Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 336
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 8397)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 695/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbacuje kao nedopušten prijedlog ovrhovoditelja za ovrhu od 24. svibnja 2017. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja a time i pogrešne primijene materijalnog prava predlažući... 13.7.2017
Gž Zk 415/2016-4Prvostupanjskom presudom je djelomično prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo brisanje uknjižbe za 4/8 dijela dopuštene rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel, posl. br. Z-917/03 od 16. travnja 2003. na ime tuženice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb u... 13.7.2017
Gž Ovr 596/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja, toč. I. izreke nastavljen je ovršni postupak Ovr-2392/14 budući da više ne postoje razlozi za prekidom postupka, dok je toč. II. izreke obustavljena ovrha u toj pravnoj stvari. Protiv tog rješenja žali se predlagatelj osiguranja navodeći sve žalbene razloge iz čl. 353.... 11.7.2017
Gž 1047/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja potvrđeno je rješenje prvostupanjskog suda posl. br. Povrv-39/2017-5 od 5. travnja 2017. god. te je odbijen prigovor tužitelja od 10. travnja 2017. god., kao neosnovan. Protiv tog rješenja žali se tužitelj, pozivajući se na žalbeni razlog iz čl. 353. st. 1. toč. 3. Zako... 10.7.2017
Gž Zk 263/2017-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan predlagateljev prigovor i u cijelosti potvrđeno rješenje Općinskog suda u P.-P.-zemljišnoknjižnog odjela u Poreču pod poslovnim brojem Z-15698/16 od 31. svibnja 2016. godine. Ujedno je naloženo brisanje zabilježbe prigovora. Protiv prvostupanjskog r... 10.7.2017
Gž Zk 264/2017-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan predlagateljev prigovor i u cijelosti potvrđeno rješenje Općinskog suda u Puli pod poslovnim brojem Z-14521/16 od 23. svibnja 2016. godine. Ujedno je naloženo brisanje zabilježbe prigovora. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali predla... 10.7.2017
Gž Zk 484/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje broj Z-13142/15 od 4. studenoga 2015. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi spajanja zemljišnoknjižnih tijela AI i AII u jedno uz upis prava vlasništva na spojenom tijelu u korist vlasnika zgrade predlagatelj... 10.7.2017
Gž R 326/2015-6Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužiteljici iznos od 145.607,38 kn sa pripadajućom zateznom kamatom kako je to specificirano u točki I. izreke presude. Ujedno je tuženik obvezan naknaditi tužiteljici troškove parničnog postupka u iznosu od 31.500,00 kn sa pripadajućom zateznom ... 6.7.2017
Gž R 577/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio utvrditi da je tražbina tužitelja prema tuženiku kao vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 300.550,17 kn osnovana, te da se naloži tuženiku ispraviti tablicu utvrđenih tražbina uz naknadu troškova postupka... 6.7.2017
Gž R 590/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje kako je tužiteljica u radnom odnosu s tuženikom temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 18. studenog 2014., a  temeljem kojega obavlja poslove radnog mjesta "Administrator", kao što su odbijeni i njezini zahtjevi n... 6.7.2017
Gž Zk 201/2017-2Prvostupanjskim rješenjem preinačeno je rješenje broj Z-89/16 od 22. siječnja 2016. na način da je odbijen kao neosnovan prijedlog predlagatelja da se na temelju Uvjerenja Centra za restrukturiranje i prodaju Klasa:943-01/14-02/578, Ur. broj:360-03/02-2014-3 od 15. prosinca 2014. i potvrde Trgovačko... 6.7.2017
Gž Ovr 707/2017-2Pobijanim rješenjem  je određena predložena  ovrha temeljem ovršnih isprava - Sporazuma radi  osiguranja  novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na pokretnoj stvari koji sporazum je  solemniziran 10. listopada 2000. godine  po  javnom bilježniku  D. M. iz S. pod poslovnim brojem OU-485/2000 i ... 5.7.2017
Gž Zk 118/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je predlagateljev prijedlog za ispravak zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama označenim kao čest. zem. ..., čest. zgr. ... i ..., sve k.o. S. Protiv prvostupanjskog rješenja u skladu s poukom o pravnom lijeku žali se predlagatelj osporavajući rješenje u cijelosti... 5.7.2017
Gž Zk 214/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog u cijelosti, te određeno brisanje plombe pod brojem Z-9822/16. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno predlagatelj upisa izjavio prigovor, te je sud rješenjem od 22. veljače 2017. godine odbio prigovor, a prigovor je valjalo smatrati žalbom koja s... 5.7.2017
Gž 1003/2016-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbijaju se kao neosnovani tužbeni zahtjevi tužiteljice koji glase: „1. Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu od 07. ožujka 2005. godine (Račun br.10.024.610) protivan odredbama čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 103 st. 1 ZOO (SL 129/78, 39/85, 57... 4.7.2017
Gž R 772/2016-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 3.900,00 kuna neto sa zakonskim zateznim kamatama kako je to specificirano u točki I. izreke. Odlukom o trošku obvezan je tuženik naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 1.875,00 kuna s pripadajućim kama... 4.7.2017
Gž Ovr Ob 37/2017-2/2017 R E P U B L I K A   H R V A T  S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Splitu po sucu tog suda Marku Pribisaliću, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditeljice K. K. iz S., Z. …, OIB: ….., protiv ovršenika I. K. iz S., Č. …., OIB…….., kojeg zastupa punomoćnica M. M., odvjetnica u S... 4.7.2017
Gž 1182/2016-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda kao neosnovan odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženiku naloži naknaditi mu štetu isplatom iznosa od 13.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče počev od 20. travnja 2014. pa do isplate po stopi... 3.7.2017
Gž 1215/2016-3Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju prvostupanjskog suda utvrđena je ostavinska imovina iza smrti pok. I. S., sina M. iz Z., OIB: ..., rođenog ..., a umrlog ..., i proglašeni su njegovi nasljednici temeljem javne oporuke ostavitelja od 24. travnja 2014. i zakona. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovr... 3.7.2017
Gž 1159/2017-3Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba u kojoj je postavljen sljedeći tužbeni zahtjev: "Tuženik PZ M. luka nautičkog turizma A., M., ... smetao je tužitelja prof. d. sc. Z. R. iz Z., ..., u posljednjem mirnom posjedu veza na molu A u luci nautičkog turizma A. u M. kao i u posljednjem mirn... 3.7.2017
Gž Ovr 339/2017-2Uvodno označenim rješenjem o ovrsi, na temelju pravomoćne i ovršne presude istog prvostupanjskog suda od 30. studenoga 2010. godine poslovni broj P-256/08 koja je djelomično preinačena presudom ovog drugostupanjskog suda od 29. siječnja 2013. godine poslovni broj Gž-489/11, radi naplate novčane traž... 30.6.2017
Gž 2778/2015-2Uvodno označenim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja odlučeno je: "Na temelju ovršne obične zadužnice na kojoj su potpisi ovršenika ovjereni pod brojem OV-16269/2004 kod javnog bilježnika M.G.D. iz R. i rješenja Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. Tt-12/7075 od 15. siječnja 2013. godine, koje je pos... 29.6.2017
Gž Zk 684/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja upisa protiv rješenja istog suda po posl.br. Z-10475/16 od 19. travnja 2016.. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se predlagatelj upisa zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o parničnom postupk... 28.6.2017
Gž R 439/2017-3Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovom parničnom predmetu povučena (točka I. izreke), te je naloženo tužitelju da u roku od 8 dana naknadi tuženici trošak parničnog postupka u iznosu od 1.000,00  kuna (točka II. izreke), Protiv tog rješenja žali se tužitelj, pobijajući ga u dijelu... 28.6.2017
Gž 2524/2016-2Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza pok. M. M., te je mldb. I. M. upućen na pokretanje parnice protiv nasljednika ostavitelja M. M., Z. M., D. M. i T. M., radi utvrđenja da je Z. M. opravdano isključen iz nasljeđivanja pok. ostavitelja koje je očitovano u oporuci od 01. ož... 28.6.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 336 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(836) 2016(1661) 2015(858) 2014(542)
2013(466) 2012(391) 2011(424) 2010(537)
2009(482) 2008(385) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3154)
Presuda i rješenje(529)
Rješenje(3733)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4622)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(984)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(610)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(460)
Osijek(198)
Požega(3)
Pula(265)
Rijeka(793)
Sisak(130)
Slavonski Brod(136)
Split(1085)
Varaždin(2497)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(142)
Zadar(205)
Zagreb(883)
Zlatar(18)
Čakovec(10)
Šibenik(126)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite