Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 203
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 5074)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-319/13 'Dužan je tuženik isplatiti tužitelju, a na ime uloženog s temelja nužnih i korisnih troškova novčanu svotu od 118.920,00 kuna sa zateznim kamatama u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećano za pet postotnih poena, a koje zatezne kamate teku od 9. lipnja 2010. godine izrazio je stajalište, koje prihvaća i ovaj sud, da tužitelju, kao posjedniku, koji je uložio svoja sredstva u nekretninu tuženika, kao ... 17.2.2016
Gž. 429/13 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Josite Begović, kao predsjednice vijeća, Verici Perić Aračić, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Đorđa Benussi, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja: 1. M. K. iz K., 2. S. M. iz M., 3. P. M. iz K., i 4. T. T. (prije T. D.) iz K., , svi zastupani po punomoćniku G. Š. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05 i 41/08 - dalje u tekstu: ZOO) kojom... 17.2.2016
Gž-3131/15-2 Osporavajući odluku o zateznoj kamati na dosuđeni i isplaćeni iznos naknade neimovinske štete tuženik ističe u žalbi da je u primjeni važećeg Zakona o obveznim odnosima sudska praksa zauzela stav da je za potraživanje naknade neimovinske štete relevantan trenutak završetka liječenja i/ili dostave dokaza (medicinske dokumentacije) na temelju koje se mogu utvrditi posljedice ozljede nakon završetka liječenja, pa rukovodeći se nalazom i mišljenjem liječničkog vještaka iz ... 16.2.2016
Gž-2934/15-3 st.1. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj: 35/05. - dalje: ZOO) određeno da tražbine ugovaratelja osiguranja odnosno treće osoba iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za pet godina, a iz ostalih ugovora o osiguranju za tri godine, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala, te da je stoga zastarni rok od tri godine počeo teći s danom okončanja liječenja s kojim danom se može točno procijeniti kakve je ozljede ... 15.2.2016
Gž-1819/15-2 st.3. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj:35/05., 41/08., 125/11. i 78/15. - dalje:ZOO) i na kojem tužitelj temelji tužbeni zahtjev za isplatu 12.000,00 kn s osnova stečenog bez osnove, budući da je tim odredbama određeno da je nezaposlena osoba kojoj je na teret Zavoda izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koje nije imala pravo dužna vratiti primljene iznose odnosno nadoknaditi učinjene izdatke: 1. ako je na osnovi netočnih podataka za koje znala ili je ... 12.2.2016
Gž-1996/14-2 do isplate, koji tužitelj temelji na nespornim činjeničnim navodima o isplatama svome osiguraniku iznosa invalidske mirovine, te stajalištu da se ista ne može prenijeti u starosnu mirovinu, a da je način izračuna kapitalizirane štete propisan zakonom, što spori tužena koja smatra da za isplatu kapitaliziranog iznosa štete nema osnove iz razloga što šteta nije nastala, a niti je izvjesno da li će ista nastati, polazeći od suprotnog stajališta prema kojem se invalidska mirovina ... 11.2.2016
Gž-3357/15-2 Tužitelj u žalbi navodi da bi s obzirom da troškovi privremenog zastupnika u zastupanju prava i interesa stranke padaju na teret državnog proračuna i troškovi određenog vještačenja koji dokaz je nužan za ishod konkretne parnice trebali pasti na teret državnog proračuna, jer obvezivanje tužitelja kao osobe nepoznatog boravišta na predujmljivanje troškova znači da trošak neće biti predujmljen pa predloženi dokaz koji je nužan za ishod parnice neće biti izveden, a on kao ... 11.2.2016
Gž 216/2016-1 Suprotno žalbenim razlozima tuženika pod 1. presuda prvostupanjskog suda nema nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito izreka presude nije nerazumljiva niti proturječi sama sebi ni razlozima presude, presuda sadrži razloge o odlučnim činjenicama, ti razlozi nisu nejasni ili proturječni te o odlučnim činjenicama ne postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili ... 11.2.2016
Gž.388/15 Sve do konačne isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu,uvećane za osam postotnih poena, kao i nadoknaditi troškove ovog ovršnog postupka od 778, 32 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za osam ... 10.2.2016
Gž-3387/14-2 Tijekom postupka tužitelj je dokazivao oporučiteljevu nesposobnost za rasuđivanje, koje činjenice prvostupanjski sud nije u dovoljnoj mjeri raspravio što je posljedica pogrešnog pravnog stava da je predmetna oporuka ništava u cijelosti samo iz razloga što ju je kao oporučni svjedok potpisao izvanbračni drug jedne od oporučnih nasljednica, pa navedeno ukazuje da je činjenično stanje potrebno za ocjenu zahtjeva tužitelja o pravnoj nevaljanosti oporuke ostavitelja i u dijelu koji ... 10.2.2016
Gž Ovr-214/15 SZ-a kojima je propisano da nakon otvaranja stečajnog postupka razlučni vjerovnici nisu ovlašteni pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja (st.5.), a da se postupci koji su u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka prekidaju (st.6.) i postupak nastavlja stečajni sud, te odredbu članka 441. točka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), koji se... 10.2.2016
Gž Ovr 214/2015-2 SZ-a kojima je propisano da nakon otvaranja stečajnog postupka razlučni vjerovnici nisu ovlašteni pokrenuti postupak ovrhe ili osiguranja (st.5.), a da se postupci koji su u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka prekidaju (st.6.) i postupak nastavlja stečajni sud, te odredbu članka 441. točka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), koji se... 10.2.2016
Gž. 348/13 st. 2. ZZK-a, kad zemljišnoknjižni upis određuje drugi sud ili drugo nadležno tijelo, a ne zemljišnoknjižni sud, zemljišnoknjižni sud će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo te je li upis provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige, a glede ostalih pretpostavki odlučuje onaj sud ili drugo tijelo koje upis dopušta. Za valjanost i pravilnost pobijane odluke nije od utjecaja žalbeni navod da protiv rješenja o porezu nije odlučeno po žalbi i ... 10.2.2016
Gž-465/15 stavak 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP) stranka može u roku od 30 dana od konačnosti presude E. suda za ljudska prava podnijeti zahtjev sudu u R. H. koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojem je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda, za izmjenu odluke kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna ... 10.2.2016
Gž 388/2015-2 Sve do konačne isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu,uvećane za osam postotnih poena, kao i nadoknaditi troškove ovog ovršnog postupka od 778, 32 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za osam ... 10.2.2016
Gž 465/2015-2 stavak 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP) stranka može u roku od 30 dana od konačnosti presude E. suda za ljudska prava podnijeti zahtjev sudu u R. H. koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojem je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda, za izmjenu odluke kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna ... 10.2.2016
Gž Zk-16/16-2 Predlagatelj jednako tako ne prihvaća niti odluku o potvrđivanju odbijanja zabilježbe revizije slažući se sa činjenicom da revizija predstavlja izvanredni pravni lijek, ali protiveći se da se ne bi mogla zabilježiti u zemljišne knjige, ukazujući na moguće posljedice revizije, a posebno slučaj usvajanja kada bi moguće predmet bio vraćen na ponovni postupak, a u kojem slučaju bi došlo do izražaja svrha postojanja toga instituta kojim se treće osobe upozoravaju da se u pogledu ... 10.2.2016
Gž-3/15-2 30. ZV pravo vlasništva stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja, te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima, a u tim granicama vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari, dok je služnost ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da se na određeni način ... 8.2.2016
Gž-966/15-2 Obzirom da se ovrha na nekretnini provodi zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom, a da prodajom nekretnine ovršenik gubi pravo posjeda nekretnine i dužan ju je predati kupcu odmah nakon dostave zaključka o predaji nekretnine kupcu (ako zakonom ili u sporazumu s kupcem nije drugačije određeno) te da nakon toga ovršno tijelo će na prijedlog kupca, rješenjem narediti drugim ... 8.2.2016
Gž Ovr-763/15-4 68. mjerodavnog Stečajnog zakona (Narodne novine, broj: 71/15 - nastavno: SZ) propisano je da od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika (st. 1.), dok se postupci iz st. 1. koji su u tijeku prekidaju danom otvaranja predstečajnog postupka (st. 2.), no navedene odredbe st. 1. i 2. ne primjenjuju se na postupke na koje predstečajni postupak ne utječe, kao ni na postupke radi... 4.2.2016
Gž-2813/15-2 48/03; 163/03; 35/05; 127/13 i 33/15) prava stranaka u vezi s nasljeđivanjem prosuđivat će se po zakonu koji se primjenjivao u času otvaranja nasljedstva, a prema stavku 2. istog članka, postupovne odredbe tog zakona primjenjivat će se na sve slučajeve nasljeđivanja u kojima nije do časa primjene tog zakona doneseno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, niti je nasljeđivanje sporazumom, diobom ili na drugi način konačno uređeno. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 ... 4.2.2016
Gž Ovr-1077/15-2 do isplate, te troškova postupka u iznosu od 92.400,00 kn, određeno je osiguranje uknjižbom založnog prava u korist ovrhovoditelja na nekretninama ovršenika upisanim u zk.ul.br.1218, zk.ul.br.1379, zk.ul.br.1401, zk.ul.br.1433, zk.ul.br.2589, zk.ul.br.2919, zk.ul.br.2920, zk.ul.br.2921, zk.ul.br.2922, zk.ul.br.2210, zk.ul.br.2486, zk.ul.br.2923, zk.ul.br.2924, zk.ul.br.2382, zk.ul.br.2167 sve k.o. U odgovoru na žalbu ovrhovoditelj ukazuje da su ovršne isprave temeljem kojih se vodi ... 4.2.2016
Gž Ovr-969/15-2 Prema stanju prvostupanjskog predmeta, podaci o ovršeniku su nepotpuni, pa je to razlog što nadležni javni bilježnik nije uspio pribaviti OIB ovršenika, radi čega je i prvostupanjski sud osnovano odbacio ovršni prijedlog, što sadržajem žalbenih navoda ovrhovoditelj ne dovodi u sumnju, obzirom da ovrhovoditelj i u žalbi odriče svoju obvezu dopuniti osobne podatke ovršenika, kako bi se pribavio OIB ovršenika, ili obvezu dostaviti OIB ovršenika, obzirom da, po ocjeni ovog suda, ... 4.2.2016
Gž-171/13 Ovaj sud također utvrđuje i činjenicu da je tuženica tužitelju isplatila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 12.121,92 kn, a koji iznos je predstavljao 12 prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u gospodarstvu RH uvećanih za 20%, koje pravo su temeljem Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći ("Narodne novine", broj 31/92) ostvarivale osobe koje su obavljale službu ili djelatnost u vezi službe u pričuvnom ili djelatnom sastavu MUP-a, te tom prilikom bile bez svoje krivnje ranjene... 3.2.2016
Gž-1338/14 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te se traži da se žalba uvaži, pobijana odluka preinači na način da se prihvati tužbeni zahtjev uz obvezu tuženice da tužiteljima ad.1. i ad.2. naknadi troškove parničnog postupka ili podredno da se pobijana odluka ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ovdje... 3.2.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 203 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(112) 2015(577) 2014(356) 2013(276)
2012(281) 2011(336) 2010(479) 2009(470)
2008(379) 2007(208) 2006(155) 2005(157)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1859)
Presuda i rješenja(1)
Presuda i rješenje(325)
Rješenje(1906)


Naziv odjela

--(1660)
GRAĐANSKI ODJEL(2804)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(588)
MALOLJETNIČKI ODJEL(15)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(434)
Čakovec(5)
Dubrovnik(366)
Gospić(21)
Karlovac(49)
Koprivnica(399)
Osijek(138)
Požega(1)
Pula(89)
Rijeka(254)
Šibenik(55)
Sisak(62)
Slavonski Brod(18)
Split(335)
Varaždin(1929)
Velika Gorica(36)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(80)
Zagreb(573)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite