Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 202
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 5048)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr-763/15-4 68. mjerodavnog Stečajnog zakona (Narodne novine, broj: 71/15 - nastavno: SZ) propisano je da od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika (st. 1.), dok se postupci iz st. 1. koji su u tijeku prekidaju danom otvaranja predstečajnog postupka (st. 2.), no navedene odredbe st. 1. i 2. ne primjenjuju se na postupke na koje predstečajni postupak ne utječe, kao ni na postupke radi... 4.2.2016
Gž-171/13 Ovaj sud također utvrđuje i činjenicu da je tuženica tužitelju isplatila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 12.121,92 kn, a koji iznos je predstavljao 12 prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u gospodarstvu RH uvećanih za 20%, koje pravo su temeljem Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći ("Narodne novine", broj 31/92) ostvarivale osobe koje su obavljale službu ili djelatnost u vezi službe u pričuvnom ili djelatnom sastavu MUP-a, te tom prilikom bile bez svoje krivnje ranjene... 3.2.2016
Gž 1338/2014-2 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te se traži da se žalba uvaži, pobijana odluka preinači na način da se prihvati tužbeni zahtjev uz obvezu tuženice da tužiteljima ad.1. i ad.2. naknadi troškove parničnog postupka ili podredno da se pobijana odluka ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ovdje... 3.2.2016
Gž Ob 4/2016-2 Što se tiče iznosa potrebnog za uzdržavanje tužiteljice, uzimajući u obzir kako mirovinu tužiteljice te primanja tuženika (3.500,00 kn mjesečno), te dodatne potrebe tužiteljice, pogotovo s obzirom na njezino zdravstveno stanje, te dakako razmjernost potrebe bračnog druga tužiteljice koja traži uzdržavanje i potrebe bračnog druga, tuženika koji treba davati uzdržavanje, ovaj sud utvrđuje da su pored toga što je tužiteljica smještena u Dom gdje ima osiguranje smještaj, ... 3.2.2016
Gž Ob-4/16 Što se tiče iznosa potrebnog za uzdržavanje tužiteljice, uzimajući u obzir kako mirovinu tužiteljice te primanja tuženika (3.500,00 kn mjesečno), te dodatne potrebe tužiteljice, pogotovo s obzirom na njezino zdravstveno stanje, te dakako razmjernost potrebe bračnog druga tužiteljice koja traži uzdržavanje i potrebe bračnog druga, tuženika koji treba davati uzdržavanje, ovaj sud utvrđuje da su pored toga što je tužiteljica smještena u Dom gdje ima osiguranje smještaj, ... 3.2.2016
Gž-1338/14 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te se traži da se žalba uvaži, pobijana odluka preinači na način da se prihvati tužbeni zahtjev uz obvezu tuženice da tužiteljima ad.1. i ad.2. naknadi troškove parničnog postupka ili podredno da se pobijana odluka ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ovdje... 3.2.2016
Gž 171/2013-5 Ovaj sud također utvrđuje i činjenicu da je tuženica tužitelju isplatila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 12.121,92 kn, a koji iznos je predstavljao 12 prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u gospodarstvu RH uvećanih za 20%, koje pravo su temeljem Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći ("Narodne novine", broj 31/92) ostvarivale osobe koje su obavljale službu ili djelatnost u vezi službe u pričuvnom ili djelatnom sastavu MUP-a, te tom prilikom bile bez svoje krivnje ranjene... 3.2.2016
Gžr-180/16-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 25/13) općinski sudovi u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima iz radnih odnosa i u svim drugim sporovima koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova. Iz tužbe i priloga dostavljenih u spis, i to prije svega ugovora o pravima i obvezama predsjednika odnosno članova uprave tuženika, proizlazi da su tužitelji imali i zaključen ugovor o radu koji im je ... 2.2.2016
Gž R 33/2015-2 godine) isplaćena minimalna plaća; - da mu je prema Kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena plaća veća od isplaćene; - da je tuženikova odluka o isplati minimalne plaće u ovom razdoblju pravomoćnom sudskom odlukom utvrđena ništavom; - da je razlika između isplaćene plaće i pripadajuće po Kolektivnom ugovoru ona koju je tužitelj zatražio podneskom koji prileži na listu 29 spisa, pa je prihvatio tužbeni zahtjev kojim je zatraženo plaćanje razlike plaće i zatezne kamate ... 27.1.2016
Gž-1964/15-2 Naime, žalbene tvrdnje tužitelja da tuženik kao osoba koja ga je dužna uzdržavati to očito ne želi učiniti te da je i u svom iskazu jasno rekao da mu ne namjerava ni želi priuštiti skrb koja mu je potrebna, pa plaćati smještaj u domu za starije i nemoćne, te da je njemu potrebna dodatna skrb u vidu smještaja u takav dom za što mu nije dostatna mirovina, a kojim identičnim navodima tužitelj obrazlaže i žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ... 27.1.2016
Gž 958/2013-2 - inventar u stanu i to: stroj za pranje rublja marke K"Gorenje", bojler "Tiki" 2000, kapacitet 50 1, česma "Arval", plastični PVC zastor za kadu plave boje sa nehrđajućim nosačem, vodokotlić plastični bijeli nadzidni, bijela staklena plafonjera u hodniku, ormar za obuću drveni sa vanjskom vješalicom za kapute te staklom za kišobrane i ogledalom dimenzija 80 cm x 200 cm, dvokrilni drveni ormar za robu sa "šiber", vratima, sklopivi metalni stol za peglanje bijele boje i pripadajuća... 27.1.2016
Gž-577/13 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Emira Čustovića, kao predsjednika vijeća, te Marije Vetme, kao sutkinje izvjestiteljice i članice vijeća, i Joza Šoletića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz D., protiv tuženika I. L. iz M., kojeg zastupa punomoćnik I. B., odvjetnik u D., radi novčane tražbine iz osnove ispunjene solidarne obveze, odlučujući o žalbama stranaka izjavljenim protiv presude ... 27.1.2016
Gž 577/2013-2 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Emira Čustovića, kao predsjednika vijeća, te Marije Vetme, kao sutkinje izvjestiteljice i članice vijeća, i Joza Šoletića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz D., protiv tuženika I. L. iz M., kojeg zastupa punomoćnik I. B., odvjetnik u D., radi novčane tražbine iz osnove ispunjene solidarne obveze, odlučujući o žalbama stranaka izjavljenim protiv presude ... 27.1.2016
Gž-958/13 - inventar u stanu i to: stroj za pranje rublja marke K"Gorenje", bojler "Tiki" 2000, kapacitet 50 1, česma "Arval", plastični PVC zastor za kadu plave boje sa nehrđajućim nosačem, vodokotlić plastični bijeli nadzidni, bijela staklena plafonjera u hodniku, ormar za obuću drveni sa vanjskom vješalicom za kapute te staklom za kišobrane i ogledalom dimenzija 80 cm x 200 cm, dvokrilni drveni ormar za robu sa "šiber", vratima, sklopivi metalni stol za peglanje bijele boje i pripadajuća... 27.1.2016
Gž Ob 43/2015-2 Odredbe ZTD-a ne određuju podredno primjenu odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 - dalje: ZV) kojima je regulirano pitanje razvrgnuća suvlasništva na stvarima, a izravna primjena tih odredbi ZV-a (članak 47. i drugi) ne dolazi u obzir jer se te odredbe odnose na suvlasništvo na stvarima (pokretninama i nekretninama), a ne suvlasništvo na poslovnim ... 27.1.2016
Gž Ob-43/15 Odredbe ZTD-a ne određuju podredno primjenu odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 - dalje: ZV) kojima je regulirano pitanje razvrgnuća suvlasništva na stvarima, a izravna primjena tih odredbi ZV-a (članak 47. i drugi) ne dolazi u obzir jer se te odredbe odnose na suvlasništvo na stvarima (pokretninama i nekretninama), a ne suvlasništvo na poslovnim ... 27.1.2016
Gž 1413/2013-2 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Emira Čustovića, kao predsjednika vijeća, te Marije Vetme kao sutkinje izvjestiteljice i članice vijeća, i Joza Šoletića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B. L. iz D., kojeg zastupa punomoćnik M. K., odvjetnik u D., protiv tuženice A. F. iz D., koju zastupa punomoćnica V. K., odvjetnica u D., radi nenovčane tražbine - predaje stana u suposjed, te novčane tražbine iz ... 27.1.2016
Gž-279/14 Naime, u pravu je prvostupanjski sud kada navodi da zabilježba postupka legalizacije pred tijelom državne uprave nije predviđen Zakonom o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10 - dalje: ZZK - koji je tada bio na snazi), a niti kojim drugim propisima u smislu članka 70. stavak 1. tog Zakona, pa iz tog razloga prijedlog za zabilježbu nije osnovan, a ne radi se o zabilježbi spora čiji ishod bi mogao utjecati na promjenu ... 20.1.2016
Gž 2024/2015-1 st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 i 89/14 dalje: ZPP), s prijedlogom da ovaj sud žalbu uvaži i preinači pobijanu presudu, podredno da presudu ukine i predmet vrati na ponovni postupak. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu troškova koje je imala u izvansudskom, mirnom postupku radi isplate osigurnine, a kada je u njeno ime punomoćnik u ovom postupku dostavio ... 18.1.2016
Gžx 17/2015-1 Iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi da je pravo zadržanja akcesorno pravo ovisno o dospjelom i utuživom potraživanju posjednika stvari, prema zahtjevu vlasnika da mu stvar preda u posjed i da se na pravo zadržanja može osnovano pozvati samo pošteni posjednik stvari. Osim toga, iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi da pravo zadržanja ima dvojaki učinak: a) služi kao sredstvo prinude da se uredno podmiri dospjelo potraživanje koje ima prema dužniku i b) kao sredstvo namirenja... 14.1.2016
Gž-2707/15-2 st.3. mjerodavnog Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96. i 29/99. - dalje: OZ) koji se primjenjivao obzirom na vrijeme kada je ovršni postupak pokrenut, po ocjeni ovog suda činjenica da je ovršni postupak obustavljen nakon što se nekretnina ovršenika koja je bila predmet ovršnog postupka nije mogla prodati u nastavljenom postupku na prvom ročištu ni za polovinu utvrđene vrijednosti, ne može se izjednačiti sa slučajevima iz čl.389, ZOO/91 kojim su određene okolnosti ... 13.1.2016
Gž. 491/15 slijedom čega je zaključio da su sporne nekretnine prodane I. V., koji je bio samostalan i pošten posjednik svih spornih nekretnina jer nije znao niti mogao znati da nema pravo na posjed istih, a osobito stoga što su uknjiženi suvlasnici bili upoznati s njegovim posjedovanjem, da je posjedovati sporne nekretnine nastavio I. sin C., a poslije njegove smrti tužena - protutužiteljica, koja je u posjedu spornih nekretnina, putem svojih prednika, preko 40 godina, pa je, pozivajući se na ... 13.1.2016
Gž-3678/14-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dubravke Bosilj, kao predsjednice vijeća te Nade Krnjak, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Tanje Novak-Premec, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice N. K., OIB:… iz V., B. R. 17, zastupane po punomoćniku T. J., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu T. J. i V. J. iz V., protiv tuženika M. K., OIB:… zastupanog po punomoćnici R. M., odvjetnici iz G. K., radi stjecanja bez osnove... 13.1.2016
Gž-580/15-2 U nastavku postupka sud je proveo dokaz saslušanjem stranaka, te uz čitanje ranije provedenih dokaza (iskaza svjedoka, nalaza vještaka) donosi presudu kojom djelomično usvaja stvarno pravni zahtjev tužitelja na način da svakog od tužitelja utvrđuje suvlasnikom sporne nekretnine u omjeru od 1/16 dijela, dok ih u preostalom dijelu odbija, uz zaključak da su sve parnične stranke zajednički ulagale u okviru zajedničkog domaćinstva kroz razdoblje od 14 godina, da ni jedna stranka nije... 13.1.2016
Gž-1082/13 Iako tužitelj u tužbi i tijekom postupka nije naveo da bi stekao nekretnine temeljem zakona - građenjem, sud je u obrazloženju pobijane presude naveo doslovce: "Što se tiče građenja, tužitelj u postupku ne tvrdi da je na predmetnom zemljištu izgradio građevinski objekt, navodi nešto različito od građevinskog objekta odnosno opisuje namjenu i uređenost zemljišta-pomoćna prostorija za plin, parkiralište i sportsko (košarkaško) igralište, koje tužitelj koristi u obavljanju ... 13.1.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 202 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(86) 2015(577) 2014(356) 2013(276)
2012(281) 2011(336) 2010(479) 2009(470)
2008(379) 2007(208) 2006(155) 2005(157)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1854)
Presuda i rješenja(1)
Presuda i rješenje(321)
Rješenje(1889)


Naziv odjela

--(1634)
GRAĐANSKI ODJEL(2804)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(588)
MALOLJETNIČKI ODJEL(15)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(434)
Čakovec(4)
Dubrovnik(366)
Gospić(21)
Karlovac(49)
Koprivnica(399)
Osijek(138)
Požega(1)
Pula(89)
Rijeka(254)
Šibenik(55)
Sisak(62)
Slavonski Brod(18)
Split(335)
Varaždin(1904)
Velika Gorica(36)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(80)
Zagreb(573)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite