Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 302
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 7528)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 723/2017-2Prvostupanjskim rješenjem nastavljen je prekinuti postupak (točka I. izreke) te je određeno da će se postupak voditi pod novim poslovnim brojem koji će dodijeliti parnična pisarnica po pravomoćnosti rješenja (točka II. izreke). Protiv tog rješenja pravovremeno se žali tuženik, navodeći da rješenje ... 16.5.2017
Kv II 58/2017-3Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog oštećenika kao tužitelja B. K. za provođenje dokaznih radnji protiv osumnj. K. H. zbog kaznenog djela iz čl. 304. st. 1. KZ/11. Protiv citiranog rješenja žali se oštećenik kao tužitelj po punomoćniku B. S., odvjetniku iz L. "…iz svih žalbenih razloga" s prij... 16.5.2017
Gž 1921/2015-2Presudom suda prvoga stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. L. iz Z. posl. br. Ovrv-13101/11 od 22. srpnja 2011. kojim je tuženici naloženo isplatiti tužitelju iznos od 6.286,88 kuna zajedno sa zateznim kama... 15.5.2017
Gž 914/2016-2Citiranom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 10.400,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 18. rujna 2008. godine do isplate, zatim iznos od 3.176,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate te mu na ime parničnih troškova izn... 15.5.2017
Gž Zk 814/2016-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor predlagateljice H. M. (dalje: predlagateljica) i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Supetru poslovni broj Z-73/08 od 22. studenoga 2010. u cijelosti (točka I. izreke) te je naloženo brisanje zabilježbe prikazanja žalbe u zk.... 15.5.2017
Gž 1408/2016-5Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženicima naloži da ga prestanu uznemiravati u ostvarivanju njegovih vlasničkih prava na kč.br. 103/2 na način da izvode građevinske radove na kč.br. 103/2 k.o. H., pa su dužni kaniti se ubuduće svakog takvog i s... 11.5.2017
Gž 1516/2015-2Rješenjem suda prvoga stupnja uređena je međa prema posljednjem mirnom posjedu između nekretnine k.č. 636/1 u vlasništvu prvobitne predlagateljice E. V. i k.č. 640/1, obje k.o. V., koja je u vlasništvu protustranke I. B. i to na način da je međa uređena točkom C koju predstavlja drveni kolac na rubu... 10.5.2017
Gž 1661/2015-2Presudom suda prvoga stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je nalaženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 15.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske Narodne Banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem... 10.5.2017
Gž 2069/2015-2Prvostupanjski se sud rješenjem oglasio apsolutno nenadležnim, ukinuo sve radnje provedene u postupku kao i rješenje o ovrsi javnog bilježnika P. P. iz Ž. posl. br. Ovrv-224/15 od 31. srpnja 2015. te odbacio prijedlog za ovrhu od 27. srpnja 2015. Pravodobnom i dopuštenom žalbom to rješenje pobija t... 10.5.2017
Gž 504/2015-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda naloženo je ovršeniku da na temelju ovršne isprave tog suda-pravomoćnog i ovršnog rješenja poslovni broj K-151/12 od 24. prosinca 2012. godine isplati ovrhovoditelju u roku od 15 dana iznos od 1.115,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 24. prosinca ... 10.5.2017
Gž 2182/2016-2Općinski sud u Splitu - Stalna služba u Starom Gradu oglasio se je nenadležnim, ukinuo provedene radnje u postupku i odbacio tužbu tužitelja (točka I. izreke), a tužitelja obvezao da tuženiku nadoknadi troškove parničnog postupka od 2.500,00 kn (točka II. izreke). Tužitelj je podnio žalbu protiv pr... 10.5.2017
Gž 3363/2016-2U  I M E  R  E P U B L I K E     H R V A T S K E R J E Š E N J E Županijski sud u Splitu, kao drugostupanjski sud, po sucu tog suda Vicku Prančiću, kao sucu pojednicu, u pravnoj stvari tužiteljice N. M., OIB:…, iz R., K. 8, koju zastupaju punomoćnici iz Z. odvjetničkog ureda I. Š. & Ž. Š. iz R.... 10.5.2017
Kž 512/2016-6Pobijanom presudom od 8. srpnja 2016. broj K-1034/12-41, Općinski sud u Rijeci je, na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 -odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), oslobodio od optužbe optuženicu ... 10.5.2017
Gž Ovr 190/2017-2Pobijanim rješenjem ovršenici je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna (1), ovršenici je naloženo da istu plati u roku od osam dana (2), ovršenici je određen novi rok od osam dana da ovrhovoditelju uruči ključeve nove brave (3), te joj je zapriječena novčana kazna u iznosu od 11.000,00 k... 9.5.2017
Gž 1216/2016-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda prekinut je ostavinski postupak iza pok. L. Š., kćeri J. iz D. do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka koji se vodi kod prvostupanjskog suda pod poslovnim brojem K-378/13 protiv C. R., L. M., T. H. i M. V. te je odlučeno da će se ovaj postupak nastaviti po... 8.5.2017
Gž 1698/2016-2Presudom prvostupanjskog suda, u točki I izreke, kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tuženiku naloženo isplatiti mu iznos od 6.830,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to pobliže označeno u izreci te presude, dok je u točki II izreke za iznos od 100,00 kn z... 8.5.2017
Gž 1112/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se oglasio stvarno nenadležnim (točka I. izreke). Točkom II. izreke rješenja odlučeno je da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Protiv rješenja pravovremeno se žali se tužitelj, pobijajući rješenje i... 8.5.2017
Gž 2458/2015-2Presudom prvostupanjskog suda (točka 1. izreke) naloženo je tuženiku da isplati tužitelju s naslova naknade imovinske i neimovinske štete iznos od 33.150,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. ožujka 2012. godine do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zakonske ... 8.5.2017
Gž Zk 53/2015-4Rješenjem prvostupanjskog suda (točka I. izreke) odbačen je kao nedopušten prigovor M. D. iz R. na rješenje tog suda poslovni broj Z-10319/14 od 16. rujna 2014. godine. U točki II. izreke određeno je brisanje zabilježbe prigovora izjavljenog na rješenje poslovni broj Z-10319/15/14 od 16. rujna 2014... 8.5.2017
Gž 216/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prigovor V. M. protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. K., posl.br. Ovr-655/10 od 2. veljače 2010., kao nedopušten. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnijela je ovršenica. Iz sadržaja žalbe proizlazi kako odobrava radnju poduzetu po svom bratu V. ... 8.5.2017
Gž 379/2016-3Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I izreke, kao djelomično osnovan prihvaćen je zahtjev tužiteljice kojim je tuženiku naloženo naknaditi joj štetu isplatom iznosa od 19.900,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to pobliže označeno u izreci ove presude, dok je u točki II iz... 8.5.2017
Gž 2917/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u odnosu na tuženu V. (S.) S., s obzirom da je ista preminula prije podnošenja tužbe. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali tužiteljica osporavajući isto u cijelosti zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak. 1. Zakon... 8.5.2017
Gž 3623/2016-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je kao nedopuštena žalba P. B. pok. P. izjavljena protiv rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Imotskom poslovni broj O-55/15 od 30. ožujka 2015. (točka I. izreke) te je odbačen kao nedopušten i prijedlog P. B. pok. P. za ukidanje potvrde pravomo... 8.5.2017
Gž R 561/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici J. L. iz Z., … da tužitelju T. d.d. Z., … plati iznos od 999,97 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila ... 8.5.2017
Gž Zk 758/2016-2Prvostupanjskim pobijanim rješenjem točkom I. izreke odbija se kao neosnovan prigovor predlagatelja od 27. srpnja  2015. i potvrđeno je rješenje istog suda poslovni broj Z-6296/2015 od 23. lipnja 2015. Točkom II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temeljem članka 127. stavak 1... 8.5.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 302 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(397) 2016(1400) 2015(805) 2014(505)
2013(439) 2012(375) 2011(405) 2010(523)
2009(480) 2008(384) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2803)
Presuda i rješenje(464)
Rješenje(3280)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(3916)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(880)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(560)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(103)
Koprivnica(430)
Osijek(192)
Požega(3)
Pula(190)
Rijeka(579)
Sisak(124)
Slavonski Brod(107)
Split(868)
Varaždin(2428)
Velika Gorica(82)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(116)
Zagreb(843)
Zlatar(18)
Čakovec(10)
Šibenik(124)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite