Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 435
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 10873)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ob 72/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja od 04. prosinca 2017. kao nedopuštena. Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga i predlaže žalbu usvojiti. Žalba je neosnovana. Polazeći od činjeničnih navoda tužbe prema kojima sam tužitelj u tužbi radi smanjenja uzdržavanja ... 30.1.2018
Gž 140/2017-2Uvodno citiranom presudom prvostupanjskog suda, presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici iznos od 35.291,55 kn sa zateznom kamatom po eskontnoj stopi HNB od 9% uvećanoj za 5 postotnih poena od dana 22.... 29.1.2018
Gž 1484/2017-9Pobijanim rješenjem Općinski građanski sud u Zagrebu se oglasio mjesno nenadležnim te je odredio da će po pravomoćnosti rješenja spis biti dostavljen Općinskom sudu u Puli, kao mjesno nadležnom. U obrazloženju se navodi da je prebivalište tuženika u Puli i da zakonom nije određena isključiva nadležn... 26.1.2018
Gž Ovr 22/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, a temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Čakovcu broj P-257/15-26 od 16. rujna 2016., djelomično potvrđene i djelomično preinačene odlukom Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-2665/16-2 od 5. travnja 2017., određena je ovrha na nekretninama o... 26.1.2018
Gž 1169/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I/ Konstatira se da je povučena tužba u ovoj pravnoj stvari. II/ Odbijaju se tužiteljice sa zahtjevom za naknadu troškova parničnog postupka.“ Protiv gornjeg rješenja u dijelu pod toč. II/ izreke žalbu su izjavile tužiteljice pod 1) K. S. i... 26.1.2018
Gž Ovr 494/2017-2Uvodno citiranim rješenjem suda prvog stupnja, odlučeno je: „I. Ovrhovoditeljici ad 2) R. H., Ministarstva - P. uprava, P. ured Z., priznaju se daljnji troškovi ovog postupa u iznosu od 10.000,00 kuna, dok se zahtjev za nadoknadu troška preko tog iznosa odbija kao neosnovan. II. Ovrhovoditelju ad 3... 26.1.2018
Gž 25/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "1. Određuje se privremena mjera radi osiguranja novčanih tražbina tužitelja nastalih sa sljedećih osnova: Ugovora o kreditu br. 2402006-1031262160/51400607-5103810339 od dana 29.01.2008.g. u iznosu od 15.792,74 kn zajedno sa zakonskom zat... 26.1.2018
Kv-eun 2/2018-9Sudac istrage ovoga suda dostavio je izvanraspravnom vijeću ovoga suda spis broj: Kir-eun-23/17 poradi donošenja odluke o predaji tražene osobe E. R., s ostalim osobnim podacima kao naprijed, jednoj od država moliteljica u postupku priznavanja i izvršenja Europskog uhidbenog naloga, izdanog od stran... 26.1.2018
Gž 3080/2014-3Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: «I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da su prvotuženik Grad N., N., Z. OIB: … i četvrtotuženik S. T., vl. Građevinsko prijevoznička djelatnost N., . OIB: …, prilikom izvođenja radova gradnje "brze ceste" u N., u ispred kućnog broja … bez gra... 25.1.2018
Gž 412/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: „I Rješenje o ovrsi izdano na temelju vjerodostojne isprave po javnom bilježniku O6 iz Vinkovaca pod poslovnim brojem Ovrv-251/13 od 11. ožujka 2013. godine djelomično se održava na snazi te se nalaže tuženiku 25.1.2018
Gž 3404/2016-2Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "I. O d b a c u j e  se tužba i tužbeni zahtjev tužitelja Ž. I. iz V., B. od B. 54, koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj Ž. I. iz V., B. od B. 54, stekao pravo vlasništva na određenim dijelovima nekretnine označene kao gr.č. 201/3G u z.k.ul. 2549 k.o. V., i... 25.1.2018
Gž R 27/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud oglašava se nenadležnim u ovom parničnom predmetu. II. Tužba se odbacuje." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br... 25.1.2018
Gž 1586/2016-2Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice O2 iz Varaždina, poslovni broj: Ovrv-1069/15 od 16. prosinca 2015., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos o... 24.1.2018
Gž 355/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I./Odbija se tužitelj u cijelosti sa tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj M. K. (A.) OIB:… ., vlasnik 1/7 dijela kč.br. 1340 oranica M. sa 9042 m2 koja je upisana u zk. ul. 1546 k.o. S. kao i 1/7 dijela kč.br. 1712 oranica V. L. ... 24.1.2018
Gž 1435/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, poslovni broj 72 P-1238/2015 od 26. lipnja 2017., odbijen je tužitelj s  tužbenim zahtjevom koji glasi: „Utvrđuje se naspram svim tuženicima da je tužitelj L.-P. P. vlasnik za 1/5 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 1162, v... 24.1.2018
Gž 2240/2017-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „U cijelosti se odbija zahtjev punomoćnika tužitelja, odvjetnice O5, za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 5.710,95 kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao neosnovan.... 24.1.2018
Gž 1243/2015-9Presudom suda prvog stupnja koja je ispravljena rješenjem istoga suda u dijelu pod stavkom 4. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti 1. tužiteljici J. K. iznos od 110.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 28. travnja 2015. do isplate (stavak 1. izreke), isplatiti 2. tužitelj... 24.1.2018
Gž 68/2017-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica za ½ idealnog dijela čest.zgr. 298/3 "zemljište bez zgrade" upisane u X zk tijelo ZU B4 k.o. Trogir, pa se nalaže b... 23.1.2018
Gž 477/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku E. B. iz Z., da isplati tužiteljici L. S. iz Z., iznos od 48.810,62 kune (četrdeset osam tisuća osamsto deset kuna i šezdeset dvije lipe) sa zateznim kamatama tekućim od 25. studenog 2003. do 31. prosinca 2007. po stopi odre... 23.1.2018
Gž 1288/2017-2Pobijanim rješenjem je odlučeno: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženice L. D. i B. B. su smetale tužitelja u posljednjem mirnom i faktičnom posjedu nekretnine koja je označena kao k.č. br. 2872/5 pašnjak, površine 165 m2 iz zk. ul. 2525 k.o. J. na način da su uz angažiranje i nalog tre... 23.1.2018
Gž 526/2016-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da su dva poslovna udjela svaki nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn u društvu P1 d.o.o., OIB: B4, bračna stečevina tužiteljice i prvotuženika svakog u ½ dijela sa... 23.1.2018
Gž R 1163/2016-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 10.750,00 kuna zajedno s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na navedeni iznos od dana podnošenja tužbe pa do isplate. Žali se tuženik i to zbog žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupk... 23.1.2018
Gž Zk 727/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor te potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Z., Stalne službe u S., Zemljišnoknjižni odjel pod poslovnim brojem Z-39721/10 od 2. prosinca 2015. i naloženo brisanje zabilježbe odbijenog prigovora po pravomoćnosti rješenja. Protiv navedenog rješenja... 23.1.2018
Gž Ovr 40/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je obustavio predmetni ovršni postupak, navodeći u obrazloženju da je ovopredmetno rješenje o ovrsi poslovni broj: Ovr-4711/16 od 29. kolovoza 2016., kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima po računima ovršenice, dostavio na provedbu Financijskoj agencij... 22.1.2018
Gž 487/2017-2Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina stranaka u k.o. O., upisana u zk. ul. 655, kč.br. 4074, u naravi kuća broj 20 i dvor u ... ulici, površine 232 m2 i kč.br. 4075, u naravi oranica u ... ulici, površine 180m2, na kojim nekretninama su stranke suvlasnici, svaka ... 22.1.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 435 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(157) 2017(2233) 2016(2224) 2015(977)
2014(651) 2013(515) 2012(419) 2011(456)
2010(551) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(4151)
Presuda i rješenje(719)
Rješenje(5020)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5554)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1101)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(775)
Dubrovnik(538)
Gospić(21)
Karlovac(201)
Koprivnica(476)
Osijek(288)
Požega(3)
Pula(387)
Rijeka(973)
Sisak(139)
Slavonski Brod(286)
Split(1594)
Varaždin(3035)
Velika Gorica(182)
Virovitica(72)
Vukovar(161)
Zadar(421)
Zagreb(1145)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(144)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite