Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

23.6.2020

Registar zaposlenih u javnom sektoru

Registar zaposlenih u javnom sektoru je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima. Uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru povjerena je Financijskoj agenciji.

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11; dalje u tekstu: Zakon), kojim se uređuje uspostava, ustroj i vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru (dalje u tekstu: Registar), stupio je na snagu 31. ožujka 2011. godine. Registar zaposlenih u javnom sektoru uspostavljen je sa svrhom da osigura praćenje i izmjenu podataka te da time stvoriti preduvjete za djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama te da osigura elemente za centralizirani obračun plaća za javni sektor odnosno zaposlenike kojima se plaće osiguravaju u državnom proračunu.

Prema navedenom Zakonu, zaposleni u javnom sektoru su:

1. državni službenici i namještenici,

2. službenici i namještenici u javnim službama,

3. državni dužnosnici imenovani na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi

4. pravosudni dužnosnici.

Službenik, namještenik i dužnosnik ima pravo od službe zadužene za vođenje podataka tražiti uvid u podatke koji se na njega odnose.

Svako državno tijelo, odnosno javna služba vodi u Registru podatke o službenicima i namještenicima koji su zaposleni u njemu. Podatke o državnim dužnosnicima u Registru vode državna tijela, odnosno javne službe u kojima su imenovani na dužnost. Podatke o pravosudnim dužnosnicima u Registru vodi Ministarstvo pravosuđa, dok Ministarstvo uprave vodi Registar za potrebe Vlade Republike Hrvatske i državnih tijela, odnosno javnih službi.

Što se tiče korisnika podataka o zaposlenima iz Registra, Zakonom je propisano da je svako državno tijelo, odnosno javna služba korisnik podataka o zaposlenima u tom tijelu. Ministarstvo uprave i Ministarstvo financija korisnici su svih podataka o zaposlenima sadržanim u Registru radi obavljanja redovitih poslova u okviru njihovog zakonom utvrđenog djelokruga. Ostala središnja tijela državne uprave korisnici su podataka o zaposlenima u pojedinim javnim službama i državnim tijelima nad kojima obavljaju nadzor sukladno zakonu.

Registar se vodi u elektroničkom obliku, a Odlukom Vlade RH od 10. lipnja 2010. godine (NN 83/2010.), uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra povjerena je Financijskoj agenciji (dalje u tekstu: FINA). Uz Registar se vodi i zbirka isprava o zaposlenima (osobni dosje) na temelju kojih se obavlja upis podataka u Registar.

Temeljem članka 7. Zakona Vlada RH donijela je Uredbu o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 55/11., 57/20.; dalje u tekstu: Uredba) koja je stupila na snagu 18. svibnja 2011. godine. Uredbom se utvrđuje sadržaj podataka u Registru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovoga prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka. Registar sadrži sljedeće vrste podataka:

1. podatke o državnom tijelu ili javnoj službi,

2. podatke o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ili javne službe,

3. podatke o radnim mjestima,

4. podatke o zaposlenima,

5. podatke potrebne za obračun plaća.

Što se tiče unosa podataka u Registar, podatke unose i održavaju u Registru državna tijela i javne službe. Uredbom je propisano da se prvi unos podataka o zaposlenom obavlja najkasnije u roku osam dana od dana početka rada zaposlenog, a sve promjene podataka o zaposlenom ovlaštena osoba državnog tijela odnosno javne službe dužna je unijeti u Registar odmah čim sazna za promjene ili čim primi dokumentaciju iz koje su promjene vidljive. Unos podataka provodi se na temelju:

1. isprava o zaposlenom,

2. izjave zaposlenog ako se unos ne može provesti na temelju isprava, pri čemu se o svim usmenim izjavama na temelju kojih se unosi neki podatak u Registar sastavlja se zapisnik,

3. odgovarajućih akata nadležnih tijela, pri čemu se unosi naziv donositelja akta, brojčana oznaka i datum donošenja akta.

Izvornici isprava i zapisnici odlažu se u Osobni dosje zaposlenog. Ukoliko se unos temelji na ispravi koja se ne ulaže u Osobni dosje (npr. zdravstvena knjižica člana obitelji, izjava o promjeni adrese i sl.), u Osobni dosje ulaže se preslika isprave. Osobni dosje za svakog zaposlenog vodi se pri državnom tijelu, odnosno javnoj službi koja obavlja unos podataka.

Unos i promjene podataka u Registru obavlja ovlaštena osoba državnog tijela, odnosno javne službe. Svako državno tijelo i javna služba imenovat će jednu ili više osoba ovlaštenih za pristup i rad na informacijskom sustavu Registra, te utvrditi njihova prava za pristup i rad na sustavu. Pravo unosa i promjena podataka u Registru, kao i pravo pristupa podacima radi izrade i kreiranja izvješća, imaju osobe koje imaju odgovarajuće odobrenje za unos i promjene podatka, odnosno odobrenje za pristup podacima, te uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat), ukoliko se radi o klasificiranim podacima.

Pristup podacima sadržanim u Registru ostvaruje se korištenjem kartice s digitalnim certifikatom (SMART kartica ili USB token), koju izdaje FINA. Na web stranici FINE objavljena je Korisnička uputa korisnicima Registra, u kojoj se opisuje način rada s web aplikacijom. Prema navedenoj Korisničkoj uputi, preduvjeti za prijavu u aplikaciju su sljedeći:

  1. korisnik mora imati omogućen pristup internetu,
  2. na računalu mora biti instalirana podrška za smart karticu / usb token,
  3. ukoliko korisnik ima karticu mora imati spojen čitač smart kartice i u njega umetnutu smart karticu za cijelo vrijeme rada,
  4. ukoliko korisnik ima usb token za cijelo vrijeme rada isti mora biti umetnut u USB port.

Podaci sadržani u Registru su povjerljivi i čuvaju se trajno. Iznimno, danom prestanka državne službe, odnosno radnog odnosa zaposlenog u državnom tijelu ili javnoj službi, iz Registra se brišu osobni podaci zaposlenog:

1. ime i prezime,

2. OIB, JMBG

3.  te ostali podaci koji ukazuju na mogućnost identifikacije zaposlenog nakon prestanka službe odnosno radnog odnosa.

Ako zaposlenom prestaje služba, odnosno radni odnos u državnom tijelu ili javnoj službi zbog odlaska u mirovinu, smrti ili zapošljavanja kod poslodavca na čije zaposlenike se ne odnose odredbe propisa o zaposlenima u javnom sektoru, ili mu služba, odnosno radni odnos miruje, Osobni dosje se pohranjuje u tom državnom tijelu. Ako se zaposleni zapošljava u državnom tijelu ili javnoj službi, a prethodno je već bio zaposlen u državnom tijelu, odnosno javnoj službi, ovlaštena osoba državnoga tijela, odnosno javne službe pisanim putem zatražit će dostavu Osobnog dosjea od državnoga tijela, odnosno javne službe u kojoj je bio zaposlen i odobrenje pristupa podacima u Registru koji se odnose na toga zaposlenoga. Odobrenje izdaje čelnik državnog tijela ili javne službe u kojem je zaposlenom prestala služba, odnosno radni odnos, a pristup podacima omogućava izvršitelj obrade podataka na zahtjev čelnika državnog tijela ili javne službe u kojoj se zaposleni zapošljava. Iznimno, neće se dostaviti podaci iz Osobnog dosjea, odnosno odobriti pristup podacima u Registru za koje je utvrđen stupanj tajnosti sukladno posebnim propisima. Isprave i podaci sadržani u Osobnim dosjeima čuvaju se 60 godina od zasnivanja dosjea, odnosno 20 godina od zadnje izmjene u dosjeu ili Registru, ukoliko na temelju propisa koji uređuju čuvanje arhivskoga gradiva nije određen dulji rok čuvanja.

Ivan VIDAS, struč. spec. oec.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite