Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

31.5.2019

Turistička pristojba

Obveznici plaćanja turističke pristojbe su sve fizičke osobe koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu izvan svoga mjesta prebivališta. Turistička pristojba uplaćuje se pružatelju usluge smještaja.

U skladu s praksom u konkurentskim turističkim zemljama dosadašnji izraz: „boravišna pristojba“ zamjenjuje se terminom: „turistička pristojba“. Namjena turističke pristojbe je ista, odnosno ona se smatra prihodom turističkih zajednica koje ju koriste za izvršavanje svojih zadaća te za svoje poslovanje.

Zakonom o turističkoj pristojbi
(„Narodne novine“, br. 52/19., dalje: Zakon) koji je na snazi je od 23. svibnja 2019. godine uređuje se obveza plaćanja i način utvrđivanja visine turističke pristojbe, prijava i odjava turista, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe te evidencija turističkih noćenja.

Visina turističke pristojbe

Novost je da visinu turističke pristojbe više ne određuje Vlada Republike Hrvatske. Sada se odluka o visini turističke pristojbe spušta se na regionalnu, to jest županijsku razinu, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica odnosno Turističke zajednice Grada Zagreba.

Odluka o visini turističke pristojbe mora se donijeti i objaviti na mrežnim stranicama do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu. U svrhu objave na mrežnim stranicama,  odluka se dostavlja ministarstvu nadležnom za turizam, Hrvatskoj turističkoj zajednici, te lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na svom području.

Najviši i najniži iznos turističke pristojbe pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za turizam.

Ako županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kao i za područje općine ili grada za koje nije osnovana turistička zajednica, primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe, odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe (utvrđen pravilnikom ministra turizma).

Za područja općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima, turistička pristojba može se odrediti u iznosu umanjenom 30 %.

Naplata turističke pristojbe

Pravne i fizičke osobe koje su pružatelji usluga noćenja u smještajnom objektu i pružatelji usluga noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja), turističku pristojbu naplaćuju istodobno s naplatom pružene usluge. Turističku pristojbu dužni su uplatiti na propisani račun do svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.

U računu za pružene usluge posebno se označuje iznos naplaćene turističke pristojbe i osnova za oslobođenje od plaćanja, odnosno osnova za plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe. Iznimno, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u računu za naplatu izvršne usluge noćenja ne moraju označiti iznos turističke pristojbe. Turistička pristojba se mora naplatiti u propisanoj visini.

Jedna od novosti je i da osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu paušalni iznos mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine).  Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Ako turističku pristojbu plaća po svakom ostvarenom noćenju, obvezan je turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor uplatiti zadnjeg dana boravka.

Obveza uplate neplaćenog iznosa turističke pristojbe nadležnoj turističkoj zajednici zastarijeva u roku od pet godina od dana dospijeća obveze uplate turističke pristojbe.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Člankom 4. Zakona propisano je da su turističku pristojbu obvezne plaćati:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu - čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja),

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke,

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju  u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom, a pod jednakim uvjetima plaćaju je i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Propisano je da turističku pristojbu ne plaćaju profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja. Također, kao i do sada, turističku pristojbu ne plaćaju djeca do 12 godina, osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, studenti i đaci koji nemaju prebivalište u mjestu u kojem se školuju, sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem (koje su odobrile školske ustanove), osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi, te osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u mjestu u kojem nemaju prebivalište, no isključivo za vrijeme obavljanja tih poslova.

Smanjen je krug osoba koje se smatraju članovima uže obitelji, ali su sada na taj popis dodani izvanbračni drug i životni partner. U skladu s ovim Zakonom, članovima uže obitelji smatraju se: braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh, bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi.

Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe te prijavom i odjavom boravka turista obavlja turistički inspektor Državnog inspektorata. U slučaju neuplaćivanja turističke pristojbe na propisani račun i u propisanim rokovima, nadležni inspektor rješenjem će naložiti uplatu turističke pristojbe.

 

Marina TurkovićOcijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite