Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 150
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3740)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-3993/12-2 st.1 OZ-a kao isprava u kojoj dužnik čiji potpis je javno ovjerovljen po javnom bilježniku daje suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zaplijene svi njegovi računi koje ima kod banaka i da se novac s tih računa u skladu sa njegovom izjavom isplaćuju vjerovniku, dok prema st.2 iste zakonske odredbe obvezu prema vjerovniku ili na istoj ispravi kao i dužnik ili u dodatnoj ispravi uz tu ispravu istodobno kad i dužnik ili naknadno, mogu preuzeti i druge osobe u ... 14.1.2014
Gž-2359/13-2 OZ-a pa ukoliko je ovršenik nakon provede ovrhe ispražnjenjem i predajom nekretnine ponovno ušao u sporni poslovni prostor tada nema mjesta ponovnom provođenju ovrhe na temelju iste ovršne isprave već ovrhovoditelju na raspolaganju stoje druga pravna sredstva kojima može štititi svoje vlasništvo (pokretanje nove parnice u kojoj će ishoditi novu ovršnu ispravu ili pak institut samopomoći u okviru zaštite posjeda). OZ-a, pa u tom smislu ističe da iako je ovrhovoditelju predan ... 13.1.2014
Gž-3896/13-2 Ovršenik u žalbi ističe da prvostupanjski sud prilikom donošenja rješenja o ovrsi nije primijenio važeće odredbe Ovršnog zakona, kao niti odredbe posebnih propisa i to Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN.91/10) i Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN.96/10), da je odredio ovrhu koja je predložena krivim sredstvima ovrhe jer ovrhovoditeljica u prijedlogu nije izričito navela da li traži da se zaplijenjeni novčani iznos prenese ... 10.1.2014
Gž-8/14-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Zlatku Lodeti, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja S. P. iz V., J. 10/III, zastupanog po punomoćnicima iz ZOU K. K. i dr., odvjetnicima iz K., protiv tuženika P. d.d. 65. ZPP-a propisana izberiva mjesna nadležnost u radnim sporovima, koja je propisana s ciljem olakšanja položaja radnika u radnom sporu, a koja se primjenjuje na sporove koje radnik u ulozi tužitelja pokreće protiv poslodavca, a da u sporovima u kojima poslodavac... 10.1.2014
Gž-3983/12-2 86. st. 3. ZoL-a, predstavlja specijalni propis (lex specialis) u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima, a prema tom propisu (Zakonu o lovstvu), koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja, odgovornost za štetu na vozilu (u kojoj s druge strane sudjeluje divljač), prvenstveno snosi vozač (ukoliko nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti tako da može pravovremeno postupiti po prometnom pravilu ili znaku), a u protivnom (dakle, u svakom drugom slučaju, osim iznimno ... 9.1.2014
Gž-2413/13-2 Naime, prema ocjeni ovog suda, svoju tvrdnju da je tužbu povukao, jer je tuženik udovoljio njegovom zahtjevu, tužitelj niti u žalbi ničim nije konkretizirao i argumentirao (kada je, na koji način i u kojem iznosu tuženik eventualno udovoljio njegovom zahtjevu/novčanoj tražbini), te potkrijepio odgovarajućim dokazima (parnica se vodi između dvije pravne osobe, pa bi udovoljavanje zahtjevu tužitelja svakako pratila relevantna knjigovodstvena dokumentacija). Naime, radi se o podnesku... 9.1.2014
Gž-4328/12-2 Županijski sud u Varaždin, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Nade Krnjak kao predsjednice vijeća te Dubravke Bosilj kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice te Tanje Novak-Premec kao članice vijeća u pravnoj stvari tužiteljice M. H. iz L., S. 33, A., zastupana po punomoćnicama Zajedničkog odvjetničkog ureda Z. K. B. M. i A. V. odvjetnicama u V., protiv I-tuženika M. B., II-tužene V. B., III-tuženika B. B., IV-tužene K. K., V-tuženika M. K. i VI-tužene B. V. svi ... 8.1.2014
Gž-3401/11-2 1101/2005-1, čiji su sastavni dio Opći uvjeti polaženja nastave (dalje u tekstu: Opći uvjeti), kojima je određeno da se polaznik obvezuje platiti ugovorenu školarinu i ako prestane polaziti nastavu, osim, između ostalog, u slučaju bolesti duže od mjesec dana, u kojem slučaju se obvezuje da će u roku od 7 dana, računajući od dana kada sazna za nastup razloga za prestanak polaženja nastave, dostaviti Tajništvu Centra pisani zahtjev za ispis/prekid polaženja nastave, kojemu će ... 7.1.2014
Gž-4579/13-2 , 151/04; 88/05, 121/05; 67/08; 139/10; 125/11; 150/11; 154/11; 12/12; 70/12; 112/12 - dalje OZ) utvrdio da je ovršenica S. P. umrla, da je (jedna od) njena nasljednica M. O. također umrla, utvrdio je da su njeni nasljednici njene kćeri I. S. i B. J., te sin J. O., koje je nakon utvrđenog prekida postupka pozvao preuzeti ovaj ovršni postupak, time da je odredio i nastavak postupka (sve u smislu supsidijarne primjene čl. S. P., ali da se ona (njena majka) odrekla svog nasljedstva u ... 3.1.2014
Gž-1705/13-2 u vršenju konkretnog posla na kojem je stradao nije bila u činjenici da je on obavljao posao čišćenja ćelije silosa u visećem položaju, sjedeći u košari silovitla, nego u činjenici da je njegov zadatak bio vezan uz rad u zatvorenom mračnom prostoru u kojem je, na nutarnjim stjenkama, bila nataložena velika količina lako odvojive sirovine, pri čemu nitko osim njega nije izvršio procjenu količine i opasnosti predstojećeg posla, izostala je i priprema, pri čemu su njegovi ... 3.1.2014
Gž-3524/13-2 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja D. B. iz P. 58, kojeg zastupa punomoćnica D. K., odvjetnica iz L., protiv tuženice M. B. iz M., V. 17, koju zastupa punomoćnik B. S., odvjetnik iz L., radi isplate, povodom žalbe tuženice izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu, od 14. prosinca 2012.g. obavijestio sud da je tužena platila glavnični iznos potraživanja zajedno sa zakonskom ... 19.12.2013
Gžn-1982/13-2 st. 1. ZPP stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica, te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke. Stoga, predlaganje novog dokaza - oftalmološkim vještačenjem nakon što je u postupku već bilo provedeno ... 19.12.2013
Gžr-1357/13-2 26. ZOR/09-a izjednačavanje prava ustupljenih radnika odnosi na plaće i druga prava navedena u ZOR/09, a iz koje odredbe ne proizlazi obveza izjednačavanja u odnosu na prava radnika utvrđena KU, da Direktiva Europske unije 2008/104 EK o agencijama za privremeno zapošljavanje (list 17-34 spisa, dalje u tekstu: Direktiva) propisuje osnovne uvjeta rada i zapošljavanja pa da se dodaci radnicima kao regres za godišnji odmor, božićnica i uskrsnica ne mogu smatrati ostalim uvjetima rada; da... 17.12.2013
Gžn-3275/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugoga stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan kao predsjednika vijeća, Jadranke Matić kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Dubravke Burcar, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja R. B. iz S., B. Z. 13, kojeg zastupa punomoćnik A. P., odvjetnik u Z., B. 6d, protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tuženice protiv presude... 17.12.2013
Gž-1444/13-2 Osnovano, zakonito i pravilno je prvostupanjski sud odbacio tužbu tužiteljice jer predmetna Javna opomena, koja i po stajalištu ovoga suda nedvojbeno ima značaj upozorenja u smislu odredbe čl.110.stav.1. ZR-a nije odluka na koju se odnosi ovlaštenje radnika normirano odredbom čl.126.stav.1. i 2. ZR-a jer se radi tek o izjavi koja nema neposredni pravni učinak i kojom još uvijek nije povrijeđeno nikakvo pravo tužiteljice iz radnog odnosa, već je odraz zakonske obveze poslodavca da ... 17.12.2013
Gžr-2079/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Paule Božić, kao predsjednika vijeća, suca izvjestitelja Ksenije Grgić i Vesne Kovačević-Ostoić, kao članova vijeća, u radnom sporu tužitelja N. J. iz J., P. 107, kojeg zastupa punomoćnik K. R., odvjetnik u J., protiv tuženika HP-H. Zbog iznijetih razloga nisu od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijane presude žalbena izlaganja tužitelja da tuženik ničim u postupku nije dokazao ... 17.12.2013
Gž-1452/13-2 ZUŽP normirano da nositelj prava svoju tražbinu iz ugovora o prijevozu može ostvariti podnošenjem prigovora prijevozniku u pisanom obliku (stav.1.), da je uz zahtjev dužan priložiti originalnu dokumentaciju (stav.2.) da u slučaju ako je prijevoznikov odgovor na prigovor za nositelja prava nepogodan, on svoje pravo može pokušati ostvariti pred sudom ako mu u roku od 15 dana nakon dostave prigovora prijevoznik ne isplati zahtjevanu naknadu štete, no da je pri tom nositelj prava u ... 17.12.2013
Gž-1427/12-3 -da je povodom prigovora tužitelja da u površinu stana koji nije bio podoban za stanovanje nije uzet balkon od 1,70 m2 (prema namjeni sastavni dio dnevnog boravka i blagovaone), te da se stan zbog nepodobnosti za stanovanje bitnog dijela stana (koji čini jednu cjelinu) ne bi mogao parcijalno iznajmljivati dopunski saslušan isti vještak, koji je iskazao da činjenica što u površinu stana nepodobnog za stanovanje nije uzeta površina balkona od 1,70 m2 nema bitnog utjecaja na umanjenje ... 16.12.2013
Gž-1592/13-2 nepravilno korištenje usluge parkiranja, pri kojem se zauzimaju dva parkirna mjesta (odnosno, uz parkiranje u jednom, ometa parkiranje u susjednom parkirnom mjestu), što ne mora značiti, niti prema raspoloživim podacima u spisu znači, da je time ugrožena sigurnost prometa, o kojoj, prvenstveno brinu djelatnici MUP-a, nego znači da tuženik takvom radnjom prisvaja više prostora od potrebnog za njegovo normalno parkiranje, u kojem slučaju je moguće na odgovarajući način izvršiti ... 13.12.2013
Gž-2408/13-4 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13; dalje: ZPP), drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku presudu u onom dijelu u kojemu se pobija žalbom; a ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu presuda pobija, drugostupanjski sud uzet će da se presuda pobija i u dijelu u kojem stranka nije uspjela u sporu. Visinu štete prvostupanjski sud utvrđuje temeljem podataka iz ... 12.12.2013
Gž-5441/13-2 12. ZID Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - NN.112/13) određeno je da se parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja predstečajne nagodbe prekidaju na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe. bez ikakve ... 12.12.2013
Gž-1113/12-2 tužitelj u ovom postupku uopće niti ne tvrdi da je nesporno protupravna radnja tuženika bila usmjerena prema njemu već prema stvari u suvlasništvu njega i njegove obitelji (životinji-mački), a samim time što je on bio očevidac oštećenja stvari za koju je bio, u što ovaj sud ne sumnja, emotivno vezan i zbog čijeg ustrjeljenja po tuženiku je kako to vještak zaključuje promijenio ponašanje u vidu povlačenja u sebi, razdražljivosti, čestog plača, depresije ili prkosa, ... 11.12.2013
Gž-2182/13-2 i A. D., odvjetnicima u Z., protiv I-tuženice J. M. iz Z., S. 30, II-tuženice T. R. iz Z., S. 30, III tuženice P. R. iz Z., S. 30, IV-tuženika D. R. iz Z., L. 143, V-tuženika S. R. iz Z., C. 12, zastupanog po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva H. i partneri u Z., i VI-tuženika M. R. iz Z., P. 32a, zastupan po punomoćnici M. M., odvjetnici u Z., radi isplate, povodom žalbe V i VI-tuženika izjavljene protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj CXXXVIII P-12192/07-55... 11.12.2013
Gž-11458/11-2 Neri Radas, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice O. G. iz Z., M. T. 8, zastupane po punomoćniku A. P., odvjetniku iz Z., K. 4/II, protiv tuženika Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, radi utvrđenja i izdavanja tabularne isprave, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9754/10-23 od 17. lipnja 2011. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/... 10.12.2013
Gž-1313/10-2 116, koga zastupa punomoćnik I. S., odvjetnik u Z., radi predbilježbe prava vlasništva, odlučujući o žalbi predlagatelja protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Z-75615/07 od 24. veljače 2009. st. 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07 84/08, 123/08 i 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - u daljnjem tekstu ZPP), koji se primjenjuje na temelju čl. 91. st. 1. Zakona o zemljišnim ... 10.12.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 150 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(60) 2013(201) 2012(198) 2011(263)
2010(410) 2009(436) 2008(368) 2007(205)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(967)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1283)
Presuda i rješenje(188)
Rješenje(1291)


Naziv odjela

--(1058)
GRAĐANSKI ODJEL(2153)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(5)
Bjelovar(387)
Čakovec(2)
Dubrovnik(70)
Gospić(20)
Karlovac(43)
Koprivnica(397)
Osijek(112)
Požega(1)
Pula(58)
Rijeka(228)
Šibenik(42)
Sisak(59)
Slavonski Brod(11)
Split(123)
Varaždin(1436)
Velika Gorica(28)
Virovitica(71)
Vukovar(138)
Zadar(43)
Zagreb(449)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite