nositelja prava nepogodan, on svoje pravo može pokušati ostvariti pred sudom ako mu u roku od 15 dana nakon dostave prigovora prijevoznik ne isplati zahtjevanu naknadu štete, no da je pri tom nositelj prava u ... 17.12.2013
Gž-1444/13-2 Osnovano, zakonito i pravilno je prvostupanjski sud odbacio tužbu tužiteljice jer predmetna Javna opomena, koja i po stajalištu ovoga suda nedvojbeno ima značaj upozorenja u smislu odredbe čl.110.stav.1. ZR-a nije odluka na koju se odnosi ovlaštenje radnika normirano odredbom čl.126.stav.1. i 2. ZR-a jer se radi tek o izjavi koja nema neposredni pravni učinak i kojom još uvijek nije povrijeđeno nikakvo pravo tužiteljice iz radnog odnosa, već je odraz zakonske obveze poslodavca da ... 17.12.2013
Gž-1427/12-3 -da je povodom prigovora tužitelja da u površinu stana koji nije bio podoban za stanovanje nije uzet balkon od 1,70 m2 (prema namjeni sastavni dio dnevnog boravka i blagovaone), te da se stan zbog nepodobnosti za stanovanje bitnog dijela stana (koji čini jednu cjelinu) ne bi mogao parcijalno iznajmljivati dopunski saslušan isti vještak, koji je iskazao da činjenica što u površinu stana nepodobnog za stanovanje nije uzeta površina balkona od 1,70 m2 nema bitnog utjecaja na umanjenje ... 16.12.2013
Gž-1592/13-2 nepravilno korištenje usluge parkiranja, pri kojem se zauzimaju dva parkirna mjesta (odnosno, uz parkiranje u jednom, ometa parkiranje u susjednom parkirnom mjestu), što ne mora značiti, niti prema raspoloživim podacima u spisu znači, da je time ugrožena sigurnost prometa, o kojoj, prvenstveno brinu djelatnici MUP-a, nego znači da tuženik takvom radnjom prisvaja više prostora od potrebnog za njegovo normalno parkiranje, u kojem slučaju je moguće na odgovarajući način izvršiti ... 13.12.2013
Gž-5441/13-2 12. ZID Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - NN.112/13) određeno je da se parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja predstečajne nagodbe prekidaju na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe. bez ikakve ... 12.12.2013
Gž-2408/13-4 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13; dalje: ZPP), drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku presudu u onom dijelu u kojemu se pobija žalbom; a ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu presuda pobija, drugostupanjski sud uzet će da se presuda pobija i u dijelu u kojem stranka nije uspjela u sporu. Visinu štete prvostupanjski sud utvrđuje temeljem podataka iz ... 12.12.2013
Gž-1113/12-2 tužitelj u ovom postupku uopće niti ne tvrdi da je nesporno protupravna radnja tuženika bila usmjerena prema njemu već prema stvari u suvlasništvu njega i njegove obitelji (životinji-mački), a samim time što je on bio očevidac oštećenja stvari za koju je bio, u što ovaj sud ne sumnja, emotivno vezan i zbog čijeg ustrjeljenja po tuženiku je kako to vještak zaključuje promijenio ponašanje u vidu povlačenja u sebi, razdražljivosti, čestog plača, depresije ili prkosa, ... 11.12.2013
Gž-2182/13-2 i A. D., odvjetnicima u Z., protiv I-tuženice J. M. iz Z., S. 30, II-tuženice T. R. iz Z., S. 30, III tuženice P. R. iz Z., S. 30, IV-tuženika D. R. iz Z., L. 143, V-tuženika S. R. iz Z., C. 12, zastupanog po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva H. i partneri u Z., i VI-tuženika M. R. iz Z., P. 32a, zastupan po punomoćnici M. M., odvjetnici u Z., radi isplate, povodom žalbe V i VI-tuženika izjavljene protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj CXXXVIII P-12192/07-55... 11.12.2013
Gž-11458/11-2 Neri Radas, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice O. G. iz Z., M. T. 8, zastupane po punomoćniku A. P., odvjetniku iz Z., K. 4/II, protiv tuženika Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, radi utvrđenja i izdavanja tabularne isprave, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9754/10-23 od 17. lipnja 2011. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/... 10.12.2013
Gž-1313/10-2 116, koga zastupa punomoćnik I. S., odvjetnik u Z., radi predbilježbe prava vlasništva, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Z-75615/07 od 24. veljače 2009. st. 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07 84/08, 123/08 i 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - u daljnjem tekstu ZPP), koji se primjenjuje na temelju čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim ... 10.12.2013
Gž-2166/13-2 K. M. na nju vikala i vrijeđala ju) iz kojeg proizlazi da je K. M. tražila njezinu smjenu zbog toga što nema odgovarajuću stručnu spremu, da je jednom prilikom provela inspekciju na način koji po mišljenju tužiteljice nije u redu, da je na sastanke sestara slala I. F. umjesto tužiteljice kao glavne sestre ORL odjela, prvostupanjski sud smatra da su navedeni postupci mogli kod tužiteljice izazvati osjećaj uznemirenosti, poniženosti i nezadovoljstva i da ih je tužiteljica mogla ... 9.12.2013
Gž-4515/13-2 Naime, konstatirajući u odnosni raspravni zapisnik da „stranke suglasno izjavljuju da od podnošenja sporazumnog zahtjeva za razvod braka pa do danas sve stranke uključujući i T. T. žive zajedno na adresi I. C. 3 te i predlagatelj i predlagateljica izjavljuju da su sudjelovali u uzdržavanju T. T. do danas“, prvostupanjski sud potom unosi izjavu predlagateljice da je ona sama uzdržavala Tamaru u tom razdoblju što nalazi potvrđenim činjenicom što je predlagatelj u po njemu ... 9.12.2013
Gž-4100/13-2 st. 1 i 2 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13 - dalje ZPP), koji se supsidijarno primjenjuje u ovršnom postupku, temeljem odredbe čl. U navedenu kategoriju osoba koje imaju pravo na naknadu troškova za sastav ovršnog prijedloga, ne spadaju zaposlenici ovrhovoditelja (odnosno ovrhovoditelj), radi čega ovrhovoditelj nema pravo na naknadu troška ... 4.12.2013
Gž-4759/13-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dubravke Bosilj kao predsjednice vijeća, te Tanje Novak-Premec kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Nade Krnjak, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja OPĆINE V., V. 5, M., koju zastupa punomoćnik D. Z., odvjetnik u V., protiv tuženika V. B. iz V., V. N. 51b, kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva M. & L. iz Z. kao punomoćnici, radi iseljenja, povodom žalbi tužitelja i ... 4.12.2013
Gž-4425/13-2 Ovršenik u žalbi navodi da je u rješenju o ovrsi kao ovršenik naveden njegov brat O. S. i da navedeno rješenje nije moglo biti dostavljeno njemu, uz napomenu da je njegov brat pokojni, da se iza njega vodila ostavinska rasprava, da je sud trebao prekinuti ovaj postupak zbog smrti ovršenika i pozvati nasljednike da se izjasne o preuzimanju postupka, te da je prijedlog ovrhovoditelja zaprimljen kod prvostupanjskog suda nakon smrti ovršenika. , 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 - dalje: OZ) ... 3.12.2013
Gžr-871/13-2 traži od tužene iz istog štetnog događaja naknadu štete tvrdeći da je naknadno utvrđena nemogućnost prirodne oplodnje odnosno jer su zbog prostrijelne rane mošnji oštećeni izvodni putovi sjemenovoda, te zbog trajnog gubitka reproduktivne funkcije prirodnim za smanjenje životne aktivnosti traži 160.000,00 kn, a za fizičke boli 10.000,00 kn i strah 8.000,00 kn, ili ukupno 178.000,00 kn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 28/13, dalje ... 3.12.2013
Gžn-432/09-2 11, zastupanog po punomoćniku N. D., odvjetniku iz Z., D. 3, protiv tuženika Republike Hrvatske zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-6823/05-25 od 14. listopada 2008. 51/01, 16/17 i 146/08 -dalje: ZDO) Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih dijela... 26.11.2013
Gžr-1164/13-2 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93 i 35/08) kandidatima omogući pregled natječajne dokumentacije, a davanjem na uvid izvoda iz zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća tuženika na kojoj je odlučeno o izboru ravnatelja kao i uvida u prijave kandidata, tuženik je postupio po čl. Dakle, tužitelj se na zaštitu od diskriminacije temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije u ovom postupku nije ovlašten pozivati s obzirom da on odredbom Statuta tuženika kojom je propisano... 26.11.2013
Gž-1413/13-5 Žalba tuženika svodi se na osporavanje stajališta prvostupanjskog suda da savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom prije donošenja Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova Podružnice Zagrebparking ne oslobađa tuženika obveze savjetovanja prije donošenja pobijane odluke o otkazu, koje stajalište smatra pogrešnim, neživotnim i formalističkim obzirom na činjenicu da je pobijana odluka o otkazu direktna posljedica izmjene tog Pravilnika zbog ukidanja radnog ... 25.11.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 150 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(51) 2013(201) 2012(198) 2011(263)
2010(410) 2009(436) 2008(368) 2007(205)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(967)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1280)
Presuda i rješenje(188)
Rješenje(1285)


Naziv odjela

--(1049)
GRAĐANSKI ODJEL(2153)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(5)
Bjelovar(387)
Čakovec(2)
Dubrovnik(66)
Gospić(20)
Karlovac(43)
Koprivnica(397)
Osijek(112)
Požega(1)
Pula(58)
Rijeka(228)
Šibenik(42)
Sisak(59)
Slavonski Brod(11)
Split(123)
Varaždin(1431)
Velika Gorica(28)
Virovitica(71)
Vukovar(138)
Zadar(43)
Zagreb(449)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite