Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

8.11.2019

Eurojust - tijelo Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

Eurojust je tijelo Europske unije osnovano Odlukom Vijeća 2002/187/PUP, koja je izmijenjena Odlukom Vijeća 2009/426/PUP, a koje je zaduženo za povećanje učinkovitosti rada nacionalnih istražnih i izvršnih tijela u progonu teškog prekograničnog i organiziranog kriminala.

Misija Eurojust-a je podupiranje i jačanje usklađivanja i suradnje među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kriminalitetom koji pogađa dvije ili više država članica ili koji zahtijeva zajednički kazneni progon, a na temelju radnji koje su provela i informacija koje su pribavila tijela država članica i Europol.

Težište pravosudne suradnje je na predmetima prekograničnog kriminala, odnosno na vrstama kaznenih djela koje je Vijeće EU-a klasificiralo kao prioritetne: terorizam, trgovina drogama, trgovina ljudima, prijevara, korupcija, računalni kriminal, pranje novca, kao i ostale aktivnosti organiziranoga gospodarskoga kriminala.

Operativne funkcije Eurojust-a

Operativne funkcije Eurojust-a obuhvaćaju obavještavanje nadležnih tijela država članica i pomaganje u istragama i kaznenim progonima te u unapređenju suradnje među članicama, suradnju s Europskom pravosudnom mrežom EUROPOL-om i EPPO-om (European Public Prosecutor’s Office), pružanje operativne, tehničke i financijske potpore prekograničnim operacijama, suradnju s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

Eurojust može zatražiti od zemalja članica da provedu istragu, poduzmu posebne istražne radnje, uspostave zajednički istražni tim, provedu koordinaciju ili da dostave ključne informacije. Također, daje mišljenje o  nadležnosti zemalja za provođenje istrage ili kaznenog progona odnosno daje mišljenje o predmetima ili teškoćama koje se pojavljuju u vezi s izvršavanjem zahtjeva za pravosudnu suradnju.

U 2018. godini Eurojust je sudjelovao u radu na više od 6500 slučajeva organiziranog kriminala od kojih je polovina slučajeva novih, za razliku od 2017. godine kada je novih slučajeva bilo 2700, a 2016. godine manje od 2500.

Najveći broj slučajeva odnosi se na kaznena djela prijevare, pranje novca, trgovanje opojnim drogama i pokretne organizirane zločinačke organizacije (MOCG).

Struktura Eurojust-a

Struktura Eurojust-a obuhvaća:

Nacionalne članove – svaka država članica EU-a upućuje jednog člana u Eurojust, a kojem pomažu najmanje jedan zamjenik i jedan pomoćnik. Nacionalni članovi i zamjenici imaju status tužitelja, suca ili predstavnika pravosudnog tijela s nadležnostima koje su jednake nadležnostima tužitelja ili suca u skladu s nacionalnim pravom. Mandati nacionalnih članova i njihovih zamjenika traju pet godina i mogu se obnoviti jednom. Prema članku 12.a Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, hrvatski nacionalni član ima status zamjenika Glavnog državnog odvjetnika.

Kolegij – sastoji se od svih nacionalnih članova i jednog predstavnika Komisije kada Kolegij izvršava svoju upravljačku funkciju. Kolegij održava najmanje jedan sastanak mjesečno.

Izvršni odbor - Izvršni odbor odgovoran je za donošenje administrativnih odluka kako bi se osiguralo odgovarajuće funkcioniranje Eurojusta. Izvršni odbor nadzire potrebne pripremne radove upravnog direktora u vezi s drugim administrativnim pitanjima koja Kolegij treba usvojiti. Izvršni odbor nije uključen u operativne funkcije Eurojusta.

Upravnog direktora – administrativno upravlja Eurojust-om, a imenuje ga Kolegij s popisa kandidata koji je predložio Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine uz uvjet od najviše dva mandata.

Partneri Eurojusta

Kako bi učinkovito obavljao svoje poslove Eurojust ima mogućnost suradnje s partnerima, nacionalnim tijelima, institucijama, tijelima i agencijama EU-a kao i vanjskim partnerima – tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama.

Eurojust ima sklopljene Ugovore o suradnji s 9 zemalja i pravosudne kontaktne točke uspostavljene s 47 zemalja izvan EU-a. U 2018. godini Eurojust je koordinirao više od 1300 slučajeva u kojima su bile uključene treće države.

Republika Hrvatska sudjeluje u radu Eurojust-a na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta koji je stupio na snagu 5. lipnja 2009. godine.

EJR

U studenom 2018. godine usvojen je novi regulatorni okvir - Eurojust regulation 2018/1727, Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se završava stvaranje EU sigurnosnog okvira kojeg, uz Eurojust, čine Europol, Frontex i EPPO – European Public Prosecutor’s Office.

Člankom 3. Uredbe određeno je da je Eurojust nadležan za oblike teških kaznenih djela, a koji su sada taksativno navedeni u Prilogu I.:

terorizam, organizirani kriminal, trgovina drogom, aktivnosti pranja novca, kaznena djela u vezi s nuklearnim i radioaktivnim tvarima, krijumčarenje imigranata, trgovanje ljudima, kaznena djela povezana s motornim vozilima, ubojstvo i teška tjelesna ozljeda, nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivom, otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca, rasizam i ksenofobija, razbojništvo i teška krađa, nezakonita trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela, prijevara i obmana, kaznena djela protiv financijskih interesa Unije, trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje financijskim tržištem, reketarenje i iznuda, krivotvorenje i piratstvo proizvoda, krivotvorenje administrativnih isprava i trgovanje njima, krivotvorenje novca i sredstava plaćanja, računalni kriminalitet, korupcija, nezakonito trgovanje oružjem, streljivom i eksplozivima, nezakonito trgovanje ugroženim životinjskim vrstama, nezakonito trgovanje ugroženim biljnim vrstama i sortama, kaznena djela protiv okoliša, uključujući onečišćenje s brodova, nezakonito trgovanje hormonskim tvarima i drugim poticateljima rasta, spolno zlostavljanje i spolno iskorištavanje, uključujući materijale koji prikazuju zlostavljanje djece i nagovaranje djece u seksualne svrhe, genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini.

Nakon što EPPO (European Public Prosecutor’s Office) preuzme zadaće iz svog kruga djelovanja (istraživanje i procesuiranje kaznenih djela protiv proračuna EU kao što su prijevara, korupcija ili ozbiljne prekogranične PDV prijevare) Eurojust prestaje izvršavati svoju nadležnost u odnosu na kaznena djela za koja je nadležan EPPO, osim u onim predmetima u koje su uključene i države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a i na zahtjev tih država članica ili na zahtjev EPPO-a.

Novom Uredbom u potpunosti se zamjenjuje Odluka Vijeća 2002/187/PUP te se u upravljačku strukturu uvodi Izvršni odbor koji bi na sebe preuzeo administrativne poslove, a kako bi se Eurojust Kolegij mogao usredotočiti na operativne izazove. Također, novom regulativom, rad Eurojust-a usklađuje se s pravilima Unije o zaštiti podataka.

Iako je Eurojust Regulation (EJR) stupila na snagu u studenom 2018., primjena Uredbe odgođena je za godinu dana kako bi se Eurojust i zemlje članice pripremile na primjenu novih pravila te se EJR primjenjuje od 12. prosinca 2019.

Neven Brkić, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite